Přeskočit menu

Portugalština

Língua portuguesa

Počet rodilých mluvčích

přibližně 220 milionů

Oficiální jazyk v

Brazílie (185 milionů), Portugalsko/Azory/Madeira (11 milionů), Angola (60 000), Mosambik (30 000), Kapverdy (25 000), Východní Timor, Rovníková Guinea, Guinea-Bissau, Demokratická republika Svatého Tomáše a Princova ostrova, Macao, EU

Menšinový jazyk v

Paraguay (750 000), Jižní Afrika (617 000), Uruguay (28 000), Goa (250 000)

Jazyk diaspory

Francie (750 000), Spojené státy americké (365 000), Kanada, Švýcarsko, Belgie, Německo (každá země přibližně 80 000), Lucembursko (50 000), Venezuela

Abeceda
26 písmena
Gramatické pády
0
Kód jazyka
pt, por
Typologická klasifikace jazyka
flektivní , vynechávání zájmen , SVO
Jazyková rodina
Indoevropský, románský jazyk
Počet nářečí
Několik stovek dialektů a kreolských jazyků (evropských, brazilských, afrických, asijských). Jeden z dialektů (galicijský, používaný v severozápadním Španělsku) se považuje za samostatný jazyk.

Nejdelší slovo

v chemii, „tetrachlordibenzoparadioxin“
v politice, „dekonstitucionalizace“
v medicíně, „hyperparathyreoidismus“

Zajímavé slovo nebo věta

„akceptoval“, 5 samohlásek v abecedním pořadí
druh brazilského ovoce
Pavouk popadl žábu.
brazilská portugalština: „Aha, podívej se na ten boj, podívej.“

Úvod

Rozmach silné námořní říše podnítil rozšíření portugalštiny z Pyrenejského poloostrova. Portugalci na svoje námořní cesty využívali obrovské plachetnice nazývané naus). Během plaveb na Dálný východ si zakládali obchodní města na pobřeží Afriky, Indie (Goa), Číny (Macao) a na strategicky důležitých námořních trasách (Kapverdy, Východní Timor). Avšak 90 % námořníků obvykle během plavby zahynula, proto nedocházelo k přesunu populace. V bližším sousedství Portugalci osídlili Azory a Madeiru, na kterých v současnosti existují vlastní dialekty portugalštiny, a tyto ostrovy představovaly předsunutou základnu pro další expanzi. Za největší úlovek Portugalska se považuje získání Brazílie, která se stala ohniskem míšení indiánských, portugalských a (díky rozmáhajícímu se obchodu s otroky) i afrických genů. Žel, rozšíření portugalštiny, evropské nemoci a přístup otrokářů způsobily zánik tisíců indiánských jazyků. Pouze jediný z jazyků opravdu konkuroval portugalštině – pidžin Lingua Geral založený na tupijsko-guaraníjských jazycích, který se používal několik století v oblasti Amazonie. V současnosti většina portugalsky mluvících lidí žije v Brazílii. A právě v této zemi, kde kdysi královský dekret zakázal používání tiskařských strojů, dnes telenovela jako žánr multimédií s vysokou produkcí nasměrovala kulturní vliv opačným směrem, a to z bývalé kolonie do Portugalska.

Historie

 • 409 – 711

  Migrační období
  Vliv Vizigótů

 • 711

  Vliv Maurů
  Vliv Arabů

 • 9. – 11. století

  Začátek rekonquisty: Galicie

 • 1095

  Nezávislé Portugalsko

 • 12. – 14. století

  Jazyk lyriky

 • 1249

  Konec období rekonquisty

 • 1290

  Vznik první portugalské univerzity

 • 15. – 16. století

  Jazyk objevitelů, obchodníků a misionářů, Portugalská koloniální říše

 • 1419 – 1420

  Madeira

 • 1427 – 1431

  Azorské ostrovy

 • 1498

  Kalkata, Indie

 • 1500

  Cabralův objev: Brazílie

 • 1510

  Goa (Indie)

 • 1557

  Macao (Čína)

 • 1580 ‒ 1640

  Sjednocení se Španělskem

 • 1755 ‒ 1779

  Reformační období Pombalina

 • 1807

  Invaze Napoleona, přesun královského dvora do Brazílie

 • 1822

  Nezávislost Brazílie

 • 1960 ‒ 1970

  Dekolonizační války v Africe; Odchod milionů Portugalců

Mapa zobrazující chronologický vývin jazyka na jihovýchodě Evropy.

