Přeskočit menu

Italština

Lingua italiana

Počet rodilých mluvčích

přibližně 65 milionů

Oficiální jazyk v

Itálie, Švýcarsko, San Marino, Vatikán, EU

Menšinový jazyk v

Chorvatsko a Slovinsko

Jazyk diaspory

Brazílie (25 mil.), Argentina (24 mil.), USA (18 mil.), Kanada (1,5 mil.), Uruguay (1,5 mil.), Austrálie (0,85 mil.) atd.

Abeceda
latinka, 21
Gramatické pády
0
Kód jazyka
it, ita
Typologická klasifikace jazyka
flektivní , vynechávání zájmen , SVO
Jazyková rodina
Indoevropský, románský, italo-dalmatský
Počet nářečí
7 hlavních skupin

Nejdelší slovo

velmi rychle, na rovinu (přímo)
Bylo vytvořeno v roce 1677 a je nejdelším italským slovem.

Zajímavé slovo nebo věta

zahradní postele
Nejkratší italské slovo, které obsahuje všech pět samohlásek.
provazolezci
Nejdelší italské slovo, ve kterém se neopakuje žádné písmeno.

Vliv italštiny

Italština je oficiální jazyk v Itálii a v EU a minoritní jazyk v dalších dvou zemích EU. Vedle němčiny, angličtiny a španělštiny je italština jedním z nejrozšířenějších jazyků EU. Přestože se nestala mezinárodním jazykem (jako je angličtina, francouzština nebo španělština), její použití se rozšířilo do rozlehlé oblasti Středozemního moře a je považována za jeden z nejpopulárnějších cizích jazyků na světě. Italština je přímo nezbytná pro historiky umění a hudebníky (především pro operní zpěváky). Tento jazyk má pevné místo i v oblasti mezinárodní gastronomie na celém světě. Italština ovlivnila téměř všechny jazyky světa, především ve výše zmíněných oblastech. Slova jako sfumato, fresco, villa (v umění a architektuře), concerto, ballerina, allegro, baritone (v hudbě), motto, novel, notturno (v literatuře) nebo spaghetti, espresso, pizza, pasta, ale také zero, lava, volcano a neutrino (ve vědě) jsou některými z tisíců slov, které pronikly do všech evropských jazyků. Svědčí to o nesporné dominanci italské kultury v evropské historii, a to od dob Římské říše přes renesanci až po současnost. Francouzština převzala z italštiny přibližně 3 000 slov. Italština měla značný vliv na francouzská, chorvatská i slovinská nářečí, maltština rovněž obsahuje množství slov italského původu. Je třeba také připomenout důležitý fakt, že italština je pracovním jazykem Vatikánu a celého katolického světa.

Gramatika

Italština ztratila latinské pády s výjimkou osobních zájmen: (io, me – já, mně). Italština používá 2 gramatické rody, shoda se vyskytuje mezi členy, přídavnými a podstatnými jmény. Rod může být vyjádřen členem nebo zakončením slova: un ragazzo buono (dobrý chlapec), una ragazza buona (dobré děvče). Typickým jevem při ohýbání členů je kontrakce členů a předložek: del, dello, dell‘, dei, degli, della, delle atd.

Singulár Plurál
S určitým členem S neurčitým členem S určitým členem S neurčitým členem
Mužský rod -o il ragazzo
chlapec
un ragazzo i ragazzi dei ragazzi
Ženský rod -a la ragazza
děvče
una ragazza le ragazze delle ragazze
Mužský rod -o
Počáteční samohláska
l’amico
kamarád
un amico gli amici degli amici
Ženský rod -a
Počáteční samohláska
l’amica
kamarádka
una amica
un’ idea
le amiche
delle idee
delle amiche
Počáteční s + souhláska lo scopo
cíl
uno scopo gli scopi gli scopi

V italštině nevznikají nová slova skládáním. Typický slovosled italštiny je slovosled typu SVO, přičemž přídavná jména obvykle následují za podstatnými jmény: una casa grande (velký dům).

