Prejsť na obsah

Španielčina

Español

Počet rodených hovoriacich

približne 450 miliónov

Oficiálny jazyk

Mexiko (110 miliónov), Kolumbia (47 miliónov), Španielsko (46 miliónov), Argentína (40 miliónov), Peru (28 miliónov), Venezuela (27 miliónov), Čile (17 miliónov), Guatemala, Ekvádor, Kuba, Dominikánska republika, Bolívia, Honduras, Paraguaj, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Portoriko, Panama, Uruguaj, Západná Sahara, EÚ

Minoritný jazyk

Spojené štáty americké, Belize, Andorra, Gibraltár, Izrael

Jazyk diaspóry

Spojené štáty americké, Kanada, Austrália, Veľká Británia, Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, Brazília, Maroko, Izrael, Taliansko, Alžírsko

Abeceda
27 písmen
Gramatické pády
0
Jazykový kód
es, spa
Typologická klasifikácia jazyka
flektívny , vynechávanie zámen , SVO
Jazyková rodina
indoeurópska; románsky jazyk
Počet dialektov
niekoľko stoviek dialektov (európske: severné polostrovné, centrálno-južné polostrovné, južné, kanárske; americké: mexické, karibské, andsko-pacifické, la platské, čilské, stredoamerické)

Najdlhšie slovo

cyklopentanoperhydrofenantrén (kondenzovaný cyklický uhľovodík sterán)

Zaujímavé slovo alebo veta

otolaryngológia
železničiar
názov mesta v Mexiku (slovo slúži ako jazykolam)

Úvod

Španielčina (español), tiež nazývaná kastílčina (castellano), je románsky jazyk, ktorý vznikol v Kastílii – historickom regióne Španielska. Podobne ako iné románske jazyky, aj španielčina sa vyvinula z hovorenej latinčiny v období po príchode Rimanov na Pyrenejský polostrov (218 p. n. l.). Kolonizácia Ameriky, ktorá začala v 16. storočí, rozšírila španielčinu na väčšine amerického kontinentu. Po získaní nezávislosti sa v nových amerických krajinách začal proces jazykového zjednocovania.

Španielčina je rodným jazykom pre približne 450 miliónov ľudí – druhý najväčší počet na svete (po mandarínskej čínštine). 60 miliónov ľudí používa španielčinu ako druhý jazyk a 20 miliónov ľudí ju študuje ako cudzí jazyk. Je to tretí najpoužívanejší jazyk na internete (182 miliónov používateľov). Španielčina je jedným zo šiestich oficiálnych jazykov Organizácie spojených národov a používa sa tiež ako oficiálny jazyk Európskej únie, Mercosuru (obchodné združenie štátov juhoamerických krajín), organizácie FIFA a iných medzinárodných organizácií.

História

 • Pred 3. st. n. l.

  Obdobie pred príchodom Rimanov

 • 3. st. p. n. l. – 1. st. n. l.

  Romanizácia Pyrenejského polostrova, latinčina nahradila predchádzajúce jazyky.

 • 409 – 711

  Obdobie migrácie – vplyv Vizigótov

 • 711

  Invázia Maurov – vplyv arabčiny

 • 722

  Začiatok reconquisty

 • 13. storočie

  Alfonz X. Múdry – rozšírenie kastílčiny (založenie Toledskej prekladateľskej školy)

 • 10. – 14. storočie

  Stredoveká španielčina

 • 12. – 14. storočie

  Jazyk lyriky

 • 1492

  Koniec reconquisty

 • 1492

  Vydanie učebnice Grammatica, ktorú napísal Antonio de Nebrija. Ide o prvú knihu, ktorá sa venuje štruktúre západoeurópskeho jazyka (iného ako latinčiny).

 • 1208

  Prvá univerzita v Španielsku (Univerzita v Palencii)

 • 15. – 17. storočie

  Raná moderná španielčina (klasická španielčina)

  Je poznačená radom fonologických a gramatických zmien, na základe ktorých sa stará španielčina transformovala na modernú španielčinu.

 • 15. – 17. storočie

  Objavy, jazyk obchodu a misionárov, rozšírenie jazyka do celého španielskeho koloniálneho impéria (vplyv indiánskych jazykov)

Vývoj jazyka na Pyrenejskom polostrove

Zdroj: Wikimedia Commons

Podobne ako v iných románskych jazykoch, aj v španielčine prebehlo počas jej vývoja niekoľko systematických hláskových zmien. V jazyku sa začali používať dvojhlásky, pôvodné spoluhláskové skupiny „pl-“, „cl-“ a „fl-“ sa zmenili na palatálu /ʎ/, ktorá sa zapisuje ako „ll“ a podobá sa výslovnosti slovenského mäkkého ľ (ale neplatí to pre všetky varianty španielčiny), napr. plorarellorar.

Písmo a výslovnosť

Španielčina používa latinku s jednou dodatočnou spoluhláskou ñ, ktorá reprezentuje palatálnu nosovku. Samohlásky môžu mať dĺžeň (označuje prízvuk, nie dĺžku).

 • a
 • á
 • b
 • c
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • h
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • ñ
 • o
 • ó
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • ú
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

V abecede sa nachádza aj 5 digrafov (zložka z dvoch písmen reprezentujúca jednu hlásku): ch, ll, rr, gu, qu.

Gramatika

V španielčine sa rozlišujú oznamovací spôsob (indikatív) a konjunktív (nemá ekvivalent v slovenčine). Oznamovací spôsob vyjadruje skutočný alebo navonok skutočný dej, konjunktív sa používa na vyjadrenie pochybnosti v hypotetických situáciách.

