Pāriet uz saturu

Vācu valoda

Deutsche Sprache

Dzimtā valodā runājošo skaits

95–100 milj. (valstīs ar oficiālo vācu valodas statusu), 120 milj. (visās valstīs)

Oficiālā valoda

Vācijā, Austrijā, Šveicē, Itālijā (Dienvidu Tirole), Lihtenšteinā, Luksemburgā, Beļģijā, ES, Ziemeļvalstu padomē

Minoritātes valoda

Francijā (1,2 milj.), Brazīlijā (0,9 milj.), Krievijā (850 000), Dienvidāfrikā (300 000 – 500 000), Kazahstānā (360 000), Polijā, Ungārijā, Rumānijā, Itālijā, Čehijas Republikā, Namībijā, Dānijā, Slovākijā, Vatikāna Pilsētvalstī (šveiciešu gvarde), Venecuēlā (Kolonija Tovars)

Diasporas valoda

ASV, Argentīnā, Kanādā, Meksikā, Austrālijā, Čīlē, Paragvajā, Jaunzēlandē, Bolīvijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Peru, Spānijā, Polijā, Izraēlā, Norvēģijā, Ekvadorā, Ukrainā, Dominikānā, Grieķijā, Īrijā, Belizā

Alfabēts
26 burti
Gramatiskie locījumi
4
Valodas kods
de, deu, ger
Lingvistiskā tipoloģija
fleksīvā , salikteņu veidošana , SOV /V2
Valodu saime
Indoeiropiešu, rietumģermāņu, augšvācu
Dialektu skaits
Daži simti, desmitiem no tiem ir ISO 693-3 kodi, daži no tiem var būt uzskatāmi par atsevišķām valodām: lejasvācu, centrālvācu, augšvācu (ar alemaņu), jidišs, luksemburgiešu valoda, Pensilvānijas vācu valoda.

Visgarākais vārds

telekomunikāciju klientu aizsardzības direktīva
ziņu nodošanas paātrinājuma sistēma

Dīvains vārds vai teikums

auksti sviedri
8 līdzskaņi pēc kārtas
baterijas olas
5 patskaņi pēc kārtas
vides ietekmes
5 patskaņi pēc kārtas

Ievads

Vācu ir oficiāla valoda septiņās ES valstīs, to runātāju skaits ir lielākais Eiropas Savienībā. Tomēr tā nav starptautiska valoda, kā angļu, franču, spāņu vai portugāļu. Pirmkārt, būtiski vāciešu emigrācija uz citām valstīm bija individuāla, bez valsts armijas vai kultūras atbalsta. Tāpēc ar laiku desmitiem miljonu vācu kolonistu Amerikā, Dienvidu Āfrikā un Okeānijā asimilējās un zaudēja savu valodu. Otrkārt, divi pasaules kari bija samazinājuši vāciski runājošas teritorijas un veda pie labas gribas to mācīties zaudējuma, kā arī kultūras institūciju, tādu, kā skolas, slēgšanas, piemēram, ASV un Brazīlijā. Vācu valodas runātāju skaits samazinās, taču zīmīgs izņēmums ir amišu kopiene ASV ar ikgadēju (!) 5% pieaugumu, kurš teorētiski padara tos par lielāka skaita grupu ASV pēc gadsimtu mijas.

Vēsture

 • Senaugšvācu valoda

 • ~ 200 - 900

  Augšvācu valodas līdzskaņu mijas
  (bdg→ptk, th→d, v→b, k→ch, p→pf, t→ts/ss)

 • ~ 870

  Dziesmas par Hildebrantu un Muspilli teksti.

 • Vidusaugšvācu valoda

 • 1138 - 1254

  Hohenštaufene: literārā valoda uz alemaņu valodas pamata
  Ekspansija uz austrumiem

 • ~ 1200 - 1400

  Livonijas ordeņa valsts Baltijā, agrīnais jidišs
  (Vidusaugšvācu valoda ar ebreju burtiem)

 • Agrīnā jaunā augšvācu valoda

 • ~ 1300 - 1600

  Hanzas savienības lejasvācu pārvalde

 • 1450

  Iespiedprese (Gūtenbergs)

 • 1522 - 1534

  Bībeles tulkojums (Luters)

 • Jaunaugšvācu valoda

 • 1700 - 1900

  Masu emigrācija uz Ameriku

 • 1800

  Literārā augšvācu valoda (Hochdeutsch) kļūst par runājamo valodu

 • 1852 - 1860

  LIterārās augšvācu valodas vārdnīca (Grimmi)

 • 1901

  Standartizācija
  (2. Ortogrāfijas konference)

