Sisu juurde

türgi

Türk dili

Emakeelena kõnelejate arv

enam kui 70 miljonit

Ametlik keel

Türgis, Küprosel

Vähemuskeel

Makedoonia, Rumeenia, Bosnia ja Hertsegoviina, Kreeka, Iraak, Kosovo

Diasporaa

Saksamaa, Prantsusmaa, Holland, USA, Austria, Saudi Araabia, Šveits, Austraalia, Rootsi, Venemaa, Taani, Suurbritannia, Kanada, Belgia, Bulgaaria, Itaalia, Aserbaidžaan...

Tähestik
ladina, 29 tähte, 21 konsonanti ja 8 vokaali
Grammatilised käänded
6
Keelekood
tr, tur
Keeletüpoloogia
aglutineeriv , vokaalharmoonia , asesõnade väljajätmine , SOV
Keelkond
turgi keelte oguusi rühm
Murrete arv
Murrete hulk ei ole kindlaks määratud

Pikim sõna

detsentraliseerimine

Imelik sõna või lause

Nagu sa oleksid nende hulgast, keda me ei pruugi olla võimelised kergesti muutma edutu (asja) tegijaks.
Kõige pikem sõna, mida on võimalik moodustada (koos kõikide sufiksitega), sisaldab 70 tähte.

Sissejuhatus

Türklaste seas on levinud vaade, et eksisteerib üks ühine türgi keel (Türkçe), mis jaguneb peamisteks murreteks (lehçe) nagu kasahhi türgi (Kazak Türkçesi), usbeki türgi (Özbek Türkçesi)ja türgi türgi (Türkiye Türkçesi). Sellest vaatenurgast lähtuvalt, mida enamik keeleteadlasi ei jaga, on türgi keel (see tähendab, ühine turgi keel) üks populaarsemaid keeli maailmas, mida räägib peaaegu 200 miljonit inimest.

Kirjasüsteem ja hääldus

 • a
 • b
 • c
 • ç
 • d
 • e
 • f
 • g
 • ğ
 • h
 • ı
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • r
 • s
 • ş
 • t
 • u
 • ü
 • v
 • y
 • z

Ladina tähestik võeti kasutusele 1928. aastal. Varasemad kirjasüsteemid, näiteks ruunid või uiguuri või araabia kiri ei ole vastavuses nüüdisaegse türgi tähestikuga, mis koosneb 21 konsonandist ning 8 lühikesest vokaalist. Pikad vokaalid või diftongid puuduvad. Atatürki keelereformi eesmärk oli kirjaviisi ja kõnet lähendada: Benim adım Mustafa [benim adɯm Mustafa] (‘Mu nimi on Mustafa’).

Üks türgi keele iseloomulikumaid jooni on vokaalharmoonia, sealhulgas vastandumine:

 • ees versus taga: temizleyeceğim (ma hakkan puhastama)
 • madal versus kõrge: ısıtıcı (soojendi)
 • ümar versus ümardamata: görüşürüz (nägemiseni)
Ees Taga
Ümardamata Ümmargune Ümardamata Ümmargune
Kõrge -o i ü ı u
Madal -o e ö a o

Näiteks väljend görüşürüz (nägemiseni, sõna-sõnalt: me näeme üksteist jälle) koosneb tüvest gör- (nägema) ja kolmest erinevast sufiksist, millest igal on neli versiooni: -ış/iş/uş/üş (retsiprookne), -ır/ir/ur/ür (aorist, grammatiline minevikuvorm), -ız/iz/uz/üz (mitmuse esimene isik). Sufiksite vokaalid muuutuvad vastavalt tüvevokaalile. Kui seesama sufiksitejada lisada teistele tüvedele, on tulemuseks teistsugused versioonid:

 • al- (võtma): alışırız (me harjume sellega)
 • sev- (armastama): sevişiriz (me hakkame armatsema)
 • konuş- (rääkima): konuşuruz (me hakkame rääkima)

Grammatika

Türgi keel, erinevalt enamikust Euroopa keeltest, on aglutineeriv keel. See tähendab, et grammatilised sufiksid lisatakse muutumatule sõnatüvele. Igal sufiksil on oma grammatiline tähendus. Sõnale võib lisada enam kui ühe sufiksi, nii nagu näites allpool:

 • ev
  maja
 • evler
  majad
 • evlenmek
  abielluma
 • evim
  minu maja
 • evlerim
  minu majad
 • evlendik
  me abiellusime
 • evimde
  minu majas
 • evlerimde
  minu majades
 • evlendirecekler
  nad abielluvad

