Прескочи към съдържанието

чешки

Český jazyk

Брой говорещи езика по рождение

Около 10 милиона

Официален език в

Република Чехия; ЕС; може да се използва за официално общуване в Република Словакия

Малцинствен език в

Австрия, Германия, Хърватска, Република Словакия

Език на диаспора

България, Хърватска, Полша, Румъния, Сърбия, Великобритания, Украйна, Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, САЩ

Азбука
модифицирана латиница / 42
Граматически падежи
7
Езиков код
cs, cze, ces
Езикова типология
флективен , пропускане на подлога , SVO
Езиково семейство
Индо-европейско семейство (западен клон на славянските езици заедно със словашки, полски, сорбски и два изчезващи езика, полабски и словински
Брой диалекти
5 главни групи, силно присъствие на разговорен чешки, за разлика от книжовния език (диглосия)

Най-дълга дума

"най-невъзможен за комерсализация" в превъзходна степен, мъжки род, родителен падеж
"от най-постоянно не-невероятностен" в превъзходна степен, мъжки род, родителен или винителен падеж

Странна дума или изречение

Промуши пръст през гърлото.
също и на словашки

Въведение

Официалното име на страната е Česká republika. Няма официално кратко име.

Страната може да бъде разделена на няколко исторически региони - сърцевината се нарича Čechy (това име се използва за цялата страна), Morava и (Чешка част от) Slezsko (което географски и административно е част от Моравия). С две думи, Чехия се състои от Чехия и Морава, докато Морава се състои от Морава и Силезия. Ситуацията допълнително се усложнява от прилагателното český, означаващо и двете - бохемски и чешки.

Източник: Wikimedia Commons

Разпадането на Чехословакия през 1993 г. оставя страната без приемливо кратко име. Най-очевидният кандидат Česko (лявата част на Чехословакия) бе счетено за неестествено. Двадесет години по-късно това име се използва по-често, но все още не е общоприето.

Предлаганото на английски име Czechia не е действително прието. Bohemia се използва за историческата страна и сегашния регион. Други предложения са Czech lands (по аналогия с Netherlands), но то не е по-кратко, така че единственото наистина използвано име на английски е Czech Republic.

История

 • 10-ти век

  Първите писмени сведения (глоси в латински ръкописи)

 • 12-15 век

  "Старочешки" - първи реална писмени записи, например Хрониката на Далимил, Александреида (епос с рицарски мотиви), легенди и т.н.

 • 14-ти век

  Правописна стабилизация (диграфи)

 • 1410

  Orthographia Bohemica от Ян Хус, системно въвеждане на диакритични знаци (които не са приети в момента)

 • 1533

  Náměšťská mluvnice - първата печатна граматика на чешки език

 • 1564 – 1593

  Bible kralická (първият и много влиятелен превод на Библията)

 • 16-17 век

  Кулминацията на стандартия чешки, развитие на научна литература и хроники; bratrský pravopis (Братя правопис) Culmination of standard Czech, development of science literature and chronicles; bratrský pravopis (братски правопис) ("братя" - монашески ордени)

 • 1603

  Grammaticae Bohemicae, ad leges naturalis methodi conformatae, et notis numerisque illustratae ac distinctae, libri duo - първата систематична граматика на чешки език от Vavrinec Benedikti

 • 1628

  Немският език става официална и равен на чешкия в чешките земи

 • 1620 - 1700

  Писмена литература само в изгнание

 • 1809

  Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache - първата съвременна граматика на чешки написан от Йозеф Добровски, начало на голям диспут за правописа

 • 1835 - 1839

  Чешко-германски речник от Юнгман

  Josef Jungmann
 • 1843

  Правописен реформа, предложен от Pavel Josef Šafařík, от 1849 е в употреба основно съвременният правопис

 • 1880

  Чешкият става официален и равен на немския език в чешките земи

 • края на 19 век

  Стандартизация на граматиката от Гебауер

 • 1920 – 1938

  Чехословашкият е официален език на Чехословакия

 • 1993 -

  Разделяне на Чехословакия, край на пасивното "медийно" двуезичие на Чехия и Словакия

Писмена система и произношение

 • a
 • á
 • b
 • c
 • č
 • d
 • ď
 • e
 • é
 • ě
 • f
 • g
 • h
 • ch
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • ň
 • o
 • ó
 • p
 • q
 • r
 • ř
 • s
 • š
 • t
 • ť
 • u
 • ú
 • ů
 • v
 • w
 • x
 • y
 • ý
 • z
 • ž

Визуалното представяне на háček е интересно - обикновено знакът има формата на клин над буквата (ˇ), но в ď, ť се показва по различен начин - изглежда почти като апостроф вдясно от буквата. Това е само визуална разлика, диакритичният знак остава същият háček. В ръкопис остава винаги обикновен háček. Тъй като тези букви съществуват само в словашкия и чешкия, този въпрос остава относително непознат в чужбина и в резултат се получават неправилни замествания и грешки (често чрез въвеждане на излишни апострофи) от чужденците.

Чешкият език има някои специфични букви, като например Ř/ř - повдигнат алвеоларен несонорен вибриращ звук [r̝]. Тази фонема е уникална за чешкия език.

Диалекти

Съществува диалектен континуум от чешки към словашки, с преходни диалекти до полски („po naszymu“) и лашки диалект. Така диалектите на източно- и западнославянските езици са свързани с веригата на разбираемост и те могат да бъдат класифицирани като част от севернославянския диалектен континуум.

