Skok na sadržaj

mađarski

Magyar nyelv

Broj izvornih govornika

oko 15 milijuna

Službeni jezik u

Mađarskoj: otprilike 10 milijuna govornika, EU

Manjinski jezik u

Rumunjskoj, (2 milijuna), Slovačkoj (1 milijun), Ukrajini (250.000), Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji (ukupno 700.000) i Austriji (50.000), regionalni jezik Slovačke, Srbije i Slovenije.

Jezik dijaspore u

SADu, Kanadi, Izraelu, Njemačkoj, Francuskoj, Britaniji, Brazilu, Rusiji, Australiji, Argentini, Čileu

Abeceda
44 (latinička abeceda +á é í ó ö ő ú ü ű)
Gramatički padeži
18
Jezični kod
hu, hun
Lingvistička tipologija
Aglutinativan , Sklonost složenicama , Samoglasnička harmonija , pro-drop , slobodan red riječi, SPO /SOP
Jezične porodice
Ugarski jezik, najveći član ugrofinske jezične (unutar uralske) porodice
Broj dijalekata
10

Najduža riječ

propitivanje kvalifikacije podpredsjednika odjela za procesnu kontrolu
karakteristika nesposobnosti da se odstupi od svetosti

Čudna riječ ili rečenica

Mađarski koristi mnoge e-glasove a jezična igra se sastoji Esperente od upotrebe riječi koje sadrže samo e samoglasnike, na pr.
Izvrstan sistem koji pomaže da se nađe osoba ili bilo koja stvar (internet)
On se uspinje na planinu s oduševljenjem
Rečenica samo s ö /ø/:
Pet Turaka udara pet Grka s vječitim zadovoljstvom

Zanimljive činjenice

Red riječi u imenima, u adresama i datumima je drugačiji nego u drugim europskim zemljama.

 • Prezime + ime
  Kovács Mária, Kiss Péter
 • Grad, ulica, broj
  Budapest, Gizella utca 3
 • Godina, mjesec, dan.
  2013.08.10.

Povijest

Mađarski jezik seže u vremena od prije nekoliko tisuća godina iz daleke Azije. Najuobičajenije je gledište da je član ugrofinske jezične porodice. On se odvojio od većine drugih ugrofinskih jezika prije otprilike 3000 godina u blizini planina Urala. Na njega su snažno utjecali turkijski jezici. Nema pisanog dokumenta iz prapovijesti mađarskog.

Aglutinativna struktura i dio osnovnog rječnika (riječi kéz 'ruka', vér 'krv', 'konj', hal 'riba', víz 'voda', itd.) pokazuju sličnost sa finskim. Pogledaj riječi te kategorije na ugrofinskim jezicima. Značajan dio starog rječnika pokazuje utjecaj turkijskih jezika kao na pr. gyümölcs 'voće', alma 'jabuka', búza 'pšenica', sajt 'sir', sör 'pivo', bor 'vino', disznó 'svinja'.

Pismo i izgovor

 • a
 • á
 • b
 • c
 • cs
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • gy
 • h
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • ly
 • m
 • n
 • ny
 • o
 • ó
 • ö
 • ő
 • p
 • q
 • r
 • s
 • sz
 • t
 • ty
 • u
 • ú
 • ü
 • ű
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • zs

Staro mađarsko pismo tako imenovana rovás abeceda (runsko pismo - od desne na lijevu stranu) je bilo zamijenjeno latiničkom abecedom u vrijeme prvog mađarskog kralja Stjepana I (koji je vladao od 997.- 1038.).

Mađarski ima 14 samoglasnika i 25 suglasnika koji se pišu osnovnim latiničkim slovima + 9 slova sa dijakritičkim znakovima (á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű).

Svaki samoglasnik ima dugu i kratku verziju koje su označene oznakom nad slovom. Pazite: kor = 'starost' - kór = 'bolest'!

Slovo Primjer
a nagy (velik)
á lány (djevojka)
e nem (nitko, ne)
é szép (lijep)
i kicsi (malen)
í ír (pisati)
o mozi (kino)
ó (dobar)
ö jön (dođi)
ő főnök (šef)
u kutya (pas)
ú úgy (voljeti to)
ü ügy (stvar)
ű sűrű (gust)

Svaki suglasnik može imati dugu verziju ali ne na početku riječi ( na pr. ebben 'u ovom', szebb 'ugodan'). Pazi: megy = 'ide' - meggy '(kisela) trešnja'!

Slovo Primjer
p szép (lijep)
b barát (prijatelj)
t téma (tema)
d dél (podne)
ty tyúk (kokoš)
gy gyerek (dijete)
k kicsi (malen)
g hideg (hladan)
f fa (drvo)
v van (je)
sz szép (lijep)
z az ((određeni član))
s és (i)
zs zsák (torba)
h hír (novost)
c cél (cilj)
cs csak (samo)
dz edz (omekaniti)
dzs dzsessz (džez)
m ma (danas)
n nem (nitko, ne)
ny anya (majka)
l lány (djevojka)
r ír (pisati)
j, ly jön, lyuk (dođi, rupa)

Mađarski sistem naglašavanja je potpuno pravilan.

Gramatika

Mađarski ima specifičnu strukturu po kojoj se većina gramatičkih i sintaktičkih funkcija izražava morfemima koji se lijepe na korijen osnovne riječi (aglutinativan jezik).

