Doorgaan naar de inhoud

Kroatisch

Hrvatski jezik

Aantal moedertaalsprekers

4,4 miljoen

Officiële taal in

Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië; (een van de 7 officiële talen van Vojvodina),, EU

Minderheidstaal in

Montenegro, Hongarije, Oostenrijk, Italië, Roemenië

Taal van diaspora

Duitsland, Zweden, Frankrijk en andere West-Europese landen, Argentinië, Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland

Alfabet
27 letters - 30 fonemen (nj, lj, dž zijn fonemen geschreven met twee letters)
Grammaticale naamvallen
7
Taalcode
hr, hrv
Taalkundige tipologie
flexief , pro-drop , SVO
Taalfamilie
Indo-Europees, Slavisch, Zuid-Slavisch
Aantal dialecten
3 dialectgroepen met ongeveer 25-30 subdialecten

Langste woord

erfgename van de troon

Eigenaardig woord of zin

Bovenaan branden bergen slechter.
4 verschillende toonhoogte-accenten

Inleiding

Het Kroatisch ligt zeer dicht bij het Servisch, Bosnisch en Montenegrijns. Het Kroatisch ontwikkelde zich als literaire taal in de 15-de eeuw in vele lokale varianten en het verkreeg zijn huidige vorm (met een paar verschillen) in de 19-de eeuw.

In de 19-de eeuw was er een sterke beweging voor een gemeenschappelijke Zuid-Slavische taal. Onder invloed daarvan werden zeer vergelijkbare standaardtalen bedacht voor het Servisch en het Kroatisch, en daarom namen veel mensen in het grootste deel van de 20e eeuw aan, dat er slechts één taal, het Servo-Kroatisch (of Kroatisch-Servisch) was. Anderen vonden dat twee aparte talen (Kroatisch en Servisch). Montenegrijns kan, vanwege zijn intellectuele woordenschat en gespecialiseerd lexicon, beschouwd worden als een variant van het Servisch, hoewel er veel onderscheidende kenmerken zijn. Het is moeilijk te zeggen wat standaard Bosnisch is, maar het is zeker dat het een positie tussen het Servisch en Kroatisch inneemt en verschillende varianten heeft; het is ook het dichtst bij het Montenegrijns. Toch kunnen sprekers van de vier talen met elkaar communiceren zonder tolken. De belangrijkste verschillen worden weergegeven in de gespecialiseerde woordenschat van bijna elk gebied. Kroaten en Serviërs kunnen elkaar nauwelijks begrijpen als het over wiskunde, biologie, wet of zelfs koken gaat, tenzij ze de woordenschat van de andere geleerd hebben. Er moet ook opgemerkt worden, dat er ook in het schrijven verschillen zijn. Het Servisch en Montenegrijns kan zowel met hetLatijnse als het Cyrillische alfabet geschreven worden, terwijl het Kroatisch en het Bosnisch alleen met het Latijnse alfabet geschreven wordt.

Slavische talen zijn verdeeld in drie subgroepen: West-Slavische (Pools, Tsjechisch, Slowaaks, Sorbisch, Kashub, Slovinciaans), Oost-Slavische (Oekraïens, Wit-Russisch, Russisch en Rusyn) en Zuid-Slavische (Sloveens, Kroatisch, Servisch, Montenegrijns, Bosnisch, Macedonisch en Bulgaars).

De Baška tablet (Baščanska ploča) dateert ongeveer uit het jaar 1100

Dialecten

Het Kroatische grondgebied is verdeeld in drie dialectgebieden: Shtokaviaans, Kajkaviaans en Chakaviaans. Ook de literatuur ontwikkelt zich in alle drie de dialecten, maar meest in Shtokaviaans, dat gebruikt werd als basis voor het opstellen van de standaardtaal.

 • Čakavsko narječje
 • Kajkavsko narječje
 • Štokavsko narječje

Bron: Wikimedia Commons

Schrijfsysteem en uitspraak

 • a
 • b
 • c
 • č
 • ć
 • d
 • đ
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • š
 • t
 • u
 • v
 • z
 • ž

Het Kroatisch wordt geschreven met het Latijnse alfabet, maar in het begin van de Kroatische hertogdommen werd het met het Glagolitische alfabet geschreven, speciaal gemaakt voor de Slavische talen, of met de zogenaamde westerse Cyrillisch (bosančica). Gedurende enige tijd werden de drie schriften tegelijkertijd in verschillende regio's gebruikt, maar soms ook in dezelfde regio. Uiteindelijk bleef enkel het Latijnse schrift over. De huidige spelling is fonetisch, d.w.z. dezelfde letter wordt altijd op dezelfde manier gelezen. Er zijn 27 letters: de basis-Latijnse letters zonder x, y en q, met de toevoeging van č, ć, đ, š en ž. Er zijn nog drie overige fonemen, geschreven met twee letters, lj, nj en .

