Vissza a tartalomjegyzékhez

magyar

Magyar nyelv

Anyanyelvi beszélők száma

kb. 15 millió

Hivatalos nyelv a következő országokban:

Magyarország: közel 10 millió beszélő, EU

Kisebbségi nyelv a következő területeken:

Románia (2 millió), Szlovákia (1 millió), Ukrajna (250 000), Szerbia, Horvátország, Szlovénia (együtt kb. 700 000) és Ausztria (50 000). Szlovákiában, Szerbiában és Szlovéniában regionális nyelv.

Nyelvi diaszpóra

USA, Kanada, Izrael, Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Brazília, Oroszország, Ausztrália, Argentína, Chile

Ábécé
44 betű (latin ábécé + á é í ó ö ő ú ü ű)
Nyelvtani esetek
18
Nyelvkód
hu, hun
Nyelvi tipológia
agglutináló (ragozó) , összetétel , magánhangzó-illeszkedés , pro-drop (nem kell kitenni a névmási alanyt) , szabad szórend, SVO /SOV
Nyelvcsalád
ugor nyelv, (az uráli nyelveken belüli) finnugor nyelvcsalád legnagyobb tagja
Nyelvjárások száma
10

Leghosszabb szó

Érdekes szó vagy mondat

A magyarban sok az e hang, az eszperente nyelvi játék abban áll, hogy csak e hangot tartalmazó szavakat szabad használni, pl.
Csak ö /ø/-t tartalmazó mondat:

Érdekes tények

A nevek, címek és dátumok sorrendje ellenkező, mint a többi európai országban:

 • családi név + személynév
  Kovács Mária, Kiss Péter
 • város, utca, házszám
  Budapest, Gizella utca 3
 • év, hónap, nap
  2013.08.10.

Történelem

A magyar nyelv több ezeréves története Ázsiába nyúlik vissza. Általánosan elfogadott nézet, hogy a finnugor nyelvcsalád tagja. A többi finnugor nyelvtől kb. 3000 évvel ezelőtt vált el, az Urál hegység vidékén. A török nyelvek tettek rá erős hatást. Nincs írásos emlék a magyar nyelv őstörténetéből.

Az agglutináló szerkezet és az alapszókincs egy része (a kéz, vér, , hal, víz, stb. szavak) hasonlóságot mutat a megfelelő finn szavakkal, l. finnugor nyelvek . A régi szókincs egy jelentős része török nyelvekre vezethető vissza, pl. gyümölcs, alma, búza, sajt, sör, bor, disznó.

Írásrendszer és kiejtés

 • a
 • á
 • b
 • c
 • cs
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • gy
 • h
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • ly
 • m
 • n
 • ny
 • o
 • ó
 • ö
 • ő
 • p
 • q
 • r
 • s
 • sz
 • t
 • ty
 • u
 • ú
 • ü
 • ű
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • zs

A régi magyar írást, az ún. rovásírást (mely jobbról balra haladt) lecserélték a latin ábécére I. (Szent) István magyar király idején (997-1038).

A magyarban 14 magánhangzó és 25 mássalhangzó van, melyeket a latin ábécével és 9 ékezetes betűvel írnak (á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű).

Minden magánhangzónak van rövid és hosszú változata, melyet az ékezet jelöl. Figyelem: kor és kór!

Betű Példa
a nagy (nagy)
á lány (lány)
e nem (nem)
é szép (szép)
i kicsi (kicsi)
í ír (ír)
o mozi (mozi)
ó (jó)
ö jön (jön)
ő főnök (főnök)
u kutya (kutya)
ú úgy (úgy)
ü ügy (ügy)
ű sűrű (sűrű)

Minden mássalhangzónak lehet hosszú változata, de nem a szó kezdetén (pl. ebben, szebb. Figyelem megy és meggy!

Betű Példa
p szép (szép)
b barát (barát)
t téma (téma)
d dél (dél)
ty tyúk (tyúk)
gy gyerek (gyerek)
k kicsi (kicsi)
g hideg (hideg)
f fa (fa)
v van (van)
sz szép (szép)
z az (az)
s és (és)
zs zsák (zsák)
h hír (hír)
c cél (cél)
cs csak (csak)
dz edz (edz)
dzs dzsessz (dzsessz)
m ma (ma)
n nem (nem)
ny anya (anya)
l lány (lány)
r ír (ír)
j, ly jön, lyuk (jön, lyuk)

A magyar kiejtés elég szabályos.

Nyelvtan

A magyar nyelvnek speciális szerkezete van, a nyelvtani és mondattani funkciókat nagyrészt a szótőhöz ragasztott szóelemekkel fejezik ki (agglutináló nyelv).