Aglutinativnost mađarskog znači da se riječi često sastoje od više morfema od kojih svaki ima vlastitu funkciju. Oni preuzimaju ulogu posebnih riječi kao što su prijedlozi ili posvojni pridjevi u indoeuropskim jezicima.

Imenice se mogu tvoriti na slijedeći način: Na osnovnu riječ se dodaju sufiks za množinu ili posvojni sufiks (ekvivalent od moj, tvoj, njegov itd.), isto kao i posvojni sufiks i padežni nastavak (pogledaj barátoméban).

18 nastavaka za padeže (njihov broj je još upitan):

Nastavak Primjer
Nominativ /- barát (prijatelj)
Akuzativ -t/at/ot/et/öt barátot (prijatelja)
Dativ -nak/nek barátnak (prijatelju)
Instrumental -val/vel baráttal (s prijateljem)
Kauzalno završni padež -ért barátért (za prijatelja)
Transformativni padež -vá/vé baráttá (u prijatelja)
U-padež -ban/ben barátban (u prijatelju)
Na-padež -n/on/en/ön baráton (na prijatelju)
Pri-padež (adesiv) -nál/nél barátnál (kod prijatelja)
K-na-padež -ra/re barátra (na prijatelja)
Od-na-padež -ról/ről barátról (o prijatelju)
Ulazni padež -ba/be barátba (u prijatelja)
Iz-padež -ból/ből barátból (iz prijatelja)
Ka-kod-padež -hoz/hez/höz baráthoz (prijatelju)
Ablativ -tól/től baráttól (od prijatelja)
Do-padež -ig barátig (do prijatelja)
Modalni esiv -ként barátként (prijateljski)
Formalni esiv -ul/ül barátul (kao prijatelj)

Mađaske imenice mogu imati do 1000 različitih oblika! Postoje i postpozicije (sufiksi koji zamjenjuju prijedloge) kao előtt 'pred', mögött 'iza': a ház mögött 'iza kuće'.

Lokativi (i postpozicije) dosljedno izražavaju ishodište, mjesto i smjer kao na finskom.

Odakle Gdje Kamo
házból
(doći) kući
házban
(biti) u kući
házba
(ići) u kuću
ház mögül
(doći) iza kuće
ház mögött
(biti) iza kuće
ház mögé
(ići) iza kuće

Tvorba riječi i rječnik

Tvorba složenica na mađarskom je visoko produktivna. Sufiks -ság/ség se uvijek koristi da bi se napravili apstraktni pojmovi kao u jóság (dobrota) i szépség (ljepota). Novi se glagoli lako prave od imenica sufiksom -z ili -l.

 • számítógép (računalo)számítógépez(ik) (koristiti računalo)
 • internet → internetez (koristiti internet )
 • blog → blogol (blogirati)

Tvorba složenica je vrlo česta na mađarslom. Zato postoje vrlo duge riječi kao:

 • állatkert
  životinja+vrt "zoološki vrt"
 • kávéfőző
  kava+stroj za vrenje "stroj za kavu

Riječ tan ('proučavanje, teza') je osnovica za mnoge druge riječi.

 • tanár
  učitelj
 • tanít
  poučavati
 • tanul
  učiti
 • tanuló
  učenik
 • tanulékony
  sposoban
 • tanulatlan
  neobrazovan
 • megtanulható
  učljiv
 • tanulmány
  studija
 • nyelvtan
  učenje jezika (gramatika)
 • hangtan
  proučavanje glasova (fonetika)
 • számtan
  znanost o brojevima (matematika)
 • állattan
  znanost o životinjama (zoologija)
 • növénytan
  znanost o biljkama (botanika)
 • géptan
  znanost o strojevima (mehanika)
 • hittan
  znanost o vjeri (vjerouk)
 • tankönyv
  udžbenik

Deriviranje glagola ad ("dati") glagolskim prefiksima pokazuje opseg promjena u smislu.

 • átad
  predati
 • bead
  popustiti
 • belead (mindent)
  staviti (sve) u nešto
 • elad
  prodati
 • előad
  predstaviti
 • felad
  odustati
 • hátraad
  vratiti
 • hozzáad
  dodati
 • idead
  dati
 • kiad
  objaviti
 • lead
  predati
 • odaad
  dati
 • összead
  rezimirati
 • ráad
  obući
 • továbbad
  proći
 • túlad vmin
  osloboditi se čega

Na mađarskom nema gramatičkog roda. Nema čak ni posebnih zamjenica za ona i on, već tek jedna ő koja se koristi samo kad je ideja o njoj ili njemu posebno istaknuta. Moguće je pročitati mnoge stranice romana a da se ne zna spol glavnih protagonista.

U obiteljskim odnosima je starost vrlo važna, postoje riječi za mlađu sestru húg i za stariju sestru nővér, ali nema osnovne riječi za sestru. Isto vrijedi i za brata gdje govornik mora uvijek izraziti relativnu starost s öcs ili bátya.

Dijelovi tijela koji postoje u parovima se koriste u jednini.

Szép szeme van
lijepo oko+ njegovo/njeno je
Ona/on ima lijepe oči.

Nema razlike između stabla i drveta, oba su fa, isto je tako između kože na tijelu i kože odijela tj. obe su bőr.

Tematske riječi

Zabavne ili narodne poslovice i fraze

Natrag na vrh