Общо взето, всички чешки и словашки диалекти се смятат за взаимно разбираеми, макар че разбираемостта между чешкия и най-източните словашки диалекти е много трудна.

Случаят със стратификацията на на чешкия език е доста специфичен - има два разпространени варианта на езика: литературен чешки (spisovná čeština, SČ) и обикновен чешки (obecná čeština, OČ). Литературният чешки (SČ) се е появил през 19-ти век, когато езикът преминал през фаза на съживяване и увеличаване на влияние. Новата литературна форма е силно повлияна от по-стар език от периоди на висок престиж и жизнена литература. В същото време, говоримият чешки се развил и се появила нова междудиалектна форма - OČ.

SČ and OČ са взаимно разбираеми (германизмите в OČ са били успешно очистени), основните разлики не са лексикални, а морфологични, синтактични и стилистични.

SČ е повече писмен, OČ е повече говорим и е приемливо (дори 'нормално') да се използва OČ в почти всички разговорни ситуации, дори между образовани хора. Но използването на SČ като (спонтанен) говорим език се възприема като неестествено или дори смешно.

 1. česká skupina
  • 1a. severovýchodočeská
  • 1b. středočeská
  • 1c. jihozápadočeská
  • 1d. českomoravská
 1. středomoravská skupina
 2. východomoravská skupina
 1. slezská skupina
  • 4a. slezskomoravská podskupina
  • 4b. slezskopolská podskupina
 2. nářečně různorodé oblasti

Примери

мелница тролей големи дървета съм
mlýn vozík velké stromy být
mlejn vozejk velký stromy bejt

Граматика

Чешкият има падежна система от 7 падежа (именителен, родителен, дателен, винителен, звателен, местен и творителен). Съществителни, местоимения, прилагателни, причастия и определения се спрягат различно според падежа.

единствено число множествено число
именителен падеж Šéf sem zanedlouho přijede.
Шефът ще дойде след малко.
Velcí šéfové z hlavních televizních stanic měli právo oficiálně vyžadovat spolupráci, kdy chtěli.
Големите шефове имат право да поискат официално сътрудничество, когато те пожелаят.
родителен падеж Zvedl telefon a vytočil číslo svého šéfa.
Той вдигна телефона и набра номера на шефа.
Mzdy městských šéfů se mohou i výrazně lišit.
Заплатите на градоначалниците могат да варират значително.
дателен падеж Sekretářka Ludmila přinesla šéfovi šálek čaje s citronem.
Секретарката Людмила донесе на шефа си чаша чай с лимон.
Šéfům se obchod nezdál dost zajímavý.
Шефовете не сметнаха търговията за достатъчно интересна.
винителен падеж Nejlépe je dotázat se hned na šéfa.
Най-добре е да попитате директно за шефа.
Expanze firem nutí šéfy cestovat.
Разрастването на бизнеса изисква шефовете да пътуват.
Звателен падеж Jasně, šéfe, hned tam zajdu a předvedu ho.
Разбира се, шефе, ще отида там, за да го взема.
Pokud nevykonávají řádně svou práci, vy, šéfové, byste se jich měli zbavit.
Ако те не се справят работата си добре, вие, шефове, трябва да се отървете от тях.
Местен падеж Záleží to na šéfovi.
Това зависи от шефа.
Češi oceňují na šéfech především slušné a upřímné jednání.
Чехите ценят у шефовете учтиво и честно отношение.
Творителен падеж Se svým šéfem nebudu komunikovat přes média.
Аз няма да комуникирам с шефа си чрез медиите.
Pesimismus mezi šéfy firem šíří i nepříznivý stav budoucích zakázek.
Песимизмът сред корпоративните шефове е негативен за бъдещи поръчки.

В чешкия има 3 или 4 граматически рода:

 • мъжки
  • мъжки одушевен: обикновено лица от мъжки пол или животни
  • мъжки неодушевен: малки животни или предмети
 • женски: лица от женски пол и други съществителни
 • среден: други съществителни

Граматическият род обикновено не се извлича от семантичните свойства на думата; сигурно е само, че лицата от мъжки пол са мъжки одушевени (въпреки че има някои изключения, например kníže (херцог) е от среден род в множествено число) и че жените са от женски род (има и изключения, например děvče (момиче) е от среден род).

Границата между мъжки одушевени и мъжки неодушевени е малко размита - някои (мъжки) животни и предмети са одушевени в единствено число и неодушевени в множествено число.

Хората винаги са одушевени; slaneček (херинга) може да бъде одушевена и неодушевена в множествено число (slanečci, slanečky); bacil (кълн) може да бъде одушевен и неодушевен в единствено и множествено число, а stroj (машина) е винаги неодушевена. Одушевеността понякога се използва като начин за различаване на значения - android (андроид) най-често е одушевен, когато става дума за хуманоиден робот, но обикновено е неодушевен, когато това е операционна система.

Интересни думи

Думата robot е въведена от Йозеф Чапек и се използва от брат му, писателя Карел Чапек в пиесата му РУР (Росумски Универсални Роботи), публикувана през 1920 г. в Чехия. Думата се основава на (славянска и архаична чешка) дума robota (работа), макар че е възможно Йозеф да е вдъхновен от използването на думата в словашкия, където robiť (работя) е често използван глагол.

nenávidět (мразя) няма отрицателна форма. Изглежда, чехите не могат да не мразят...

Най-трудни за произнасяне думи

 • sprcha
  душ
 • sklo
  стъкло
 • pštros
  щраус

Тематични думи

Забавни или странни поговорки и идиоматични изрази

Скоропоговорки

Обратно горе