 • Llegaré aunque mi coche no funciona.
  Prídem, hoci moje auto nefunguje. (indikatív)
  (hovoriaci vie, že jeho auto nefunguje)
 • Llegaré aunque mi coche no funcione.
  Prídem, aj keby moje auto nešlo. (konjunktív)
  (hovoriaci si nie je istý, či auto pôjde alebo nie)
 • Quizás lo pueden hacer.
  Možno to môžu urobiť.
  (hovoriaci vie, že môžu, ale nevie, či to urobia)
 • Quizás lo puedan hacer.
  Možno to môžu urobiť.
  (hovoriaci si nie je istý, či to môžu urobiť)

Skloňovanie podstatných mien:

Mužský rod Ženský rod
čierna mačka okrúhly stôl
Singulár el gato negro la mesa redonda
Plurál los gatos negros las mesas redondas

Časovanie slovies

Španielčina rozoznáva 3 typy pravidelných slovies (zakončených na „-ar“, „-er“, „-ir“), napr. hablar (rozprávať), comer (jesť) a dormir (spať). Okrem pravidelných slovies sa v jazyku nachádza mnoho nepravidelných slovies alebo skupín slovies. V čiastočne nepravidelných slovesách niekedy dochádza k zmene prízvučnej hlásky v koreni a prízvučnej hlásky v zakončení slova.

Prízvuk v koreni slova Prízvuk na koncovke
querer
chcieť/milovať
quiero
chcem/milujem
queremos
chceme/milujeme
dormir
spať
duermo
spím
dormimos
spíme

Paradigma slovies zakončených na -er („comer“ znamená „jesť“):

Singulár Plurál
1. osoba 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
Indikatív
Prítomný čas como comes come comemos coméis comen
Imperfektum comía comías comía comíamos comíais comían
Minulý čas comi comiste comió comimos comisteis comieron
Budúci čas comeré comerás comerá comeremos comeréis comerán
Konjunktív
Prítomný čas coma comas coma comamos comáis coman
Imperfektum comiera / comiese comieras / comieses comiera / comiese comiéramos / comiésemos comierais / comieseis comieran / comiesen
Budúci čas comiere comieres comiere comiéremos comieres comieren
-
Kondicionál comería comerías comería comeríamos comeríais comerían
Imperatív come coma comamos comed coman

Nasledujúce zložené slovesné tvary sa tvoria pomocným slovesom haber. Príklady sú uvedené v 1. osobe jednotného čísla:

Indikatív Konjunktív
Zložené préteritum perfekta he comido haya comido
Zložený predminulý čas había comido hubiera comido/hubiese comido
Predbudúci čas habré comido hubiere comido
Zložený podmieňovací spôsob habría comido -

Tvorenie slov a slovná zásoba

Približne 60 % slovnej zásoby španielčiny tvoria slová latinského pôvodu, asi 10 % slov je prevzatých z gréčtiny, 10 % z gótčiny (vymretý východogermánsky jazyk), 10 % z arabčiny a 10 % z iných jazykov, napr. z germánskych jazykov, baskičtiny, iberčiny, katalánčiny, mayčiny, jazyka nahuatl, kečuánčiny, ajmarčiny a iných).

Arabské slová v španielčine

Španielčinu značne ovplyvnila pr9tomnosť moslimov na Pyrenejskom polostrove v rokoch 711 až 1492. Niektoré slová arabského pôvodu sa dajú často rozoznať podľa začiatočného „al-“ (arabský určitý člen).

 • aceituna
  oliva
 • albornoz
  župan
 • alboroto
  nepokoj / nadšenie
 • alcalde
  starosta
 • enchufar
  pripojiť
 • naranja
  pomaranč

Vplyv amerických domorodých jazykov

Španieli na svojich dobyvateľských cestách zistili, že ich slovná zásoba nestačí na odlišnú americkú prírodu, a preto názvy tisícov zvierat, rastlín a miest preberali z indiánskych jazykov. Niektoré z týchto slov sa používajú len na určitých územiach španielsky hovoriaceho sveta, iné sa stali medzinárodne známe, napr. čokoláda, tequila alebo puma).

Španielske slová prevzaté z jazyka nahuatl

Slová z jazyka nahuatl sa v súčasnosti používajú predovšetkým v Mexiku a Strednej Amerike. Tieto slová pomenúvajú prevažne zvieratá, rastliny, ovocie, zeleninu, jedlá, nápoje a domáce potreby.

Mnohé z týchto slov sú zakončené na „-tl“. Táto prípona sa v španielčine zredukovala na zakončenie „-te“, napr. axolotl (americký druh mloka) = ajolote.

 • chapulín
  lúčny koník
 • guajalote
  moriak
 • ocelote
  ocelot (mačkovitá šelma)
 • cacao
  kakao
 • chile
  čili paprička
 • tomate
  paradajka
 • chocolate
  čokoláda
 • tequila
  tequila
 • papalote
  šarkan

Kečuánske slová v španielčine

 • pampa
  pampa (juhoamerická step)
 • llama
  lama
 • cancha
  ihrisko, hracie pole
 • puma
  puma
 • cóndor
  kondor
 • coca
  koka (ker obsahujúci kokaín/droga vyrábaná z tohto kra)
 • guano
  guáno (trus morských vtákov používaný ako hnojivo)

Dialekty

Regionálne varianty španielčiny sa navzájom odlišujú vo výslovnosti a slovnej zásobe. Najväčšie rozdiely badať medzi európskou španielčinou a latinskoamerickou španielčinou, ale odlišnosti sa vyskytujú aj v rámci Španielska a v Hispanoamerike (región amerických krajín hovoriacich po španielsky).

Citoslovcia

Vtipné alebo zvláštne príslovia a slovné spojenia

Späť nahor