 • 1996

  Ortogrāfijas reforma

Augšvācu valodas līdzskaņu mijas

Gadsimts Izmainījās (augšvācu) Neizmainījās (angļu)
d→t 2-4 good
p→ff 4/5 ship
t→ss 4/5 eat
k→ch 4/5 make
t→ts 5/6 toe
p→pf 6/7 apple
ß→b 7/8 give
b→p 8/9 rib
d→t 8/9 day
dg→ck 8/9 bridge
þ→d 9/10 thorn

Rakstības sistēma un izruna

Vācu valodas alfabēts sastāv no 26 burtiem, ir lietojamas umlauta diakritiskās zīmes virs burtiem a, o un u (ä, ö, ü) un burts (ß), apzīmējošs nebalsīgu s pēc gariem patskaņiem.

 • a
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ß
 • t
 • u
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Vācu valodā ir etimoloģisks ortogrāfijas princips, kuram nav saskares ar pašreizējo izrunu, tomēr izrunu (parasti) var noteikt pēc uzrakstījuma. Īpašu ortogrāfijas principu piemēri ir sch /ʃ/ (Schale 'bļoda'), st /ʃt/ (Stoff 'audums'), sp /ʃp/ (Spaß 'jautrība') un diftongi ei /a͡ɪ/ (Ei 'ola') un eu /ɔʏ̯/ (Heu 'siens').

Slavena bērnu dziesma, lieliski demonstrējoša vācu valodas skaņu sistēmu: https://www.youtube.com/watch?v=B9ylfF-sYf4

Trīs ķīnieši ar kontrabasu sēdēja uz ielas un sarunājās. Garām nāca policija: Kas te tagad ir? — Trīs ķīnieši ar kontrabasu.

Dziesmu atkārto daudzas reizes, katru reizi aizvietojot visus patskaņus ar vienu un to pašu patskani vai divskani, piemēram, 'a': Dra Chanasan mat dam Kantrabass ..., 'ö': Drö Chönösön möt döm Köntröböss ... vai pat 'au': Drau Chaunausen maut daum Kauntraubauss ....

Gramatika

Vācu valodā ir četri locījumi un trīs gramatiskās dzimtes ar artikulu, īpašības vārdu un lietvārdu saskaņojumu. Īpašības vārdu deklinācija atšķiras atkarīgi no tā, vai nominālā vārdkopa ir noteikta vai nenoteikta. Interesanti, ka vācu valodas lietvārdiem pašiem no sevis gandrīz nav locījuma, locījuma marķieris atrodas galvenokārt artikulā. Vācu valodas raksturīga īpašība ir umlaut lietojums formveidošanā. Šādi daudzu vācu valodas lietvārdu daudzskaitlis ir apzīmējams ar uzsverta patskaņa izmainīšanu: a/o/u → ä/ö/ü.

noteiktā nomināla vārdkopa:

Vīriešu dzimte
pelēkais vilks / pelēkie vilki
Sieviešu dzimte
mazā pele / mazās peles
Nekatrā dzimte
ātrais zirgs / ātrie zirgi
Nominatīvs der graue Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde
Ģenitīvs des grauen Wolf(e)s
der grauen Wölfe
der kleinen Maus
der kleinen Mäuse
des schnellen Pferd(e)s
der schnellen Pferde
Datīvs dem grauen Wolf
den grauen Wölfen
der kleinen Maus
den kleinen Mäusen
dem schnellen Pferd
den schnellen Pferden
Akuzatīvs den grauen Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde

nenoteiktā nomināla vārdkopa:

Vīriešu dzimte
pelēks vilks / pelēki vilki
Sieviešu dzimte
maza pele / mazas peles
Nekatrā dzimte
ātrs zirgs / ātri zirgi
Nominatīvs ein grauer Wolf
grauen Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein scnnelles Pferd
schnelle Pferde
Ģenitīvs eines grauen Wolf(e)s
grauer Wölfe
einer kleinen Maus
kleiner Mäuse
eines schnellen Pferd(e)s
schneller Pferde
Datīvs einem grauen Wolf
grauen Wölfen
einer kleinen Maus
kleinen Mäusen
einem schnellen Pferd
schnellen Pferden
Akuzatīvs einen grauen Wolf
graue Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein schnelles Pferd
schnelle Pferde

Darbības vārdiem ir personas un skaitļa kategorijas, viņi ir saskaņojami ar subjektu. Bez galotņu maiņas konjugācijās, vācu valodā ir arī liela skaita tā saucamu stipru darbības vārdu vidus patskaņa izmaiņas, kuras norāda uz laika formu, kā arī umlauts, kurš parādās darbības vārdu 2. un 3. personas vienskaitļa formās un pagātnes konjunktīvos.

