Sisu juurde

itaalia

Lingua italiana

Emakeelena kõnelejate arv

ligi 65 miljonit

Ametlik keel

Itaalia, Šveits, San Marino, Vatikan, EU

Vähemuskeel

Horvaatia ja Sloveenia

Diasporaa

Brasiilia (25 mln), Argentina (24 mln), USA (18 mln), Kanada (1,5 mln), Uruguay (1,5 mln), Austraalia (0,85 mln) etc.

Tähestik
ladina, 21
Grammatilised käänded
0
Keelekood
it, ita
Keeletüpoloogia
flekteeriv , asesõnade väljajätmine , SVO
Keelkond
Indoeuroopa keelkond, romaani rühm
Murrete arv
7 peamist murdegruppi

Pikim sõna

väga kiiresti, pööraselt
See loodi aastal 1677 ja on sellest saadik olnud pikim itaaliakeelne sõna.

Imelik sõna või lause

peenrad
Lühim itaaliakeelne sõna, mis sisaldab kõiki viit vokaali.
köielkõndijad
Pikim itaaliakeelne sõna, milles ükski täht ei kordu.

Itaalia keele mõju

Itaalia keel on Itaalia ja Euroopa Liidu ametlik keel ning vähemuskeel kahes Euroopa Liidu liikmesriigis. See on kõrvuti saksa, inglise ja prantsuse keelega üks selle liidu suurimaid keeli. Itaalia keel ei ole rahvusvahelise suhtluse keel nagu inglise, prantsuse või hispaania keel, kuid see on laialt kasutusel Vahemere maades ja üks populaarsemaid võõrkeeli, mida üle maailma õpitakse. Itaalia keelt on hädasti vaja osata kunstiajaloolastel ja muusikutel, eriti mis puudutab ooperit. Rahvusvahelises gastronoomias on see tähtis üle maailma. Itaalia keel on mõjutanud peaaegu kõiki maailma keeli, eriti mainitud aladel. Sõnad ja väljendid sfumato, fresco, villa (kunst ja arhitektuur), concerto, ballerina, allegro, baritone (muusika), motto, novel, notturno (kirjandus) või spaghetti, espresso, pizza, pasta, aga ka zero, lava, volcano ja neutrino (teadus) on vaid tuhandik neist, mis on jõudnud kõigisse Euroopa keeltesse. See räägib midagi itaalia kultuuri peaaegu absoluutsest domineerimisest Euroopa ajaloos alates Rooma ajast ja renessansist tänapäevani välja. Prantsuse keel on laenanud itaalia keelest ligi 3000 sõna. Prantsusmaal, Horvaatias ja Sloveenias kõneldavad murded on sügavalt itaalia keelest mõjutatud ning malta keel on itaalia keele sõnu tulvil. Me ei peaks unustama, et itaalia keel on Vatikani ja kogu katoliikliku maailma ametlik keel.

Grammatika

Itaalia keelest on kadunud käändelõpud, välja arvatud isikuliste asesõnade puhul: (io, me – mina) ja keeles on kaks grammatilist sugu, mis ühilduvad artiklite, adjektiivide ja nimisõnadega. Soole osutatakse kas artikli või sõnalõpuga: un ragazzo buono (hea poiss), una ragazza buona (hea tüdruk). Käänet näitavad vaid isikulised asesõnad. Artikli muutelõpule on tüüpiline, et see sulab kokku eessõnaga: del, dello, dell‘, dei, degli, della, delle etc.

Ainsus Mitmus
Määrav Umbmäärane Määrav Umbmäärane
Meessugu -o il ragazzo
poiss
un ragazzo i ragazzi dei ragazzi
Naissugu -a la ragazza
tüdruk
una ragazza le ragazze delle ragazze
Meessugu -o
Algusvokaal
l’amico
sõber
un amico gli amici degli amici
Naissugu -a
Algusvokaal
l’amica
sõber
una amica
un’ idea
le amiche
delle idee
delle amiche
Sõnaalguse s+konsonant lo scopo
eesmärk
uno scopo gli scopi gli scopi

Itaallased väldivad sõnamoodustuses liitsõnu. Tavaline sõnajärg on SVO ja omadussõnad asuvad nimisõna järel: una casa grande (suur maja).

