Vissza a tartalomjegyzékhez

szlovák

Slovenský jazyk

Anyanyelvi beszélők száma

kb. 4,6 millió anyanyelvi beszélő Szlovákiában, plusz a kivándorlók és a szórványok

Hivatalos nyelv a következő országokban:

Szlovákia, Európai Unió; Csehországban is használható a hivatalos kommunikáció majdnem minden szintjén

Kisebbségi nyelv a következő területeken:

Magyarország, Szerbia, Ukrajna, Horvátország

Nyelvi diaszpóra

Egyesült Királyság, Németország, Írország, Ausztria, Ukrajna; Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Argentína, Ausztrália

Ábécé
46 betű
Nyelvtani esetek
6
Nyelvkód
sk, slo, slk
Nyelvi tipológia
flektáló , pro-drop (nem kell kitenni a névmási alanyt) , SVO
Nyelvcsalád
Az indoeurópai nyelvcsaládon belül a szláv nyelvek nyugati ágához tartozik a csehvel, a lengyellel, a szorbbal és két másik kihalt nyelvvel, a polábbal és a szlovincival együtt
Nyelvjárások száma
3 fő csoport, 6 alcsoport, több mint 30 nyelvjárás

Leghosszabb szó

"kereskedelmi forgalomba nem hozható" felsőfok, hímnem, egyes szám, birtokos eset

Érdekes szó vagy mondat

Dugd le az ujjad negyedét a torkodra!

Érdekes részletek

Csak mássalhangzóból álló szavak

A szlovák nyelvben létezik szótagalkotó l és r hang, valamint ezek hosszú változata, a ĺ és a ŕ is. Az ezeket tartalmazó szótagokból hiányzik a "normál" magánhangzó, ami fura szavakat eredményezhet. Ennek ellenére a kiejtésük nem okoz semmilyen nehézséget az anyanyelvi beszélők számára.

A štvrť (negyed) szó különösen hasznos, mivel szóösszetételekben is szerepelhet. Néhány a (korpuszban is előforduló) leghosszabb szavak közül: štvrťstoročie (negyed évszázad), štvrťstrana (negyed oldal) és štvrťhrsť (negyed marék).

Mivel a felszólító mód az igék egy részénél csak a szótőből áll, ezért van egy maréknyi ige, amelyeknek a felszólító módú alakja csak mássalhangzót tartalmaz:

lángolj
tölts
szellents

csendesedj
morogj
tarts

tegyél
hajolj meg
ess

Van egy (a cseh nyelvben is létező) közismert mondat, amely szemlélteti a szótagalkotó r hangot:

Dugd le az ujjadat a torkodra!

De ezt még növelhetjük egy igekötővel, az utolsó szó lecserélésével és a štvrť összetétellel:

Dugd át az ujjadat egy negyed marékon!

Valódi felszólítással (vrč) és megszólítással:

Morogj, dugd át az ujjadat egy negyed marékon, te agár!

Egy kicsit játszhatunk is a szóösszetételekkel, és olyan szavakat hozhatunk létre (nem tudjuk, hogy valójában használták-e már őket), mint például:

a nyak negyedrésze
az ujj negyedrésze

a forgószél negyedrésze
loccsanás negyedrésze

fröccsenés negyedrésze

Nehezen kiejthető szavak

köd
fagylalt

ujjkiosztás (például billentyűzeten)
nagykereskedő, viszonteladó

Történelem

 • 10. század

  A nyugati szláv nyelvek és a protoszláv elválása

 • Az óegyházi szláv nyelven írt kódexek, levelek és bibliafordítások (glagolita és cirill írással írt kéziratok) voltak az első olyan dokumentumok, amelyeket a mai Szlovákia területén írtak. A filozófus Konstantin által írt Proglast az első ószláv nyelven írt irodalmi műként tartják számon.

 • Középkor

  Ebből a korszakból nincsenek szlovák nyelvű dokumentumok. Szlovák földrajzi nevek megjelennek latin nyelvű szövegekben.

 • 1493

  Az első összefüggő szlovák nyelvű szöveg.

 • 18. század vége

  Az első nyelvjárások feletti nyelvváltozat kialakulása.

 • 1763 - 1813

  Az első próbálkozások egy egységes írott szlovák nyelv használata: Romuald Hadvabný (Szlovák-latin szótár, 1763); Jozef Ignác Bajza (számos regény és vers, 1782 – 1813).

 • 1787

  Anton Bernolák elkezdte kidolgoznia a (ma első standardizált változatnak tartott) saját szlovák nyelvét (szótárak, nyelvtan).

  Anton Bernolák
 • 1843

  Ludevít Štúr "ellenstandardizációs" kísérlete. Az ő nyelvét később Michal Miloslav Hodža, Martin Hattala és Samo Czambel módosította, és így alakult ki a jelenlegi szlovák nyelv.

  Ludevít Štúr
 • 1850

  Ján Kollár nyelvváltozatát (igen, ez megint egy újabb) elfogadták hivatalos nyelvként, de a szlovák értelmiség tiltakozott ellene (a régies stílusa és a cseh nyelvhez való hasonlósága miatt).

  Jan Kollár
 • 1920

  A csehszlovák nyelv lesz Csehszlovákia hivatalos nyelve; a cseh és szlovák passzív kétnyelvűség támogatása

 • 1931

  Kiadták a szlovák helyesírás szabályait, amely kijelölte a csehszlovák irányt.

 • 1953

  Az utolsó jelentős helyesírási reform, ettől az időponttól számítjuk a mai szlovák helyesírást.

 • 1993

  Csehszlovákia szétszakadása; A cseh nyelvű média továbbra is fontos szerepet játszik Szlovákiában.

