Pereiti prie turinio

Čekų

Český jazyk

Kalbos nešiotojų skaičius

Apie 10 milijonų

Oficiali kalba

Čekijos Respublikoje; gali būti naudojama kaip oficiali bendravimo priemonė Slovakijos Respublikoje, ES

Mažumos kalba

Austrijoje, Vokietijoje, Kroatijoje, Slovakijos Respublikoje.

Diasporos kalba

Bulgarijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Serbijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ukrainoje, Argentinoje, Austrijoje, Brazilijoje, Kanadoje, JAV

Abėcėlė
Modifikuota lotynų/ 42 raidės
Gramatiniai linksniai
7
Kalbos kodas
cs, cze, ces
Lingvistinė tipologija
Flektyvus , pro-drop , SVO
Kalbų šeima
Indoeuropiečių kalbų šeima (vakarinė slavų kalbų atšaka kartu su slovakų, lenkų, serbolužicos ir dviem numirusiom kalbom - polabų ir slovinų).
Dialektų skaičius
5 pagrindinės grupės; stipri čekų šnekamosios kalbos įtaka literatūrinei kalbai (diglosija)

Ilgiausias žodis

"tai, ko neįmanoma komercializuoti" aukščiausiojo laipsnio, vyriškos giminės, vienaskaitos kilmininke
"labiausiai nuolatos neįtikėtinas" aukščiausiojo laipsnio, vyriškos giminės, vienaskaitos kilmininko arba galininko linksniuose

Įdomus žodis arba sakinys

Prakišk pirštą pro gerklę
(taip pat slovakų kalba)

Įvadas

Oficialus šalies pavadinimas Česká republika. Tačiau, tai nėra oficialus trumpas pavadinimas.

Šalį galima padalinti į keletą istorinių regionų -pagrindinis vadinamas Čechy Bohemija (šis pavadinimas anksčiau žymėjo visą šalį), Morava (Moravija) ir čekiška Silezijos Slezsko dalis, kuri yra Moravijos dalis ir administracine, ir geografine prasme. Dviem žodžiais tariant, Čechy sudaro Čechy ir Morava, o Morava sudaro Morava ir Slezsko. Situaciją dar labiau painioja būdvardis český both (abu} bohemiškas ir čekiškas.

Šaltiniai: Wikimedia Commons

Subyrėjus Čekoslovakijai 1993 metais, šalis liko be tinkamo trumpo pavadinimo. Akivaizdus Česko (kairioji Čekoslavakijos dalis) atrodė keistas. Praėjus 20 metų, jis yra naudojamas bene dažniausiai, bet dar netapo visuotinai priimtinu.

Siūlomas angliškas terminas Czechia taip ir liko nepriimtas. Bohemija yra istorinis šalies ir subnacionalinio regiono pavadinimas. Kitas pasiūlymas -Čekijos žemės (pagal Nyderlandų pavadinimo pavyzdį), bet iš tiesų, tai nėra pats patogiausias pavadinimas, tad vieninteliu tikru pavadinimu anglų ir lietuvių kalbose lieka Čekijos Respublika.

Istorija

 • 10 amžius

  Pirmieji įrašai čekų kalba (glosai lotynų kalbos manuskriptuose)

 • 12-15 amžius

  "Senąja Čekų" - pirmasis rašto paminklo pavyzdys Dalimilo Kronikoje, Alexandreis epinė poema, legendos ir t.t.

 • 14 amžius

  Ortografijos stabilizacija (digrafai)

 • 1410

  Jano Huso Bohemiškoji ortografija, diakritinių ženklų sistemos pristatymas (neišnyko priimtas)

 • 1533

  Náměšťská mluvnice - pirmoji spausdinta gramatika čekų kalba

 • 1564 – 1593

  Bible kralická - pirmasis, labai svarbus Biblijos vertimas

 • 16-17 amžius

  Čekų kalbos standartizacijos, kronikų ir mokslinės literatūros vystymasis; bratrský pravopis (broliška ortografija)

 • 1603

  Grammaticae Bohemicae, ad leges naturalis methodi conformatae, et notis numerisque illustratae ac distinctae, libri duo - pirmoji sisteminė Čekų kalbos gramatika, sukurta Vavrinec Benedikti.

 • 1628

  Vokiečių kalba yra oficialiai vartojama greta čekų kalbos Čekijos žemėse

 • 1620 - 1700

  Svetur parašyti kūriniai

 • 1809

  Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache - pirmoji moderniosios čekų gramatika parašyta Josef Dobrovský, pradėjusi diskusiją dėl čekų kalbos ortografijos.

 • 1835 - 1839

  Jungmano Čekų-Vokiečių kalbų žodynas

  Josef Jungmann
 • 1843

  Ortografinę reformą pasiūlė Pavel Josef Šafarik, sukūręs 1849 moderniosios ortografijos pagrindus naudojamus iki šiol.

