Przejdź do treści

węgierski

Magyar nyelv

Liczba rodzimych mówców

ok. 15 mln

Oficjalny język

Węgry: prawie 10 mln użytkowników, UE

Język mniejszości

Rumunia (2 mln), Słowacja (1 mln), Ukraina (250.000), Serbia, Chorwacja, Słowenia (razem ok. 700.000) i Austria (50 000), język regionalny na Słowacji w Serbii i Słowenii.

Język diaspory

USA, Kanada, Izrael, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Brazylia, Rosja, Australia, Argentyna, Chile

Alfabet
44 (alfabet łaciński + á é í ó ö ő ú ü ű)
Przypadki
18
Kod językowy
hu, hun
Typologia językowa
aglutynacyjny , tworzenie złożeń (compositów) , harmonia samogłosek , opuszczający zaimki w podmiocie (pro-drop) , wolny szyk w zdaniu, SVO /SOV
Rodzina językowa
język ugryjski, największy spośród języków ugro-fińskich (w obrębie rodziny języków uralskich)
Liczba dialektów
10

Najdłuższy wyraz

zapytanie co do kwalifikacji zastępcy departamentu do spraw kontroli procesu
cecha, której nie da się sprofanować

Ciekawy wyraz lub zdanie

W języku węgierskim jest wiele dźwięków e. Gra językowa Esperente polega na wyłącznym używaniu słów zawierających samogłoski e, np.
Wspaniały system, który pomaga znaleźć ludzi i dużo innych rzeczy (Internet).
On wspina się na górę z entuzjazmem.
Zdanie wyłącznie z ö /ø/:
Pięciu Turków bije pięciu Greków z wieczną przyjemnością.

Interesujące fakty

Porządek nazwiska, adresu i daty różni się od tego w innych językach europejskich:

 • Nazwisko + imię:
  Kovács Mária, Kiss Péter
 • Miasto, ulica, numer:
  Budapest, Gizella utca 3
 • Rok, miesiąc, dzień:
  2013.08.10.

Historia

Język węgierski posiada historię kilku tysięcy lat, sięgającą aż do Azji. Jest najczęściej uważany za członka rodziny ugrofińskiej. Język węgierski oddzielił się od większości języków ugrofińskich około 3000 lat temu w pobliżu Uralu. Na kształt tego języka ogromny wpływ wywierały języki tureckie. Brakuje pisemnego dokumentu z prehistorii języka węgierskiego.

Struktura aglutynacyjna i część podstawowego słownictwa (wyrazy kéz ‘ręka’, vér ‘krew’, ‘koń’, hal ‘ryba’, víz ‘woda’, itd.) są podobne do ich fińskich odpowiedników. Zobacz także podobne słowa w językach ugro-fińskich. Spora część starego zasobu słów ma swoje źródło w językach tureckich, np. gyümölcs ‘owoc’, alma ‘jabłko’, búza ‘pszenica’, sajt ‘ser’, sör ‘piwo’, bor ‘wino’, disznó ‘świnia’.

System pisma i wymowa

 • a
 • á
 • b
 • c
 • cs
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • gy
 • h
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • ly
 • m
 • n
 • ny
 • o
 • ó
 • ö
 • ő
 • p
 • q
 • r
 • s
 • sz
 • t
 • ty
 • u
 • ú
 • ü
 • ű
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • zs

Stary węgierski system pisma, zwany alfabetem rovás (pismo runiczne – zapisywane od prawej do lewej), został zastąpiony alfabetem łacińskim za panowania pierwszego króla Węgier Stefana I (rządził w latach 997-1038).

Źródło: Wikimedia Commons

Język węgierski posiada 14 samogłosek i 25 spółgłosek pisanych za pomocą podstawowego alfabetu łacińskiego oraz 9 liter ze znakami diakrytycznymi (á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű).

Każda samogłoska ma swoją krótką i długą wersję, oznaczoną za pomocą „akcentu” nad literą. Uwaga: kor ‘wiek’ – kór ‘choroba’!

