Pāriet uz saturu

Ungāru valoda

Magyar nyelv

Dzimtā valodā runājošo skaits

aptuveni 15 miljoni

Oficiālā valoda

Ungārijā: aptuveni 10 milj. valodas lietotāju; ES

Minoritātes valoda

Rumānijā (2 milj.), Slovākijā (1 milj.), Ukrainā (250 tūkst.), Serbijā, Horvātijā, Slovēnijā (kopā apm. 700 tūkst.) un Austrijā (50 tūkst.), reģionālā valoda Slovākijā, Serbijā un Slovēnijā.

Diasporas valoda

ASV, Kanādā, Izraēlā, Vācijā, Francijā, Lielbritānijā, Brazīlijā, Krievijā, Austrālijā, Argentīnā, Čīlē

Alfabēts
44 (latīņu alfabēts + á é í ó ö ő ú ü ű)
Gramatiskie locījumi
18
Valodas kods
hu, hun
Lingvistiskā tipoloģija
aglutinatīvā , salikteņu veidošana , patskaņu harmonija , pro-drop (izlaidoša vietniekvārdus) , brīva vārdu secība, SVO /SOV
Valodu saime
Ugru valoda, lielākā somugru valodu saimē (urāliešu valodu saimes vidū)
Dialektu skaits
10

Visgarākais vārds

izziņa par procesa kontroles nodaļas vadītāja vietnieka kvalifikāciju
pazīme, kuru nav iespējams apgānīt

Dīvains vārds vai teikums

Ungāri lieto daudz e skaņu, un valodas spēlē Esperente ir lietojami tikai vārdi ar patskani e, piem.:
Lieliska sistēma, kura var palīdzēt atrast cilvēkus un daudzas citas lietas. (internets)
Viņš ar entuziasmu rāpjas kalnā.
Teikums tikai ar ö /ø/:
Pieci turki sit piecus grieķus ar bezgalīgu baudu.

Interesanti fakti

Vārda, adreses un datuma kārtība ir atšķirīga nekā citās Eiropas valodās:

 • Uzvārds + vārds:
  Kovács Mária, Kiss Péter
 • Pilsēta, iela, numurs:
  Budapest, Gizella utca 3
 • Gads, mēnesis, diena:
  2013.08.10.

Vēsture

Ungāru valodas vēsture sniedz dažus tūkstošus gadu un ved līdz pat Āzijai. Ir uzskatāms, ka ungāru ir somugru saimes valoda. Ungāru atdalījās no lielākās daļas citu somugru valodu aptuveni 3000 gadus atpakaļ netālu no Urāla kalniem. To stipri ietekmēja tjurku valodas. Rakstiskas liecības par ungāru valodas aizvēsturi nav saglabājušās.

Aglutinatīvā struktūra un pamatvārdu daļa (tādi vārdi kā kéz 'roka', vér 'asinis', 'zirgs', hal 'zivs', víz 'ūdens' utt.) norāda uz līdzību ar somu valodu. Citus radniecīgus vārdus sk. somugru valodu saimē. Ievērojamu daļu no ungāru senā vārdu krājuma var izsekot līdz tjurku valodām, piem., gyümölcs 'auglis', alma 'ābols', búza 'kvieši', sajt 'siers', sör 'alus', bor 'vīns', disznó 'cūka'.

Rakstības sistēma un izruna

 • a
 • á
 • b
 • c
 • cs
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • gy
 • h
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • ly
 • m
 • n
 • ny
 • o
 • ó
 • ö
 • ő
 • p
 • q
 • r
 • s
 • sz
 • t
 • ty
 • u
 • ú
 • ü
 • ű
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • zs

Senais ungāru raksts jeb rovás alfabēts (rūnu raksts — no labās uz kreiso) bija nomainīts ar latīņu alfabētu pirmā ungāru karaļa Ištvāna I valdības laikā (997–1038).

