Doorgaan naar de inhoud

Slovaaks

Slovenský jazyk

Aantal moedertaalsprekers

ongeveer 4,6 miljoen moedertaalsprekers in Slowakije plus emigranten en diaspora's

Officiële taal in

Slowakije, EU; kan ook gebruikt worden in vrijwel alle niveaus van officiële communicatie in de Tsjechische Republiek.

Minderheidstaal in

Hongarije, Servië, Oekraïne, Kroatië

Taal van diaspora

Groot-Brittannië, Duitsland, Ierland, Oostenrijk, Oekraiene, de VSA, Canada, Argentinië, Australië

Alfabet
46 letters
Grammaticale naamvallen
6
Taalcode
sk, slo, slk
Taalkundige tipologie
flexief , pro-drop , SVO
Taalfamilie
Indo-Europese familie (Westelijke tak van de Slavische talen, samen met het Tsjechisch, Pools, Sorbisch(e) en twee uitgestorven talen, Polabisch en Slovincisch)
Aantal dialecten
3 hoofdgroepen, 6 subgroepen, meer dan 30 dialecten

Langste woord

niet in staat om te worden gecommercialiseerd in de overtreffende trap, mannelijk geslacht, enkelvoud, tweede naamval

Eigenaardig woord of zin

Steek een kwart vinger door de hals.

Eigenaardige details

Woorden met alleen medeklinkers

Het Slowaaks heeft syllabische l, r en hun lange equivalenten, ĺ en ŕ. In zulke lettergrepen lijken er klinkers te ontbreken en dat kan leiden tot interessante woorden. Ze zijn echter gemakkelijk uitspreekbaar door moedertaalsprekers.

Het woord štvrť (kwart) is vooral nuttig, omdat het kan worden gebruikt in samengestelde woorden. Sommige van langste woorden (opgenomen in het corpus) zijn štvrťstoročie (kwart eeuw), štvrťstrana (kwart bladzijde) en štvrťhrsť (kwart handvol).

Omdat werkwoorden in de gebiedende wijze soms alleen het stammorfeem behouden, is er een handvol imperatieven die alleen bestaan uit een medeklinker:

Ontplof
vul
prot

wees stil
grol
houd

zet
verfrommel
regen

Er is een traditionele zin om de syllabische r (gedeeld met het Tsjechisch) te tonen:

Steek een vinger door de hals.

Het kan echter nog wat uitgebreid worden met een werkwoordelijk voorvoegsel, verandering van het laatste woord met een samenstelling štvrť :

Steek een vinger door een kwart handvol.

En met een realistische imperatief (vrč) en een rechtstreekse aanspraak:

Grol, steek vinger door kwart handvol, windhond.

Het is zelfs mogelijk een beetje te spelen met woordverbindingen en woorden zoals de volgende (waarvan niet bekend is of ze gebruikt werden) te maken:

kwart nek
kwart vinger

kwart wervelwind
kwart slikgeluid

kwart van een slok

Moeilijk uitspreekbare woorden

mist
ijsje

vingerzetting
verdeler

Geschiedenis

 • 10de eeuw

  Afscheiding van West-Slavische talen weg van Proto-Slavische is in volle gang.

 • Boeken, brieven en Bijbelvertalingen geschreven in het Oudslavisch (in Glagolisch en Cyrillisch alfabet) waren de eerste geschreven documenten op het grondgebied van het hedendaagse Slowakije. Proglas (geschreven door Constantijn de Filosoof) wordt beschouwd als het eerste originele literaire werk in de Oudslavische taal.

 • Middeleeuwen

  Documenten in het Slowaaks uit dat tijdperk ontbreken. Slowaakse plaatsnamen komen voor in Latijnse teksten.

 • 1493

  De eerst geregistreerde samenhangende tekst in het Slowaaks.

 • einde van de 18-de eeuw

  Creatie van de eerste varianten boven de dialecten.

 • 1763 - 1813

  Eerste pogingen om het stabiele geschreven Slovaaks te gebruiken: Romuald Hadvabný (Latijns-Slowaaks woordenboek, 1763) en Jozef Ignác Bajza (eerste Slovaakse roman, korte verhalen en gedichten, 1782 – 1813)

 • 1787

  Anton Bernolak begon te werken aan zijn (vandaag beschouwd als eerste gestandaardiseerd) Slowaaks (woordenboeken, grammatica's).

  Anton Bernolák
 • 1843

  "Tegen"-standardisatie-poging van Ludevít Štúr. Zijn taal is later bewerkt door Michal Miloslav Hodza, Martin Hattala en Samo Czambel en uiteindelijk uitgegroeid tot het hedendaagse Slowaaks.

  Ludevít Štúr
 • 1850

  De versie van Jan Kollár (ja, nog een andere) wordt goedgekeurd als officiële taal, maar stoot op protest bij de Slowaakse intelligentsia (vanwege zijn archaïsch uiterlijk en de overeenkomsten met het Tsjechisch).

  Jan Kollár
 • 1920

  Het Tsjechoslowaaks wordt de officiële taal van Tsjechoslowakije; passieve tweetaligheid van de Tsjechische en Slowaakse wordt bevorderd.

 • 1931

  De regels van de Slowaakse Orthografie werden gepubliceerd, wat het Tsjechoslowaaks richting geeft

 • 1953

  De laatste noemenswaardige spellingshervorming, de huidige Slowaakse spelling dateert vanaf dan.

 • 1993

  Splitsing van Tsjecho-Slowakije; het Tsjechische taalmedium blijft belangrijk in Slowakije.

