Preskoči do vsebine

Turščina

Türk dili

Število naravnih govorcev

več kot 70 milijonov

Uradni jezik

Turčija, Ciper

Manjšinski jezik

Makedonija, Romunija, Bosna in Hercegovina, Grčija, Irak, Kosovo

Jezik diaspore

Nemčija, Francija, Nizozemska, ZDA, Avstrija, Saudi Arabija, Švica, Avstralija, Švedska, Rusija, Danska, Združeno kraljestvo, Kanada, Belgija, Bolgarija, Italija, Azerbajdžan

Abeceda
latinska abeceda, 29 črk, 21 soglasnikov in 8 samoglasnikov
Slovnični skloni
6
Jezikovna koda
tr, tur
Lingvistična tipologija
aglutinativna , samoglasniška harmonija , pro-drop , OPG
Jezikovna družina
Oghurska veja turških jezikov
Število dialektov
Število narečij ni določeno

Najdaljša beseda

decentralizacija

Nenavadna beseda ali stavek

Kot da bi ti bil od tistih, katerih ne moremo zlahka narediti v izdelovalca neuspešnih
Najdaljša možna beseda (z vsemi priponami) je sestavljena iz 70 črk.

Uvod

Razširjeno turško mnenje je, da obstaja en skupni turški jezik (Türkçe), ki je razdeljen na velike dialekte (lehçe), kot so kazaška turščina (Türkçe), uzbeška turščina (Özbek Türkçesi) in turška turščina (Türkiye Türkçesi). Iz tega stališča, ki ga večina lingvistov sicer ne podpira, izhaja, da je turščina (torej skupni turški jezik) eden najbolj razširjenih jezikov na svetu s skoraj 200 milijoni govorcev.

Pisava in izgovorjava

 • a
 • b
 • c
 • ç
 • d
 • e
 • f
 • g
 • ğ
 • h
 • ı
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • r
 • s
 • ş
 • t
 • u
 • ü
 • v
 • y
 • z

Latinska abeceda je bila uvedena leta 1928. Predhodne pisave, kot so runska abeceda, ujgurka ali arabska abeceda ne ustrezajo moderni turški abecedi, ki je sestavljena iz 21 soglasnikov in 8 kratkih samoglasnikov. Dolgih samoglasnikov ali dvoglasnikov ni. Cilj Atatürkove jezikovne reforme je bil ustvariti bližji odnos med pisavo in govorom: Benim adım Mustafa [benim adɯm Mustafa] (‘Moje ime je Mustafa’).

Ena izmed najbolj karakterističnih lastnosti turščine je samoglasniška harmonija vključno z nasprotji:

 • spredaj in zadaj temizleyeceğim (Počistil bom)
 • visoka in nizka ısıtıcı (gretje)
 • zaokrožena in nezaokrožena: görüşürüz (nasvidenje)
Spredaj Zadaj
Nezaokroženi Zaokroženi Nezaokroženi Zaokroženi
Visoki -o i ü ı u
Nizki -o e ö a o

Izraz görüşürüz (se vidimo, dobesedno: videli se bomo) je na primer sestavljen iz korena gör- (videti) in treh različnih pripon, od katerih ima vsaka štiri različice: -ış/iş/uş/üş (medsebojno) -ır/ir/ur/ür (aorist) -ız/iz/uz/üz (prva oseba množine). Samoglasniki v priponah se menjajo glede na samoglasnike v korenu. Iz enakega zaporedja pripon, ki jih dodamo različnim korenom nastanejo različne verzije:

 • al- (vzeti): alışırız (privadili se bomo)
 • sev- (ljubiti): sevişiriz (ljubili se bomo)
 • konuş- (govoriti): konuşuruz (govorili bomo)

Slovnica

Drugače kot večina evropskih jezikov je turščina aglutinativen jezik. To pomeni, da se slovnična pripona dodaja k nespremenljivemu korenu. Vsaka pripona ima svoj slovnični pomen. H korenu lahko dodamo več kot eno pripono, kot je razvidno iz spodnjih primerov:

 • ev
  hiša
 • evler
  hiše
 • evlenmek
  poročiti se
 • evim
  moja hiša
 • evlerim
  moje hiše
 • evlendik
  poročila sva se
 • evimde
  v moji hiši
 • evlerimde
  v mojih hišah
 • evlendirecekler
  poročila se bosta

