Přeskočit menu

Španělština

Español

Počet rodilých mluvčích

přibližně 450 milionů

Oficiální jazyk v

Mexiko (110 milionů), Kolumbie (47 milionů), Španělsko (46 milionů), Argentina (40 milionů), Peru (28 milionů), Venezuela (27 milionů), Chile (17 milionů), Guatemala, Ekvádor, Kuba, Dominikánská republika , Bolívie, Honduras, Paraguay, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Portoriko, Panama, Uruguay, Západní Sahara, EU

Menšinový jazyk v

USA, Belize, Andorra, Gibraltar, Izrael

Jazyk diaspory

Spojené státy americké, Kanada, Austrálie, Spojené království, Francie, Švýcarsko, Německo, Brazílie, Maroko, Izrael, Itálie, Alžírsko

Abeceda
27 písmena
Gramatické pády
0
Kód jazyka
es, spa
Typologická klasifikace jazyka
flektivní , vynechávání zájmen , SVO
Jazyková rodina
Indoevropský, románský
Počet nářečí
několik stovek dialektů (evropské: severní poloostrovní, centrálně-jižní poloostrovní, jižní, kanárské; americké: mexické, karibské, andsko-pacifické, la platské, chilské, středoamerické)

Nejdelší slovo

chemie, cyklopentanoperhydrofenantren (kondenzovaný cyklický uhlovodík steran)

Zajímavé slovo nebo věta

otorhinolaryngologie
železničář
město v Mexiku (slovo slouží jako jazykolam)

Úvod

Španělština (español), též nazývaná kastilština (castellano), je románský jazyk, který vznikl v Kastilii (historický region Španělska). Podobně jako jiné románské jazyky, i španělština se vyvinula z mluvené latiny v období po příchodu Římanů na Pyrenejský poloostrov v r. 218 př. n. l. Kolonizace Ameriky, která začala v 16. století, způsobila šíření španělštiny na většině amerického kontinentu. Potom, co v 18. století získaly americké státy nezávislost, v nových zemích začal proces sjednocování jazyků.

Přibližně 450 milionů lidí používá španělštinu jako svůj rodný jazyk. Španělština je druhý nejrozšířenější jazyk na světě (po mandarínské čínštině). 60 milionů lidí používá španělštinu jako druhý jazyk a 20 milionů lidí ji studuje jako cizí jazyk. Je to třetí nejpoužívanější jazyk na Internetu (182 milionů uživatelů). Španělština je jedním ze šesti oficiálních jazyků OSN a používá se také jako oficiální jazyk Evropské unie, Mercosuru (obchodní sdružení států jihoamerických zemí), organizace FIFA a jiných mezinárodních organizací.

Historie

 • Před 3. stoletím n. l.

  Období před příchodem Římanů

 • 3. století př. n. l. – 1. století n. l.

  Romanizace Iberského (Pyrenejského) poloostrova, vliv latiny na jazyky, které se tehdy používaly

 • 409 – 711

  Období migrace – vliv Vizigótů

 • 711

  Invaze Maurů – vliv Arabů

 • 722

  Začátek reconquisty

 • 13. století

  Alfons X. Moudrý – rozšíření kastilštiny (založení Toledské překladatelské školy)

 • 10. – 14. století

  Středověká španělština

 • 12. – 14. století

  Jazyk lyriků

 • 1492

  Konec reconquisty

 • 1492

  Vydání učebnice Grammatica od Antonia de Nebriju, který se v ní jako první zaměřil na strukturu západoevropského jazyka jiného než latiny

 • 1208

  První univerzita ve Španělsku (Univerzita v Palencii)

 • 15. – 17. století

  Raná moderní španělština (klasická španělština)

  poznačená řadou fonologických a gramatických změn, na jejichž základě se stará španělština transformovala na moderní španělštinu

 • 15. – 17. století

  Objevy, jazyk obchodu a misionářů, rozšíření jazyka do celého španělského koloniálního impéria (vliv indiánských jazyků)

Vývoj jazyka na Iberském poloostrově

Zdroj: Wikimedia Commons

Podobně jako v jiných románských jazycích, ve španělštině proběhlo během jejího vývoje několik systematických hláskových změn. V jazyce se začaly používat dvojhlásky, původní souhláskové skupiny „pl-“, „cl-“ a „fl-“ se změnily na palatálu /ʎ/, která se zapisuje jako „ll“ a podobá se výslovnosti měkkého ľ ve slovenštině (ale neplatí to pro všechny varianty španělštiny), např.: plorarellorar

Písemný systém a výslovnost

Španělština používá latinku s jedním přidaným písmenem ñ, které reprezentuje palatální nosovku. Samohlásky mohou být krátké i dlouhé.

 • a
 • á
 • b
 • c
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • h
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • ñ
 • o
 • ó
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • ú
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

V abecedě se nachází i 5 spřežek (seskupení dvou písmen reprezentující jednu hlásku): ch, ll, rr, gu a qu.

Gramatika

Ve španělštině se oznamovací způsob (indikativ) značně liší od konjunktivu (nemá ekvivalent v češtině). Oznamovací způsob vyjadřuje skutečný nebo zdánlivě skutečný děj, konjunktiv se používá k vyjádření pochybností o hypotetických situacích.

