Sisu juurde

taani

Dansk sprog

Emakeelena kõnelejate arv

5,6 miljonit

Ametlik keel

Taanis (5,5 miljonit), kaasa arvatud Fääri saartel (50 000), EL

Vähemuskeel

Vähemuse eriõigused Saksamaal (~40 000) and Gröönimaal (~10 000)

Diasporaa

USA, Kanada

Tähestik
29 tähed
Grammatilised käänded
0
Keelekood
da, dan
Keeletüpoloogia
keskmiselt flekteeriv , liitsõnamoodustus , SVO
Keelkond
Indoeuroopa, põhjagermaani, idaskandinaavia
Murrete arv
Ligi 30, kolm murderühma (saarte murded, jüüti murded ja Bornholmi murre) pluss rootsi-taani murded ajaloolistel Taani aladel Lõuna-Rootsis (eriti Skåne)

Pikim sõna

dekontekstualiseerimisproblemaatika
kinnisvarateenuse assistendi haridus

Imelik sõna või lause

murdes: "saar jões"
hirmust karjuma
seitse konsonanti järjest
Lambad ei saa lambaid, nad saavad tallesid.

Kirjasüsteem ja hääldus

Taani tähestikus on 29 tähte, nende hulgas mitte-ladina æ, ø, å lõpus. "Y" on täpitähe ü asemel, q, w, x-i kasutatakse üksnes võõrsõnades. Æ ja ø on iseenesest küllalt spetsiifilised (vastavad ä-le ja ö-le mõnes teises keeles), aga "ringiga a" (bolle-å) kinnitab tõepoolest, et taani keel kuulub skandinaavia keelte hulka.

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • æ
 • ø
 • å

Raske öelda, millal muutus viikingite vana norra keel taani keeleks, aga maailma vanima monarhiana võib Taani uhke olla 54 kuninga (tänapäeval kuningannade) katkematu valitsemise üle, kellest igaüks kõneles veidi rohkem taani keelt (ja mõned, paraku, alamsaksa). Esimese ametliku kuninga, Gorm den Gamle (Gorm Vana) poeg või pigem tema müürsepp kasutas ruunikirja, et avaldada austust oma vanematele (ja iseendale) kuulsatel Jellingi kividel umbes 1050 aastat tagasi:

haraltr (Harald) * kunukR (kuningas) * baþ (küsitud ) * kaurua (nikerdama) * kubl (mälestuskivi) * þausi * aft (pärast) * kurm faþur sin (Gorm isa tema) * auk aft (ja pärast) * þąurui (Thyra) * muþur (ema) * sina (tema) * sa (see) haraltr (Harald) * ias (kes) * sąR (tema ise) * uan (võitis) * tanmaurk ala (Kogu Taani) * auk nuruiak (ja Norra) * auk tani karþi kristną (ja ristis taanlased)

Taani häälikusüsteem on tugevalt kaldu vokaalide poole. Konsonante on 17, lühikesi vokaale 15, pikki 12 ja diftonge 25.. Kuulus näide on lause æ ø i æ å, mis tähendab läänemurdes "saar jões". Konsonante kasutatakse sageli üksnes vokaalide tooni või pikkuse muutmiseks ja neid ei hääldatagi. Seega on 'g' hääldamatu sõnas kugle ([ku:le], 'gloobus') ja moodustab diftongi sõnas mig ([mai], 'mina'). Kõige erilisem taani keele häälik on kõrisulghäälik, nagu araabia keeles, aga kuuldav enamasti vaid kui mingi kriiksuv heli. Kõrisulghäälik vastab rootsi keele tooniaktsendile ja võib olla ainus tunnus, mis eristab kaht sõna, näiteks hun ([hun], 'tema') ja hund ([hun'], 'koer'). Kõrisulghäälikut ei märgita kirjas, sellepärast on seda keerukas õppida ja selle järgi saab kergesti aru, kas taani keel on rääkija emakeel. Veel üks taani keele väga eriline tunnus on sõna "jah", mille hääldamisel hingatakse sisse: ja. Seda kasutab kuulaja vestluses kui toetavat sõna, et väljendada tähelepanu, nõusolekut ja kaastunnet. Naised kasutavad seda palju sagedamini kui mehed, ja vahel öeldakse sisse hingates isegi lühikesi lauseid.

