Przejdź do treści

niemiecki

Deutsche Sprache

Liczba rodzimych mówców

95-100 milionów (oficjalny język), 120 milionów (wszystkie kraje)

Oficjalny język

Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy (płd. Tyrol), Liechtenstein, Luksemburg, Belgia, UE, Rada Nordycka

Język mniejszości

Francja (1,2 mln), Brazylia (0,9 mln), Rosja (850.000), RPA (300.000 – 500.000), Kazachstan (360.000), Polska, Węgry, Rumunia, Włochy, Czechy, Namibia, Dania, Słowacja, Watykan (Gwardia Szwajcarska), Wenezuela (Colonia Tovar)

Język diaspory

USA, Argentyna, Kanada, Meksyk, Australia, Chile, Paragwaj, Nowa Zelandia, Boliwia, Holandia, Wielka Brytania, Peru, Hiszpania, Polska, Izrael, Norwegia, Ekwador, Ukraina, Republika Dominikany, Grecja, Irlandia, Belize

Alfabet
26 litery
Przypadki
4
Kod językowy
de, deu, ger
Typologia językowa
fleksyjny , tworzenie złożeń (compositów) , SOV /V2
Rodzina językowa
indoeuropejska, zachodniogermańska, wysokoniemiecka
Liczba dialektów
kilkaset, kilkadziesiąt z kodem ISO 639-3, niektóre to prawdopodobnie osobne języki: dolnoniemiecki, środkowoniemiecki, górnoniemiecki (z alemańskim), jidysz, luksemburski, pensylwański

Najdłuższy wyraz

dyrektywa chroniąca klientów telekomunikacji
system przyspieszający transfer wiadomości

Ciekawy wyraz lub zdanie

zimny pot
8 kolejnych spółgłosek
jajka z chowu klatkowego
5 kolejnych samogłosek
wpływy środowiskowe
5 kolejnych samogłosek

Wprowadzenie

Niemiecki jest oficjalnym językiem siedmiu krajów UE i największym jej językiem. Nie jest to jednakże język międzynarodowy jak angielski, francuski, hiszpański czy portugalski. Po pierwsze, emigracja niemiecka na inne kontynenty, choć znacząca, była indywidualna i nie otrzymywała imperialnego wsparcia militarnego i kulturalnego. Dlatego też z czasem dziesiątki milionów niemieckich osadników w obu Amerykach, RPA i Oceanii zostały wchłonięte przez goszczące ich kraje i utraciły swój język. Po drugie, dwie wojny światowe pomniejszyły niemieckojęzyczne terytoria i spowodowały utratę dobrej reputacji (łagodnie mówiąc) oraz zamknięcie wielu instytucji kulturalnych (np. szkół) w krajach takich jak Brazylia czy USA. Zauważalnym wyjątkiem od spadającej liczby użytkowników niemieckiego jest społeczność Amiszów w USA, z corocznym (!) niemal pięcioprocentowym wzrostem, co w teorii mogłoby uczynić ich największą grupą społeczną w USA do końca stulecia.

Historia

 • Staro-wysokoniemiecki

 • ~ 200 - 900

  Wysokoniemieckie przesuwki spółgłoskowe
  (bdg→ptk, th→d, v→b, k→ch, p→pf, t→ts/ss)

 • ~ 870

  Pieśń o Hildebrandzie & wiersze Muspilli

 • Średnio-wysokoniemiecki

 • 1138 - 1254

  Hohenstaufen: oparty na alemańskim standard literacki
  Ekspansja na wschód

 • ~ 1200 - 1400

  Państwo Zakonu Krzyżackiego w krajach bałtyckich
  Wczesny jidysz (średnio-wysokoniemiecki z alfabetem hebrajskim)

 • Wczesno-nowo-wysokoniemiecki

 • ~ 1300 - 1600

  Hanza z administracją dolnoniemiecką

 • 1450

  Druk (Gutenberg)

 • 1522 - 1534

  Tłumaczenie Biblii (Luter)

 • Nowo-wysokoniemiecki

 • 1700 - 1900

  Masowa emigracja do Ameryki

 • 1800

  Standardowy niemiecki językiem mówionym

 • 1852 - 1860

  Słownik standardowego wysokoniemieckiego (Grimm)

 • 1901

  Standaryzacja
  (2. konferencja ortograficzna)

