Vissza a tartalomjegyzékhez

portugál

Língua portuguesa

Anyanyelvi beszélők száma

kb. 220 millió

Hivatalos nyelv a következő országokban:

Brazília (185 millió), Portugália/Azori-szigetek/Madeira-szigetek (11 millió), Angola (60 ezer), Mozambik (30 ezer), Zöld-foki Köztársaság (25 ezer), Kelet-Timor, Egyenlítői-Guinea, Bissau-Guinea, São Tomé és Príncipe, Makaó, EU

Kisebbségi nyelv a következő területeken:

Paraguay (750 ezer), Dél-Afrika (617 ezer), Uruguay (28 ezer), Goa (250 ezer)

Nyelvi diaszpóra

Franciaország (750 ezer), Amerikai Egyesült Államok (365 ezer), Kanada, Svájc, Belgium, Németország (mindegyik kb. 80 ezer), Luxemburg (50 ezer), Venezuela

Ábécé
26 betű
Nyelvtani esetek
0
Nyelvkód
pt, por
Nyelvi tipológia
flektáló , pro-drop (nem kell kitenni a névmási alanyt) , SVO
Nyelvcsalád
indoeurópai, újlatin
Nyelvjárások száma
Több száz nyelvjárás és kreol nyelv (európai, brazíliai, afrikai, ázsiai). Az egyik nyelvjárás (a galiciai) önálló nyelvnek tekinti magát.

Leghosszabb szó

vegytan, "tetraklorodibenzoparadioxin"
politika, "alkotmányellenessé tesz"
orvostudomány, "hiperparatiroidizmus"

Érdekes szó vagy mondat

"elfogadta", a benne szereplő 5 magánhangzó ábécérendben van
brazil gyümölcs
A pók elkapja a békát.
"Hé, nézd azt a csatát, nézd", brazíliai portugál

Bevezetés

Az Ibériai-félsziget egy kis szegletéből kiindulva a tengeri birodalom hajóinak köszönhetően a portugál nyelv messzi földeket tudott meghódítani. A távol-keleti gazdag országok felé utazva a portugál hajók kereskedelmi állomásokat, erődítményeket hoztak létre Afrika partjai mentén, Indiában (Goa), Kínában (Makaó) és a stratégiailag fontos hajóútvonalak mentén (Zöld-foki-szigetek, Kelet-Timor). Azonban minden egyes út során a hajósok 90 százaléka életét vesztette, és nem történt nagymértékű lakosság-áttelepítés. A közelebbi környezetében Portugália benépesítette az Azori- és a Madeira-szigeteket, amelyeknek ma saját nyelvjárásuk van, és ezek a szigetek fontos hídként szolgáltak a további hódításokhoz. A portugál hódítások csúcspontja Brazília volt, amely az indián, a portugál valamint a könyörtelen és nagymértékű rabszolga-kereskedelemnek köszönhetően az afrikai gének olvasztótégelyévé vált. A folyamat során a portugál nyelv, az európai betegségek, és a rabszolgatartók (bandeirantes) erősen megtizedelték a több ezer indián nyelvet, melyek közül csak egy tudott versenyben maradni, a tupi nyelven alapuló Lingua Geral, amelyet több száz éven keresztül széles körben használtak az Amazonas vidékén. Ma már a portugál beszélők többsége brazil, és ott, ahol annak idején a könyvnyomtatást még királyi rendelet tiltotta, mára a szappanoperák (telenovela) teljesen megfordították a kultúra áramlását Portugália és az egykori gyarmata között.

Történelem

 • 409 – 711

  Népvándorlás
  vizigót befolyás

 • 711

  Mór invázió
  arab befolyás

 • 9-11. század

  A rekonkviszta kezdete: Galicia

 • 1095

  Portugália függetlensége

 • 12-14. század

  A líra nyelve

 • 1249

  A rekonkviszta vége

 • 1290

  Az első portugál egyetem

 • 15-16. század

  Felfedezők, kereskedők és misszionáriusok nyelve, birodalom

 • 1419 – 1420

  Madeira

 • 1427 – 1431

  Azori-szigetek

 • 1498

  Kalkutta, India

 • 1500

  Cabral felfedezőútja: Brazília

 • 1510

  Goa (India)

 • 1557

  Makaó (Kína)