Zdroj: Wikimedia Commons

Portugalština, podobně jako ostatní románské jazyky, zaznamenala během svého vývoje několik systematických hláskových změn. Lexikálně je sice nejblíže ke španělštině, ale svými samohláskami se více přibližuje k italštině a katalánštině, jelikož si zachovala původní latinské samohlásky, nahrazené ve španělštině a francouzštině dvojhláskami.

Písemný systém a výslovnost

Portugalština používá písmena latinské abecedy a písmeno ç, které označuje přízvučné samohlásky, přičemž neslouží jen na označení přízvuku, ale má i fonetickou platnost.

 • a
 • á
 • à
 • â
 • ã
 • b
 • c
 • ç
 • d
 • e
 • é
 • ê
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ó
 • ô
 • õ
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • ú
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Portugalský pravopis je poměrně pravidelný, ve většině případů se ze zapsaného slova dá určit výslovnost. Portugalština obsahuje mnoho samohlásek, obzvláště brazilská verze, která používá jambicko-sylabický rytmus až do takové míry, že v mluvené řeči se vkládají do souhláskových skupin dodatečné samohlásky, např. pi-si-co-lo-gi-a namísto psicologia (psychologie). Na druhé straně v Portugalsku se samohlásky vyslovují redukovaně do takové míry, že pro Brazilce je výsledná podoba slova jen nesrozumitelný shluk souhlásek, např. Frnandpssoa namísto Fer-nan-do Pe-sso-a (slavný básník). Rytmická brazilská portugalština stála u zrodu živé taneční kultury, zatímco melancholický portugalský hudební styl fado vyvolává spíše pláč než náladu tancovat.

Gramatika

Skloňování podstatného jména:

Mužský rod Ženský rod
černý kůň kulatý stůl
Singulár o cavalo preto a mesa redonda
Plurál os cavalos pretos as mesas redondas

Časování slovesa:

V portugalštině se rozlišují 3 pravidelné typy časování (-ar, -er, -ir), např. falar (vyprávět), comer (jíst) a dormir (spát). V portugalštině je množství nepravidelných sloves a slovesných skupin. Při časování dochází často ke změně samohlásek při posunutí přízvuku z kořene na konec slova. K alternaci dochází i mezi tzv. tmavými (a/o) a světlými (e/i) samohláskovými zakončeními.

Přízvuk na kořeni slova Přízvuk na konci slova
dormir
spát
durmo
spím
dormimos
spíme
Tmavé samohláskové zakončení Světlé samohláskové zakončení
consentir
souhlasit
consinto
souhlasím
consente
on/ona souhlasí
comer
jíst
Singulár Plurál
1. osoba 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
Indikativ
Přítomný čas como comes come comemos comeis comem
Imperfektum comia comias comia comíamos comíeis comiam
Minulý čas comi comeste comeu comemos comestes comeram
Předminulý čas comera comeras comera comêramos comêreis comeram
Budoucí čas comerei comerás comerá comeremos comereis comerão
Konjunktiv
Přítomný čas coma comas coma comamos comais comam
Imperfektum comesse comesses comesse comêssemos comêsseis comessem
Budoucí čas comer comeres comer comermos comerdes comerem
-
Kondicionál comeria comerias comeria comeríamos comeríeis comeriam
Imperativ come (coma) (comamos) comei (comam)
Osobní infinitiv comer comeres comer comermos comerdes comerem

K vyjádření složených časů portugalština používá pomocné sloveso ter (mít). Příklady jsou uvedeny v 1. osobě jednotného čísla:

Indikativ Konjunktiv
Složené préteritum perfekta tenho comido tenha comido
Složený předminulý čas tinha comido tivesse comido
Předbudoucí čas terei comido tiver comido
Složený podmiňovací způsob teria comido -

Tvorba slov a slovní zásoba

V portugalštině se slova netvoří kompozicí (skládáním), při tvorbě nových slov se používají prefixy typu hiper- „hyper“ a sufixy jako -ização „-izace“. Kořeny slov se nespojují. Nejdelšími slovy portugalštiny jsou proto vědecké termíny (z oblasti chemie, medicíny a sociologie), které jsou řeckého a latinského původu.