 • 2003-tól

  Az irodalmi szlovák nyelv kézikönyvei és egyéb nyelvészeti források is elérhetőek elektronikus változatban

Írásrendszer és kiejtés

 • a
 • á
 • ä
 • b
 • c
 • č
 • d
 • ď
 • dz
 • e
 • é
 • f
 • g
 • h
 • ch
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • ĺ
 • ľ
 • m
 • n
 • ň
 • o
 • ó
 • ô
 • p
 • q
 • r
 • ŕ
 • s
 • š
 • t
 • ť
 • u
 • ú
 • v
 • w
 • x
 • y
 • ý
 • z
 • ž

A mai szlovák helyesírás arról híres, hogy az összes latin betűvel író európai nyelv közül a szlovák használja a legtöbb betűt, szám szerint 46-ot. A szlovák ábécé rengeteg mellékjelet használ, és több speciális betűt is tartalmaz. Az Ľ/ľ és az Ĺ/ĺ (háčekos l és éles ékezetes l) olyan betűk, amelyek csak a szlovák nyelvben fordulnak elő, a Ď/ď és a Ť/ť pedig csak a csehben és a szlovákban, és ha a türkmének nem vették volna át az Ň/ň betűt az 1995-ös helyesírási reformjukban, akkor ez a betű is csak a csehben és a szlovákban létezne.

A mäkčeňnak létezik egy érdekes vizuális megjelenési formája - általában a betű felett elhelyezkedő ék alakú jelről van szó (ˇ), de a ď, ť, ľ és Ľ betűk esetében máshogy jelenik meg - ilyenkor majdnem úgy néz ki, mint egy, a betű jobb oldalához csatolt aposztróf. Ez csak egy másik változat, ez a mellékjel továbbra is a háček, hiszen kézírásban mindig ugyanazt a jelet alkalmazzák. Mivel ezek a betűk csak a szlovák és a cseh nyelvben léteznek, ezért a fenti jelenséget a külföldiek többnyire nem ismerik, így ezt a jelet gyakran összetévesztik más mellékjelekkel, és gyakran különálló aposztrófot írnak helyette.

A kétjegyű mássalhangzók (ch, dz, dž) önnálló betűnek számítanak. Bár ezek a betűk elég "gyengék", mivel függőleges írás esetén két helyet foglalnak el. A keresztrejtvényekben a ch általában egy helyet foglal, azonban ez a dz és a dž esetében változó. Nagybetűs változatuk két verzióban létezik: csupa nagybetűsként és felemásan - CH és Ch, DZ és Dz, DŽ és Dž, attól függően, hogy kis- vagy nagybetűvel folytatódik-e a szó.

Nyelvjárások

Közismert tény, hogy a szlovák és a cseh nyelv közel állnak egymáshoz. A két nyelv közötti kölcsönös érthetőséget az olasz-nápolyi, portugál-galíciai, norvég-svéd és más egymáshoz hasonlóan közel álló nyelvpárokhoz szokták hasonlítani. A két nyelv közötti távolság talán nagyobb, mint a szerb és a horvát, vagy az amerikai angol és a brit angol között, de kisebb, mint a német és a holland, vagy az orosz és az ukrán között. A lengyel nyelv is közel áll a szlovákhoz, de a köztük lévő különbségek nagyobbak, és a kölcsönös érthetőség is korlátozott.

Folytonosság figyelhető meg a nyelvjárások között a csehtől indulva a keleti szlovák nyelvjárásokig, valamint köztes nyelvjárásokkal a ruszin (lemkó) és a lengyel (goral) felé. Így a nyugati és keleti szláv nyelvek nyelvjárásait a kölcsönös érthetőség láncolata köti össze, ezért ezek az északi szláv nyelvjárás-kontinuum részének tekinthetők. Ha egy képzeletbeli utazó a legnyugatibb cseh városból (Ašból) elindulva minden faluban megállna, azt tapasztalná, hogy a helyi nyelvjárás egy kicsit mindig eltér az előző faluétól, de még mindig nagyon hasonlít rá. Ilyen módon az utazó elérhet egészen Vlagyivosztokig anélkül, hogy útközben egyértelmű nyelvi határral találkozott volna - azonban a legkeletebbi és a legnyugatabbi nyelvek nagyon eltérnek egymástól.

Szóképzés és lexikon

A szlovák nyelvben az új szavak elsősorban toldalékolással, szóképzéssel jönnek létre, valamint idegen szavak átvételével (főleg az angol nyelvből).

 • szóképzés: vy- igekötő + hodiť ige = vyhodiť (eldobni); pohár főnév + -ik toldalék = pohárik (kis pohár)
 • szóösszetétel: les + park = les-o-park (parkerdő); zem + guľa = zem-e-guľa (földgolyó)
 • szóösszetétellel kombinált szóképzés: dlhý + noha = dlhonohý (hosszú lábú); drevo + rúbať = drevorubač (favágó)

A szlovák nyelv rengeteg affixumot használ. Ezek módosíthatják a szavak jelentését, mint például:

 • kresliť (rajzolni): po-kresliť (rárajzolni), za-kresliť (belerajzolni), pre-kresliť (újrarajzolni), od-kresliť (lemásolni)
 • chodiť (menni): chod-iev-a-ť (járni); behať (futni): beh-áv-a-ť (rendszeresen futni); prerokovať (megvitatni): prerok-úv-a-ť (rendszeresen megvitatni)
 • múdry (okos): múdr-ejš-í (okosabb), pracovitý (szorgalmas): pracovit-ejš-í (szorgalmasabb); unavený (fáradt): unaven-ejš-í (fáradtabb)

Többnyelvű honlap a szlovák tanulásához: http://slovake.eu

Tematikus szavak

Mulatságos vagy furcsa hagyományos közmondások és szólások

Vissza az elejére