A magyar agglutináló jellege azt jelenti, hogy a szavak rendszerint több szóelemből (morfémából) állnak, melyeknek megvan a saját funkciójuk. Ezek átveszik más indoeurópai nyelv elöljáróinak vagy birtokos determinánsának a szerepét, melyek önálló szavak.

Egy főnévi szóalak a következő módon jöhet létre: a szótőhöz járulhat a többes szám jele vagy a birtokos személyjel (a my, your, his stb. megfelelője), a birtokjel és az esetrag (l. barátoméban)

A 18 esetrag a következő (a mennyiséget lehet vitatni):

Végződés Példa
Alanyeset /- barát (barát)
Tárgyeset -t/at/ot/et/öt barátot (barátot)
Részeseset -nak/nek barátnak (barátnak)
Eszközeset -val/vel baráttal (baráttal)
causalis-finalis -ért barátért (barátért)
translativus-factitivus -vá/vé baráttá (baráttá)
inessivus -ban/ben barátban (barátban)
superessivus -n/on/en/ön baráton (baráton)
adessivus -nál/nél barátnál (barátnál)
sublativus -ra/re barátra (barátra)
delativus -ról/ről barátról (barátról)
illativus -ba/be barátba (barátba)
elativus -ból/ből barátból (barátból)
allativus -hoz/hez/höz baráthoz (baráthoz)
Határozói eset (ablatívusz) -tól/től baráttól (baráttól)
terminativus -ig barátig (barátig)
formativus -ként barátként (barátként)
essivus-formalis -ul/ül barátul (barátul)

A magyar főneveknek akár 1000 különböző formája is lehet! Vannak névutók is a magyarban, mint előtt, mögött, a ház mögött.

A helyhatározóragok és névutók következetesen kifejezik az eredetet, helyet és az irányt, mint a finn nyelvben.

Honnan Hol Hova
házból
házból
házban
házban
házba
házba
ház mögül
ház mögül
ház mögött
ház mögött
ház mögé
ház mögé

Szóképzés és lexikon

A magyar szóképzés produktív. A -ság/ség képzőt mindig lehet alkalmazni egy absztrakt fogalom létrehozására mint jóság és szépség. Könnyen lehet igéket képezni a -z vagy -l képzővel:

 • számítógép (számítógép)számítógépez(ik) (számítógépezik)
 • internet → internetez (internetezik)
 • blog → blogol (blogol)

A szóösszetétel nagyon gyakori a magyarban (ezért sok hosszú szó van) mint:

 • állatkert
  állat + kert
 • kávéfőző
  kávé + főző

A tan szó nagyon sok szónak az alapja:

 • tanár
  tanár
 • tanít
  tanít
 • tanul
  tanul
 • tanuló
  tanuló
 • tanulékony
  tanulékony
 • tanulatlan
  tanulatlan
 • megtanulható
  megtanulható
 • tanulmány
  tanulmány
 • nyelvtan
  nyelvtan
 • hangtan
  hangtan
 • számtan
  számtan
 • állattan
  állattan
 • növénytan
  növénytan
 • géptan
  géptan
 • hittan
  hittan
 • tankönyv
  tankönyv

Az ad ige igekötős alakjai mutatják, mennyire megváltozhat a jelentése:

 • átad
  átad
 • bead
  bead
 • belead (mindent)
  belead (mindent)
 • elad
  elad
 • előad
  előad
 • felad
  felad
 • hátraad
  hátraad
 • hozzáad
  hozzáad
 • idead
  idead
 • kiad
  kiad
 • lead
  lead
 • odaad
  megad
 • összead
  összead
 • ráad
  ráad
 • továbbad
  továbbad
 • túlad vmin
  túlad vmin

Nincsen nyelvtani nem a magyarban, még a névmásokban sincs különbség, az egyetlen ő személyes névmást csak hangsúlyos esetben használjuk. Előfordul, hogy egy regény több oldalának elolvasása után még nem derül ki, hogy férfiről vagy nőről van szó.

A családi kapcsolatokban a kor játszik fontos szerepet: a húg és a nővér az alapszó, s nem a lánytestvér. Ugyanez a helyzet az öcs és a bátya esetében.

A páros testrészeket egyes számban használjuk.

Szép szeme van
Szép szem+e van.
Szép szeme van.

Nincs különbség az élő fa és a faanyag között, mind a kettő fa, vagy az élő és a kikészített bőr között, mind a kettő bőr.

Tematikus szavak

Mulatságos vagy furcsa hagyományos közmondások és szólások

Vissza az elejére