Ungāru valodā 14 patskaņi un 25 līdzskaņi ir rakstāmi ar latīņu pamatalfabēta burtiem, 9 burti ir ar diakritiskajām zīmēm (á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű).

Katram patskanim ir īss un garš variants, noteicams pēc 'uzsvara' virs burta. Uzmanība kor = 'vecums' — kór = 'slimība'!

Burts Piemērs
a nagy (liels)
á lány (meitene)
e nem (nē, ne-, ne)
é szép (skaists)
i kicsi (mazs)
í ír (rakstīt)
o mozi (filma)
ó (labs)
ö jön (nākt)
ő főnök (priekšnieks)
u kutya (suns)
ú úgy (šādi)
ü ügy (darīšana)
ű sűrű (blīvs)

Katram līdzskanim ir garais variants, izņemot vārda sākumu (piem., ebben 'šajā', szebb 'jaukāks'). Uzmanību, megy = 'iet' — meggy = 'ķirsis'!

Burts Piemērs
p szép (skaists)
b barát (draugs)
t téma (temats)
d dél (pusdiena)
ty tyúk (vista)
gy gyerek (bērns)
k kicsi (mazs)
g hideg (auksts)
f fa (koks)
v van (ir)
sz szép (skaists)
z az (noteiktais artikuls)
s és (un)
zs zsák (soma)
h hír (ziņas)
c cél (mērķis)
cs csak (tikai, vienīgi)
dz edz (nocietināt)
dzs dzsessz (džezs)
m ma (šodien)
n nem (nē, ne-, ne)
ny anya (māte)
l lány (meitene)
r ír (rakstīt)
j, ly jön, lyuk (atnākt, caurums)

Ungāru izruna ir diezgan sistemātiska un līdzena.

Gramatika

Ungāru valodai ir īpaša struktūra, kurā daudzums gramatisku un sintaktisku funkciju ir izteiktas ar vārda sastāvdaļām, pievienotām pamatvārda saknei (aglutinatīvā valoda).

Aglutinatīvs ungāru valodas raksturs nozīmē, ka vārda formas bieži sastāv no dažām vārda sastāvdaļām (morfēmām), kurām ir atšķirīgas funkcijas. Viņas pārņem atsevišķu vārdu lomu, kura ir prievārdiem, piederības īpašības vārdiem un citām vārdšķirām indoeiropiešu valodās.

Lietvārda forma var būt izveidota sekojoši: daudzskaitļa piedēklis vai piederības piedēklis (mans, tavs, viņa utt. ekvivalents), vārda-īpašnieka piedēklis un locījuma galotnes ir pievienojami pamatvārdam (sk. barátoméban).

18 locījumu galotnes (viņu skaits ir apstrīdams) ir sekojošas:

Galotne Piemērs
Nominatīvs /- barát (draugs)
Akuzatīvs -t/at/ot/et/öt barátot (draugs + akuzatīvs)
Datīvs -nak/nek barátnak (draugam)
Instrumentālis -val/vel baráttal (ar draugu)
Kauzatīvi izbeigts -ért barátért (draugam)
Translatīvs -vá/vé baráttá ((pārvērsties) par draugu)
Inesīvs -ban/ben barátban (draugā)
Superesīvs -n/on/en/ön baráton (uz draugu)
Adesīvs -nál/nél barátnál (pie drauga)
Sublatīvs -ra/re barátra (uz drauga)
Delatīvs -ról/ről barátról (par draugu)
Illatīvs -ba/be barátba (draugā)
Elatīvs -ból/ből barátból (no drauga)
Allatīvs -hoz/hez/höz baráthoz (draugam)
Ablatīvs -tól/től baráttól (no drauga)
Terminatīvs -ig barátig (uz draugu)
Formatīvs -ként barátként (kā draugs)
Esīvs -ul/ül barátul (kā draugs)

Ungāru lietvārdiem var būt vairāk nekā 1000 atšķirīgu formu! Ungāru valodā ir arī postpozīcijas, piemēram, előtt 'priekšā', mögött 'aiz': a ház mögött 'aiz mājas'.