Türgi keeles puudub grammatiline sugu. Seega võib sõna arkadaş (sõber) kasutada nii meeste kui ka naiste kohta. Määravat artiklit ei ole, aga arvsõna bir (üks) võib kasutada umbmäärase artiklina. Mitmust tähistab sufiks -lar/ler (allub vokaalharmooniale), nagu evler (majad) ja atlar (hobused). Türgi keeles on kuus käänet: nominatiiv, genitiiv, daativ, akusatiiv, lokatiiv, ablatiiv. Sufiksi vokaal sõltub vokaalharmooniast:

maja hobune arst näitleja
Nominatiiv
Genitiiv
Daativ
Akusatiiv
Lokatiiv
Ablatiiv

Verbivormid jälgivad mudelit tüvi-aspekt/aeg-isikuline sufiks, näiteks oyna-dı-m (ma mängisin). Eitus moodustatakse negatiivse sufiksi -ma/me abil, mis lisatakse tüvele, näiteks oyna-ma-dı-m (ma ei mänginud). Küsimuste puhul kasutatakse partiklit mı/mi/mu/mü, näiteks oynadım mı? (kas ma mängisin?). Türgi keeles on viis aega: olevik, tulevik, aorist, definiitne minevik ja järelduslik minevik. Viimast aega (nimetatakse ka jutustavaks minevikuks) kasutatakse olukorra kirjeldamiseks, millest on kõnelejale räägitud ehk teiste sõnadega, kõneleja ei tea, kas lause on tõsi või mitte, näiteks Ali evlenmiş (räägitakse, et Ali abiellus).

yapmak (tegema)

Ainsus Mitmus
1. isik 2. isik 3. isik 1. isik 2. isik 3. isik
Olevik yapıyorum yapıyorsun yapıyor yapıyoruz yapıyorsunuz yapıyorlar
Tulevik yapacağım yapacaksın yapacak yapacağız yapacaksınız yapacaklar
Aorist yaparım yaparsın yapar yaparız yaparsınız yaparlar
Definiitne minevik yaptım yaptın yap yaptık yaptınız yaptılar
Järelduslik minevik yapmışım yapmışsın yapmış yapmışız yapmışsınız yapmışlar

Sõnamoodustus ja sõnavara

Sõnavara tuumiku moodustavad muutumatud sõnatüved. Vanimad tüved on sageli ühesilbilised VC, CV, CVC või CVCC tüüpi, seega on tüvede arv piiratud. Uusi sõnu moodustatakse sufiksite lisamisega tüvele või juba olemasolevale sõnale, näiteks:

 • sev-
  armastus
 • sevmek
  armastama, meeldima
 • sevişmek
  armastama
 • sevinmek
  rõõmustama
 • sevinç
  rõõm
 • sevindirici
  rõõmus
 • sevgi
  armastus, kiindumus
 • sevgili
  armas, kallis
 • sevimli
  armas
 • sevecen
  hell
 • sevici
  lesbi

Reduplikatsioon türgi keeles

Türgi keeles on väga populaarne viis sõna tähendust intensiivistada reduplikatsioon. Sellel on mitu tüüpi:

 • kordava afiksiga: beyaz (valge) - bembeyaz (väga valge), mavi (sinine) - masmavi (väga sinine)
 • sama sõna kordamisega: parça (tükk) - parça parça (väiksed tükid), yavaş (aeglaselt) - yavaş yavaş (aeglaselt, väga aeglaselt)
 • sama sõna kordamisega esimese hääliku muutmisel m-iks: kahve (kohv) - kahve mahve (kohv ja sarnased joogid), çanta (kott) - çanta manta (kott ja sarnased esemed)
 • sarnase sõna lisamisega: kırık (katki) - kırık dökük (katki, hävitatud)
 • lisades sarnase, kuid mitte veel eksisteeriva sõna: eğri (painutatud) - eğri büğrü (väänatud)
 • liites kaks mitteolemasolevat sõna: abur cubur (rämpstoit), ıvır zıvır (masinavärk), cicili bicili (ülekaunistatud)

Reduplikatsiooni kasutatakse ka onomatopöas: çıtır çıtır (kasutatakse siis, kui keegi sööb krõmpsuvat toitu), şapır şapır (kasutatakse, kui keegi sööb või suudleb häälekalt). Seda võib kasutada ka objekti visuaalsete omaduste puhul: pırıl pırıl (särav). Kuigi ülalmainitud konstruktsioonid on väga populaarsed, on nende mudelid kindlaksmääratud (välja arvatud grupp C) ning uute elementide loomine piiratud.

Temaatilised sõnad

Naljakad või veidrad vanasõnad ja idioomid

Tagasi üles