Preskoči do vsebine

Nemščina

Deutsche Sprache

Število naravnih govorcev

95 - 100 milijonov (države v katerih je uradni jezik), 120 milijonov (vse države)

Uradni jezik

Nemčija, Avstrija, Švica, Italija (Južna Tirolska), Lihtenštajn, Luksemburg, Belgija, EU, Nordijski svet

Manjšinski jezik

Francija (1.2 million), Brazilija (0.9 million), Rusija (850,000), Južnoafriška republika (300,000 - 500,000), Kazahstan (360,000), Poljska, Madžarska, Romunija , Italija, Češka, Namibija, Danska, Slovaška, Vatikan (Švicarska garda), Venezuela (Kolonija Tovar)

Jezik diaspore

ZDA, Argentina, Kanada, Meksiko, Avstralija, Čile, Paragvaj, Nova Zelandija, Bolivija, Nizozemska, Združeno kraljestvo, Peru, Španija, Poljska, Izrael, Norveška, Ekvador, Ukrajina, Dominikanska republika, Grčija, Irska, Belize

Abeceda
26 črk
Slovnični skloni
4
Jezikovna koda
de, deu, ger
Lingvistična tipologija
fleksijska , nagnjenost k zlaganju besed , OPG /G2 (V2)
Jezikovna družina
Indoevropski, zahodnogermanski, visoka nemščina
Število dialektov
Več sto, desetine s kodami ISO 639-3, nekatere med njimi bi lahko šteli kot ločene jezike: nizka nemščina, osrednja nemščina, visoka nemščina (z alemanščino), jidiš, luksemburščina, pensilvanska nemščina.

Najdaljša beseda

direktiva za zaščito strank telekomunikacij
sistem za pospeševanje prenosa novic

Nenavadna beseda ali stavek

mrzel pot
8 zaporednih soglasnikov
baterijska jajca
5 zaporednih samoglasnikov
okoljski vplivi
5 zaporednih samoglasnikov

Uvod

Nemščina je uradni jezik sedmih držav EU in največji jezik unije. Kljub temu pa ni mednarodni jezik kot so angleščina, francoščina, španščina ali portuglaščina. Prvi razlog je ta, da je bila nemška emigracija na druge kontinente, čeprav je bila znatna, predvsem individualna in nedržavna, brez vojaške in kulturne podpore imperija. Zaradi tega se je tekom stoletij na desetine milijonov nemških priseljencev v obe Ameriki, Južno Afriko in Oceanijo asimiliralo in izgubilo svoj jezik. Kot drugo pa sta dve svetovni vojni pomanjšali nemško govoreče teritorije in povzročili nezaupanje ljudi (če povemo milo) ter zaprtje nemških kulturnih institucij, denimo šol, v državah kot so ZDA in Brazilija. Omembe vredna izjema stalnega padanja števila nemško govorečih ljudi v ZDA je skupnost Amišev, ki ima letno (!) rast 5%, kar naj bi v teoriji vodilo do tega, da do konca stoletja postane največja skupina prebivalcev v ZDA.

Zgodovina

 • Stara visoka nemščina

 • ~ 200 - 900

  Visokonemški premik soglasnikov
  (bdg→ptk, th→d, v→b, k→ch, p→pf, t→ts/ss)

 • ~ 870

  Hildebrandova pesem in besedila Muspilli.

  Vir
 • Srednja visoka nemščina

 • 1138 - 1254

  Hohenstaufen: knjižni standard na osnovi alemanščine
  Ekspanzija proti vzhodu

 • ~ 1200 - 1400

  Država tevtonskega viteškega reda v Baltiku zgodnji jidiš
  (Srednja visoka nemščina s hebrejskimi črkami)

 • Zgodnja nova visoka nemščina

 • ~ 1300 - 1600

  Hanseatska liga in nizka nemščina v administraciji

 • 1450

  Tiskarski stroj (Gutenberg)

 • 1522 - 1534

  Prevod biblije (Luther)

 • Nova visoka nemščina

 • 1700 - 1900

  Masovna emigracija v Ameriko

 • 1800

  Knjižna nemščina (visoka nemščina) postane govorni jezik

 • 1852 - 1860

  Slovar knjižne visoke nemščine (Grimm)