Tātad lokatīva locījumi (un postpozīcijas) izteic izcelšanos, vietu un virzienu, tāpat kā somu valodā:

No kurienes Kur (vieta) Kur (virziens)
házból
(nākt) no mājas
házban
(būt) mājā
házba
(iet) mājā
ház mögül
(nākt) no aizmājas
ház mögött
(būt) aiz mājas
ház mögé
(iet) aiz mājas

Vārdu veidošana un leksikons

Formveidošana ungāru valodā ir produktīva. Piedēklis -ság/ség var būt lietojams, veidojot abstraktos jēdzienus, piemēram, jóság (labums) un szépség (skaistums). Jaunus darbības vārdus var viegli izveidot no lietvārdiem, izmantojot piedēkli -z vai -l:

 • számítógép (dators)számítógépez(ik) (strādāt / spēlēt ar datoru)
 • internets → internetez (lietot internetu)
 • blogs → blogol (rakstīt blogu)

Salikteņi ir ļoti plaši lietojami ungāru valodā (tāpēc tajā ir daudz ļoti garu vārdu), piemēram:

 • állatkert
  dzīvnieks + dārzs 'zooloģiskais dārzs'
 • kávéfőző
  kafija + plīts 'kafijas aparāts'

Vārds tan ('pētījums, tēze') ir daudzu citu vārdu pamats:

 • tanár
  skolotājs
 • tanít
  mācīt
 • tanul
  mācīties
 • tanuló
  skolnieks, apguvējs
 • tanulékony
  spējīgs
 • tanulatlan
  neizglītots
 • megtanulható
  spējīgs mācīties
 • tanulmány
  pētniecība
 • nyelvtan
  valodas pētniecība (gramatika)
 • hangtan
  skaņu pētniecība (fonētika)
 • számtan
  ciparu pētniecība (aritmētika)
 • állattan
  dzīvnieku pētniecība (zooloģija)
 • növénytan
  augu pētniecība (botānika)
 • géptan
  mašīnu pētniecība (mehānika)
 • hittan
  ticības pētniecība (ticības mācība)
 • tankönyv
  mācību grāmata

Darbības vārda ad ('dot') atvasinājumi, veidojami ar darbības vārdu priedēkļiem, demonstrē plašas nozīmes izmaiņas iespējas:

 • átad
  nodot
 • bead
  iesniegt
 • belead (mindent)
  ielikt (visu) tajā
 • elad
  pārdot
 • előad
  izrādīt, izstādīt, eksponēt
 • felad
  piekāpties
 • hátraad
  atdot atpakaļ
 • hozzáad
  pielikt, pievienot
 • idead
  dot
 • kiad
  izdot, publicēt
 • lead
  pasniegt
 • odaad
  dot
 • összead
  rezumēt
 • ráad
  ģērbt
 • továbbad
  šķērsot
 • túlad vmin
  atbrīvoties no kaut kā

Ungāru valodā nav gramatiskās dzimtes kategorijas, nav pat atšķirīgu vietniekvārdu viņai un viņam apzīmēt, tikai viens ő (lietojams tikai ar nolūku izcelt no konteksta). Var izlasīt daudzas romāna lappuses, nezinot personāžu dzimumu.

Ģimenes attiecībās vecums ir svarīgs, pastāv vārdi, kuri apzīmē jaunāko māsu húg un vecāko māsu nővér, bet nav vārda, kurš nozīmētu vienkārši māsu. Tas pats attiecas uz brāli — runātajam ir jānoteic relatīvu vecumu ar öcs vai bátya.

Pāra ķermeņa daļu nosaukumi ir lietojami vienskaitlī:

Szép szeme van
skaista acs + viņai / viņam ir
Viņai / viņam ir skaistas acis.

Nav starpības starp koku un koksni, abi ir fa, kā arī starp ādu un ādas izstrādājumiem, abi ir bőr.

Tematiski vārdi

Jocīgas vai dīvainas parunas un idiomas

Uz augšu