Vissza a tartalomjegyzékhez

német

Deutsche Sprache

Anyanyelvi beszélők száma

95-100 millió (azokban az országokban, ahol hivatalos nyelv), 120 millió (az összes országban)

Hivatalos nyelv a következő országokban:

Németország, Ausztria, Svájc, Olaszország (Dél-Tirol), Liechtenstein, Luxemburg, Belgium, Európai Unió, Északi Tanács

Kisebbségi nyelv a következő területeken:

Franciaország (1,2 millió), Brazília (0,9 millió), Oroszország (850 ezer), Dél-Afrika (300 ezer - 500 ezer), Kazahsztán (360 ezer), Lengyelország, Magyarország, Románia, Olaszország, Csehország, Namíbia, Dánia, Szlovákia, Vatikán (Svájci Gárda), Venezuela (Colonia Tovar)

Nyelvi diaszpóra

Egyesült Államok, Argentína, Kanada, Mexikó, Ausztrália, Chile, Paraguay, Új-Zéland, Bolívia, Hollandia, Egyesült Királyság, Peru, Spanyolország, Lengyelország, Izrael, Norvégia, Ecuador, Ukrajna, Dominikai Köztársaság, Görögország, Írország, Belize

Ábécé
26 betű
Nyelvtani esetek
4
Nyelvkód
de, deu, ger
Nyelvi tipológia
flektáló , összetétel , SOV /V2
Nyelvcsalád
Indoeurópai, nyugati germán, felnémet
Nyelvjárások száma
Több száz, közülük több tucat ISO 639-3-as kóddal, néhány közülük önálló nyelvnek is tekinthető, mint az alnémet, a középnémet, a felnémet (az alemannal), a jiddis, a luxemburgi és a pennsylvaniai német.

Leghosszabb szó

telekommunikációs fogyasztóvédelmi rendelet
hírközlésgyorsító rendszer

Érdekes szó vagy mondat

hideg verejték
8 egymást követő mássalhangzó
tojóketrecbeli tojás
5 egymást követő magánhangzó
környezeti hatások
5 egymást követő magánhangzó

Bevezetés

A német az Európai Unió hét országában hivatalos nyelv, és egyben az unió legnagyobb nyelve. Jóllehet, a német nem annyira nemzetközi nyelv, mint az angol, a francia, a spanyol vagy a portugál. Egyrészt, bár jelentős volt a más kontinensekre történő kivándorlás, de ez egyéni úton történt, egy háttérbirodalom katonai vagy kulturális támogatása nélkül. Így az idők folyamán Amerikában, Dél-Afrikában és Óceániában több tízmillió német telepes olvadt be a fogadó nemzetbe, és veszítette el nyelvét. Másrészt a két világháború a németajkú területek csökkenéséhez, és (enyhén fogalmazva) a jó hírük elvesztéséhez, valamint kulturális intézmények, többek között iskolák bezárásához vezetett olyan országokban, mint az Egyesült Államok vagy Brazília. Jelentős kivételt jelent az általános számbeli csökkenés alól az egyesült államokbeli Amish közösség, melynek létszáma évi(!) majdnem 5 százalékkal nő, melyből kifolyólag a századfordulóra elvben ők lesznek a legnagyobb egyesült államokbeli népcsoport.

Történelem

 • Ófelnémet

 • ~ 200 - 900

  Felnémet hangeltolódás
  (bdg→ptk, th→d, v→b, k→ch, p→pf, t→ts/ss)

 • ~ 870

  Hildebrand-ének & Muspilli

 • Középfelnémet

 • 1138 - 1254

  Hohenstaufen: alemann alapú irodalmi standard
  Terjeszkedés kelet felé

 • ~ 1200 - 1400

  A Német Lovagrend Állama a Baltikumban. Korai jiddis
  (középfelnémet héber írással)

 • Korai újfelnémet

 • ~ 1300 - 1600

  Hanza-szövetség. Alnémet államigazgatás

 • 1450

  Könyvnyomtatás (Gutenberg)

 • 1522 - 1534

  Bibliafordítás (Luther)

 • Újfelnémet

 • 1700 - 1900

  Tömeges kivándorlás Amerikába

 • 1800

  A felnémet (irodalmi német) beszélt nyelvvé válik

 • 1852 - 1860

  Felnémet szótár (Grimm)