 • 1901

  Standardizacija
  (Druga ortografska konferenca)

 • 1996

  Pravopisna reforma

Visokonemški premik soglasnikov

Stoletje s premikom (nemščina) brez premika (angleščina)
d→t 2-4 good
p→ff 4/5 ship
t→ss 4/5 eat
k→ch 4/5 make
t→ts 5/6 toe
p→pf 6/7 apple
ß→b 7/8 give
b→p 8/9 rib
d→t 8/9 day
dg→ck 8/9 bridge
þ→d 9/10 thorn

Pisava in izgovorjava

Nemška abeceda obsega 26 črk, vendar uporablja znak za umlaut na a, o in u (ä, ö, ü), ter posebno črko (ß) za nezveneč s, ki stoji za dolgimi samoglasniki.

 • a
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ß
 • t
 • u
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Nemški zapis besed je etimološki in se ne sklada z današnjo izgovorjavo, čeprav lahko izgovorjavo (običajno) napovemo iz pisne oblike besed. Primeri posebnih pravopisnih konvencij so sch /ʃ/ (Schale 'skleda'), st /ʃt/ (Stoff 'blago'), sp /ʃp/ (Spaß 'zabava') in dvoglasnika ei /a͡ɪ/ (Ei 'jajce') in eu /ɔʏ̯/ (Heu 'seno').

Obstaja znana otroška pesem, ki lepo ponazarja nemški zvočni sistem: https://www.youtube.com/watch?v=B9ylfF-sYf4

Trije Kitajci s kontrabasom so sedeli na cesti in si nekaj pripovedovali. Pa je prišla policija: "Kaj pa je to?" - "Trije Kitajci s kontrabasom."

Pesem se večkrat ponovi in vsakič se vsi samoglasniki nadomestijo z enakim samoglasnikom ali dvoglasnikom, na primer 'a': Dra Chanasan mat dam Kantrabass ..., 'ö': Drö Chönösön möt döm Köntröböss ..., ali celo 'au': Drau Chaunausen maut daum Kauntraubauss ....

Slovnica

Nemščina pozna štiri sklone in tri slovnične spole. Členi, pridevniki in samostalniki se med seboj ujemajo. Sklanjanje pridevnikov se razlikuje glede na to, ali je samostalniška fraza določna oziroma nedoločna. Zanimivo je, da se nemški samostalniki večinoma ne sklanjajo, temveč se označevalec sklona nahaja v členu. Posebnost nemškega jezika je tudi uporaba umlaut pri sklanjanju. Zato veliko nemških samostalnikov označuje množino s spreminjanjem naglašenega samoglasnika: a/o/u → ä/ö/ü.

določna samostalniška fraza:

moški spol
(tisti) sivi volk/volkovi
ženski spol
(tista) mala miš/miši
srednji spol
(tisti) hiter konj/konji
Imenovalnik der graue Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde
Rodilnik des grauen Wolf(e)s
der grauen Wölfe
der kleinen Maus
der kleinen Mäuse
des schnellen Pferd(e)s
der schnellen Pferde
Dajalnik dem grauen Wolf
den grauen Wölfen
der kleinen Maus
den kleinen Mäusen
dem schnellen Pferd
den schnellen Pferden
Tožilnik den grauen Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde

nedoločna samostalniška fraza:

moški spol
(en) siv volk/volkovi
ženski spol
(ena) mala miš/miši
srednji spol
(en) hiter konj/konji
Imenovalnik ein grauer Wolf
grauen Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein scnnelles Pferd
schnelle Pferde
Rodilnik eines grauen Wolf(e)s
grauer Wölfe
einer kleinen Maus
kleiner Mäuse
eines schnellen Pferd(e)s
schneller Pferde
Dajalnik einem grauen Wolf
grauen Wölfen
einer kleinen Maus
kleinen Mäusen
einem schnellen Pferd
schnellen Pferden
Tožilnik einen grauen Wolf
graue Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein schnelles Pferd
schnelle Pferde

Nemške glagole pregibamo glede na osebo in število, ujemajo pa se z osebkom. Poleg končnic, ki se ob spreganju dodajajo glagolom, se pri velikem številu tako imenovanih močnih glagolov ob spremembi slovničnega časa spremenijo samglasniki znotraj glagola, medtem ko v drugi in tretji osebi edninskih oblik ter v preteklem konjunktivu pride do dodajanja umlauta.