 • 1880

  Čekų ir vokiečių kalbos yra naudojamos lygiagrečiai Čekijos žemėse.

 • 19 a. pabaigoje

  Standartizuota Gebauerio gramatika

 • 1920 – 1938

  Čekoslovakų kalba - oficiali Čekoslovakijos kalba.

 • 1993 -

  Čekoslovakijos skilimas, žymėjo pasyvaus "medijinio" bilingualizmo pabaigą pas čekus ir slovakus

Rašyba ir tarimas

 • a
 • á
 • b
 • c
 • č
 • d
 • ď
 • e
 • é
 • ě
 • f
 • g
 • h
 • ch
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • ň
 • o
 • ó
 • p
 • q
 • r
 • ř
 • s
 • š
 • t
 • ť
 • u
 • ú
 • ů
 • v
 • w
 • x
 • y
 • ý
 • z
 • ž

Kai kurios čekų raidės turi įdomų vizualų elementą (sound1) - paprastai tai yra "paukštelis", žymimas virš raidžių (ˇ), bet su d', t' jis žymimas kiek kitaip - atrodo kaip apostrofas, pritvirtintas iš dešinės raidės pusės. Tai - grynai išorinis pokytis, o diakritiškai ženklas išlieka toks pats háček. Rašant ranka gaunasi visada tas pats háček. Kadangi tos raidės dažniausiai sutinkamos tik slovakų ir čekų kalbose, ir apie šį reiškinį yra mažai žinoma už šių valstybių sienų, tai jis užsieniečius trikdo ir painioja (ypač su nauju jiems reiškiniu apostrofu).

Čekų kalboje yra specifinių raidžių, pavyzdžiui Ř/ř, tai pakeltas alveolinis ne sonorinis su vibracija [r]. Ši fonema yra unikali, ji yra tik čekų kalboje.

Dialektai

Egzistuoja dialektų kontinuumas tarp čekų ir slovakų kalbų, pereinant dialektais į lenkų kalbą (po naszymu ir lechų dialektą). Tokiu būdu vakarų ir rytų slavų kalbos yra susietos aiškiais ryšiais ir gali būti klasifikuotos kaip Šiaurės slavų dialektų kontinuumo dalis.

Visumoje čekų ir slovakų dialektai laikomi abipusiai suprantamais, tačiau čekų kalbų ir rytinių slovakų dialektų nešiotojai sunkiai supranta vienas kitą.

Stilistiškai čekų kalba yra labai specifiška - yra du variantai čekų literatūrinė kalba (spisovná čeština, SČ) ir vieninga čekų kalba (obecná čeština, OČ). Čekų literatūrinė kalba atsirado 19-ame amžiuje, kada kalba išgyveno atgimimo fazę ir stiprino savo įtaką. Nauja literatūrinės kalbos forma buvo stiprioje senųjų kalbos formų prestiźo ir ryškios literatūros įtakoje. Tuo tarpu šnekamoji čekų kalba evoliucionavo ir atsirado nauja interdialektinė forma - OČ.

SČ ir OČ yra abipusiai suprantami (germanizmai iš OČ buvo sėkmingai pašalinti), pagrindiniai skirtumai yra ne leksikoje, o morfologijoje, sintaksėje ir stilistikoje.

SČ daugiausia yra rašytinis, o OČ - šnekamojoje, ir įmanoma (netgi "normalu") OČ naudoti beveik visose šnekamosios kalbos stiliuose, netgi tarp išsilavinusių žmonių. Tuo tarpu SČ naudojimas spontaniškoje šnekamojoje kalboje yra suvokiamas kaip juokingas nesusipratimas.

 1. česká skupina
  • 1a. severovýchodočeská
  • 1b. středočeská
  • 1c. jihozápadočeská
  • 1d. českomoravská
 1. středomoravská skupina
 2. východomoravská skupina
 1. slezská skupina
  • 4a. slezskomoravská podskupina
  • 4b. slezskopolská podskupina
 2. nářečně různorodé oblasti

Pavyzdžiai

malūnas vežimėlis didžiuliai medžiai būti
mlýn vozík velké stromy být
mlejn vozejk velký stromy bejt

Gramatika

Čekų kalba turi 7 linksnių (vardininkas, kilmininkas, naudininkas, galininkas, šauksmininkas, lokalinę ir instrumentinių) sistemą. Daiktavardžiai, įvardžiai, būdvardžiai, dalyvius, ir determinantai derinami pagal žymimojo žodžio formą.