Het is daarom erg gemakkelijk een Kroatische tekst te lezen. Het enige probleem is de klemtoon, want elke lettergreep (behalve de laatste) kan de nadruk krijgen, hoewel een onjuiste klemtoon de betekenis van een woord zelden volledig kan veranderen. Dit is echter niet waar voor het toonhoogte accent (er zijn vier verschillende toonhoogte accenten, vergelijkbaar met de tonen van het Chinees: twee dalende en twee stijgende, en elk ervan kan lang of kort zijn). Bijvoorbeeld, de zin "Gore gore gore gore" heeft vier schijnbaar identieke woorden, maar door de verschillende toonhoogte-accenten hebben ze vier verschillende betekenissen: "Bovenaan branden bergen slechter."{/I}

Grammatica

In het algemeen kan men zeggen dat de grammatica van het Kroatisch, zoals de grammatica van alle Slavische talen, zeer complex is. Er zijn twee getallen (enkelvoud en meervoud), met elk zeven naamvallen (nominatief, genitief, datief, accusatief, vocatief, locatief en instrumentalis), en dit alles moet worden gecombineerd met drie geslachten (mannelijk, vrouwelijk en onzijdig); om de vorm van een zelfstandig naamwoord te kennen, moet men dus zeven naamvallen, twee getallen en drie geslachten overwegen, dus theoretisch 42 mogelijke vormen. De werkwoorden hebben zeven tijden (tegenwoordige, toekomende I, toekomende II, onvoltooid/aorist, voltooide en volstrekst voltooide verleden tijd) en twee getallen (enkelvoud en meervoud). Er zijn drie personen (ik, jij, hij/zij/het in het enkelvoud, en in het meervoud: wij, jullie, zij). Werkwoorden hebben ook twee aspecten (perfectief en imperfectief), en het aspect van elk werkwoord moet worden geleerd, want het verandert het vervoegingspatroon dat zal gekozen worden: bijvoorbeeld skočiti ("springen") en skakati ("herhaaldelijk springen ").

Bovendien zijn veel voorkomende werkwoorden onregelmatig en hebben hun eigen uitgangen. Er zijn ook bijzonderheden op gebied van klankveranderingen binnen woorden (assibilatie, palatalisatie, enz.). Net als zelfstandige naamwoorden zijn ook bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden ingewikkeld. Bijvoeglijke naamwoorden kunnen ook bepaald of onbepaald zijn.

Woordvorming en lexicon

Voorbeelden van vervoeging:

Tegenwoordige tijd:

Enkelvoud Meervoud
1-ste persoon idem
ik ga
idemo
wij gaan
2-de persoon ideš
jij gaat
idete
jullie gaan
3-de persoon ide
hij/zij gaat
idu
zij gaan

Aorist:

Enkelvoud Meervoud
1-ste persoon pođoh
ik ging
pođosmo
wij gingen
2-de persoon pođe
jij ging
pođoste
jullie gingen
3-de persoon pođe
hij/zij ging
pođoše
zij gingen

Voltooid:

Enkelvoud Meervoud
1-ste persoon išao sam
ik ging — mannelijk
išla sam
ik ben gegaan - vrouwelijk
išli smo
wij gingen — mannelijk
išle smo
wij gingen — vrouwelijk
2-de persoon išao si /išla si
jij ging — mannelijk/vrouwelijk
išli ste/išle ste
jullie gingen — mannelijk/vrouwelijk
3-de persoon išao je/išla je
Hij ging/ zij ging
išli su/išle su
zij gingen — mannelijk/vrouwelijk

Er is ook een voltooid verleden tijd en ook twee toekomende tijden (I en II)

Zelfstandige naamwoorden:

Enkelvoud Meervoud
Nominatief stol
tafel
stolovi
tafels
Genitief stola
van de tafel
stolova
van tafels
Datief stolu
naar de tafel
stolovima
naar tafels
Accusatief stol
tafel
stolove
tafels
Vocatief stole
tafel!
stolovi
tafels!
Locatief o stolu
betreffende de tafel
o stolovima
aangaande tafels
Instrumentalis stolom
met een tafel
stolovima
met tafels

Elk zelfstandig naamwoord heeft een geslacht (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig). Het bovenstaande voorbeeld toont een mannelijk zelfstandig naamwoord. Vrouwelijke en onzijdige substantieven hebben verschillende uitgangen. Als een zelfstandig naamwoord wordt geleerd, moet men het geslacht er bij leren (zoals in het Duits).

Het Kroatisch gebruikt de medeklinker R as een klinker in sommige woorden, bijvoorbeeld smrt (“dood”), krv (“bloed”), brv (“brugje”), enz. Er zijn woorden met 5 of 6 opeenvolgende medeklinkers zonder een klinker, zoals smrtno (“dodelijk”), stvrdnuti (“harden”)…

In het Kroatisch zijn er eigenlijk 31 fonemen, omdat een tweeklank (uitgesproken als ie of ) geschreven wordt als je of ije.

Themawoorden

Grappige of vreemde traditionele spreekwoorden en uitdrukkingen

Terug naar boven