Přeskočit menu

Němčina

Deutsche Sprache

Počet rodilých mluvčích

95 – 100 milionů (země, ve kterých je němčina oficiální jazyk), 120 milionů (ve všech zemích)

Oficiální jazyk v

Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie (Jižní Tyrolsko), Lichtenštejnsko, Lucembursko, Belgie, EU, Severská rada

Menšinový jazyk v

Francie (1,2 milionu), Brazílie (0,9 milionu), Rusko (850 000), Jižní Afrika (300 000 – 500 000), Kazachstán (360 000), Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Itálie, Česká republika, Namibie, Dánsko, Slovensko, Vatikán (Švýcarská garda), Venezuela (Colonia Tovar)

Jazyk diaspory

USA, Argentina, Kanada, Mexiko, Austrálie, Brazílie, Chile, Paraguay, Nový Zéland, Bolívie, Nizozemí, Velká Británie, Peru, Španělsko, Polsko, Izrael, Norsko, Ekvádor, Ukrajina, Dominikánská republika, Řecko, Irsko, Belize

Abeceda
26 písmena
Gramatické pády
4
Kód jazyka
de, deu, ger
Typologická klasifikace jazyka
flektivní , skládání , SOV /V2
Jazyková rodina
Indoevropský, západogermánský, horní němčina
Počet nářečí
Několik stovek, desítky kódů ISO 639-3, některé z nich se mohou považovat za samostatné jazyky: dolnoněmecké, středoněmecké, hornoněmecké (spolu s alemánštinou), jidiš, lucemburština, pensylvánská němčina.

Nejdelší slovo

nařízení ochrany zákazníků telekomunikací
akcelerační systém transferu zpráv

Zajímavé slovo nebo věta

studený pot
8 souhlásek za sebou
bateriové vejce (vejce od slepic z bateriových klecí)
5 samohlásek za sebou
vlivy prostředí
5 samohlásek za sebou

Úvod

Němčina je oficiálním jazykem v 7 zemích EU a považuje se za nejrozšířenější jazyk Unie. Nemá však status mezinárodního jazyka, jakým je angličtina, francouzština, španělština nebo portugalština. Naproti tomu, že Němci ve velkém emigrovali i na jiné kontinenty, šlo spíše o individuální akce bez vojenské nebo kulturní podpory nějakého impéria. Jejich domovem se stala Amerika, Jižní Afrika a Oceánie, kde se asimilovali a časem ztratili i svůj jazyk. Světové války, které se odehrály ve 20. století, jsou dalším důvodem, proč se němčina nestala mezinárodním jazykem – státy jako USA nebo Brazílie přestaly na svém území podporovat německé školy a šíření německé kultury. Výjimku tvoří amišská komunita v USA, která ročně vykazuje nárůst o 5 % (!) a teoreticky by se na konci století mohla stát největší nábožensko-etnickou skupinou USA.

Historie

 • Stará vysoká němčina

 • ~ 200 - 900

  Souhláskové změny v hornoněmeckém nářečí
  (bdg→ptk, th→d, v→b, k→ch, p→pf, t→ts/ss)

 • ~ 870

  Píseň o Hildebrandovi a texty Muspilli

 • Střední hornoněmecké nářečí

 • 1138 - 1254

  Štaufové: používání alemánštiny
  Rozšíření na východ.

 • ~ 1200 - 1400

  Řád německých rytířů na Pobaltí. Raný jidiš.
  Střední hornoněmčina s hebrejským písmem.

 • Raná nová hornoněmčina

 • ~ 1300 - 1600

  Hanza. Svaz německých obchodních měst.

 • 1450

  Vznik tiskárny (Gutenberg).

 • 1522 - 1534

  Překlad Bible (Luther)

 • Nová hornoněmčina

 • 1700 - 1900

  Masová emigrace do Ameriky

 • 1800

  Hornoněmecký dialekt (Hochdeutsch) se stává mluveným jazykem.