Vienaskaita Daugiskaita
Vardininkas Šéf sem zanedlouho přijede.
Bosas atei kartu.
Velcí šéfové z hlavních televizních stanic měli právo oficiálně vyžadovat spolupráci, kdy chtěli.
Dideli viršininkai galėjo prašyti oficialaus bendradarbiavimo, kai jiems to reikėjo.
Kilmininkas Zvedl telefon a vytočil číslo svého šéfa.
Ji pakėlė telefoną ir surinko boso numerį.
Mzdy městských šéfů se mohou i výrazně lišit.
Miesto viršininkų atlyginimai gali gerokai skirtis.
Naudininkas Sekretářka Ludmila přinesla šéfovi šálek čaje s citronem.
Sekretorė Liudmila atnešė viršininkui puodelį arbatos su citrina.
Šéfům se obchod nezdál dost zajímavý.
Bosas nerado įdomių verslų.
Galininkas Nejlépe je dotázat se hned na šéfa.
Geriausia paklausti boso.
Expanze firem nutí šéfy cestovat.
Augantis verslas verčia bosus keliauti.
Šauksmininkas Jasně, šéfe, hned tam zajdu a předvedu ho.
Taip, bose, einu jo paimti.
Pokud nevykonávají řádně svou práci, vy, šéfové, byste se jich měli zbavit.
Jeigu jie neatlieka gerai darbo, jūs turite atsikratyti jų.
Vietininkas Záleží to na šéfovi.
Viskas priklauso nuo viršininko.
Češi oceňují na šéfech především slušné a upřímné jednání.
Čekai vertina savo viršininkus dėl mandagaus ir sąžiningo elgesio.
Įnagininkas Se svým šéfem nebudu komunikovat přes média.
Aš nebendrausiu su savo viršininku viešai.
Pesimismus mezi šéfy firem šíří i nepříznivý stav budoucích zakázek.
Korporacijos bosų pesimizmas neigiamai veikia ateities užsakymus.

Čekų kalboje yra 3 arba 4 gramatinės giminės:

 • Vyriška
  • vyriška giminė gyvoms būtybėm: įprastai žmonėm arba gyvūnams
  • Negyvi vyriškos giminės daiktavardžiai: daiktai ir primityvūs gyvūnai
 • Moteriška giminė: moteriškos giminės asmenys ir kiti daiktavardžiai
 • Niekatroji giminė: kiti daiktavardžiai

Gramatinė žodžio giminė paprastai nėra susijusi su semantiniu žodžio turiniu, galima būti tikram tik tuo, kad vyriškos lyties pavadinimai reikš vyriškos lyties gyvų daiktų pavadinimus (nors yra ir išimčių, pavyzdžiui, kníže (kunigaikštis) niekatrosios giminės daugiskaitoje) ir tai, kad daiktavardžiai, žymintys moteriškos lyties asmenis, bus moteriškos giminės (nors irgi yra išimčių, pavyzdžiui, děvče (mergaitė) yra daiktavardis niekatrosios giminės).

Riba tarp gyvų daiktų ir negyvųjų daiktų kategorijų vyriškos giminės daiktavardžiuose nėra aiški: kai kurie gyvūnų pavadinimai (vyriškos giminės) yra gyvųjų daiktų kategorijoje vienaskaitoje, ir negyvųjų daiktų kategorijoje daugiskaitoje.

Žodžiai, žymintys žmones, visada yra gyvos kategorijos; slaneček (silkė) gali būti gyvos kategorijos ir negyvos kategorijos daugiskaitoje (slanečci, slanečky); bacil (bakterija) gali būti ir gyvos, ir negyvos kategorijos ir vienaskaitoje, ir daugiskaitoje, o stroj (mašina) yra negyvosios kategorijos daiktavardis be jokių išimčių. Gyvų daiktų kategorija kartais naudojama semantiniam daugiaprasmiškumui praplėsti - android (androidas) dažniausiai yra gyvų daiktų kategorijos daiktavardis, kai šneka eina apie į žmogų panašų robotą, bet dažniausiai negyvos kategorijos daiktavardis, kai kalbama apie operatyvinę sistemą.

Įdomūs žodžiai

Žodį robotas sugalvojo Jozefas Čapekas, jį panaudojo jo brolis, rašytojas Karelas Čapekas pjesėje R.U.R. (Rosumo Universalūs Robotai), išleistą 1920 metais Čekijoje. Žodis sukurtas (iš slavų ir senosios čekų kalbos) robota (darbas), nors galimas daiktas, kad Jozefas buvo įkvėptas slovakų kalbos, kur žodis robiť (dirbti) yra įprastas veiksmažodis.

nenávidět (nekęsti) neturi neigiamos formos. Matyt, čekai negali ne neapkęsti...

Sunkiai tariami žodžiai

 • sprcha
  dušas
 • sklo
  stiklas
 • pštros
  strutis

Žodžių kamienai

Juokingos ar keistos tradicinės patarlės ir posakiai

Greitakalbės

Grįžti aukščiau