Pereiti prie turinio

Kroatų

Hrvatski jezik

Kalbos nešiotojų skaičius

4,4 milijono

Oficiali kalba

Kroatijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Serbijoje (viena iš 7 oficialių Vojevodinos kalbų), ES.

Mažumos kalba

Juodkalnijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Slovakijoje, Italijoje, Rumunijoje

Diasporos kalba

Vokietijoje, Švedijoje, Prancūzijoje ir kitose vakarinėse ES valstybėse, Argentinoje, JAV, Kanadoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje

Abėcėlė
27 raidės - 30 fonemų (nj, lj, dž - fonemos, kurios išreiškiamos dviem raidėm)
Gramatiniai linksniai
7
Kalbos kodas
hr, hrv
Lingvistinė tipologija
Flektyvus , pro-drop , SVO
Kalbų šeima
Indoeuropiečių kalbų šeima, Slavų grupė, Pietų Slavų grupė
Dialektų skaičius
trys dialektų grupės su 25-30 subdialektų.

Ilgiausias žodis

sosto įpėdinė

Įdomus žodis arba sakinys

Viršuje kalnai dega blogiau.
4 skirtingų tonų kirčiai

Įvadas

Kroatų kalba yra labai panaši į serbų, bosnių ir Juodkalnijos kalbas. Kroatų kalbos literatūrinė forma pradėjo formuotis 15 amžiuje iš daugybės vietinių variantų ir galutinai susiformavo 19 amžiuje.

19 amžiuje vyko judėjimas už vieningą pietų slavų kalbą. Šio judėjimo įtakoje, labai panašios literatūrinės kalbos buvo sukurtos ir serbų ir kroatų kalboms, dėl šitos priežasties dauguma žmonių 20 amžiuje manė, kad egzistuoja tik viena serbų-kroatų arba kroatų-serbų kalba. Kiti galvojo, kad yra dvi atskiros kalbos. Juodkalnijos kalbą dėl jos intelektualiosios ir specialiosios leksikos galima laikyti serbų kalbos variantu. Sunkiau apibrėžti literatūrinę bosnių kalbą, bet yra akivaizdu, kad ji yra tarp serbų ir kroatų kalbos, yra keli kalbos variantai, arčiausiai jų yra Juodkalnijos kalba. Bet kuriuo atveju šių keturių kalbų nešiotojai gali apsieiti bendraudami be vertėjų pagalbos. Ryškūs skirtumai atsiranda tik specializuotoje įvairių sričių leksikoje. Kroatai ir serbai sunkiai vienas kitą supranta, kai kalbama apie matematiką, biologiją, teisę arba maisto ruošimą, nebent prieš tai būtų studijavę savo pašnekovų leksikos ypatybes. Yra skirtumai ir rašyboje: serbai ir juodkalniečiai gali naudoti ir lotynų abėcėlę, ir kirilicą, o kroatai ir bosniai naudoja tik lotynų abėcėlę.

Slavų kalbos skirstomos į tris grupes: vakarų slavų (lenkų, čekų, slovakų, serbų, kašubų, slovėnų), rytų slavų (ukrainiečių, baltarusių, rusų, rusėnų), o taip pat pietų slavų (slovėnų, kroatų, juodkalniečių, bosnių, makedonų, ir bulgarų).

Baškų plokštė datuojama apytiksliai 1100 m.

Dialektai

Kroatijos teritoriją galima suskirstyti į tris dialektų zonas: Štokavų, Kajkavų, Chakavų. Literatūra buvo visuose dialektuose, bet labiausiai Štokavų, šių dialektų pagrindu ir buvo sukurta literatūrinė kroatų kalba.

 • Čakavsko narječje
 • Kajkavsko narječje
 • Štokavsko narječje

Šaltiniai: Wikimedia Commons

Rašyba ir tarimas

 • a
 • b
 • c
 • č
 • ć
 • d
 • đ
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • š
 • t
 • u
 • v
 • z
 • ž

Kroatų rašte naudojama lotynų abėcėlė, nors pradžioje buvo rašoma glagolicos abėcėlė, sukurta specialiai slavų kalboms, taip vadinamąja vakarų kirilica (bosančica). Visi raštų variantai kurį laiką egzistavo kartu įvairiuose regionuose, o kartais netgi viename regione. Galų gale liko tik lotynų abėcėlė. Šiuolaikinė ortografija remiasi fonetiniu principu, tai yra vienos ir tos pačios raidės skaitosi visada vienodai. Abėcėlėje yra 27 raidės: lotynų abėcėlė be x, y ir q, pridėjus č, ć, đ, š ir ž. Yra trys fonemos, kurios žymimos dviem raidėm: lj, nj ir .