 • 1852 - 1860

  Slovník hornoněmeckého dialektu (bratři Grimmové)

 • 1901

  Standardizace
  (2. pravopisná konference)

 • 1996

  Pravopisná reforma

Souhláskové změny v hornoněmeckém nářečí

Století Změna hlásky (hornoněmčina) Původní hláska (angličtina)
d→t 2-4 good
p→ff 4/5 ship
t→ss 4/5 eat
k→ch 4/5 make
t→ts 5/6 toe
p→pf 6/7 apple
ß→b 7/8 give
b→p 8/9 rib
d→t 8/9 day
dg→ck 8/9 bridge
þ→d 9/10 thorn

Písemný systém a výslovnost

Němčina používá 26 písmen latinské abecedy, ale používá i přehlasované „a“, „o“ a „u“ (ä, ö, ü) a písmeno (ß), které se používá k zápisu neznělého „s“ po dlouhých samohláskách.

 • a
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ß
 • t
 • u
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

V německém pravopise se uplatňuje etymologický princip, který zdůrazňuje původ slov a ztrácí souvislost s výslovností, naproti tomu se dá výslovnost odhadnout na základě psané formy. Mezi speciální pravidla německého pravopisu patří zápis sch /ʃ/ (Schale „miska“), st /ʃt/ (Stoff „látka“), sp /ʃp/ (Spaß „zábava“) a dvojhlásek ei /a͡ɪ/ (Ei „vajíčka“) a eu /ɔʏ̯/ (Heu „seno“).

Následující dětská píseň dobře ilustruje hláskový systém němčiny: https://www.youtube.com/watch?v=B9ylfF-sYf4

Tři Číňané s kontrabasem si sedli na ulici a povídali si. Vtom k nim přijdou policajti: Co je toto? – Tři Číňané s kontrabasem.

Píseň se opakuje několikrát, přičemž se pokaždé používá jiná samohláska nebo dvojhláska, např. „a“: Dra Chanasan mat dam Kantrabass ..., „ö“: Drö Chönösön möt döm Köntröböss ... nebo „au“: Drau Chaunausen maut daum Kauntraubauss ....

Gramatika

Němčina rozlišuje 4 pády a 3 gramatické rody. Shoda se uplatňuje mezi členy, přídavnými a podstatnými jmény. Skloňování přídavných jmen ovlivňuje určitost, resp. neurčitost podstatného jména. Podstatná jména se téměř vůbec neskloňují, skloňuje se jen člen. Speciální vlastností němčiny je používání přehlásky, tzv. umlaut pro skloňování, proto hodně podstatných jmen tvoří plurál změnou přízvučné samohlásky: a/o/u → ä/ö/ü.

podstatné jméno s určitým členem:

Mužský rod
ten šedý vlk / ti šedí vlci
Ženský rod
ta malá myška / ty malé myšky
Střední rod
ten rychlý kůň / ti rychlí koně
Nominativ der graue Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde
Genitiv des grauen Wolf(e)s
der grauen Wölfe
der kleinen Maus
der kleinen Mäuse
des schnellen Pferd(e)s
der schnellen Pferde
Dativ dem grauen Wolf
den grauen Wölfen
der kleinen Maus
den kleinen Mäusen
dem schnellen Pferd
den schnellen Pferden
Akuzativ den grauen Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde

podstatné jméno s neurčitým členem:

Mužský rod
nějaký šedý vlk / nějací šedí vlci
Ženský rod
nějaká malá myška / nějaké malé myšky
Střední rod
nějaký rychlý kůň / nějací rychlí koně
Nominativ ein grauer Wolf
grauen Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein scnnelles Pferd
schnelle Pferde
Genitiv eines grauen Wolf(e)s
grauer Wölfe
einer kleinen Maus
kleiner Mäuse
eines schnellen Pferd(e)s
schneller Pferde
Dativ einem grauen Wolf
grauen Wölfen
einer kleinen Maus
kleinen Mäusen
einem schnellen Pferd
schnellen Pferden
Akuzativ einen grauen Wolf
graue Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein schnelles Pferd
schnelle Pferde

Slovesa se ​​ohýbají podle gramatické kategorie osoby a čísla a shodují se s podmětem. Při časování sloves dochází k ohýbání koncovek a u většiny tzv. silných sloves i ke změně vnitřní samohlásky. Přehlásky se vyskytují ve 2. a 3. osobě jednotného čísla, jakož i v konjunktivu minulého času.