Slovesa se časují podle osoby a čísla ve shodě s podmětem. V italštině je množství nepravidelných sloves. Pravidelná slovesa se ​​rozdělují do 3 (4) skupin podle koncovek v infinitivu (-are, -ere, -ire, (-isco): parlare, credere, partire, finire, finisco). Následující tabulka nabízí přehled časování pravidelného slovesa z 1. skupiny:

Singulár Plurál
1. osoba 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
Indikativ
Jednoduchý přítomný čas io amo tu ami egli ama noi amiamo voi amate essi amano
Předpřítomný čas io ho amato tu hai amato egli ha amato noi abbiamo amato voi avete amato essi hanno amato
Imperfektum io amavo tu amavi egli amava noi amavamo voi amavate essi amavano
Předminulý čas o avevo amato tu avevi amato egli aveva amato noi avevamo amato voi avevate amato essi avevano amato
Absolutní minulý čas io amai tu amasti egli amò noi amammo voi amaste essi amarono
Dávnominulý čas io ebbi amato tu avesti amato egli ebbe amato noi avemmo amato voi aveste amato essi ebbero amato
Jednoduchý budoucí čas io amerò tu amerai egli amerà noi ameremo voi amerete essi ameranno
Předbudoucí čas io avrò amato tu avrai amato egli avrà amato noi avremo amato voi avrete amato essi avranno amato
Konjunktiv
Přítomný čas che io ami che tu ami che egli ami che noi amiamo che voi amiate che essi amino
Minulý čas che io abbia amato che tu abbia amato che egli abbia amato che noi abbiamo amato che voi abbiate amato che essi abbiano amato
Imperfektum che io amassi che tu amassi che egli amasse che noi amassimo che voi amaste che essi amassero
Pluskvamperfektum che io avessi amato che tu avessi amato che egli avesse amato che noi avessimo amato che voi aveste amato che essi avessero amato
Kondicionál
Přítomný kondicionál io amerei tu ameresti egli amerebbe noi ameremmo voi amereste essi amerebbero
Minulý kondicionál io avrei amato tu avresti amato egli avrebbe amato noi avremmo amato voi avreste amato essi avrebbero amato
Imperativ
Přítomný čas ama ami amiamo amate amino
Infinitiv
Přítomný čas amare
Minulý čas avere amato
Příčestí
Přítomný čas amante
Minulý čas amato
Slovesné podstatné jméno
Přítomný čas amando
Minulý čas avendo amato

Abeceda

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • z

Italské dialekty a jazyky v Itálii

Jazyková rozmanitost Itálie je ve skutečnosti větší než v ostatních zemích, kde se používají románské jazyky. Standardní italština je v mnohých ohledech příbuznější španělštině nebo portugalštině než piemontštině nebo neapolštině. Piemontské dialekty se některými rysy přibližují spíše provensálštině a francouzštině než samotné italštině. Ostatní hlavní místní jazyky – benátský, emilianský, romagnolský, lombardský, janovsko-ligurský, neapolský, sicilský – se nezávisle vyvinuly z lidové latiny, a proto jsou označovány jako dialekty latiny, ne jako dialekty toskánské italštiny, která je základem standardní italštiny. Je tedy přesnější mluvit o italských jazycích, ne o dialektech, protože každý místní jazyk má své dialekty a některé mají dokonce i vlastní psanou podobu a bohatou literaturu.

Toskánština se považuje za „nejčistší“ italský dialekt, protože se nejvíce přibližuje původní nebo klasické latině. Za nejvlivnější jazykovou formu se v současnosti považuje Lingua toscana in bocca Romana (toskánský jazyk v římských ústech). Ale až v 19. století se toskánský jazyk rozšířil natolik, že se stal jazykem nového národa. Sjednocení Itálie v roce 1861 mělo nesmírný význam nejen pro politickou scénu, ale vyústilo také do významné sociální, ekonomické a kulturní proměny. S povinnou školní docházkou rostla míra gramotnosti, mnozí se vzdali rodného dialektu ve prospěch národního jazyka nebo si vytvořili místní variantu standardního jazyka (tzv. italiano popolare) ozvláštněnou lidovými výrazy.

Tématická slova

Vtipná nebo zvláštní přísloví a slovní spojení

Nahoru