Preskoči do vsebine

Madžarščina

Magyar nyelv

Število naravnih govorcev

približno 15 milijonov

Uradni jezik

Madžarska: skoraj 10 milijonov govorcev, EU

Manjšinski jezik

Romunija (2 milijona), Slovaška (1 milijon), Ukrajina (250 000), Srbija, Hrvaška, Slovenija (skupaj okrog 700 000) in Avstrija (50 000), regionalni jezik na Slovaškem, v Sloveniji in Srbiji.

Jezik diaspore

ZDA, Kanada, Izrael, Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo, Brazilija, Rusija, Avstralija, Argentina, Čile

Abeceda
44 (latinska abeceda + á é í ó ö ő ú ü ű)
Slovnični skloni
18
Jezikovna koda
hu, hun
Lingvistična tipologija
aglutinativna , nagnjenost k zlaganju besed , samoglasniška harmonija , pro-drop , prosti besedni red, OGP /OPG
Jezikovna družina
ugrski jezik, največji predstavnik ugrofinskih jezikov (znotraj uralske jezikovne družine)
Število dialektov
10

Najdaljša beseda

poizvedovanje glede kvalifikacije namestnika vodje oddelka za nadzor postopkov
biti nesposoben za profanizacijo

Nenavadna beseda ali stavek

Madžarščina veliko uporablja glas e in obstaja jezikovna igra Esperente, pri kateri se uporabljajo samo besede, ki vsebujejo zgolj samoglasnik e.
Odličen sistem, ki ti pomaga najti ljudi in dosti drugih stvari.
Na goro pleza z entuziazmom.
Stavek, ki vsebuje samo ö /ø/:
Pet Turkov tepe pet Grkov z večnim užitkom.

Zanimiva dejstva

Vrstni red imena, naslova in datuma je drugačen kot v ostalih evropskih jezikih:

 • Priimek + ime:
  Kovács Mária, Kiss Péter
 • Mesto, ulica, številka:
  Budapest, Gizella utca 3
 • Leto, mesec, dan:
  2013.08.10.

Zgodovina

Zgodovina madžarskega jezika sega nekaj tisoč let nazaj, vse do Azije. Po mnenju večine strokovnjakov sodi madžarščina v ugrofinsko jezikovno družino. Od večine drugih ugrofinskih jezikov se je ločila pred približno 3000 leti v bližini Uralskega gorovja. Nanjo so močno vplivali turški jeziki. Iz časa prazgodovine madžarskega jezika ne obstajajo nobeni pisni dokumenti.

Aglutinacijska struktura in del osnovnega besedišča (besede kéz ‘roka’, vér ‘kri’, ‘konj’, hal ‘riba’, víz ‘voda’, itd.) kažejo na podobnost s finščino. Glej tudi sorodne besede v ugrofinskih jezikih. Velik del njenega pradavninskega besedišča pa lahko zasledujemo vse do turških jezikov, na primer gyümölcs ‘sadje’, alma ‘jabolko’, búza ‘pšenica’, sajt ‘sir’, sör ‘pivo’, bor ‘vino’, disznó ‘svinja’.

Pisava in izgovorjava

 • a
 • á
 • b
 • c
 • cs
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • gy
 • h
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • ly
 • m
 • n
 • ny
 • o
 • ó
 • ö
 • ő
 • p
 • q
 • r
 • s
 • sz
 • t
 • ty
 • u
 • ú
 • ü
 • ű
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • zs

Stara madžarska pisava, tako imenovana rovás abeceda (runska pisava - z desne proti levi) je bila spremenjena v latinsko pisavo v času prvega madžarskega kralja Štefana I (vladal od 997 - 1038).

Madžarščina ima 14 samoglasnikov in 25 soglasnikov, ki se zapisujejo z osnovno latinsko abecedo in devetimi črkami z diakritičnimi znamenji (á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű).

Vsak samoglasnik ima kratko in dolgo različico, ki je zaznamovana z 'naglasom' nad črko. Pozor kor = 'starost' - kór = 'bolezen'!

Črka Primer
a nagy (veliko)
á lány (dekle)
e nem (ne)
é szép (lepo)
i kicsi (majhno)
í ír (pisati)
o mozi (film)
ó (dobro)
ö jön (priti)
ő főnök (šef)
u kutya (pes)
ú úgy (tako)
ü ügy (afera)
ű sűrű (gosto)

Vsak soglasnik lahko ima dolgo verzijo, čeprav je nekateri ne morejo imeti na začetku besede (na primer: ebben ‘v tem’, szebb ‘lepše’). Pozor megy = ‘gre’ – meggy ‘višnja’!

Črka Primer
p szép (lepo)
b barát (prijatelj)
t téma (tema)
d dél (poldne)
ty tyúk (kokoš)
gy gyerek (otrok)
k kicsi (majhno)
g hideg (hladno)
f fa (drevo)
v van (je)
sz szép (lepo)
z az ((določni člen))
s és (in)
zs zsák (torba)
h hír (novice)
c cél (cilj)
cs csak (samo)
dz edz (otrdeti)
dzs dzsessz (jazz)
m ma (danes)
n nem (ne)
ny anya (mati)
l lány (dekle)
r ír (pisati)
j, ly jön, lyuk (priti, luknja)

Madžarska izgovorjava je precej pravilna oziroma enakomerna.

Slovnica

Madžarščina ima posebno strukturo, v kateri je večina slovničnih in skladenjskih funkcij izražena z besednimi elementi, ki se lepijo na koren osnovne besede (aglutinacijski jezik).

