Skok na sadržaj

portugalski

Língua portuguesa

Broj izvornih govornika

oko 220 milijuna

Službeni jezik u

Brazilu (185 milijuna), Portugalu/Azorima/Madeiri (11 milijuna), Angoli (60 tisuća), Mozambiku (30 tisuća), Zelenortskim otocima (25 tisuća), Istočnom Timoru, Ekvatorijalnoj Gvineji, Gvineji Bisao, Sao Tome i Principe-u, Macau, EU

Manjinski jezik u

Paragvaju (750.000), Južnoj Africi (617.000), Urugvaju (28.000), Goi (250.000)

Jezik dijaspore u

Francuskoj (750.000), SAD (365.000), Kanadi, Švicarskoj, Belgiji, Njemačkoj (po otprilike 80.000 u svakoj), Luksemburgu (50.000), Venezueli

Abeceda
26 slova
Gramatički padeži
0
Jezični kod
pt, por
Lingvistička tipologija
Flektivan , pro-drop , SPO
Jezične porodice
indoeuropski, romanski
Broj dijalekata
Više stotina dijalekata i kreolskih jezika (u Europi, Brazilu, Africi i Aziji). Bar jedan od dijalekata (galješki) se smatra jezikom.

Najduža riječ

tetraklorodibenzoparadioksen
ukinuće ustava
hiperparatiroidizam

Čudna riječ ili rečenica

"on je prihvatio", svih 5 samoglasnika u abecednom redu
brazilski plod
Pauk hvata žabu.
"Hej, pogledaj onu bitku, pogledaj" (brazilsko portugalska)

Uvod

Iz malog kuta iberskog poluotoka portugalski se jezik proširio daleko i na sve strane brodovima pomorske imperije. Na putu prema istočnoazijskim bogatstvima Portugalci su osnovali trgovačke postaje i utvrde uz obalu Afrike, u Indiji (Goa), Kini (Makao) i na strateški važnim morskim putevima (Zelenortski otoci, Istočni Timor). No 90% moreplovaca je umrlo na svakom od dugih putova pa se nije dogodilo veliko preseljavanje stanovništva. U blizini je Portugal naselio Azure i Madeiru, oba danas s vlastitim dijalektima a ti su otoci postali važno ishodište za daljnju ekspanziju. No pravo majstorstvo portugalske ekspanzije je bio Brazil. Ta je zemlja postala asimilirajući lonac u kojem su se stopili indijanci, Portugalci i - zahvaljujući nemilosrdnoj i opsežnoj trgovini robovima - afrički geni. U tom su procesu portuglaski jezik, europske bolesti i lovci na robove uništili tisuće indijanskih jezika osim samo jednog ozbiljnog konkurenta, tupi-jezikom Lingua Geral, koji je bio tijekom dva stoljeća široko korišten, posebno na amazonskom području. Danas su velika većina govornika portugalskog Brazilci i tamo gdje su bile zabranjene tiskare kraljevskim dekretom telenovela danas TV "sapunice" mijenjaju smjer kulturnih tokova između Portugala i njegove nekadašnje kolonije.

Povijest

 • 409 – 711

  Period migracija
  Utjecaj vizigota

 • 711

  Invazija maura
  Arapski utjecaj

 • 9.-11. stoljeće

  Početak ponovnog osvajanja: Galicija

 • 1095

  Neovisni Portugal

 • 12. - 14. stoljeće

  Jezik pjesama

 • 1249

  Završetak ponovnog osvajanja

 • 1290

  Prvo portugalsko sveučilište

 • 15. .- 16. stoljeće

  Jezik otkrića, trgovine, misionarstva, imperije

 • 1419 – 1420

  Madeira

 • 1427 – 1431

  Azori

 • 1498

  Kalkuta (Indija)

 • 1500

  Ekspedicija Cabral: Brazil

 • 1510

  Goa (Indija)

 • 1557

  Makao (Kina)

