Sisu juurde

ungari

Magyar nyelv

Emakeelena kõnelejate arv

ligikaudu 15 miljonit

Ametlik keel

Ungaris: umbes 10 miljonit rääkijat, EL

Vähemuskeel

Rumeenias (2 mln), Slovakkias (1 mln), Ukrainas (250 000), Serbias, Horvaatias, Sloveenias (kokku umbes 700 000) ja Austrias (50 000), regionaalne keel Slovakkias, Serbias ja Sloveenias.

Diasporaa

USA, Kanada, Iisrael, Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Brasiilia, Venemaa, Austraalia, Argentina, Tšiili

Tähestik
44 (Ladina tähestik + á é í ó ö ő ú ü ű)
Grammatilised käänded
18
Keelekood
hu, hun
Keeletüpoloogia
aglutineeriv , liitsõnamoodustus , vokaalharmoonia , asesõnade väljajätmine , vaba sõnajärg, SVO /SOV
Keelkond
Ugri keel, suurim soome-ugri keeltest (Uurali keelkonnas)
Murrete arv
10

Pikim sõna

menetluskontrollimisosakonna juhi asetäitja kvalifikatsiooni järeleuurimine
omadus, mida ei saa profaneerida

Imelik sõna või lause

Ungarlased kasutavad palju e-häälikut ja keelemäng Esperente koosneb ainult sellistest sõnadest, mis sisaldavad e-häälikut, näiteks:
Suurepärane süsteem, mis võib aidata leida inimesi ja palju muud (Internet).
Ta ronib innukalt mäkke.
Laused üksnes ö /ø/-ga:
Viis türklast peksavad viit kreeklast igavese rõõmuga.

Huvitavad faktid

Nime, aadressi ja kuupäeva järjestus erineb teistest Euroopa keeltest:

 • Perekonnanimi + eesnimi:
  Kovács Mária, Kiss Péter
 • Linn, tänav, number:
  Budapest, Gizella utca 3
 • Aasta, kuu, päev:
  2013.08.10.

Ajalugu

Ungari keele ajalugu ulatub mitme tuhande aasta taha Aasiasse. Vastavalt ametlikule akadeemilisele arvamusele on see soome-ugri keel. Ungari keel eraldus enamikust teistest soome-ugri keeltest ligi 3000 aastat tagasi Uurali mäestiku lähedal. Seda on tugevalt mõjutanud turgi keeled. Ungari eelajaloo kohta puuduvad kirjalikud dokumendid.

Aglutineeriv struktuur ja osa baassõnavara (sõnad kéz ‘käsi’, vér ‘veri’, ‘hobune’, hal ‘kala’, víz ‘vesi’ jne) osutavad sarnasusele soome keelega. Vaata ka Soome-ugri keelte sugulassõnu. Arvestatav osa iidsest sõnavarast juhib turgi keelteni, näiteks gyümölcs ‘puuvili’, alma ‘õun’, búza ‘nisu’, sajt ‘juust’, sör ‘õlu’, bor ‘vein’, disznó ‘siga’.

Kirjasüsteem ja hääldus

 • a
 • á
 • b
 • c
 • cs
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • gy
 • h
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • ly
 • m
 • n
 • ny
 • o
 • ó
 • ö
 • ő
 • p
 • q
 • r
 • s
 • sz
 • t
 • ty
 • u
 • ú
 • ü
 • ű
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • zs

Vana ungari kirjaviis, niinimetatud rovás tähestik (ruunikiri - paremalt vasakule), vahetati ladina tähestiku vastu esimese Ungari kuninga Stepheni ajal (valitses 997-1038).

Ungari keele ladina tähestikus on 14 vokaali ja 25 konsonanti ning üheksa tähte diakriitilise märgiga (á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű).

Igal vokaalil on lühike ja pikk variant, mida märgitakse "aktsendiga" tähe kohal. Tähelepanu kor = ‘vanus’ – kór = ‘haigus’!

Kiri Näide
a nagy (suur)
á lány (tüdruk)
e nem (ei, mitte)
é szép (ilus)
i kicsi (väike)
í ír (kirjutama)
o mozi (film)
ó (hea)
ö jön (tulema)
ő főnök (boss)
u kutya (koer)
ú úgy (nagu see)
ü ügy (afäär)
ű sűrű (tihe)

Igal konsonandil on pikk versioon, kuigi mitte sõna alguses (näiteks ebben ‘selles’, szebb ‘kenam’). Tähelepanu megy = ‘läheb’ – meggy ‘(hapu) kirss’!

Kiri Näide
p szép (ilus)
b barát (sõber)
t téma (teema)
d dél (keskpäev)
ty tyúk (kana)
gy gyerek (laps)
k kicsi (väike)
g hideg (külm)
f fa (puu)
v van (on)
sz szép (ilus)
z az (see (artikkel))
s és (ja)
zs zsák (kott)
h hír (uudised)
c cél (eesmärk)
cs csak (üksnes)
dz edz (karastama)
dzs dzsessz (džäss)
m ma (täna)
n nem (ei, mitte)
ny anya (ema)
l lány (tüdruk)
r ír (kirjutama)
j, ly jön, lyuk (tulema, auk)

Ungari keele hääldus on üsna reeglipärane ja pehme.

Grammatika

Ungari keele struktuur on eriline, enamikku grammatilisi ja süntaktilisi funktsioone väljendatakse sõnaelementide abil, mis liidetakse põhisõna juurele (aglutineeriv keel).