Litera Przykład
a nagy (duży)
á lány (dziewczyna)
e nem (nie)
é szép (piękny)
i kicsi (mały)
í ír (pisać)
o mozi (film)
ó (dobry)
ö jön (przychodzić)
ő főnök (szef)
u kutya (pies)
ú úgy (w ten sposób)
ü ügy (sprawa)
ű sűrű (gęsty)

Każda spółgłoska może mieć swoją długą wersję, która jednak nie występuje na początku wyrazu (np. ebben ‘w tym’, szebb ‘milszy’). Uwaga: megy ‘idzie’ – meggy ‘wiśnia’!

Litera Przykład
p szép (piękny)
b barát (przyjaciel)
t téma (temat)
d dél (południe)
ty tyúk (kura, kwoka)
gy gyerek (dziecko)
k kicsi (mały)
g hideg (zimny)
f fa (drzewo)
v van (jest)
sz szép (piękny)
z az (to, ten)
s és (i, oraz)
zs zsák (torba)
h hír (wiadomość)
c cél (cel)
cs csak (tylko)
dz edz (twardnieć)
dzs dzsessz (jazz)
m ma (dzisiaj)
n nem (nie)
ny anya (matka)
l lány (dziewczyna)
r ír (pisać)
j, ly jön, lyuk (przychodzić, dziura)

Wymowa węgierska jest dość regularna i gładka.

Gramatyka

Język węgierski ma specjalną strukturę, gdzie większość funkcji gramatycznych i syntaktycznych wyraża się poprzez elementy wyrazowe przyklejone do rdzenia podstawowego wyrazu (język aglutynacyjny).

Aglutynacyjny charakter języka węgierskiego oznacza, że dany wyraz często składa się z kilku elementów wyrazowych (morfemów), które mają swoje własne funkcje. Przejmują one rolę pojedynczych słów, takich jak przyimki czy przymiotniki dzierżawcze itp. w językach indoeuropejskich.

Forma rzeczownika może powstawać w następujący sposób: sufiks liczby mnogiej lub sufiks dzierżawczy (odpowiednik mój, twój, jego itd.), sufiks posiadacza i końcówki przypadków dołącza się do podstawowego wyrazu (zobacz barátoméban).

Oto 18 końcówek przypadków (ich liczba jest dyskusyjna):

Końcówka Przykład
Mianownik /- barát (przyjaciel)
Biernik -t/at/ot/et/öt barátot (przyjaciela)
Celownik -nak/nek barátnak (przyjacielowi)
Narzędnik -val/vel baráttal ((z) przyjacielem)
Kauzalno-finalny -ért barátért (dla przyjaciela)
Translativus-factivus -vá/vé baráttá ((zmienić się w) przyjaciela)
Inessivus -ban/ben barátban (w przyjacielu)
Superessivus -n/on/en/ön baráton (na przyjacielu)
Adessivus -nál/nél barátnál (u przyjaciela)
Sublativus -ra/re barátra (na przyjaciela)
Delativus -ról/ről barátról (o przyjacielu)
Illativus -ba/be barátba (w przyjaciela)
Elativus -ból/ből barátból (z przyjaciela)
Allativus -hoz/hez/höz baráthoz (do przyjaciela)
Ablativus -tól/től baráttól (od przyjaciela)
Terminativus -ig barátig ((w górę) do przyjaciela)
Formativus -ként barátként (jak przyjaciel)
Essivus formalis -ul/ül barátul (jako przyjaciel)

Rzeczowniki w języku węgierskim mogą przybierać aż do 1000 różnych form! Istnieją tam także postpozycje, takie jak előtt ‘przed’, mögött ‘za’, np. a ház mögött ‘za domem’.

