Przejdź do treści

irlandzki

Gaeilge

Liczba rodzimych mówców

Brak oficjalnej liczby, około 100 000; 2 mln deklaruje znajomość języka wyniesioną ze szkoły

Oficjalny język

Irlandia, UE

Język mniejszości

Północna Irlandia

Język diaspory

USA, Kanada, Australia, Wielka Brytania, Argentyna, Nowa Zelandia

Alfabet
26, alfabet łaciński, dawny alfabet gaelicki
Przypadki
3
Kod językowy
ga, gle
Typologia językowa
fleksyjny , początkowa mutacja spółgłoskowa, VSO
Rodzina językowa
indoeuropejska, celtycka, gaelicka
Liczba dialektów
3

Najdłuższy wyraz

dyrektor generalny

Ciekawy wyraz lub zdanie

a także jego nagie udo

Wprowadzenie

Osobliwość języka irlandzkiego polega na tym, że podobnie jak w przypadku angielskiego, więcej jest osób posługujących się nim płynnie jako językiem drugim, wyuczonym, niż użytkowników rodzimych. Badania wykazały, że dla około 1/3 osób mówiących na co dzień po irlandzku nie jest to język ojczysty. Z drugiej strony, niektórzy rodzimi użytkownicy irlandzkiego mieszkający w angielskojęzycznych częściach Irlandii (zwanych Galltacht „obszarem języka obcego”) rzadko miewają sposobność mówienia po irlandzku. Powszechna jest pewna dość skrajna forma grzeczności – wejście osoby wyłącznie angielskojęzycznej do pomieszczenia, w którym mówi się po irlandzku, może spowodować, że wszyscy obecni przejdą na angielski. Obszary, w których irlandzki pozostaje językiem społeczności, zwane są Gaeltacht.

Źródło: Wikimedia Commons

Historia

Irlandzki jest jednym z najstarszych języków literackich w Europie: tekst Amra Choluim Chille, Opłakiwanie Świętego Colum Cille, czyli Kolumby, pochodzi z 597 roku. Był już zatem językiem literackim przez 1410 lat, gdy 1 stycznia 2007 roku stał się oficjalnym językiem UE. Używanie irlandzkiego zostało zakazane w czasie okupacji angielskiej, na mocy Statutów z Kilkenny w 1366. Późniejsza wersja Statutów zawierała zarządzenie, że „Każdy Anglik musi uczyć się angielskiego lub będzie traktowany jako irlandzki wróg”! Jednakże gdy król Anglii Henryk VIII ogłosił się „królem Irlandii” w 1541, proklamacja musiała zostać przetłumaczona na irlandzki, aby parlament kolonii angielskiej w Dublinie mógł ją zrozumieć!

Mimo wielowiekowych prób zniszczenia irlandzki pozostał w Irlandii językiem większości aż do czasów Wielkiego Głodu w latach 1845-49, kiedy 1-2 mln ludzi umarło z wygłodzenia. Pod koniec XIX wieku język znalazł się na granicy wymarcia, ale gdy Irlandia uzyskała niepodległość w 1922, na mocy pierwszej decyzji pierwszego rządu irlandzkiego dzieci w szkole podstawowej i średniej miały uczyć się irlandzkiego przez przynajmniej godzinę dziennie. Porozumienie Wielkopiątkowe z 1998 roku, które zakończyło polityczną przemoc w Północnej Irlandii, zawiera 3 strony zobowiązań rządu brytyjskiego dotyczących promowania języka irlandzkiego.

System pisma i wymowa

 • a
 • á
 • b
 • c
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • h
 • i
 • í
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ó
 • p
 • r
 • s
 • t
 • u
 • ú

Gramatyka

Gramatyka jest bardzo skomplikowana. Istnieje silna mutacja elementów początkowych, tj. początki wyrazów zmieniają się, na przykład a cosa (jej nogi); a chosa (jego nogi); a gcosa (ich nogi). Nie ma czasownika mieć, ale czasownik być odzwierciedla zarówno rozróżnienie ser/estar w hiszpańskim (is/ w irlandzkim, np. is bean í (ona jest kobietą), ale tá sí anseo (ona jest tutaj); jak i rozróżnienie jest/bywa w języku polskim (/bíonn w irlandzkim, np. tá sí anseo (ona jest tu teraz), ale bíonn sí anseo (ona tu bywa)).

W irlandzkim są oddzielne zbiory liczebników służące do liczenia ludzi i nie-ludzi: „dwa konie” to dhá chapall, ale „dwie osoby” to po prostu beirt.

Podobnie jak węgierski, irlandzki opisuje jeden element z pary jako „połowę”, np. ar leathchois (jednonogi), dosłownie „z połową nogi”; ar leathshúil (jednooki), itd.

Gabh mo leithscéal = przepraszam, dosłownie „przyjmij moją połowę historii”

Wyrazy tematyczne

Zabawne lub dziwne przysłowia i idiomy

Powrót na górę strony