schlafen
(spati)
Ednina Množina
1. oseba Ich schlafe
(spim)
Ich schlief
(sem spal)
Wir schlafen
(spimo)
Wir schliefen
(smo spali)
2. oseba Du schläfst
(spiš)
Du schliefst
(si spal)
Ihr schlaft
(spiš)
Ihr schlieft
(si spal)
3. oseba Er/sie/es schläft
(on/ona/ono spi)
Er/sie/es schlief
(on/ona/ono je spal/a/o)
Sie schlafen
(oni spijo)
Sie schliefen
(oni so spali)

Besedotvorje in besedišče

Nemščina je znana po svojem obsežnem besedišču. Delno leži razlog za to v dolgi knjižni tradiciji, ki je skozi stoletja in v različnih dialektih akumulirala sinonime besed, delno pa je to zato, ker nemški jezik dovoljuje sestavljanje besed (Apfelsaft), medtem ko denimo angleščina uporablja verige samostalnikov (apple juice in francoščina predložne fraze pred samostalniki (jus de pomme) ('jabolčni sok'). Zanimivo je tudi, da je nemška Wikipedia druga največja na svetu in precej večja, kot bi glede na število govorcev lahko pričakovali.

Še en razlog za velikost nemškega besedišča je mogočna nemška birokracija, ki zahteva birokratsko besedo za vse od Postwertzeichen (Briefmarke - 'znamka') do Personenkraftwagen/PKW (Auto - 'avto').

Zato lahko običajna zavrnitev zahteve za vozniško dovoljenje zveni zako: Ihr Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Erteilung der Erlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Straßen wurde abgelehnt. (Vaša zahteva za začetek postopkov, ki vodijo k izdaji dovoljenja za vožnjo motornega vozila na javnih cestaj je bila zavrnjena).

Dialekti

Nemška narečna pokrajina je zelo kompleksna, delno zato, ker je nemško jezikovno področje predstavljalo politično sestavljanko suverenih področij, ki jih je voljeni vladar le ohlapno združeval. V narečnem pogledu poteka najpomembnejša meja približno skozi Frankfurt in predstavlja t.i. premik samoglasnikov, z b/d/g na severu in p/t/k na jugu. Vendar se razlike v narečjih ne končajo pri premikih zvokov, temveč se najdejo tudi v besedišču. Žemljice, na primer, se na severu imenujejo Brötchen na jugu pa Wecken ali Semmel, na Bavarskem mutirajo v Weckerl in Semmerl ter postanejo Weggli in Semmeli v Švici. Druge severne variante vključujejo Schrippe (Berlin), Luffe (Braunschweig) in danski ekvivalent Rundstück (da: rundstykke).

Nizki

 • Nizki saški
  1. Schleswigisch
  2. Holsteinisch
  3. Nordniedersächsisch
  4. Groninger Platt
  5. Nordniedersächsische Dialekte in den Niederlanden
  6. Westfälisch
  7. Ostfälisch
 • Vzhodni nizki saški
  1. Mecklenburgisch-Vorpommersch
  2. Nordmärkisch
  3. Mittelmärkisch

Osrednji

 • Zahodni osrednjenemški
  1. Ripuarisch
  2. Moselfränkisch
  3. Letzeburgisch
  4. Hessisch
  5. Pfälzisch
  6. Lothringisch (Fränkisch)
 • Vzhodni osrednjenemški
  1. Thüringisch
  2. Sächsisch
  3. Berliner Dialekt
  4. Lausitzisch-Schlesisch

Zgornji

 • Severni gornjenemški
  1. Ostfränkisch
  2. Südfränkisch
 • Zahodni gornjenemški
  1. Schwäbisch
  2. Niederalemannisch
  3. Elsässisch
  4. Hochalemannisch
  5. Höchstalemannisch
 • Vzhodni gornjenemški
  1. Nordbairisch
  2. Mittelbairisch
  3. Südbairisch

Večjezična spletna stran za učenje nemškega jezika: http://deutsch.info

Tematske besede

Zabavni in nenavadni pregovori

Nazaj na vrh