Prejsť na obsah

Taliančina

Lingua italiana

Počet rodených hovoriacich

približne 65 miliónov

Oficiálny jazyk

Taliansko, Švajčiarsko, San Maríno, Vatikán, EÚ

Minoritný jazyk

Chorvátsko a Slovinsko

Jazyk diaspóry

Brazília (25 mil.), Argentína (24 mil.), USA (18 mil.), Kanada (1,5 mil.), Uruguaj (1,5 mil.), Austrália (0,85 mil.) a i.

Abeceda
latinka, 21 písmen
Gramatické pády
0
Jazykový kód
it, ita
Typologická klasifikácia jazyka
flektívny , vynechávanie zámen , SVO
Jazyková rodina
indoeurópska; románsky italo-dalmatínsky jazyk
Počet dialektov
7 hlavných skupín

Najdlhšie slovo

veľmi rýchlo, na rovinu (priamo)
Toto najdlhšie talianske slovo bolo vytvorené v roku 1677.

Zaujímavé slovo alebo veta

záhradné postele
najkratšie talianske slovo, ktoré obsahuje všetkých päť samohlások
povrazolezci
najdlhšie talianske slovo, v ktorom sa neopakuje žiadne písmeno

Vplyv taliančiny

Taliančina je oficiálny jazyk v Taliansku a v EÚ a minoritný jazyk v ďalších dvoch krajinách EÚ. Popri nemčine, angličtine a španielčine je taliančina jedným z najrozšírenejších jazykov EÚ. Hoci sa nestala medzinárodným jazykom (ako je angličtina, francúzština alebo španielčina), jej použitie sa rozšírilo do rozľahlej oblasti Stredozemného mora a považuje sa za jeden z najpopulárnejších cudzích jazykov na svete. Taliančina je priam nevyhnutná pre historikov umenia a hudobníkov (predovšetkým pre operných spevákov). Tento jazyk má pevné miesto aj v oblasti medzinárodnej gastronómie na celom svete. Taliančina ovplyvnila takmer všetky jazyky sveta predovšetkým v spomínaných oblastiach. Slová ako sfumato, fresco, villa (v umení a architektúre), concerto, ballerina, allegro, baritone (v hudbe), motto, novel, notturno (v literatúre) alebo spaghetti, espresso, pizza, pasta, ale tiež zero, lava, volcano a neutrino (vo vede) sú niekoľkými z tisícov slov, ktoré prenikli do všetkých európskych jazykov. Svedčí to o nespornej dominancii talianskej kultúry v európskej histórii, a to od čias Rímskej ríše cez renesanciu až po súčasnosť. Francúzština prevzala z taliančiny približne 3 000 slov. Taliančina mala značný vplyv na francúzske, chorvátske aj slovinské nárečia, maltčina takisto obsahuje množstvo slov talianskeho pôvodu. Treba tiež pripomenúť dôležitý fakt, že taliančina je pracovným jazykom Vatikánu a celého katolíckeho sveta.

Gramatika

Taliančina stratila latinské pády, skloňujú sa len osobné zámená (io, me – ja, mne). Má 2 gramatické rody, zhoda sa vyskytuje medzi členmi, prídavnými a podstatnými menami. Rod môže byť vyjadrený členom alebo zakončením slova: un ragazzo buono (dobrý chlapec), una ragazza buona (dobré dievča). Typickým javom pri ohýbaní členov je kontrakcia členov a predložiek: del, dello, dell‘, dei, degli, della, delle atď.

Singulár Plurál
S určitým členom S neurčitým členom S určitým členom S neurčitým členom
Mužský rod -o il ragazzo
chlapec
un ragazzo i ragazzi dei ragazzi
Ženský rod -a la ragazza
dievča
una ragazza le ragazze delle ragazze
Mužský rod -o
Začiatočná samohláska
l’amico
kamarát
un amico gli amici degli amici
Ženský rod -a
Začiatočná samohláska
l’amica
kamarátka
una amica
un’ idea
le amiche
delle idee
delle amiche
Začiatočné s + spoluhláska lo scopo
cieľ
uno scopo gli scopi gli scopi

V taliančine málokedy vznikajú nové slová skladaním. Typický slovosled taliančiny je slovosled typu S-V-O, pričom prídavné mená zvyčajne nasledujú za podstatnými menami: una casa grande (veľký dom).