schlafen
(spát)
Singulár Plurál
1. osoba Ich schlafe
(spím)
Ich schlief
(spal jsem)
Wir schlafen
(spíme)
Wir schliefen
(spali jsme)
2. osoba Du schläfst
(spíš)
Du schliefst
(spal jsi)
Ihr schlaft
(spíte)
Ihr schlieft
(spal(a) jste)
3. osoba Er/sie/es schläft
(on/ona/ono spí)
Er/sie/es schlief
(on/ona/ono spalo)
Sie schlafen
(spí)
Sie schliefen
(spali)

Tvorba slov a slovní zásoba

Němčina má velmi bohatou slovní zásobu. Díky dlouhé literární tradici obsahuje synonyma z různých období a dialektů a je bohatá i díky tomu, že slova se tvoří nejčastěji skládáním (Apfelsaft). V angličtině jsou ekvivalenty víceslovní spojení typu (apple juice) a předložková spojení, která následují po podstatných jménech, např. (jus de pomme). Německá verze Wikipedie je druhá největší na světě, což je překvapující vzhledem k počtu lidí mluvících německy.

Dalším důvodem bohatosti slovní zásoby je i silná německá byrokracie, která vyžaduje pojmenovat předměty od Postwertzeichen (Briefmarke – razítka) až po Personenkraftwagen/PKW (Auto – auto).

Pokud žádáme o řidičský průkaz, zamítnutí „ne“ by v němčině znělo: Ihr Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Erteilung der Erlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Straßen wurde abgelehnt. (Vaše žádost o zahájení procesu získání povolení řídit motorové vozidlo na veřejných místech byla zamítnuta).

Nářečí

V Německu se vyskytuje množství dialektů, což souvisí s historickou rozdrobeností německého území v minulosti, kdy suverénní německé státečky byly jen velmi volně spojeny prostřednictvím úřadu voleného císaře. Nejznámější nářeční hranice vede přímo přes Frankfurt a rozděluje území Německa na severní (výskyt souhlásek b/d/t) a jižní (výskyt souhlásek p/t/k). Rozdíly v dialektech nejsou jen ve výslovnosti, ale i ve slovní zásobě, např. „rohlíky“ se na severu země nazývají Brötchen a na jihu Wecken nebo Semmel, v Bavorsku se setkáme s názvem Weckerl a Semmerl a ve Švýcarsku Weggli nebo Semmeli. Další severní varianty jsou Schrippe (Berlín), Luffe (Braunschweig) a dánský ekvivalent Rundstück (dánsky: rundstykke).

Dolnoněmecká

 • Dolnosaské
  1. Schleswigisch
  2. Holsteinisch
  3. Nordniedersächsisch
  4. Groninger Platt
  5. Nordniedersächsische Dialekte in den Niederlanden
  6. Westfälisch
  7. Ostfälisch
 • Východní dolnosaské
  1. Mecklenburgisch-Vorpommersch
  2. Nordmärkisch
  3. Mittelmärkisch

Středoněmecká

 • Západní středoněmecká
  1. Ripuarisch
  2. Moselfränkisch
  3. Letzeburgisch
  4. Hessisch
  5. Pfälzisch
  6. Lothringisch (Fränkisch)
 • Východní středoněmecká
  1. Thüringisch
  2. Sächsisch
  3. Berliner Dialekt
  4. Lausitzisch-Schlesisch

Hornoněmecká

 • Severní hornoněmecká
  1. Ostfränkisch
  2. Südfränkisch
 • Západní hornoněmecká
  1. Schwäbisch
  2. Niederalemannisch
  3. Elsässisch
  4. Hochalemannisch
  5. Höchstalemannisch
 • Východní hornoněmecká
  1. Nordbairisch
  2. Mittelbairisch
  3. Südbairisch

Mnohojazyčné stránky pro studium němčiny: http://deutsch.info

Tématická slova

Vtipná nebo zvláštní přísloví a slovní spojení

Nahoru