Aglutinacijski karakter madžarščine pomeni, da so različne oblike besed sestavljene iz več besednih elementov (morfemov), ki imajo svojo lastno funkcijo. Prevzemajo vlogo, ki jo imajo v indoevropskih jezikih posamezne besede, denimo predlogi ali svojilni pridevniki.

Neka samostalniška oblika lahko nastane na naslednji način: množinska pripona ali svojilna pripona (ustrezajo besedam moj, tvoj, njegov itd.), pripona, ki označuje lastnika in končnice sklona se dodajo k osnovni besedi (glej barátoméban).

Sledi 18 končnic za sklone (glede točnega števila obstajajo različna mnenja):

Končnica Primer
Imenovalnik /- barát (prijatelj)
Tožilnik -t/at/ot/et/öt barátot (prijatelj + tožilnik)
Dajalnik -nak/nek barátnak (prijatelju)
Orodnik -val/vel baráttal (s prijateljem)
Kavzalno završni sklon -ért barátért (za prijatelja)
Transformativni sklon -vá/vé baráttá ((postati) prijatelj)
Inesiv -ban/ben barátban (v prijatelju)
Superesiv -n/on/en/ön baráton (na prijatelju)
Adesiv -nál/nél barátnál (pri prijatelju)
Sublativ -ra/re barátra (na prijatelja)
Delativ -ról/ről barátról (o prijatelju)
Ilativ -ba/be barátba (v prijatelja)
Elativ -ból/ből barátból (iz prijatelja)
Alativ -hoz/hez/höz baráthoz (k prijatelju)
Ablativ -tól/től baráttól (od prijatelja)
Terminativ -ig barátig ((gor) k prijatelju)
Modalni esiv -ként barátként (podobno prijatelju)
Formalni esiv -ul/ül barátul (kot prijatelj)

Madžarski samostalniki lahko imajo do 1000 različnih oblik! V madžarščini obstajajo tudi postpozicije (predlogi, ki stojijo za samostalnikom) kot so előtt 'pred', mögött ‘za’: a ház mögött ‘za hišo’.

Lokativni skloni (in postpozicije) konsekventno izražajo izvor, kraj in smer, enako kot v finščini:

Od kod Kje Kam
házból
(priti) iz hiše
házban
(biti) v hiši
házba
(iti) v hišo
ház mögül
(priti) izza hiše
ház mögött
(biti) za hišo
ház mögé
(iti) za hišo

Besedotvorje in besedišče

Tvorjenje besed v madžarščini je produktivno. Pripona -ság/ség se lahko vedno uporabi za izražanje abstraktnih idej, kot denimo v jóság (dobrota) in szépség (lepota). Novi glagoli se lahko brez težav tvorijo iz samostalnikov z dodajanjem pripon -z ali -l:

 • számítógép (računalnik)számítógépez(ik) (delati / igrati se z računalnikom)
 • Internet → internetez (uporabljati internet)
 • blog → blogol (pisati blog)

Sestavljanje je v madžarskem jeziku zelo pogosto (zato obstaja dosti zelo dolgih besed), denimo:

 • állatkert
  žival + vrt 'živalski vrt'
 • kávéfőző
  kava + kuhalnik 'kavni avtomat'

Beseda tan ('študij, teza') je osnova za številne druge besede:

 • tanár
  učitelj
 • tanít
  učiti
 • tanul
  učiti se
 • tanuló
  učenec
 • tanulékony
  primeren
 • tanulatlan
  neizobražen
 • megtanulható
  učljiv
 • tanulmány
  študirati
 • nyelvtan
  študij jezikov (slovnica)
 • hangtan
  študij zvokov (fonetika)
 • számtan
  študij števil (računstvo)
 • állattan
  študij živali (zoologija)
 • növénytan
  študij rastlin (botanika)
 • géptan
  študij strojev (mehanika)
 • hittan
  študij verovanja (teologija)
 • tankönyv
  knjiga študij (učbenik)

Derivacije glagola ad ('dati') s predlogami glagolov kažejo na obseg spremembe pomena:

 • átad
  predati
 • bead
  odnehati
 • belead (mindent)
  dati (vse) v (nekaj)
 • elad
  prodati
 • előad
  izročiti, izvajati
 • felad
  odnehati
 • hátraad
  dati nazaj
 • hozzáad
  dodati
 • idead
  dati
 • kiad
  izdati
 • lead
  podati, dostaviti
 • odaad
  dati
 • összead
  strniti
 • ráad
  obleči
 • továbbad
  prehiteti
 • túlad vmin
  rešiti se nečesa

Slovnični spol v madžarščini ne obstaja, prav tako ne obstajajo niti ločeni zaimki za ona in on temveč samo ő (ki pa se uporablja samo poudarjeno). Zato je mogoče prebrati že številne strani v knjigi, brez da bi poznali spol ljudi, o katerih govori.

V družinskih odnosih ima starost velik pomen in obstajajo besede za mlajšo sestro húg in starejšo sestro nővér, vendar nobene besede za zgolj 'sestro'. Enako velja za brate, saj mora govorec tudi tukaj podati relativno starost z öcs ali bátya.

Deli telesa, ki se pojavljajo v parih, se izražajo z ednino:

Szép szeme van
lepo oko+njeno/njegovo je
Ona / on ima lepe oči.

Ne obstaja razlika med drevesom in lesom, oboje je fa, med kožo in usnjem, oboje je bőr.

Tematske besede

Zabavni in nenavadni pregovori

Nazaj na vrh