Ungari keele aglutineeriv iseloom tähendab, et sõnavormid koosnevad tihti paljudest sõnaelementidest (morfeemidest), millel on oma funktsioonid. Nad võtavad üle eraldi sõnade, näiteks indoeuroopa keelte prepositsioonide või possessiivsete adjektiivide jne rolli.

Nimisõna vormi võib moodustada järgmiselt: mitmuse tunnus või omastav asesõna (minu, sinu, tema jne ekvivalent), possessorsufiks ja käändelõpud liidetakse sõnatüvele (vaata barátoméban).

Järgnevad 18 käände (nende hulga üle vaieldakse) lõpud:

Lõpp Näide
Nominatiiv /- barát (sõber)
Akusatiiv -t/at/ot/et/öt barátot (sõber + akusatiiv)
Daativ -nak/nek barátnak (sõbrale)
Instrumentaal -val/vel baráttal (sõbraga)
Kausaal-finaal -ért barátért (sõbra jaoks)
Translatiiv-faktiiv -vá/vé baráttá ((saama) sõbraks)
Inessiiv -ban/ben barátban (sõbras)
Superessiiv -n/on/en/ön baráton (sõbral)
Adessiiv -nál/nél barátnál (sõbra juures)
Sublatiiv -ra/re barátra (sõbrale)
Delatiiv -ról/ről barátról (sõbrast)
Illatiiv -ba/be barátba (sõbras)
Elatiiv -ból/ből barátból (sõbrast)
Allatiiv -hoz/hez/höz baráthoz (sõbrale)
Ablatiiv -tól/től baráttól (sõbrast)
Terminatiiv -ig barátig (sõbrani)
Formatiiv -ként barátként (nagu sõber)
Essiiv-formaal -ul/ül barátul (nagu sõber)

Ungari keeles võib nimisõnadel olla kuni 1000 eri vormi! Ungari keeles leidub ka postpositsioone, nagu näiteks előtt (ees), mögött (taga), a ház mögött (maja taga).

Lokatiivsed käänded (ja postpositsioonid) väljendavad järelikult päritolu, kohta ja suunda nagu soome keeleski:

Kust Kus Kuhu
házból
(tulema) majast
házban
(olema) majas
házba
(minema) majja
ház mögül
(tulema) maja tagant
ház mögött
(olema) maja taga
ház mögé
(minema) maja taha

Sõnamoodustus ja sõnavara

Ungari keeles on produktiivne sõnamoodustus. Sufiksit -ság/ség saab alati kasutada abstraktse mõiste loomiseks, näiteks jóság (headus) ja szépség (ilu). Uusi verbe saab lihtsasti moodustada nimisõnadest sufiksite -z või -l abil:

 • számítógép (arvuti)számítógépez(ik) (töötama/mängima arvutiga)
 • Internet → internetez (Internetti kasutama)
 • blogi → blogol (blogi kirjutama)

Liitsõnamoodustus on ungari keeles väga tavaline (sellepärast ongi seal palju väga pikki sõnu), näiteks:

 • állatkert
  loom+aed "loomaaed"
 • kávéfőző
  kohv+keetja "kohvimasin"

Sõna tan (‘õppima, tees’) on paljude teiste sõnade aluseks:

 • tanár
  õpetaja
 • tanít
  õpetama
 • tanul
  õppima
 • tanuló
  õpilane, õppija
 • tanulékony
  taibukas
 • tanulatlan
  harimatu
 • megtanulható
  õpitav
 • tanulmány
  õppima
 • nyelvtan
  keeleõpetus (grammatika)
 • hangtan
  häälikuõpetus (foneetika)
 • számtan
  õpetus arvudest (aritmeetika)
 • állattan
  õpetus loomadest (zooloogia)
 • növénytan
  taimeteadus (botaanika)
 • géptan
  masinaõpetus (mehaanika)
 • hittan
  usuteadus (religioosne õpetus)
 • tankönyv
  õpik (käsiraamat)

Verbituletus ad (‘andma’) verbi-prefiksitega näitab tähenduse muutuse ulatust:

 • átad
  üle andma
 • bead
  järele andma
 • belead (mindent)
  panema (kõik) sellesse
 • elad
  müüma
 • előad
  esitama, näitama
 • felad
  loobuma
 • hátraad
  tagasi andma
 • hozzáad
  lisama
 • idead
  andma
 • kiad
  avaldama
 • lead
  üle andma, edastama
 • odaad
  andma
 • összead
  kokku liitma
 • ráad
  kleit
 • továbbad
  mööduma
 • túlad vmin
  millestki lahti saama

Ungari keeles ei ole grammatilist sugu, pole isegi eraldi asesõnu naissoost tema ja meessoost tema jaoks, ainult ő (kasutatakse ainult rõhulises positsioonis). Võib lugeda palju romaanilehekülgi teadmata inimeste sugu, kellest seal jutt on.

Peresuhetes on vanus oluline, lihtsad sõnad tähistavad nooremat õde húg ja vanemat õde nővér, aga sellist sõna nagu lihtsalt õde ei ole. Neid sõnu kasutatakse enamasti perekonnast rääkides. Sama kehtib venna kohta, kõneleja peab määratlema suhtelise vanuse öcs või bátya.

Paaris kehaosi kasutatakse ainsuses:

Szép szeme van
ilus silm + tema on
Tal on ilusad silmad.

Puul ja puidul pole vahet, mõlemad on fa, inimnahal ja nahal kui materjalil pole vahet, mõlemad on bőr.

Temaatilised sõnad

Naljakad või veidrad vanasõnad ja idioomid

Tagasi üles