 • 1580 ‒ 1640

  Egyesítés Spanyolországgal

 • 1755 ‒ 1779

  Pombal reformjai

 • 1807

  Napóleoni invázió, a királyi udvar Brazíliába költözött

 • 1822

  Brazília függetlensége

 • 1960 ‒ 1970

  A gyarmati háború Afrikában, több millió portugál kivándorlása

Délnyugat-Európa nyelvi fejlődésének időrendi térképe

Forrás: Wikimedia Commons

Az újlatin rokonaihoz hasonlóan a portugál nyelvben is végbement számos szisztematikus hangváltozás, míg a közös latin gyökereiből kifejlődött a nyelv. Bár lexikailag a spanyol nyelvhez áll a legközelebb, a magánhangzókat tekintve a portugál jobban hasonlít az olaszra és a katalánra, ugyanis megőrizte az eredeti latin magánhangzókat, míg a spanyolban és a franciában megjelentek a kettős magánhangzók.

Írásrendszer és kiejtés

A portugál nyelv a latin ábécét használja a ç betűvel kiegészítve, valamint a magánhangzókon ékezetek is lehetnek. Ezek az ékezetek nem csak egyszerű hangsúlyjelölők, hanem fonetikai jelentésük is van.

 • a
 • á
 • à
 • â
 • ã
 • b
 • c
 • ç
 • d
 • e
 • é
 • ê
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ó
 • ô
 • õ
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • ú
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

A portugál helyesírás meglehetősen szabályos, a (standard) kiejtés a legtöbb esetben kikövetkeztethető a leírt szóból. A nyelvben elég magas a magánhangzó/mássalhangzó arány, amely leginkább a brazíliai portugálban kap nagy hangsúlyt, amely olyan szinten ráállt egyfajta jambikus szótag ritmusra, hogy a beszélt nyelvben még akár plusz magánhangzókat is beszúrnak a mássalhangzó-torlódás elkerülésére, például pi-si-co-lo-gi-a a psicologia (pszichológia) helyett. Portugáliában viszont olyan mértékben redukálódnak a magánhangzók, hogy a brazil fülek számára érthetetlen, elmosódott mássalhangzó-sorozatoknak hallatszanak a szavak, például Frnandpssoa a Fer-nan-do Pe-sso-a helyett (híres költő). Mondanunk sem kell, hogy a ritmusosabb brazil változat mennyivel jobban elősegítette egy élénkebb tánckultúra kialakulását, míg a portugál fado szomorú, fáradt melankóliája inkább késztet sírásra, mint táncra.

Nyelvtan

A főnévi csoport ragozása:

Hímnem Nőnem
a fekete ló a kerek asztal
Egyes szám o cavalo preto a mesa redonda
Többes szám os cavalos pretos as mesas redondas

Az igei csoport ragozása:

A portugálban 3 szabályos ragozási sor van (-ar, -er, és -ir), például falar (beszél), comer (eszik) és dormir (alszik), valamint pár tucat rendhagyó ige vagy igecsoport. Félig rendhagyónak számít a magánhangzóváltás a tőhangsúlyos és a toldalékhangsúlyos alakok között, valamint a sötét (a/o) és világos (e/i) magánhangzó-végződések között.

Tőhangsúlyos Toldalékhangsúlyos
dormir
aludni
durmo
alszom
dormimos
alszunk
Sötét magánhangzóra végződő Világos magánhangzóra végződő
consentir
egyetérteni
consinto
egyetértek
consente
ő egyetért
comer
enni
Egyes szám Többes szám
1. személy 2. személy 3. személy 1. személy 2. személy 3. személy
Kijelentő mód
Jelen idő como comes come comemos comeis comem
Folyamatos múlt idő comia comias comia comíamos comíeis comiam
Befejezett múlt idő comi comeste comeu comemos comestes comeram
Régmúlt comera comeras comera comêramos comêreis comeram
Jövő idő comerei comerás comerá comeremos comereis comerão
Kötőmód
Jelen idő coma comas coma comamos comais comam
Folyamatos múlt idő comesse comesses comesse comêssemos comêsseis comessem
Jövő idő comer comeres comer comermos comerdes comerem
-
Feltételes mód comeria comerias comeria comeríamos comeríeis comeriam
Felszólító mód come (coma) (comamos) comei (comam)
Főnévi igenév személyes alakja comer comeres comer comermos comerdes comerem

Ezenkívül még az alábbi összetett igeidőket lehet képezni a ter segédige segítségével. Az alábbiakban az egyes szám 1. személyre láthatunk példát:

Kijelentő mód Kötőmód
Összetett múlt idő tenho comido tenha comido
Összetett régmúlt tinha comido tivesse comido
Befejezett jövő idő terei comido tiver comido
Összetett feltételes mód teria comido -

Szóképzés és lexikon

A portugál nem szóösszetevő nyelv, csak prefixumokat (például hiper- "hiper-") és toldalékokat (például -ização "-izáció") használ. Emiatt a nyelv leghosszabb szavai görög és latin eredetű tudományos elnevezések (a vegytan, az orvostudomány vagy a szociológia területéről).