 • 1996

  Reforma ortografii

Wysokoniemieckie przesuwki spółgłoskowe

Wiek Z przesuwką (wysokoniemiecki) Bez przesuwki (angielski)
d→t 2-4 good
p→ff 4/5 ship
t→ss 4/5 eat
k→ch 4/5 make
t→ts 5/6 toe
p→pf 6/7 apple
ß→b 7/8 give
b→p 8/9 rib
d→t 8/9 day
dg→ck 8/9 bridge
þ→d 9/10 thorn

System pisma i wymowa

Niemiecki ma 26-literowy alfabet, ale używa znaku diakrytycznego umlaut nad a, o, u (ä, ö, ü) oraz specjalnego znaku (ß) na bezdźwięczne s po długich samogłoskach.

 • a
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ß
 • t
 • u
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Niemiecki ma ortografię etymologiczną niezgodną ze współczesną wymową; wymowa może jednakże być zwykle wywnioskowana z formy pisanej. Przykłady konwencji ortograficznych to: sch /ʃ/ (Schale. ‘miska’), st /ʃt/ (Stoff, ‘materiał’), sp /ʃp/ (Spaß, ‘zabawa, radość’) oraz dyftongi ei /a͡ɪ/ (Ei, ‘jajko’) oraz eu /ɔʏ̯/ (Heu, ‘siano’).

Poniższa znana piosenka dla dzieci pokazuje niemiecki system dźwiękowy: https://www.youtube.com/watch?v=B9ylfF-sYf4

Trzech Chińczyków z kontrabasem siedziało na ulicy i coś sobie opowiadało. Nadszedł policjant i pyta: A co to ma być? Trzech Chińczyków z kontrabasem.

Piosenkę śpiewa się wielokrotnie, za każdym razem zastępując wszystkie samogłoski jedną wybraną samogłoską lub dyftongiem, np. 'a': Dra Chanasan mat dam Kantrabass ..., 'ö': Drö Chönösön möt döm Köntröböss ..., albo 'au': Drau Chaunausen maut daum Kauntraubauss ....

Gramatyka

Niemiecki ma cztery przypadki i trzy rodzaje gramatyczne, a między rodzajnikami, przymiotnikami a rzeczownikami musi zachodzić zgodność. Odmiana przymiotnika różni się w zależności od tego, czy fraza rzeczownikowa jest określona, czy nieokreślona. Co ciekawe, niemieckie rzeczowniki jako takie prawie wcale się nie odmieniają; końcówka fleksyjna zwykle widoczna jest w rodzajniku. Specyficzną cechą niemieckiego jest użycie umlaut w odmianie. Dlatego też wiele niemieckich rzeczowników oznacza liczbę mnogą przez wymianę samogłoski akcentowanej a/o/u → ä/ö/ü.

określona fraza rzeczownikowa

Rodzaj męski
szary wilk/szare wilki
Żeński
mała mysz/małe myszy
Rodzaj nijaki
szybki koń/szybkie konie
Mianownik der graue Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde
Dopełniacz des grauen Wolf(e)s
der grauen Wölfe
der kleinen Maus
der kleinen Mäuse
des schnellen Pferd(e)s
der schnellen Pferde
Celownik dem grauen Wolf
den grauen Wölfen
der kleinen Maus
den kleinen Mäusen
dem schnellen Pferd
den schnellen Pferden
Biernik den grauen Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde

nieokreślona fraza rzeczownikowa

Rodzaj męski
(jakiś/jakieś) szary wilk/szare wilki
Żeński
(jakaś/jakieś) mała mysz/małe myszy
Rodzaj nijaki
(jakiś/jakieś) szybki koń/szybkie konie
Mianownik ein grauer Wolf
grauen Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein scnnelles Pferd
schnelle Pferde
Dopełniacz eines grauen Wolf(e)s
grauer Wölfe
einer kleinen Maus
kleiner Mäuse
eines schnellen Pferd(e)s
schneller Pferde
Celownik einem grauen Wolf
grauen Wölfen
einer kleinen Maus
kleinen Mäusen
einem schnellen Pferd
schnellen Pferden
Biernik einen grauen Wolf
graue Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein schnelles Pferd
schnelle Pferde