Verbide muutelõpud sõltuvad isikust ja arvust ning ühilduvad alusega. Itaalia keeles on palju ebaregulaarseid verbe. Regulaarsed verbid jaotatakse kolme (nelja) pöördkonda sõltuvalt infinitiivi lõpust (-are, -ere, ire, -isco: parlare, credere, partire, finire, finisco). Anname siin ülevaate esimesse pöördkonda kuuluva regulaarse verbi pööramisest:

Ainsus Mitmus
1. isik 2. isik 3. isik 1. isik 2. isik 3. isik
Kindel kõneviis
Lihtolevik io amo tu ami egli ama noi amiamo voi amate essi amano
Täisminevik io ho amato tu hai amato egli ha amato noi abbiamo amato voi avete amato essi hanno amato
Imperfekt io amavo tu amavi egli amava noi amavamo voi amavate essi amavano
Enneminevik o avevo amato tu avevi amato egli aveva amato noi avevamo amato voi avevate amato essi avevano amato
Absoluutne minevik io amai tu amasti egli amò noi amammo voi amaste essi amarono
Kauge täisminevik io ebbi amato tu avesti amato egli ebbe amato noi avemmo amato voi aveste amato essi ebbero amato
Lihttulevik io amerò tu amerai egli amerà noi ameremo voi amerete essi ameranno
Täistulevik io avrò amato tu avrai amato egli avrà amato noi avremo amato voi avrete amato essi avranno amato
Konjunktiiv
Olevik che io ami che tu ami che egli ami che noi amiamo che voi amiate che essi amino
Minevik che io abbia amato che tu abbia amato che egli abbia amato che noi abbiamo amato che voi abbiate amato che essi abbiano amato
Imperfekt che io amassi che tu amassi che egli amasse che noi amassimo che voi amaste che essi amassero
Pluskvamperfekt che io avessi amato che tu avessi amato che egli avesse amato che noi avessimo amato che voi aveste amato che essi avessero amato
Konditsionaal
Oleviku konditsionaal io amerei tu ameresti egli amerebbe noi ameremmo voi amereste essi amerebbero
Mineviku konditsionaal io avrei amato tu avresti amato egli avrebbe amato noi avremmo amato voi avreste amato essi avrebbero amato
Imperatiiv
Olevik ama ami amiamo amate amino
Infinitiiv
Olevik amare
Minevik avere amato
Partitsiip
Olevik amante
Minevik amato
Gerundiiv
Olevik amando
Minevik avendo amato

Kirjasüsteem

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • z

Itaalia murded ja keeled Itaalias

Itaalia on lingvistiliselt tegelikult mitmekesisem kui muud romaani keeli kõnelevad maad. Standardne itaalia keel seisab mitmes mõttes lähemal hispaania või portugali keelele kui piemonte või naapoli keelele. Piemonte murded on paljude tunnuste poolest lähemal provanssaali ja prantsuse kui itaalia keelele. Teised peamised kohalikud keeled - veneetsia, emiliano, romagnolo, lombardia, genova-liguuria, naapoli, sitsiilia - on iseseisvalt arenenud vulgaarladina keelest ja on seega ladina keele, mitte toskaana itaalia keele murded, viimane on standardse itaalia keele alus. Seetõttu on õigem rääkida pigem Itaalia keeltest kui itaalia keele murretest, sest kõigil neil kohalikel keeltel on dialektid ning mõnel neist kirjalik vorm ja sageli rikas kirjandus.

Toskaana keelt peetakse siiani "puhtaimaks" kõigist itaalia dialektidest, sest see on originaalse ehk klassikalise ladina keelega kõige sarnasem. Kõige mõjukamat tänapäeva keelevormi kutsutakse tihti Lingua toscana in bocca Romana: toskaana keel roomlase suus. Igatahes laienes alles 19. sajandi lõpul haritud toskaanalaste keel uue rahvuse keeleks. Itaalia ühinemisel aastal 1861 ei olnud suur mõju mitte ainult poliitilisel areenil, vaid see tõi kaasa ka märkimisväärse sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise ümbersünni. Seoses kohustusliku kooliharidusega tõusis kirjaoskuse tase ja paljud hülgasid oma kodupaiga murde, et hakata rahvuskeelt rääkima, või edendasid kohalikku värvikat standardkeele (Italiano popolare) dialekti.

Temaatilised sõnad

Naljakad või veidrad vanasõnad ja idioomid

Tagasi üles