 • 1901

  Standardizáció
  Második helyesírási konferencia

 • 1996

  Helyesírási reform

Felnémet hangeltolódás

Évszázad Hangeltolódás (felnémet) Hangeltolódás nélkül (angol)
d→t 2-4 good
p→ff 4/5 ship
t→ss 4/5 eat
k→ch 4/5 make
t→ts 5/6 toe
p→pf 6/7 apple
ß→b 7/8 give
b→p 8/9 rib
d→t 8/9 day
dg→ck 8/9 bridge
þ→d 9/10 thorn

Írásrendszer és kiejtés

A német nyelv 26 betűs ábécét használ, de használnak umlautot (két pontot) az a, o és u betűkön (ä, ö, ü), valamint a (ß) különleges betűt a hosszú magánhangzók utáni zöngétlen sz hang jelölésére.

 • a
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ß
 • t
 • u
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

A német nyelv etimológiai helyesírással rendelkezik, amely nem áll közvetlen kapcsolatban a jelenlegi kiejtéssel, bár a kiejtést (általában) meg lehet jósolni az írott alakból. Példák jellemző helyesírási konvenciókra: sch /ʃ/ (Schale 'tál'), st /ʃt/ (Stoff 'szövet'), sp /ʃp/ (Spaß 'szórakozás') kettőshangzók: ei /a͡ɪ/ (Ei 'tojás') és eu /ɔʏ̯/ (Heu 'széna').

Van egy ismert gyermekdal, amely nagyon jól szemlélteti a német hangrendszert: https://www.youtube.com/watch?v=B9ylfF-sYf4

Három kínai egy nagybőgővel ült az utcán és beszélgettek. Ekkor jött a rendőrség, és megkérdezték: Hát ez meg mi? - Három kínai egy nagybőgővel.

A dalt többször ismétlik, minden ismétlésnél másik magánhangzóval vagy kettőshangzóval helyettesítik a szöveg összes magánhangzóját, például 'a'-val: Dra Chanasan mat dam Kantrabass ..., 'ö'-vel: Drö Chönösön möt döm Köntröböss ..., vagy akár 'au'-val is: Drau Chaunausen maut daum Kauntraubauss ....

Nyelvtan

A német nyelvben 4 eset és 3 nyelvtani nem van, a névelőket és a mellékneveket ezek tekintetében egyeztetni kell a főnévvel. A melléknevek ragozása eltérő attól függően, hogy a főnévi csoport határozott vagy határozatlan. Érdekes módon magukon a német főneveken szinte egyáltalán nincsenek esetragok, az esetjelölő végződések általában a névelőn jelennek meg. A német nyelv különleges sajátossága az umlaut használata a ragozásban. Sok német főnév képezi többes számát a hangsúlyos tőmagánhangzója megváltoztatásával: a/o/u → ä/ö/ü.

határozott főnévi csoport:

Hímnem
a szürke farkas / a szürke farkasok
Nőnem
a kis egér / a kis egerek
Semlegesnem
a gyors ló / a gyors lovak
Alanyeset der graue Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde
Birtokos eset des grauen Wolf(e)s
der grauen Wölfe
der kleinen Maus
der kleinen Mäuse
des schnellen Pferd(e)s
der schnellen Pferde
Részeseset dem grauen Wolf
den grauen Wölfen
der kleinen Maus
den kleinen Mäusen
dem schnellen Pferd
den schnellen Pferden
Tárgyeset den grauen Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde

határozatlan főnévi csoport:

Hímnem
egy szürke farkas / szürke farkasok
Nőnem
egy kis egér / kis egerek
Semlegesnem
egy gyors ló / gyors lovak
Alanyeset ein grauer Wolf
grauen Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein scnnelles Pferd
schnelle Pferde
Birtokos eset eines grauen Wolf(e)s
grauer Wölfe
einer kleinen Maus
kleiner Mäuse
eines schnellen Pferd(e)s
schneller Pferde
Részeseset einem grauen Wolf
grauen Wölfen
einer kleinen Maus
kleinen Mäusen
einem schnellen Pferd
schnellen Pferden
Tárgyeset einen grauen Wolf
graue Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein schnelles Pferd
schnelle Pferde