Czasowniki odmieniają się przez osobę i liczbę i uzgadniają się z podmiotem. Oprócz końcówek, wiele niemieckich czasowników (tzw. mocnych) wykazuje wewnątrzwyrazową wymianę samogłosek dla oznaczenia zmiany czasu, a w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej form czasownikowych oraz w przeszłym subiunctivum pojawia się umlaut.

schlafen
(spać)
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. osoba Ich schlafe
(śpię)
Ich schlief
(spałem/am)
Wir schlafen
(śpimy)
Wir schliefen
(spaliśmy/spałyśmy)
2. osoba Du schläfst
(śpisz)
Du schliefst
(spałeś/spałaś)
Ihr schlaft
(śpicie)
Ihr schlieft
(spaliście/spałyście)
3. osoba Er/sie/es schläft
(on/ona/ono śpi)
Er/sie/es schlief
(on/ona/ono spał/a/o)
Sie schlafen
(oni/one śpią)
Sie schliefen
(oni/one spali/spały)

Słowotwórstwo i słownictwo

Niemiecki jest znany z dużego leksykonu. Wynika to po części z długiej literackiej tradycji gromadzenia synonimów z wielu okresów i dialektów, a po części z dozwolonego w języku tworzenia złożeń (Apfelsaft), tam gdzie angielski stosuje łańcuchy rzeczowników (apple juice) a francuski frazy przyimkowe po rzeczowniku (jus de pomme). Co ciekawe, niemiecka Wikipedia jest drugą największą na świecie i o wiele większą niż można by się spodziewać po liczbie użytkowników niemieckiego.

Kolejnym powodem, dla którego niemiecki ma tak duży leksykon jest potężna niemiecka biurokracja, która ma swoje biurokratyczne słowo na wszystko od Postwertzeichen (Briefmarke - znaczek) aż po Personenkraftwagen/PKW (Auto - samochód).

I dlatego też przy ubieganiu się o prawo jazdy zwykłe „nie” może wyglądać o tak: Ihr Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Erteilung der Erlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Straßen wurde abgelehnt. (Państwa wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przyznania upoważnienia do kierowania pojazdami na drogach publicznych został odrzucony.)

Dialekty

Dialektalny pejzaż języka niemieckiego jest bardzo złożony, po części dlatego, że ten obszar językowy przez większą część swojej historii był polityczną mozaiką suwerennych terenów luźno powiązanych ze sobą osobą cesarza elekta. Jeśli chodzi o same dialekty, najsłynniejszą granicą jest przesuwka głosowa północ/południe biegnąca mniej więcej przez Frankfurt z b/d/g na północy i p/t/k na południu. Różnice dialektalne nie obejmują oczywiście tylko i wyłącznie zmian głosowych, ale widoczne są także w słownictwie. Bułki, na przykład, to na północy Brötchen, Wecken lub Semmel na południu, Weckerl i Semmerl w Bawarii oraz Weggli i Semmeli w Szwajcarii. Inne północne warianty obejmują Schrippe (Berlin), Luffe (Brunszwik) i odpowiednik duńskiego rundstykke – Rundstück.

dolne

 • dolnoniemiecki
  1. Schleswigisch
  2. Holsteinisch
  3. Nordniedersächsisch
  4. Groninger Platt
  5. Nordniedersächsische Dialekte in den Niederlanden
  6. Westfälisch
  7. Ostfälisch
 • wschodnio-dolnoniemiecki
  1. Mecklenburgisch-Vorpommersch
  2. Nordmärkisch
  3. Mittelmärkisch

centralne

 • zachodni środkowoniemiecki
  1. Ripuarisch
  2. Moselfränkisch
  3. Letzeburgisch
  4. Hessisch
  5. Pfälzisch
  6. Lothringisch (Fränkisch)
 • wschodni środkowoniemiecki
  1. Thüringisch
  2. Sächsisch
  3. Berliner Dialekt
  4. Lausitzisch-Schlesisch

górne

 • północny górnoniemiecki
  1. Ostfränkisch
  2. Südfränkisch
 • zachodni górnoniemiecki
  1. Schwäbisch
  2. Niederalemannisch
  3. Elsässisch
  4. Hochalemannisch
  5. Höchstalemannisch
 • wschodni górnoniemiecki
  1. Nordbairisch
  2. Mittelbairisch
  3. Südbairisch

Wielojęzyczna strona do nauki niemieckiego: http://deutsch.info

Wyrazy tematyczne

Zabawne lub dziwne przysłowia i idiomy

Powrót na górę strony