Vissza a tartalomjegyzékhez

spanyol

Español

Anyanyelvi beszélők száma

kb. 450 millió

Hivatalos nyelv a következő országokban:

Mexikó (110 millió), Kolumbia (47 millió), Spanyolország (46 millió), Argentína (40 millió), Peru (28 millió), Venezuela (27 millió), Chile (17 millió), Guatemala, Ecuador, Kuba, Dominikai Köztársaság, Bolívia, Honduras, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico, Panama, Uruguay, Egyenlítői-Guinea, Nyugat-Szahara, Európai Unió

Kisebbségi nyelv a következő területeken:

Amerikai Egyesült Államok, Belize, Andorra, Gibraltár, Izrael

Nyelvi diaszpóra

Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Egyesült Királyság, Franciaország, Svájc, Németország, Brazília, Marokkó, Izrael, Olaszország, Algéria

Ábécé
27 betű
Nyelvtani esetek
0
Nyelvkód
es, spa
Nyelvi tipológia
flektáló , pro-drop (nem kell kitenni a névmási alanyt) , SVO
Nyelvcsalád
indoeurópai, újlatin
Nyelvjárások száma
több száz nyelvjárás (Európában: északi félszigeti, közép-déli félszigeti, déli félszigeti, kanári-szigeteki; Amerikában: mexikói, karibi, andoki-csendes-óceáni, Río de la Plata-i, chilei, közép-amerikai)

Leghosszabb szó

kémia, ciklopentanoperhidrofenantrén

Érdekes szó vagy mondat

fül-gégészet
vasutas
egy mexikói város, amelynek a nevét nyelvtörőként is használják

Bevezetés

A spanyol (español), vagy más néven kasztíliai (castellano) egy újlatin nyelv, amely a spanyolországi Kasztília nevű régióból ered. A többi újlatin nyelvhez hasonlóan a köznapi latin nyelvből alakult ki, miután a rómaiak megjelentek az Ibériai-félszigeten (i. e. 218). A 16. században kezdődő ameriaki gyarmatosítások hatására a spanyol nyelv nagy területeken elterjedt mindkét amerikai kontinensen. Miután ezek az országok függetlenné váltak, a nyelvi egységesedés útjára léptek.

A spanyol nyelvet körülbelül 450 millió ember beszéli anyanyelveként, így második helyen áll az anyanyelvi beszélők számát tekintve a mandarin kínai után. Emellett 60 millióan beszélik második nyelvként, valamint 20 millióan tanulják idegen nyelvként. A spanyol a harmadik leggyakrabban használt nyelv az interneten (182 millió felhasználóval). Egyike az ENSZ hat hivatalos nyelvének is, valamint az Európai Unió, a Dél-amerikai Közös Piac, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) és sok más nemzetközi szervezet is hivatalos nyelvként használja.

Történelem

 • Az i. e. 3. század előtt

  római uralom előtti időszak

 • i. e. 3. század – i. sz. 1. század

  Az Ibériai-félsziget meghódítása a rómaiak által, a latin átveszi a korábbi nyelvek helyét

 • 409 – 711

  Népvándorlás – vizigót befolyás

 • 711

  Mór invázió – arab befolyás

 • 722

  A rekonkviszta kezdete

 • 13. század

  X. Alfonz kasztíliai király – a kasztíliai nyelv használatának széles körű bevezetése (a toledói fordítóiskola megalapítása)

 • 10 – 14. század

  Középkori spanyol nyelv

 • 12-14. század

  A lírai költők nyelve

 • 1492

  A rekonkviszta vége

 • 1492

  Antonio de Nebrija Grammatica című művének megjelenése – ez volt az első könyv, amely egy olyan nyugat-európai nyelv szerkezetét írja le, ami nem a latin

 • 1208

  Az első spanyolországi egyetem (Universidad de Palencia)

 • 15 – 17. század

  Középspanyol nyelv (klasszikus spanyol)

  fonológiai és nyelvtani változások sora jellemzi, amelyek elvezettek az óspanyoltól a modern spanyolig

 • 15 – 17. század

  Felfedezések, a misszionáriusok és a kereskedelem nyelve, a spanyol nyelv elterjedése a Spanyol Birodalomban (az ősi amerikai nyelvek hatása)

Nyelvi fejlődés az Ibériai-félszigeten

Forrás: Wikimedia Commons

A latin nyelvből kialakulva az újlatin rokonaihoz hasonlóan a spanyol nyelvben is végbementek bizonyos szisztematikus hangváltozások. Néha megjelentek kettős magánhangzók, és érdekes módon a szó eleji PL-, CL-, FL- hangcsoportból palatális /ʎ/ hang lett, amelyet írásban ll-lel jelölnek, például: plorarellorar.

Írásrendszer és kiejtés

A spanyol nyelv a latin ábécét használja, kiegészítve az ñ mássalhangzóval, amely egy palatális orrhangot jelöl. Mind az öt magánhangzó kaphat éles ékezetet.

 • a
 • á
 • b
 • c
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • h
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • ñ
 • o
 • ó
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • ú
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

5 darab kettős betűjük van (két betű, amely egy hangot jelöl): ch, ll, rr, gu és qu.

Nyelvtan

Különösen érdekes, hogy jelentős és szisztematikus különbség figyelhető meg a kijelentő és a kötőmód használata között. Míg a kijelentő mód valóságos vagy nyilvánvalóan valódi eseményekre vonatkozik, addig a kötőmód a kétség vagy a bizonytalanság kifejezésére szolgál vélelmezett szituációk esetén.