Slovesá majú kategóriu osoby a čísla a pri časovaní tvoria zhodu s podmetom. V taliančine je množstvo nepravidelných slovies. Pravidelné slovesá sa rozdeľujú do 3 skupín podľa koncoviek v neurčitku (-are, -ere, -ire, -ire s koncovkou -isco v 1. osobe jednotného čísla tvorí 4. skupinu): parlare, credere, partire, finire, finisco). Nasledujúca tabuľka ponúka prehľad časovania pravidelného slovesa z 1. skupiny (amare = milovať):

Singulár Plurál
1. osoba 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
Indikatív
Jednoduchý prítomný čas io amo tu ami egli ama noi amiamo voi amate essi amano
Predprítomný čas io ho amato tu hai amato egli ha amato noi abbiamo amato voi avete amato essi hanno amato
Imperfektum io amavo tu amavi egli amava noi amavamo voi amavate essi amavano
Predminulý čas o avevo amato tu avevi amato egli aveva amato noi avevamo amato voi avevate amato essi avevano amato
Absolútny minulý čas io amai tu amasti egli amò noi amammo voi amaste essi amarono
Dávnominulý čas io ebbi amato tu avesti amato egli ebbe amato noi avemmo amato voi aveste amato essi ebbero amato
Jednoduchý budúci čas io amerò tu amerai egli amerà noi ameremo voi amerete essi ameranno
Predbudúci čas io avrò amato tu avrai amato egli avrà amato noi avremo amato voi avrete amato essi avranno amato
Konjunktív
Prítomný čas che io ami che tu ami che egli ami che noi amiamo che voi amiate che essi amino
Minulý čas che io abbia amato che tu abbia amato che egli abbia amato che noi abbiamo amato che voi abbiate amato che essi abbiano amato
Imperfektum che io amassi che tu amassi che egli amasse che noi amassimo che voi amaste che essi amassero
Pluskvamperfektum che io avessi amato che tu avessi amato che egli avesse amato che noi avessimo amato che voi aveste amato che essi avessero amato
Kondicionál
Kondicionál prézenta io amerei tu ameresti egli amerebbe noi ameremmo voi amereste essi amerebbero
Minulý kondicionál io avrei amato tu avresti amato egli avrebbe amato noi avremmo amato voi avreste amato essi avrebbero amato
Imperatív
Prítomný čas ama ami amiamo amate amino
Neurčitok
Prítomný čas amare
Minulý čas avere amato
Príčastie
Prítomný čas amante
Minulý čas amato
Gerundium
Prítomný čas amando
Minulý čas avendo amato

Abeceda

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • z

Talianske dialekty a jazyky v Taliansku

Jazyková rozmanitosť Talianska je v skutočnosti väčšia ako v ostatných krajinách, v ktorých sa používajú románske jazyky. Štandardná taliančina je v mnohom príbuznejšia španielčine alebo portugalčine ako piemontčine či neapolčine. Piemontské dialekty sa niektorými črtami približujú skôr provensálčine a francúzštine ako samotnej taliančine. Ostatné hlavné miestne jazyky – benátsky, emilianský, romagnolský, lombardský, janovsko-ligurský, neapolský, sicílsky – sa vyvinuli nezávisle z hovorovej latinčiny, a preto sú označované ako dialekty latinčiny, nie ako dialekty toskánskej taliančiny, ktorá je základom štandardnej taliančiny. Je teda správnejšie hovoriť o talianskych jazykoch ako o dialektoch, lebo každý miestny jazyk má svoje dialekty a niektoré majú dokonca aj vlastnú písanú podobu a bohatú literatúru.

Toskánčina sa považuje za „najčistejší“ taliansky dialekt, keďže sa najviac približuje pôvodnej alebo klasickej latinčine. Za najvplyvnejšiu jazykovú formu sa v súčasnosti považuje Lingua toscana in bocca Romana (toskánsky jazyk v rímskych ústach). Ale až v 19. storočí sa toskánsky jazyk rozšíril natoľko, že sa stal jazykom nového národa. Zjednotenie Talianska v roku 1861 malo nesmierny význam nielen pre politickú scénu, ale vyústilo tiež do významnej sociálnej, ekonomickej a kultúrnej premeny. Zavedením povinnej školskej dochádzky rástla miera gramotnosti, mnohí sa vzdali rodného dialektu v prospech národného jazyka alebo si vytvorili miestny variant štandardného jazyka (tzv. italiano popolare) prifarbený miestnym ľudovým jazykom.

Citoslovcia

Vtipné alebo zvláštne príslovia a slovné spojenia

Späť nahor