 • Llegaré aunque mi coche no funciona.
  Přijdu i přesto, že moje auto nejde. (indikativ)
  (mluvčí ví, že jeho auto nefunguje)
 • Llegaré aunque mi coche no funcione.
  Přijdu, i kdyby moje auto nešlo. (konjunktiv)
  (mluvčí si není jist, jestli auto pojede nebo ne)
 • Quizás lo pueden hacer.
  Možná to můžu udělat.
  (mluvčí ví, že může, ale neví, jestli to udělá)
 • Quizás lo puedan hacer.
  Možná to můžu udělat.
  (mluvčí si není jistý, jestli to může udělat)

Skloňování podstatných jmen

Mužský rod Ženský rod
černá kočka kulatý stůl
Singulár el gato negro la mesa redonda
Plurál los gatos negros las mesas redondas

Časování sloves:

Španělština rozeznává 3 typy pravidelných sloves (zakončených na „-ar“, „-er“ a „-ir“), např. hablar (vyprávět), comer (jíst) a dormir (spát). Kromě pravidelných sloves se v jazyce nachází mnoho nepravidelných sloves nebo skupin sloves. V částečně nepravidelných slovesech někdy dochází ke změně přízvučné hlásky v kořeni a přízvučné hlásky v zakončení slova.

Posun přízvučné hlásky v kořenu slova Posun přízvučné hlásky v koncovce
querer
chtít/milovat
quiero
chci/miluji
queremos
chceme/milujeme
dormir
spát
duermo
spím
dormimos
spíme

Vzor sloves zakončených na -er

Singulár Plurál
1. osoba 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
Indikativ
Přítomný čas como comes come comemos coméis comen
Imperfektum comía comías comía comíamos comíais comían
Minulý čas comi comiste comió comimos comisteis comieron
Budoucí čas comeré comerás comerá comeremos comeréis comerán
Konjunktiv
Přítomný čas coma comas coma comamos comáis coman
Imperfektum comiera / comiese comieras / comieses comiera / comiese comiéramos / comiésemos comierais / comieseis comieran / comiesen
Budoucí čas comiere comieres comiere comiéremos comieres comieren
-
Kondicionál comería comerías comería comeríamos comeríais comerían
Imperativ come coma comamos comed coman

Následující složené tvary se tvoří pomocným slovesem haber. Příklady jsou uvedeny v 1. osobě jednotného čísla:

Indikativ Konjunktiv
Složené préteritum perfekta he comido haya comido
Složený předminulý čas había comido hubiera comido/hubiese comido
Předbudoucí čas habré comido hubiere comido
Složený podmiňovací způsob habría comido -

Tvorba slov a slovní zásoba

Přibližně 60 % slovní zásoby španělštiny tvoří slova původem z latiny, přibližně 10 % z němčiny, 10 % z gótštiny (vymřelý východogermánský jazyk), 10 % z arabštiny a 10 % z jiných jazyků, např. z germánských jazyků, baskičtiny, iberštiny, katalánštiny, mayštiny, jazyka nahuatl, kečuánštiny, ajmarštiny a jiných).

Arabská slova ve španělštině

Španělštinu značně ovlivnila invaze muslimů na Pyrenejský poloostrov v letech 711 až 1492. Slova arabského původu se dají často rozeznat podle začátečního „al-“ (arabský určitý člen).

 • aceituna
  oliva
 • albornoz
  župan
 • alboroto
  nepokoj, radost
 • alcalde
  starosta
 • enchufar
  připojit
 • naranja
  pomeranč

Vliv amerických domorodých jazyků

Španělé na svých dobyvatelských cestách zjistili, že slova vlastního jazyka jim nestačí na pojmenování součástí odlišné americké přírody a proto názvy tisíců zvířat, rostlin a míst přebrali z indiánských jazyků. Některé z těchto slov se používají pouze na určitých územích španělsky mluvícího světa, jiné se staly mezinárodně známé, např. čokoláda, tequila nebo puma).

Španělská slova původem z jazyka nahuatl

Slova z jazyka nahuatl se v současnosti používají především v Mexiku a Střední Americe. Tato slova pojmenovávají převážně zvířata, rostliny, ovoce, zeleninu, jídla, nápoje a domácí potřeby.

Mnohé z těchto slov jsou zakončeny příponou „-tl“. Tato přípona se ve španělštině zredukovala na zakončení „-te“, např. axolotl (americký druh mloka) = ajolote.

 • chapulín
  luční koník
 • guajalote
  krocan
 • ocelote
  ocelot (kočkovitá šelma)
 • cacao
  kakao
 • chile
  čili paprička
 • tomate
  rajče
 • chocolate
  čokoláda
 • tequila
  tequila
 • papalote
  drak (létající předmět, hračka)

Kečuánská slova ve španělštině

 • pampa
  pampy (jihoamerické stepi)
 • llama
  lama
 • cancha
  hřiště, hrací pole
 • puma
  puma
 • cóndor
  kondor
 • coca
  koka (keř obsahující kokain / droga vyráběná z tohoto keře)
 • guano
  guano (trus mořských ptáků používaný jako hnojivo)

Nářečí

Regionální varianty španělštiny se navzájem odlišují ve výslovnosti a slovní zásobě. Největší rozdíly jde pozorovat mezi evropskou španělštinou a latinskoamerickou španělštinou, ale odlišnosti se vyskytují i ​​v rámci Španělska a v Hispanoamerice (region amerických zemí mluvících španělsky).

Tématická slova

Vtipná nebo zvláštní přísloví a slovní spojení

Nahoru