Turščina ne pozna slovničnega spola, tako da se beseda arkadaş (prijatelj) lahko uporablja za osebe ženskega in moškega spola. Določni člen ne obstaja, vendar se lahko števnik bir (ena) uporablja kot nedoločni člen. Množina se označuje s pripono -lar/ler (odvisno od samoglasniške harmonije), kot denimo v besedah evler (hiše) in atlar (konji). Turščina pozna pet sklonov: imenovalnik (nominativ), rodilnik (genitiv), dajalnik (dativ), tožilnik (akusativ), mestnik (lokativ) in ločilnik (ablativ). Kateri samostalnik se pojavi v priponi je odvisno od samostalniške harmonije.

hiša konj zdravnik igralec
Imenovalnik
Rodilnik
Dajalnik
Tožilnik
Mestnik
Ablativ

Glagolske oblike sledijo vzorcu koren-glagolski vid/čas-obrazilo za osebo, na primer oyna-dı-m (igral sem). Negacija se tvori z negativnim obrazilom -ma/me, katerega se doda korenu, na primer oyna-ma-dı-m (nisem igral). Za vprašanja se uporablja členica mı/mi/mu/mü, na primer oynadım mı? (Ali se igram?). Obstaja pet osnovnih časov: sedanjik, prihodnjik, aorist, določni preteklik in preteklik sklepanja. Zadnji od naštetih časov (imenovan tudi poročana preteklost) se uporablja za opisovanje situacij, o katerih so govorcu poročali drugi, z drugimi besedami gre torej za situacije, za katere govorec ne ve, ali so resnične. Na primer Ali evlenmiş (govori se, da se je Ali poročil).

yapmak (delati)

Ednina Množina
1. oseba 2. oseba 3. oseba 1. oseba 2. oseba 3. oseba
Sedanjik yapıyorum yapıyorsun yapıyor yapıyoruz yapıyorsunuz yapıyorlar
Prihodnjik yapacağım yapacaksın yapacak yapacağız yapacaksınız yapacaklar
Aorist yaparım yaparsın yapar yaparız yaparsınız yaparlar
Določena preteklost yaptım yaptın yap yaptık yaptınız yaptılar
Predpostavljena preteklost yapmışım yapmışsın yapmış yapmışız yapmışsınız yapmışlar

Besedotvorje in besedišče

Nespremenljivi koreni besed sestavljajo jedro besedišča. Najstarejši koreni so običajno enozložni koreni tipa VC, CV, CVC ali CVCC (C=konzonant, V=vokal), tako da je število korenov omejeno. Nove besede se tvorijo z dodajanjem pripon h korenom ali k že obstoječim besedam, na primer:

 • sev-
  ljubezen, simpatija
 • sevmek
  ljubiti, imeti rad
 • sevişmek
  ljubiti se
 • sevinmek
  veseliti se
 • sevinç
  veselje
 • sevindirici
  veselo
 • sevgi
  ljubezen, naklonjenost
 • sevgili
  ljubljena oseba, dragi/a
 • sevimli
  prijazno
 • sevecen
  ljubeč
 • sevici
  lezbijka

Reduplikacija v turščini

Reduplikacija je zelo priljubljen način za intenziviranje pomena v turškem jeziku. Obstaja več tipov:

 • z repetativno pripono: beyaz (belo) - bembeyaz (zelo belo), mavi (modro) - masmavi (zelo modro)
 • s ponovitvijo iste besede: parça (kos) - parça parça (v kosih), yavaş (počasi) - yavaş yavaş (počasi, zelo počasi)
 • s ponovitvijo iste besede in spremembo prvega glasa v m: kahve (kava) - kahve mahve (kava in podobne pijače), çanta (torba) - çanta manta (torba in podobne zadeve)
 • s podobno besedo: kırık (razbito) - kırık dökük (razbito, uničeno)
 • z dodajanje še ne obstoječe besede: eğri (ukrivljeno) - eğri büğrü (zvito)
 • s kombiniranjem dveh neobstoječih besed: abur cubur (nezdrava hrana), ıvır zıvır (odvečne stvari), cicili bicili (preveč okrašeno)

Reduplikacija se uporablja tudi v onomatopoetskih besedah: çıtır çıtır (se uporablja, ko kdo je hrustljavo hrano), şapır şapır (se uporablja, ko kdo glasno je ali se poljublja). Lahko se uporablja tudi za nekatere vizualne značilnosti predmetov: pırıl pırıl (svetleče).Čeprav so zgoraj omenjene konstrukcije zelo priljubljene, so njihovi vzorci stalni (razen za skupino C) in ustvarjanje novih elementov je omejeno.

Tematske besede

Zabavni in nenavadni pregovori

Nazaj na vrh