 • 1580 ‒ 1640

  Unija sa Španjolskom

 • 1755 ‒ 1779

  Doba Pombalovih reformi

 • 1807

  Napoleonova invazija, carski se dvor preselio u Brazil

 • 1822

  Neovisnost Brazila

 • 1960 ‒ 1970

  Ratovi za oslobađanje od kolonijalne ovisnosti u Africi, migracije milijuna Portugalaca

Vremenska karta koja pokazuje jezični razvoj u jugozapadnoj Europi

Izvor: Wikimedia Commons

Kao i njegovi romanski srodni jezici tako je i portugalski prošao sistematske glasovne promjene u svom razvoju iz zajedničkih latinskih korijenova. Premda je najsrodniji sa špaljolskim, portugalski je sličan i talijanskom i katalunskom po samoglasnicima, zadržavši originalne latinske samoglasnike tamo gdje su španjolski i francuski uveli dvoglase.

Pismo i izgovor

Portugalski koristi običnu latinicu, no uključuje i ç te dozvoljava dijakritičke znakove iznad samoglasnika. Ti znakovi nisu jednostavne oznake naglaska već imaju fonetsko značenje.

 • a
 • á
 • à
 • â
 • ã
 • b
 • c
 • ç
 • d
 • e
 • é
 • ê
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ó
 • ô
 • õ
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • ú
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Portugalski pravopis je dosta pravilan i u najvećem se broju slučajeva može zaključiti na osnovi napisane riječi kako se pravilno izgovara. Jezik ima visoku samoglasničko/suglasničku proporciju, a ta je karakteristika još izrazitija na brazilskom portugalskom koji usavršava ritam jambskog sloga do te mjere da u govornom jeziku ubacuje vanjske samoglasnike kako bi razbio lance suglasnika, npr. pi-si-co-lo-gi-a umjesto psicologia (psihologija). S druge strane u Portugalu su samoglasnici toliko oslabili da rezultat zvuči kao nerazumljiva kaša suglasnika u brazilskim ušima, npr. Frnandpssoa umjesto Fer-nan-do Pe-sso-a (poznati portugalski pjesnik). Naravno, ritmičkija brazilska varijanta rađa živu plesnu kulturu dok vas mrzovoljna melankolija portugalskog fado dovodi do plača prije nego do plesa.

Gramatika

Deklinacija imeničkih grupa:

Muški rod Ženski
crni konj okrugli stol
Jednina o cavalo preto a mesa redonda
Množina os cavalos pretos as mesas redondas

Konjugacija glagolskih grupa:

Portugalski ima 3 pravilne konjugacije (-ar, -er, kaj -ir), npr. falar (govoriti), comer (jesti) i dormir (spavati) te više desetina nepravilnih glagola ili glagolskih skupina. Polupravilna je promjena samoglasnika između riječi koje imaju naglasak na korijenu i riječi koje imaju naglasak na nastavku te između tamnih (a/o) i svijetlih (e/i) nastavaka.

Naglašeni korijen Naglašeni nastavak
dormir
spavati
durmo
spavam
dormimos
spavamo
Nastavak s tamnim samoglasnikom Nastavak sa svjetlim samoglasnikom
consentir
složiti se
consinto
slažem se
consente
slaže se
comer
jesti
Jednina Množina
1. lice 2. lice 3. lice 1. lice 2. lice 3. lice
Indikativ
Sadašnje vrijeme como comes come comemos comeis comem
Imperfekt comia comias comia comíamos comíeis comiam
Preterit comi comeste comeu comemos comestes comeram
Pluskvamperfekt comera comeras comera comêramos comêreis comeram
Buduće vrijeme comerei comerás comerá comeremos comereis comerão
Konjunktiv
Sadašnje vrijeme coma comas coma comamos comais comam
Imperfekt comesse comesses comesse comêssemos comêsseis comessem
Buduće vrijeme comer comeres comer comermos comerdes comerem
-
Kondicional comeria comerias comeria comeríamos comeríeis comeriam
Imperativ come (coma) (comamos) comei (comam)
Osobni infinitiv comer comeres comer comermos comerdes comerem

Također je moguće oblikovati složena vremena koristeći pomoćni glagol ter (imati) sa slijedećim primjerima u prvom licu jednine.