Skaityti kroatų kalba yra paprasta, tik kirtis gali kristi ant bet kurio skiemens (išskyrus paskutinįjį), o neteisingas žodžio kirčiavimas gali keisti žodžio reikšmę. Bet tai neliečia toninių kirčių ( yra keturios toninių kirčių rūšys, panašios į kinų kalbos kirčių tonus: du kylantys ir du besileidžiantys, kiekvienas iš jų gali būti arba trumpas, arba ilgas). Pavyzdžiui, sakinyje "Gore gore gore gore" yra keturi vienodi žodžiai, bet kiekvienas toninis kirtis suteikia žodžiams vis kitą reikšmę: "Viršūnėje kalnai blogiau dega. "

Gramatika

Kaip ir visų slavų kalbų, kroatų gramatika yra sudėtinga. Yra vienaskaita ir daugiskaita, kiekviename iš jų yra septyni linksniai (vardininkas, kilmininkas, galininkas, šauksmininkas, vietininkas, įnagininkas) ir visa tai kombinuojama su trimis gramatinėmis giminėmis (vyrų, moterų ir niekatroji). Norint nustatyti daiktavardžio formą reikia turėti omenyje septynių linksnių, dviejų skaičių ir trijų gramatinių giminių galūnes, tad teoriškai egzistuoja 42 galimos žodžio formos. Veiksmažodžiai turi septynis laikus (esamąjį, būsimąjį I, būsimąjį II, aoristą, imperfektą, perfektą ir pliuskvamperfektą). Taip pat gramatikoje yra du skaičiai (vienaskaita, daugiskaita), tris asmenis (vienaskaita - aš, tu, jis/ji/niekatroji; daugiskaita - mes, jus, jie). Vieksmažodžiai būna dviejų tipų (proceso ir rezultato): eigos veikslas ir įvykio veikslas. Ir kiekvieno veiksmažodžio kaitybą reikia atsiminti, todėl, kad nuo jo priklauso asmenavimo šablono pasirinkimas, pavyzdžiui, skočiti ("šokti") ir skakati ("šokinėti").

Dauguma dažnai vartojamų veiksmažodžių yra netaisyklingi ir turi ypatingas galūnes. Yra garsų kitimas žodžio šaknyje (asibiliacija, palatalizacija ir taip toliau). Būdvardžiai ir įvardžiai kaip ir daiktavardžiai yra sudėtingi. Būdvardžiai gali būti apibrėžti ir neapibrėžti.

Žodžių daryba ir leksika

Veiksmažodžių asmenavimo pavyzdžiai:

Esamasis laikas:

Vienaskaita Daugiskaita
1-as asmuo idem
aš einu
idemo
mes einame
2-as asmuo ideš
tu eini
idete
jūs einate
3-ias asmuo ide
jis/ji eina
idu
jie eina

Aoristas:

Vienaskaita Daugiskaita
1-as asmuo pođoh
aš ėjau
pođosmo
mes ėjom
2-as asmuo pođe
tu ėjai
pođoste
jūs ėjote
3-ias asmuo pođe
jie/jos ėjo
pođoše
jie ėjo

Perfektas:

Vienaskaita Daugiskaita
1-as asmuo išao sam
aš ėjau (vyras)
išla sam
aš ėjau (moteris)
išli smo
mes ėjome - vyriška
išle smo
mes ėjome - moteriška
2-as asmuo išao si /išla si
tu ėjai - vyras/moteris
išli ste/išle ste
jūs ėjote - vyriška/moteriška
3-ias asmuo išao je/išla je
jis ėjo/ji ėjo
išli su/išle su
jie/jos ėjo

Taip pat be pluskvamperfekto yra dar du ateities laikai (I ir II).

Daiktavardžiai:

Vienaskaita Daugiskaita
Vardininkas stol
stalas
stolovi
stalai
Kilmininkas stola
ant stalo
stolova
stalų
Naudininkas stolu
į stalą
stolovima
ant stalų
Galininkas stol
stalas
stolove
stalai
Šauksmininkas stole
stalai!
stolovi
stalai!
Vietininkas o stolu
apie stalą
o stolovima
apie stalus
Įnagininkas stolom
su stalu
stolovima
su stalais

Kiekvienas daiktavardis turi gramatinę giminę (vyrišką, moterišką, niekatrąją). Aukščiau pateikti pavyzdžiai yra vyriškos giminės. Moteriškos ir niekatrosios giminės daiktavardžiai turi kitas linksnių galūnes. Mokantis kalbos yra svarbu žinoti daiktavardžio gramatinę giminę (kaip ir vokiečių kalboje).

Kroatai naudoja priebalsę R keliuose žodžiuose kaip balsis, pvz {SOUND1} ("mirtis"), {SOUND2} ("kraujas"), brv ("mažas tiltas"), ir tt. Yra žodžiai su 5 ar 6 priebalsiais iš eilės be balsių, pavyzdžiui, smrtno ("mirtingasis"), stvrdnuti ("sukietėja") ...

Kroatų kalboje yra 31 fonema, naudojami dvibalsiai (tariami ie arba , rašomi je arba ije).

Žodžių kamienai

Juokingos ar keistos tradicinės patarlės ir posakiai

Grįžti aukščiau