 • Vanaf 2003

  Naslagwerken van gestandaardiseerd Slowaaks en andere taalkundige hulpmiddelen zijn beschikbaar in de elektronische versie

Schrijfsysteem en uitspraak

 • a
 • á
 • ä
 • b
 • c
 • č
 • d
 • ď
 • dz
 • e
 • é
 • f
 • g
 • h
 • ch
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • ĺ
 • ľ
 • m
 • n
 • ň
 • o
 • ó
 • ô
 • p
 • q
 • r
 • ŕ
 • s
 • š
 • t
 • ť
 • u
 • ú
 • v
 • w
 • x
 • y
 • ý
 • z
 • ž

De moderne Slowaakse spelling mag er zich over roemen het grootste aantal letters te hebben onder de Europese talen die het Latijnse schrift gebruiken - 46 letters. Het Slowaakse alfabet maakt veelvuldig gebruik van diakritische tekens en beschikt over een aantal unieke letters. Ľ/ľ en Ĺ/ĺ (L met háček en l met aigu) zijn letters die alleen in het Slowaaks voorkomen, de letters Ď/ď en Ť/ť zijn eigen aan Slowaaks en Tsjechisch, en had het Turkmeens Ň/ň niet aangenomen in de hervorming van 1995, dan zou het ook een letter geweest zijn, die alleen in het Slowaaks en Tsjechisch bestaat.

Er is een interessante visuele weergave van mäkčeň - meestal heeft het een wigvorm (ˇ), boven de letter, maar voor ď, ť, ľ en Ľ wordt het anders weergegeven - het ziet er bijna als een afkapteken uit aan de rechter kant van de letter. Dit is slechts een variant en het diakritische teken is eigenlijk de háček, en zo wordt het altijd weergegeven in handschrift. Omdat deze letters alleen in het Slowaaks en Tsjechisch voorkomen, blijft dit onderscheid grotendeels onbekend in het buitenland, wat resulteert in verwarrende vervangingen en verwisselingen door buitenlanders, die vaak overbodige afkaptekens invoegen.

De dubbelletters (ch, dz, dz) worden beschouwd als letters op zichzelf. Deze letters zijn evenwel nogal "zwak" - in verticaal schrift, nemen ze twee posities in, maar in kruiswoordraadsels neemt ch meestal één positie, maar “dz” en “dž” tellen soms voor twee. Als hoofdletters bestaan ze ​​in twee vormen, hoofdletters en titelletters: CH en Ch, DZ en Dz, DŽ en Dž, afhankelijk van de erop volgende letters.

Dialecten

De nabijheid van het Slowaaks en Tsjechisch is ruim bekend. Hun onderlinge verstaanbaarheid wordt afwisselend vergeleken met die van Italiaans-Napolitaans, Portugees-Galicisch, Noors-Zweeds en soortgelijke dichte taalparen. De afstand is misschien wel groter dan Servisch-Kroatisch of VK-Amerikaans Engels, maar kleiner dan Duits-Nederlands of Russisch-Oekraïens. Een andere dicht bij het Slowaaks liggende taal is het Pools, maar de verschillen zijn in dit geval groter en de onderlinge verstaanbaarheid is beperkt.

Er is een dialect-continuüm van Tsjechische naar Oost-Slowaakse dialecten, met overgangsdialecten naar Russyn (Lemko) en Pools (Góral). De dialecten van zowel West- als Oost-Slavische talen zijn met elkaar verbonden door een keten van verstaanbaarheid en zij kunnen geklasseerd worden als onderdeel van een Noord-Slavische dialect-continuüm. Een hypothetische reiziger die start in de westelijke Tsjechische stad (Aš) en stopt in elk volgende dorp zal in het lokale dialect lichte verschillen merken, maar het blijft er nog steeds dicht bij. En zo kan de reiziger in Vladivostok aankomen zonder een duidelijke taalgrens te vinden langs de route - maar de uiterst oostelijke en westelijke talen zullen sterk verschillend zijn.

Woordvorming en lexicon

In het Slowaaks worden nieuwe woorden voornamelijk gevormd door het toevoegen van affixen (afleiding) en door het aannemen van leenwoorden (vooral uit het Engels)l.

 • afleiding: voorvoegsel vy- + werkwoord hodiť = vyhodiť (tweggooien); substantief pohár + suffix -ik = pohárik (glaasje)
 • samenstelling: les + park = les-o-park (bospark); zem + guľa = zem-e-guľa (wereldbol)
 • Afleiding in combinatie met samenstelling: dlhý + noha = dlhonohý (lang-benig); drevo + rúbať = drevorubač (houthakker)

Een groot aantal affixen wordt gebruikt in het Slowaaks. Ze kunnen een woordbetekenis modificeren, bijvoorbeeld:

 • kresliť (tekenen): po-kresliť (optekenen), za-kresliť (intekenen), pre-kresliť (hertekenen), od-kresliť (overtekenen)
 • chodiť (gaan): chod-iev-a-ť (blijven gaan); behať (rennen): beh-áv-a-ť (blijven rennen); prerokovať (overleggen): prerok-úv-a-ť (blijvend overleggen)
 • múdry (wijs): múdr-ejš-í (wijzer), pracovitý (vlijtig): pracovit-ejš-í (vlijtiger); unavený (vermoeid): unaven-ejš-í (vermoeider)

Veeltalige webstek om Slovaaks te leren: http://slovake.eu

Themawoorden

Grappige of vreemde traditionele spreekwoorden en uitdrukkingen

Terug naar boven