Прескочи към съдържанието

турски

Türk dili

Брой говорещи езика по рождение

повече от 70 милиона

Официален език в

Турция, Кипър

Малцинствен език в

Македония, Румъния, Босна и Херцеговина, Гърция, Ирак, Косово

Език на диаспора

Германия, Франция, Холандия, САЩ, Австрия, Саудитска Арабия, Швейцария, Австралия, Швеция, Русия, Дания, Великобритания, Канада, Белгия, България, Италия, Азербайджан...

Азбука
Латиница, 29 букви, 21 съгласни и 8 гласни
Граматически падежи
6
Езиков код
tr, tur
Езикова типология
аглутинативен , вокална хармония , пропускане на подлога , SOV
Езиково семейство
Огузки клон на тюркските езици
Брой диалекти
Броят на диалекти не е установен

Най-дълга дума

децентрализация

Странна дума или изречение

като че си от онези, които не могат лесно да се превърнат в производители на неудачници
Най-дългата възможна дума (с всички суфикси) се състои от 70 букви.

Въведение

Популярна турска гледна точка е, че има един общ турски език (Türkçe), разделен на основни диалекти (lehçe) като казахски турски (Kazak Türkçesi), узбекски турски (Özbek Türkçesi) и турският на Турция (Türkiye Türkçesi). Според тази гледна точка, която не се споделя от повечето лингвисти, турски (тоест, общият тюркски език) е един от най-популярните езици в света с почти 200 милиона носители.

Писмена система и произношение

 • a
 • b
 • c
 • ç
 • d
 • e
 • f
 • g
 • ğ
 • h
 • ı
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • r
 • s
 • ş
 • t
 • u
 • ü
 • v
 • y
 • z

Латиницата е въведена през 1928 г. Предишните системи за писане, като руническа азбука, или уйгурска или арабска писменост, не съответстват на съвременната турска азбука, която се състои от 21 съгласни и 8 кратки гласни. Няма дълги гласни и дифтонги. Целта на езиковата реформа на Ататюрк е да се създаде по-тясна връзка между писането и речта: Benim adım Mustafa [benim adɯm Mustafa] ("Моето име е Мустафа").

Една от най-характерните черти на турския е хармонията на гласните, включваща опозициите:

 • предни срещу задни: temizleyeceğim (Аз ще почистя)
 • ниски срещу високи: ısıtıcı (нагревател)
 • закръглени vs. незакръглени: görüşürüz (довиждане)
Предни Задни
Незакръглени Закръглени Незакръглени Закръглени
Високи -o i ü ı u
Ниски -o e ö a o

Например, изразът görüşürüz (довиждане, буквално: ще се видим един друг) се състои от корена gör- (виж) и три различни наставки, всяка от които има четири варианта: -ış/iş/uş/üş (взаимно) -ır/ir/ur/ür (свършен вид) -ız/iz/uz/üz (първо лице множествено число). Гласните в наставките се променят в зависимост от коренната гласна. Същата последователност на наставки, добавени към други корени, образуват различни варианти:

 • al- (вземам): alışırız (ще свикнем)
 • sev- (любов): sevişiriz (ще правим любов)
 • konuş- (говоря): konuşuruz (ще говорим)

Граматика

Турският, за разлика от повечето европейски езици, е аглутиниращ език. Това означава, че граматическите суфикси се добавят към неизменна основа. Всеки суфикс има свое собствено граматическо значение. Може да се добави повече от една наставка към думата, както в примера по-долу:

 • ev
  къща
 • evler
  къщи
 • evlenmek
  да се оженя
 • evim
  моята къща
 • evlerim
  моите къщи
 • evlendik
  ние се оженихме
 • evimde
  в моята къща
 • evlerimde
  в моите къщи
 • evlendirecekler
  те ще се оженят