Grammatika

Taani keeles puuduvad verbidel muutelõpud märkimaks isikut või arvu ja nimisõnadel pole käändelõppe, aga erijoonena on nimisõnadel enkliitilised määravad artiklid:

Üldine Kesksugu
Umbmäärane
auto
Määrav
see auto
Umbmäärane
lennuk
Määrav
see lennuk
Ainsus en bil bilen et fly flyet
Mitmus biler bilerne fly flyene

Sõnamoodustus ja sõnavara

Taanlased võivad uusi sõnu luua liitmise teel, näiteks ejendomsavancebeskatningsloven (varamüügimaksuseadus), seega teoreetiliselt on taani keele sõnavara piiramatu. Taanlased on mõned sõnad laenanud, nende seas ombudsmand (vahendaja) ja køkkenmødding (arheoloogilised köögijäänused), kuid on palju taani kultuuriga seotud sõnu, mida tõlkida on keeruline. Kuulsaim on hyggelig (umbkaudu mugav), mida peetakse unikaalseks taani meeleseisundiks. On olemas isegi vastav tegusõna, hygge, mis märgib spetsiaalset 'mugavlemist'.

Taani Keele Akadeemia (Dansk Sprognævn) avaldab regulaarselt uusi taani keele sõnu ja nende seas on palju kultuuriliselt tõlkimatuid, näiteks:

 • skatteskrue
  maksupigistus
 • fredagsbar / torsdagsbar
  reede baar / neljapäeva baar
 • borgerdyr
  kodanlik loom
 • bopælsforælder
  see vanem, kelle aadressile on laps registreeritud
 • omsorgssvigte
  "mitte vaatama korralikult ühiskonnast sõltuvate inimeste järele" [öeldakse sotsiaalhoolekande kohta]

Mis puutub söömisse, siis taani keel on natuke kääbikusarnane, kasutades terminit frokost (sõna-sõnalt 'varane toit') lõunasöögi tähenduses ja middag (sõna-sõnalt 'keskpäev') õhtusöögi märkimiseks. Regionaalselt on olemas isegi termin hilisõhtuse söömaaja kohta aftenskaffe (õhtukohv).

Traditsioonilise kalapüügirahvana on taani keeles enam kaladega seotud idioome kui teistes keeltes. Ilusat tüdrukut võib näiteks võrrelda "vintske heeringaga" (sej sild) ja rumalat isikut tursaga (torsk).

Murded

Skandinaavia keelte vahel ei ole kindlaid murdepiire ja taani, rootsi ning bokmål-norra keele erinevused on nii väiksed, et veidi praktikat ja kannatust ning üht keelt tundes võib ka teistest aru saada, eriti kirjapildis.

Taani murdepiirkondi saab määrata nimisõna sugude arvu järgi. Standardkeelel (rigsdansk) on kaks sugu, ida- ja lõunamurretel kolm, läänes vaid üks. Ülitsentraliseeritud kultuuripoliitika ja 40% elanikkonna koondumine pealinna piirkonda (Kopenhaagen) ühelt poolt ja teisalt tänapäeva liikuv eluviis ning massimeedia muudavad tasapisi murded aktsendiks ja enamik noori inimesi kasutavad vähe murdesõnu või ei kasuta neid üldse. Ainus sõna, mis ei pärine Kopenhaagenist, kuid mida rahva seas tuntakse, pidavat olema træls (ärritav).

Kuulsad selles keeles rääkijad

 • H. C. Andersen (muinasjutuvestja)
 • Søren Kierkegaard (filosoof)
 • Karen Blixen (kirjanik)
 • Lars von Trier (filmirežissöör)
 • Mads Mikkelsen (näitleja)

Temaatilised sõnad

Naljakad või veidrad vanasõnad ja idioomid

Tagasi üles