 • Llegaré aunque mi coche no funciona.
  Jönni fogok, annak ellenére, hogy nem működik az autóm. (kijelentő mód)
  (a beszélő tudja, hogy nem működik az autója)
 • Llegaré aunque mi coche no funcione.
  Jönni fogok, még akkor is, ha nem működik az autóm. (kötőmód)
  (a beszélő nem biztos benne, hogy működni fog-e az autója)
 • Quizás lo pueden hacer.
  Talán meg tudják csinálni.
  (a beszélő tudja, hogy meg tudják csinálni, de nem tudja, hogy meg fogják-e)
 • Quizás lo puedan hacer.
  Talán meg tudják csinálni.
  (a beszélő nem biztos benne, hogy meg tudják csinálni)

A főnévi csoport ragozása:

Hímnem Nőnem
a fekete macska a kerek asztal
Egyes szám el gato negro la mesa redonda
Többes szám los gatos negros las mesas redondas

Az igei csoport ragozása:

A spanyolban 3 szabályos ragozási sor van (-ar, -er, és -ir), például hablar (beszél), comer (eszik) és dormir (alszik), valamint pár tucat rendhagyó ige vagy igecsoport. Félig rendhagyónak számít a magánhangzóváltás a tőhangsúlyos és a toldalékhangsúlyos alakok között.

Tőhangsúlyos Toldalékhangsúlyos
querer
akar/szeret
quiero
én akarok/szeretek
queremos
mi akarunk/szeretünk
dormir
alszik
duermo
én alszom
dormimos
mi alszunk

Az -ER végű igék ragozása

Egyes szám Többes szám
1. személy 2. személy 3. személy 1. személy 2. személy 3. személy
Kijelentő mód
Jelen idő como comes come comemos coméis comen
Folyamatos múlt idő comía comías comía comíamos comíais comían
Befejezett múlt idő comi comiste comió comimos comisteis comieron
Jövő idő comeré comerás comerá comeremos comeréis comerán
Kötőmód
Jelen idő coma comas coma comamos comáis coman
Folyamatos múlt idő comiera / comiese comieras / comieses comiera / comiese comiéramos / comiésemos comierais / comieseis comieran / comiesen
Jövő idő comiere comieres comiere comiéremos comieres comieren
-
Feltételes mód comería comerías comería comeríamos comeríais comerían
Felszólító mód come coma comamos comed coman

Ezenkívül még az alábbi összetett igeidőket lehet képezni a haber segédige segítségével. Az alábbiakban az egyes szám 1. személyre láthatunk példát:

Kijelentő mód Kötőmód
Összetett múlt idő he comido haya comido
Összetett régmúlt había comido hubiera comido/hubiese comido
Befejezett jövő idő habré comido hubiere comido
Összetett feltételes mód habría comido -

Szóképzés és lexikon

A spanyol szókincsnek körülbelül 60 százaléka latin eredetű, kb. 10 százaléka származik a görögből, 10 százaléka a gótból, 10 százaléka az arabból és 10 százaléka egyéb nyelvekből (mint például a germán nyelvekből, a baszkból, az ibériaiból, a katalánból, a mayából, a navatlból, a kecsuából, az ajmarából és más nyelvekből).

Arab szavak a spanyol nyelvben

A spanyol nyelvet jelentős arab hatás érte, mivel a muzulmánok 711 és 1492 között jelen voltak az Ibériai-félszigeten. Ezek a szavak gyakran felismerhetőek az "al-" kezdőszótagról (ami a határozott névelő az arabban).

 • aceituna
  olajbogyó
 • albornoz
  fürdőköpeny
 • alboroto
  tombolás
 • alcalde
  polgármester
 • enchufar
  bedug, csatlakoztat
 • naranja
  narancs

Az amerikai ősi nyelvek hatása

Amikor a spanyol hódítók új területeket fedeztek fel, az amerikai természettel találkozva új szavakra volt szükségük, így sok ezer állat, növény és hely nevét vették át indián nyelvekből. Ezen szavak egy részét a spanyolajkú világnak csak egy kis részén használják, de számos közülük nemzetközileg is ismertté vált (például: csokoládé, tequila vagy puma).

Navatl eredetű spanyol szavak

A spanyol nyelv dokumentáltan navatl eredetű szavainak listája (főleg Mexikóban és Közép-Amerikában beszélik) rengeteg állat, növény, gyümölcs, zöldség, étel, ital valamint háztartási eszköz nevét tartalmazza.

Ezek közül sok szó "-tl" végű a navatl nyelvben. Mivel ennek a toldaléknak a kiejtése a spanyol beszélők számára nehézséget okoz, ezért ez a spanyol nyelvben "-te" végződéssé alakult (például: axolotl = ajolote).

 • chapulín
  szöcske
 • guajalote
  pulyka
 • ocelote
  párducmacska
 • cacao
  kakaó
 • chile
  chili paprika
 • tomate
  paradicsom
 • chocolate
  csokoládé
 • tequila
  tequila
 • papalote
  sárkány

Kecsua eredetű szavak a spanyolban

 • pampa
  pampák
 • llama
  láma
 • cancha
  pálya
 • puma
  puma
 • cóndor
  kondorkeselyű
 • coca
  kokacserje
 • guano
  guanó

Nyelvjárások

A spanyol nyelv területi variánsai jobban eltérnek egymástól kiejtésben és szókincsben, mint a nyelvtanban. A legnagyobb különbség az európai spanyol (vagy más néven félszigeti spanyol) és a latin-amerikai spanyol között van, de vannak eltérések Spanyolországon illetve Spanyol-Amerikán belül is.

Tematikus szavak

Mulatságos vagy furcsa hagyományos közmondások és szólások

Vissza az elejére