Arab szavak az európai portugál nyelvben

Az európai portugál nyelvben sok mélyen gyökerező arab eredetű szót találhatunk a több mint 500 éves iszlám uralom és a rekonkviszta időszakából. Ezek a szavak gyakran felismerhetőek az "al-" kezdőszótagról (ami a határozott névelő az arabban).

 • arroz
  rizs
 • safra
  aratás
 • aduana
  vám
 • alface
  saláta
 • javali
  vaddisznó
 • maroma
  kötél

Tupi eredetű szavak a brazíliai portugál nyelvben

A portugálok nagy nyelvi zűrzavarba kerültek, amikor kapcsolatba kerültek a brazil természettel, és több tízezer állat-, növény- és helynevet vettek át indián nyelvekből, elsősorban a Tupíból és annak a jezsuiták által szabályossá tett változatából, a Lingua Geralból.

 • capivara (a világ legnagyobb rágcsálója)
 • -açu-ra ("nagy") végződő helységnevek, például a nagy vízesés Iguaçu ("nagy víz")
 • mirim ("kicsi"), például táxi-mirim (mini taxi)
 • capim (fű, szlengben: pénz)

Angolai szavak a portugál nyelvben

Az angolai rabszolgák ételei és vallása a brazil lélek lényegi részévé vált, olyan kulturális ikonokkal hozzájárulva, mint a feijoada (babgulyás) és a exu (spiritiszta démon).

Nyelvjárások

A portugál nyelvnek csak két, az oktatásban is használt írott standard változata van: az európai (luzitániai) portugál és a brazíliai portugál. A kettő közti helyesírási és lexikai különbségeket a brit és az amerikai angol közti különbséghez lehet hasonlítani, de némi nyelvtani eltérés is van a két nyelvváltozat között. A beszélt portugál nyelv nyelvjárásai nagyon változatosak az ejtésmódot és a szókincset tekintve. Portugália és a hozzá tartozó szigetek 10 fő nyelvjárási területre oszthatóak. A spanyolországi portugál nyelvjárások közül a galiciai a legkiemelkedőbb, amelyet politikai okokból néha önálló nyelvnek tekintenek. A brazíliai nyelvjárások sok lexikai nyomát hordozzák indián és afrikai nyelveknek, valamint más, Európából érkezett bevándorlók nyelveinek. Az egykori birodalom minden szegletében maradtak fenn portugál nyelvjárások. A portugál nyelv jelenlegi angolai és mozambiki újjáéledésének a hátterében egy erős standardizációs törekvés húzódik meg, amely hátrányosan érinti a nyelvjárásokat. Végül van még számos túlélt portugál kreol nyelv, amelyek nem nyelvjárások, hanem a portugál kereskedelem miatt kialakult pidzsin nyelvekből keletkezett önálló nyelvek, például: Kabuverdiano (Zöld-foki-szigetek), Forro (São Tomé és Príncipe) és Papiamento (holland-karibi ABC-szigetek).

A kontinentális portugál és más újlatin nyelvek térképe

Forrás: Wikimedia Commons

 • Portugués septetrional
 • Portugués central
 • Portugués litoral
 • Portugués meridional
 • Gallego occidental
 • Gallego central
 • Gallego oriental
 • Gallego jalimés
 • Mirandés
 • Asturiano occidental o Leonés
 • Asturiano central
 • Asturiano oriental
 • Montañés
 • Alto-Extremeño
 • Español septentrional
 • Español meridional
 • Español andaluz
 • Aragonés
 • Valenciano
 • Catalán occidental
 • Catalán oriental
 • Catalán septentrional
 • Alguerés
 • Balear
 • Gascón
 • Languedociano
 • Provenzal
 • Limosín
 • Auvernense
 • Vivaroalpino

Tematikus szavak

Mulatságos vagy furcsa hagyományos közmondások és szólások

Vissza az elejére