schlafen
(gulēt)
Vienskaitlis Daudzskaitlis
1. persona Ich schlafe
(es guļu)
Ich schlief
(es gulēju)
Wir schlafen
(mēs guļam)
Wir schliefen
(mēs gulējām)
2. persona Du schläfst
(tu guli)
Du schliefst
(tu gulēji)
Ihr schlaft
(tu guli)
Ihr schlieft
(tu gulēji)
3. persona Er/sie/es schläft
(viņš / viņa / tas guļ)
Er/sie/es schlief
(viņš / viņa / tas gulēja)
Sie schlafen
(viņi guļ)
Sie schliefen
(viņi gulēja)

Vārdu veidošana un leksikons

Vācu valoda ir zināma ar savu lielu vārdu krājumu. Daļēji to noteica senā literārā tradīcija, apkopojusi daudzu gadsimtu un dialektu sinonīmus, kā arī tas fakts, ka vācu valodā ir atļauti salikteņi (Apfelsaft) tajos gadījumos, kur angļu valodā ir lietojami lietvārdu savienojumi (apple juice 'ābolu sula'), bet franču valodā — prievārdiski savienojumi pēc lietvārdiem (jus de pomme). Interesanti, ka Vikipēdija vācu valodā ir otra lielākā pasaulē, t. i., daudz lielāka, nekā varētu domāt, paļaujoties uz vācu valodas lietotāju skaita.

Cits liela vācu valodas vārdu krājuma iemesls ir varena vācu birokrātija, kurai ir nepieciešami birokrātiski vārdi visam, sākot ar Postwertzeichen (Briefmarke — pastmarka) līdz Personenkraftwagen / PKW (Auto — auto).

Šādi, kad piesakies vadītāja tiesībām, vienkāršs "nē" var skanēt tā: Ihr Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Erteilung der Erlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Straßen wurde abgelehnt. (Jūsu pieteikšanās uzsākt rīcību, kuras mērķis ir atļaujas vadīt transportlīdzekli uz valsts ielām uzticēšana, bija atteikta).

Dialekti

Vācu valodas dialektu karte ir ļoti sarežģīta, daļēji tāpēc, ka valodas teritorija gandrīz visos laikos sakrita ar politiski neviendabīgām neatkarīgām teritorijām, kuras vaļīgi saistīja ievēlējams imperators. Dialektu ziņā visievērojamāka ir ziemeļu / dienvidu skaņu mijas robeža, ejoša caur Frankfurti, ar b/d/g ziemeļos un p/t/k dienvidos. Dialektu atšķirības nebeidzas ar skaņu miju, tās ir atrodamas arī leksikonā. Piemēram, smalkmaizītes ir Brötchen Vācijas ziemeļos, bet Wecken vai Semmel dienvidos, Bavārijā viņas pārveidojas par Weckerl un Semmerl, bet Šveicē par Weggli un Semmeli. Tālāki ziemeļu varianti ietver Schrippe (Berlīnē), Luffe (Braunšveigā) un dāņu ekvivalentu Rundstück (dāņu valodā: rundstykke).

Lejasvācu

 • Lejas Saksonijas
  1. Schleswigisch
  2. Holsteinisch
  3. Nordniedersächsisch
  4. Groninger Platt
  5. Nordniedersächsische Dialekte in den Niederlanden
  6. Westfälisch
  7. Ostfälisch
 • Austrumu Lejas Saksonijas
  1. Mecklenburgisch-Vorpommersch
  2. Nordmärkisch
  3. Mittelmärkisch

Centrālvācu

 • Rietumu centrālvācu
  1. Ripuarisch
  2. Moselfränkisch
  3. Letzeburgisch
  4. Hessisch
  5. Pfälzisch
  6. Lothringisch (Fränkisch)
 • Austrumu centrālvācu
  1. Thüringisch
  2. Sächsisch
  3. Berliner Dialekt
  4. Lausitzisch-Schlesisch

Augšvācu

 • Ziemeļu augšvācu
  1. Ostfränkisch
  2. Südfränkisch
 • Rietumu augšvācu
  1. Schwäbisch
  2. Niederalemannisch
  3. Elsässisch
  4. Hochalemannisch
  5. Höchstalemannisch
 • Austrumu augšvācu
  1. Nordbairisch
  2. Mittelbairisch
  3. Südbairisch

Multilingvāla vietne vācu valodas apguvei: http://deutsch.info

Tematiski vārdi

Jocīgas vai dīvainas parunas un idiomas

Uz augšu