Arabská slova v evropské portugalštině

Portugalské lexikum obsahuje množství slov arabského původu, která pocházejí z období islámské nadvlády a reconquisty. Slova arabského původu obsahují na začátku slova arabský člen „al-“.

 • arroz
  rýže
 • safra
  žeň
 • aduana
  zvyky
 • alface
  listový salát
 • javali
  divočák
 • maroma
  lano

Slova tupijského původu v brazilské portugalštině

Při setkání s brazilskou přírodou Portugalci (doslova) nenacházeli slova a tak desítky tisíc názvů zvířat, rostlin a geografických objektů byly převzaty z indiánských jazyků: převážně z jazyka Tupí a jeho jezuity uhlazené verze Lingua Geral.

 • capivara (největší hlodavec na světě)
 • názvy míst zakončené na -açu (velký), např. obrovský vodopád Iguaçu („velká voda“)
 • mirim („malý“), např. táxi-mirim (mini taxík)
 • capim (graas, slangově: peníze)

Slova angolského původu v portugalštině

Jídlo a náboženství otroků z Angoly se stalo nedílnou součástí brazilské duše, např. feijoada (dušená fazole) a exu (druh démona).

Nářečí

Portugalština má dvě standardizované podoby, které se vyučují, a těmi je evropská (lusitánská) a brazilská portugalština. Rozdíl mezi těmito podobami je srovnatelný s pravopisnými a lexikálními rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou, avšak obě portugalské varianty se navíc liší i v některých gramatických vazbách. Nářečí portugalštiny jsou velmi různorodá ve výslovnosti a ve slovní zásobě. V Portugalsku a na jeho ostrovech existuje 10 hlavních nářečních oblastí. Ve Španělsku je z portugalských nářečí nejvýznamnější galicijské, které se z politických důvodů považuje za samostatný jazyk a v Galicii je vedle španělštiny úředním jazykem. Brazilské dialekty obsahují mnoho prvků indiánských a afrických jazyků, jakož i jazyků evropských imigrantů. Portugalské dialekty se zachovaly ve všech oblastech bývalého koloniálního impéria. Současné obrození portugalštiny v Angole a Mosambiku je podporováno silnými normalizačními tendencemi, což nepříznivě ovlivňuje dialekty. Nakonec, stále existují i ​​portugalské kreolské jazyky (ne dialekty), které se vyvinuly z portugalských obchodních pidžinů. Jde o Kabuverdiano, který se používá na Kapverdských ostrovech, dále o Forro, který najdeme v Demokratické republice Svatého Tomáše a Princova ostrova a o Papiamento, který se používá na karibských ostrovech Aruba, Bonaire a Curaçao.

Mapa nářečí kontinentálního Portugalska s jinými románskými jazyky

Zdroj: Wikimedia Commons

 • Portugués septetrional
 • Portugués central
 • Portugués litoral
 • Portugués meridional
 • Gallego occidental
 • Gallego central
 • Gallego oriental
 • Gallego jalimés
 • Mirandés
 • Asturiano occidental o Leonés
 • Asturiano central
 • Asturiano oriental
 • Montañés
 • Alto-Extremeño
 • Español septentrional
 • Español meridional
 • Español andaluz
 • Aragonés
 • Valenciano
 • Catalán occidental
 • Catalán oriental
 • Catalán septentrional
 • Alguerés
 • Balear
 • Gascón
 • Languedociano
 • Provenzal
 • Limosín
 • Auvernense
 • Vivaroalpino

Tématická slova

Vtipná nebo zvláštní přísloví a slovní spojení

Nahoru