Az igéket ragozni kell szám és személy szerint, valamint egyeztetni kell az alannyal. A ragokon kívül számos úgynevezett erős ige megváltoztatja a tőhangzóját is az igeidő jelöléseként, és umlaut jelenik meg az egyes szám első és második személyű igealakokban, valamint a kötőmód múlt idejű alakjaiban.

schlafen
(alszik)
Egyes szám Többes szám
1. személy Ich schlafe
(én alszom)
Ich schlief
(én aludtam)
Wir schlafen
(mi alszunk)
Wir schliefen
(mi aludtunk)
2. személy Du schläfst
(te alszol)
Du schliefst
(te aludtál)
Ihr schlaft
(ti alusztok)
Ihr schlieft
(ti aludtatok)
3. személy Er/sie/es schläft
(ő alszik)
Er/sie/es schlief
(ő aludt)
Sie schlafen
(ők alszanak)
Sie schliefen
(ők aludtak)

Szóképzés és lexikon

A német nyelv híres az óriási szókincséről. Ez részben a hosszú időszakot felölelő irodalmi hagyománynak köszönhető, amely rengeteg szinonimát halmozott fel különböző korokból és nyelvjárásokból, valamint annak a ténynek, hogy a németben lehetséges a szóösszetétel (Apfelsaft) olyan esetekben is, ahol az angolban főnevek láncolatát használják (apple juice), a franciában pedig főnevet követő elöljárós bővítményt használnak (jus de pomme). Érdekes módon a német Wikipédia a második legnagyobb a világon, és sokkal nagyobb, mint amit a német beszélők száma alapján várnánk.

További ok, ami a német szókincs méretét magyarázza: a hatalmas német bürokrácia, amelynek mindenhez szüksége van egy hivatalos elnevezésre a Postwertzeichentől (Briefmarke - bélyeg) a Personenkraftwagen/PKW-ig (Auto - autó).

Így, mikor jogosítványt igénylünk, egy egyszerű visszautasítás is valahogy így hangozhat: Ihr Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Erteilung der Erlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Straßen wurde abgelehnt. (Az Ön azon kérelme, melyben gépjárműnek közúton történő vezetését engedélyező eljárás elindítását kéri, elutasításra került.)

Nyelvjárások

A német nyelvjárások képe nagyon összetett, részben, mert a nyelvterület a történelme nagy részében független területek laza politikai szövetségéből állt, amelyet csak egy választott uralkodó fogott össze. Nyelvjárási szempontból a legismertebb határ az észak-déli hangváltás határa, amely nagyjából Frankfurton halad keresztül, északi (b/d/g) és déli (p/t/k) részre osztva a nyelvterületet. A nyelvjárásbeli különbségek nem állnak meg a hangváltásoknál, hanem a szókincsben is jelentkeznek. A zsemlét például északon Brötchennek hívják, míg délen Weckennek vagy Semmelnek, további változatai Bajorországban a Weckerl és a Semmerl, Svájcban a Weggli és a Semmeli. További északi variánsai a Schrippe (Berlinben), a Luffe (Braunschweigben) és a dán elnevezés megfelelője a Rundstück (dánul: rundstykke).

alsó

 • alsószász
  1. Schleswigisch
  2. Holsteinisch
  3. Nordniedersächsisch
  4. Groninger Platt
  5. Nordniedersächsische Dialekte in den Niederlanden
  6. Westfälisch
  7. Ostfälisch
 • keleti alsószász
  1. Mecklenburgisch-Vorpommersch
  2. Nordmärkisch
  3. Mittelmärkisch

közép

 • nyugati középnémet
  1. Ripuarisch
  2. Moselfränkisch
  3. Letzeburgisch
  4. Hessisch
  5. Pfälzisch
  6. Lothringisch (Fränkisch)
 • keleti középnémet
  1. Thüringisch
  2. Sächsisch
  3. Berliner Dialekt
  4. Lausitzisch-Schlesisch

felső

 • északi felnémet
  1. Ostfränkisch
  2. Südfränkisch
 • nyugati felnémet
  1. Schwäbisch
  2. Niederalemannisch
  3. Elsässisch
  4. Hochalemannisch
  5. Höchstalemannisch
 • keleti felnémet
  1. Nordbairisch
  2. Mittelbairisch
  3. Südbairisch

Többnyelvű honlap a német tanulásához: http://deutsch.info

Tematikus szavak

Mulatságos vagy furcsa hagyományos közmondások és szólások

Vissza az elejére