Indikativ Konjunktiv
Složeni perfektivni preterit tenho comido tenha comido
Složeni pluskvamperfekt tinha comido tivesse comido
Perfektivno buduće vrijeme terei comido tiver comido
Složeni kondicional teria comido -

Tvorba riječi i rječnik

Portugalski ne voli složenice dozvoljavajući samo prefikse (npr. hiper- "hiper") i sufikse (npr. -ização "-izacija"), ali ne i dodavanje korjena na korijen. Zato su najduže riječi na tom jeziku znanstvene riječi s grčkim ili latinskim korijenovima (iz kemije, medicine, sociologije).

Arapske riječi na europkom portugalskom

Duboko ukorijenjene u europskoj varijanti portugalskog su mnoge arapske riječi iz doba 500-godišnje arapske vladavine i {sound1} (ponovnog osvajanja). Moguće je često prepoznati arapske posuđenice s početkom riječi "al-" (arapski član).

 • arroz
  riža
 • safra
  žetva
 • aduana
  carina
 • alface
  salata
 • javali
  vepar
 • maroma
  uzica

Riječi tupi-jezika u brazilskom portugalskom

Portugalci su se našli u lingvističkom vakuumu kad su se konfrontirali s brazilskom prirodom pa su posudli desetke tisuća imena za životinje i biljke iz indijanskih jezika, naročito Tupí iz njegove jezuitske standardizirane verzije Lingua Geral.

 • capivara (najveći glodavac na svijetu)
 • imena mjesta s nastavkom -açu (velik), npr. ogroman slap Iguaçu ("velika voda")
 • mirim (mali), npr. táxi-mirim
 • capim (trava, u slengu "novac")

Angolske riječi na portugalskom

Jela i vjera angolskih robova su postali bitni dio brazilske duše i pridonose kulturnim znanjima kao npr. feijoada (dinstani grah) te feijoada (spiritistički demon).

Dijalekti

Portugalski ima samo dva pravopisa koji se koriste u nastavi: (europski (luzitanski) portugalski te brazilski portugalski - što je slično kao kod pravopisno-leksičkog razlaza britanskog i američkog engleskog, ali je začinjen s nekoliko gramatičkih razlika. Dijalektalni pregled govorenog portugalskog na drugoj strani djeluje dosta šareno kako sa strane leksike tako i sa akcenatske strane. Postoji 10 glavnih dijalekata u Portugalu i na njegovim otocima. Među portugalskim dijalektima u Špaljolskoj istaknut je galješki. Uslijed političkih razloga ga često predstvljaju kao samostalni jezik. U Brazilu dijalekti pokazuju mnoge leksičke karakteristike indijanskih i afričkih jezika te drugih europskih imigracijskih jezika. Preostalo su portugalski dijalekti u svim kutovima nekadašnje imperije. Aktualno oživljavanje portugalskog u Angoli i Mozambiku pokrenulo je jaku inicijativu za standardizacijom koja šteti dijalektima. Na kraju treba reći da postoji nekoliko portugalskih kreolskih jezika koji nisu dijalekti već jezici koji su se razvili iz portugalskih piđina: Kabuverdiano (Zelenortski otoci), Forro (Sao-Tome i Principe) te Papiamento (Nizozemski Antili).

Karta dijalekata kontinentalnog Portugala te drugih romanskih jezika

Izvor: Wikimedia Commons

 • Portugués septetrional
 • Portugués central
 • Portugués litoral
 • Portugués meridional
 • Gallego occidental
 • Gallego central
 • Gallego oriental
 • Gallego jalimés
 • Mirandés
 • Asturiano occidental o Leonés
 • Asturiano central
 • Asturiano oriental
 • Montañés
 • Alto-Extremeño
 • Español septentrional
 • Español meridional
 • Español andaluz
 • Aragonés
 • Valenciano
 • Catalán occidental
 • Catalán oriental
 • Catalán septentrional
 • Alguerés
 • Balear
 • Gascón
 • Languedociano
 • Provenzal
 • Limosín
 • Auvernense
 • Vivaroalpino

Tematske riječi

Zabavne ili narodne poslovice i fraze

Natrag na vrh