Skok na sadržaj

španjolski

Español

Broj izvornih govornika

oko 450 milijuna

Službeni jezik u

Meksiku (110 milijuna), Kolumbiji (47 milijuna), Španjolskoj (46 milijuna), Argentini (40 milijuna), Peruu (28 milijuna), Venezueli (27 milijuna), Čileu (17 milijuna), Gvatemali, Ekvadoru, Kubi, Dominikanskoj Republici, Boliviji, Hondurasu, Paragvaju, Salvadoru, Nikaragvi, Kostariki, Portoriku, Panami, Urugvaju, Ekvatorijalnoj Gvineji, Zapadnoj Sahari, EU

Manjinski jezik u

SAD, Belizeu, Andori, Gibraltaru, Izraelu

Jezik dijaspore u

SAD, Kanadi, Australiji, Britaniji, Francuskoj, Švicarskoj, Njemačkoj, Brazilu, Maroku, Izraelu, Italiji, Alžiru

Abeceda
27 slova
Gramatički padeži
0
Jezični kod
es, spa
Lingvistička tipologija
Flektivan , pro-drop , SPO
Jezične porodice
indoeuropski, romanski
Broj dijalekata
više stotina dijalekata (europskih: sjeverni dio Poluotoka, srednje-južni dio Poluotoka, južni dio Poluotoka, kanarski, američki, meksički, karipski, andopacifički, Rio de Plata, čileanski, srednjeamerički)

Najduža riječ

ciklopentanoperhidrofenantren (kemija)

Čudna riječ ili rečenica

otorinolaringološki odjel
željezničar
grad u Meksiku, riječ koja je primjer za neizgovorljivost i koristi se kao jezikolomka

Uvod

Španjolski (español), koji zovemo i kastilijanski (castellano) je romanski jezik koji je nastao izvorno u pokrajini Kastilija u Španjolskoj. Kao i drugi romanski jezici razvio se iz govornog latinskog nakon dolaska Rimljana na Iberski poluotok (218. g. stare ere). Kolonijalizacijom Amerike koja je započela u 16. stoljeću španjolski se raširio po cijelom američkom kontinentu. Dobivši neovisnost nove su države unificirale svoj jezik.

Otprilike 450 milijuna ljudi govori španjolski kao materinji jezik zbog čega je drugi po broju govornika poslije mandarinskog kineskog u svijetu. Upotrebljava ga još oko 60 milijuna ljudi kao drugi jezik te 20 milijuna kao strani jezik. Treći je načešće korišten jezik na internetu (182 milijuna korisnika). Španjolski je jedan od 6 službenih jezika Ujedinjenih Naroda te jedan od službenih jezika Europske unije kao i međunarodnih organizacija Mercosur, FIFA i drugih.

Povijest

 • Prije 3. stoljeća stare ere

  Predrimski utjecaj

 • 3. stoljeće stare ere - 1. stoljeće nove ere

  Porimljavanje iberskog poluotoka, latinski zamijenjuje predrimske jezike.

 • 409 – 711

  Period migracija - utjecaj vizigota.

 • 711

  Maurske invazije - arapski utjecaj.

 • 722

  Početak kršćanskog povratka na cijeli iberski poluotok

 • 13. stoljeće

  Alfons 10. Kastilijanski - početak opsežne upotrebe kastilijanskog jezika (osnivanje Toledske škole prevodioca)

 • 10. do 14. stoljeće

  Srednjovjekovni španjolski

 • 12. do 14. stoljeće

  Jezik i lirski pjesnici

 • 1492

  Završetak ponovnog osvajanja Iberskog poluotoka

 • 1492

  Objavljivanje Grammatica-e Antonija Nebrija - prve knjige u kojoj se govori o strukturi nekog zapadnoeuropskog jezika osim latinskog

 • 1208

  Prvo sveučilište u Španjolskoj (Sveučilište Palencio)

 • 15.-17. stoljeće

  Rani moderni španjolski (klasični španjolski)

  karakterističan po mnoštvu glasovnih i gramatičkih promjena koje su pretvorile stari španjolski u moderni španjolski

 • 15. do 17. stoljeće

  Jezik otkrića, trgovine i misionarstva, širenje španjolskog po cijeloj španjolskoj imperiji (i utjecaj indijanskih jezika)

Jezični razvoj Iberijskog poluotoka

Izvor: Wikimedia Commons

Kao i drugi romanski jezici i španjolski je doživio mnoštvo sistemskih glasovnih promjena u tijeku svog razvoja iz latinskog. Uveo je dvoglase a zanimljivo je da su počeci riječi PL-, CL-, FL- postali palatalni / ʎ /, pisani npr: .: plorarellorar.

Pismo i izgovor

Španjolski se koristi latinicom sa dodanim suglasnikom ñ, koji predstavlja nazalni palatalni glas. Pet samoglasnika mogu imati i diaktitički znak akut.

 • a
 • á
 • b
 • c
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • h
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • ñ
 • o
 • ó
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • ú
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Postoji pet dvoglasa (parovi slova koji označavaju jedan glas): ch, ll, rr, gu i qu.

Gramatika

Zanimljiva je suštinska i sistemska razlika između indikativa i konjunktiva. Dok indikativ pokazuje realna stanja i događaje, konjunktiv se upotrebljava da izrazi sumnju, nesigurnost, pretpostavljene situacije.