В турския няма граматичен род, така че думата arkadaş (приятел) може да се използва както за мъже, така и жени. Няма определен член, но числото bir (един) може да се използва като неопределителен член. Множественото число се посочва от наставката -lar/ler (в зависимост от вокалната хармония), както в evler (къщи) и atlar (коне). Има шест падежа: именителен, родителен, дателен, винителен, местен и аблатив. Гласната в наставката зависи от гласна хармония:

къща кон доктор актьор
именителен падеж
родителен падеж
дателен падеж
винителен падеж
Местен падеж
Аблатив

Глаголните форми следват модела основа-вид/време-наставка за лице, например oyna-dı-m (аз играх). Отрицанието се образува с отрицателен суфикс -ma/me, който се добавя след основата, например oyna-ma-dı-m (аз не играх). За въпроси се използва частицата mı/mi/mu/mü, например oynadım mı? (да играя ли?). Има пет основни времена на турски: сегашно, бъдеще, аорист, минало свършено и минало дедуктивно. Последното от тях (наричан също минало преизказно) се използва за описване на ситуации, които са разказани на говорителя или, с други думи, когато говорещият не знае дали съждението е вярно или не, например Ali evlenmiş (казват, че Али се бил оженил).

yapmak (да направя)

единствено число множествено число
първо лице второ лице трето лице първо лице второ лице трето лице
Сегашно време yapıyorum yapıyorsun yapıyor yapıyoruz yapıyorsunuz yapıyorlar
Бъдеще yapacağım yapacaksın yapacak yapacağız yapacaksınız yapacaklar
Аорист (свършено в миналото) yaparım yaparsın yapar yaparız yaparsınız yaparlar
Минало определено yaptım yaptın yap yaptık yaptınız yaptılar
Минало време, преизказно наклонение yapmışım yapmışsın yapmış yapmışız yapmışsınız yapmışlar

Словообразуване и лексика

Неизменимите основи на думите съставляват ядрото на речника. Най-старите основи обикновено са от една сричка и от видовете VC, CV, CVC или CVCC (V - гласна, C - съгласна), като по този начин броят на основите е ограничен. Нови думи се образуват чрез добавяне на наставки към основите или към вече съществуваща думи, например:

 • sev-
  обич, харесване
 • sevmek
  обичам, харесвам
 • sevişmek
  правя любов
 • sevinmek
  радвам се
 • sevinç
  радост
 • sevindirici
  радостен
 • sevgi
  любов, привързаност
 • sevgili
  възлюбен, скъп
 • sevimli
  симпатичен
 • sevecen
  привързан, любещ
 • sevici
  лесбийски

Повторение в турския език

Повторението е много популярен начин да се засили значението на думата на турски език. Има няколко вида:

 • чрез повторение на афикс: beyaz (бяло) - bembeyaz (много бяло), mavi (синьо) - masmavi (много синьо)
 • чрез повторение на една и съща дума: parça (парче) - parça parça (на парчета), yavaş (бавно) - yavaş yavaş (бавно, много бавно)
 • чрез повторение на една и съща дума с промяна на първия звук на m: kahve (кафе) - kahve mahve (кафе и други напитки), çanta (чанта) - çanta manta (чанта и подобни неща )
 • чрез добавяне на подобна дума: kırık (разбит) - kırık dökük (разбит, разрушен)
 • чрез добавяне на подобна все още не съществуваща дума: eğri (изкривен) - eğri büğrü (усукан)
 • чрез комбиниране на две несъществуващи думи: abur cubur (нездравословна храна), ıvır zıvır (джаджи), cicili bicili (натруфен)

Повторение се използва също и в звукоподражанието: çıtır çıtır (използван, когато някой яде хрупкави храни), şapır şapır (използван, когато някой яде или целува шумно). То може да се използва също така и за някои визуални особености на обекти: pırıl pırıl (лъскав). Въпреки че посочените по-горе конструкции са много популярни, моделите са фиксирани (с изключение на група C) и създаването на нови елементи е ограничено.

Тематични думи

Забавни или странни поговорки и идиоматични изрази

Обратно горе