Przypadki lokatywne (i postpozycje) wyrażają konsekwentnie pochodzenie, miejsce i kierunek, tak jak w języku fińskim:

skąd gdzie dokąd
házból
(przyjść) z domu
házban
(być) w domu
házba
(iść) do domu
ház mögül
(przyjść) zza domu
ház mögött
(być) za domem
ház mögé
(iść) za dom

Słowotwórstwo i słownictwo

Tworzenie słów w języku węgierskim jest produktywne. Sufiksu -ság/ség można zawsze użyć do utworzenia pojęcia abstrakcyjnego, jak w jóság (dobro) i szépség (piękno). Nowe czasowniki można łatwo stworzyć z rzeczowników za pomocą sufiksu -z lub -l:

 • számítógép (komputer)számítógépez(ik) (pracować/bawić się na komputerze)
 • internet → internetez (korzystać z internetu)
 • blog → blogol (pisać blog)

Tworzenie złożeń jest powszechne w węgierskim (dlatego istnieje w nim wiele długich słów), np.

 • állatkert
  zwierzę + ogród ‘ogród zoologiczny’
 • kávéfőző
  kawa + urządzenie do gotowania ‘ekspres do kawy’

Wyraz tan (‘nauka, praca dyplomowa’) jest podstawą wielu wyrazów:

 • tanár
  nauczyciel
 • tanít
  nauczać, uczyć
 • tanul
  uczyć się
 • tanuló
  uczeń
 • tanulékony
  zdolny
 • tanulatlan
  niewykształcony
 • megtanulható
  możliwy do nauczenia się
 • tanulmány
  nauka/praca pisemna
 • nyelvtan
  nauka o języku (gramatyka)
 • hangtan
  nauka o dźwiękach (fonetyka)
 • számtan
  nauka o liczbach (arytmetyka)
 • állattan
  nauka o zwierzętach (zoologia)
 • növénytan
  nauka o roślinach (botanika)
 • géptan
  nauka o maszynach (mechanika)
 • hittan
  nauka o wierze (nauczanie religii)
 • tankönyv
  książka do nauki (podręcznik)

Derywacje czasownika ad ‘dać’ poprzez przedrostki czasownikowe pokazują zakres zmiany znaczenia:

 • átad
  wręczyć, przekazać
 • bead
  poddać się, ulec
 • belead (mindent)
  dać z siebie wszystko
 • elad
  sprzedać
 • előad
  prezentować, wykonywać, wystawiać
 • felad
  poddać się, porzucić
 • hátraad
  oddać
 • hozzáad
  dodać
 • idead
  dać
 • kiad
  wydać, opublikować
 • lead
  wręczyć, podać, dostarczyć
 • odaad
  dać
 • összead
  podsumować
 • ráad
  ubrać (się)
 • továbbad
  podać
 • túlad vmin
  pozbyć się

W języku węgierskim nie istnieje rodzaj gramatyczny, nie ma nawet osobnych zaimków dla wyrażenia ona i on. Istnieje tylko jeden – ő, używany w celu podkreślenia czegoś. Można przeczytać wiele stron powieści, nie znając przy tym płci bohaterów.

W relacjach rodzinnych ważny jest wiek; istnieją pojedyncze wyrazy na określenie młodszej húg i starszej nővér siostry, ale brak słowa znaczącego po prostu ‘siostra’. To samo dotyczy brata, gdzie rozmówca musi sprecyzować względny wiek za pomocą słów öcs lub bátya.

Nazwy części ciała, które występują w parach, używane są w liczbie pojedynczej:

Szép szeme van
piękne oko + jego/jej jest/ma
On/ona ma piękne oczy.

Nie ma rozróżnienia pomiędzy drzewem i drewnem, ponieważ istnieje wspólna nazwa fa. Tak jak po polsku, węgierski nie rozróżnia między skórą ludzką i zwierzęcą (ang. skin) oraz skórą np. na buty (ang. leather), gdyż oba słowa wyrażane są za pomocą bőr.

Wyrazy tematyczne

Zabawne lub dziwne przysłowia i idiomy

Powrót na górę strony