 • Llegaré aunque mi coche no funciona.
  Doći ću, iako moj auto ne funkcionira (ind.).
  (Govornik zna da mu auto ne radi.)
 • Llegaré aunque mi coche no funcione.
  Doću ću, makar mi auto i ne radio (konj).
  (Govornik ne zna sa sigurnošću da li će auto raditi.)
 • Quizás lo pueden hacer.
  Možda to oni mogu napraviti.
  (Govornik zna da su oni sposobni to učiniti, ali ne zna da li će to stvarno učiniti.)
 • Quizás lo puedan hacer.
  Oni to možda mogu učiniti.
  (Govornik ne zna sa sigurnošću, da li su sposobni.)

Deklinacija imeničke grupe:

Muški rod Ženski
crna mačka okrugli stol
Jednina el gato negro la mesa redonda
Množina los gatos negros las mesas redondas

Konjugacija glagolske grupe

Španjolski ima tri pravilne konjugacije (-ar, -er i -ir), .npr. hablar (govoriti), comer (jesti) i dormir (spavati) te više desetaka nepravilnih glagola ili glagolskih grupa. Polunepravilno svojstvo je promjena samoglasnika između oblika naglašenih na korijenu ili na nastavku.

Naglašen korijen Naglašen nastavak
querer
htjeti/voljeti
quiero
hoću/volim
queremos
hoćemo/volimo
dormir
spavati
duermo
spavam
dormimos
spavamo

Konjugacijska paradigma za glagole na -er

Jednina Množina
1. lice 2. lice 3. lice 1. lice 2. lice 3. lice
Indikativ
Sadašnje vrijeme como comes come comemos coméis comen
Imperfekt comía comías comía comíamos comíais comían
Preterit comi comiste comió comimos comisteis comieron
Buduće vrijeme comeré comerás comerá comeremos comeréis comerán
Konjunktiv
Sadašnje vrijeme coma comas coma comamos comáis coman
Imperfekt comiera / comiese comieras / comieses comiera / comiese comiéramos / comiésemos comierais / comieseis comieran / comiesen
Buduće vrijeme comiere comieres comiere comiéremos comieres comieren
-
Kondicional comería comerías comería comeríamos comeríais comerían
Imperativ come coma comamos comed coman

Osim toga se slijedeća složena vremana mogu tvoriti pomoću pomoćnog glagola haber, s primjerima u prvom licu jednine.

Indikativ Konjunktiv
Složeni perfektivni preterit he comido haya comido
Složeni pluskvamperfekt había comido hubiera comido/hubiese comido
Perfektivno buduće vrijeme habré comido hubiere comido
Složeni kondicional habría comido -

Tvorba riječi i rječnik

Oko 60% španjolskih riječi imaju osnovu u latinskom jeziku, oko 10% dolaze iz grčkog, 10% gotskog, 10% arapskog i 10% iz drugih jezika (npr. germanskih jezika, baskijskog, iberskih jezika, katalunskog, jezika Maja, astečkog, kečuanskog, ajmarskog i drugih).

Arapske riječi u španjolskom

Arapski utjecaj na španjolski jezik je važan zbog bivanja islama na iberskom poluotoku između 711. i 1492. godine. Te se riječi mogu često prepoznati po početnim slovima 'al-' (arapski određeni član).

 • aceituna
  maslina
 • albornoz
  kupaći kostim
 • alboroto
  gužva, veselje
 • alcalde
  gradonačelnik
 • enchufar
  spojiti
 • naranja
  narandža

utjecaj američkih indijanskih jezika

Otkrivajući nove zemlje španjolski osvajači nisu imali riječi za američku prirodu, pa su posudili tisuće riječi za životinje, biljke i mjesta od indijanskih jezika. Neke od tih riječi se koriste samo na ograničenom području španjolskog no neke su postale međunarodno poznate npr. čokolada, tekila ili puma).

Španjolske riječi iz astečkog jezika

Dokumentirane riječi iz astečkog nahuatl-jezika na španjolskom jeziku (najviše korištenom u Meksiku i srednjoj Americi) uključuju opširan popis riječi koje predstavljaju životinje, biljke, voće i povrće, hranu i pića te kućna pomagala.

Mnoge od tih riječi završavaju na "-tl" na astečkom. Taj zavšetak, teško izgovorljiv za govornike španjolskog se razvio u španjolski nastavak "-te" (npr. axolotl = ajolote).

 • chapulín
  skakavac
 • guajalote
  puran
 • ocelote
  ocelot
 • cacao
  kakao
 • chile
  papričica
 • tomate
  rajčica
 • chocolate
  čokolada
 • tequila
  tekila
 • papalote
  zmaj

Kečuanske riječi na španjolskom

 • pampa
  pampa
 • llama
  ljama
 • cancha
  igralište
 • puma
  puma
 • cóndor
  kondor
 • coca
  koka
 • guano
  guano

Dijalekti

Regionalne varijante španjolskog su različite više po načinu izgovora i po rječniku nego po gramatici. Najveće razlike su između europskog španjolskog (kojega zovemo još španjolski s Poluotoka) te latinskoameričkog španjolskog no razlike su i unutar Španjolske te raznih hispanoameričkih jezika.

Tematske riječi

Zabavne ili narodne poslovice i fraze

Natrag na vrh