Pāriet uz saturu

Maltiešu valoda

Lingwa Maltija

Dzimtā valodā runājošo skaits

430 000

Oficiālā valoda

Maltā, ES

Diasporas valoda

Lielbritānijā, Austrālijā, ASV, Tunisijā

Alfabēts
Latīņu: 30 burti, 24 līdzskaņi un 6 patskaņi
Gramatiskie locījumi
0
Valodas kods
mt, mlt
Lingvistiskā tipoloģija
fleksīvā , morfoloģijas veidne , SVO
Valodu saime
Semītu
Dialektu skaits
-

Visgarākais vārds

atmosfēra

Dīvains vārds vai teikums

Salds persiks Ħal Għargħur sarkanajā zemē (smieklīga kļūda).

Vēsture

Maltas oficiālās valodas ir maltiešu un angļu; maltiešu valodai ir nacionālās valodas statuss. Neskatoties uz to, ka daudzums maltiešu prot angļu, ikdienā viņi biežāk lieto maltiešu valodu. Maltiešu valodas vēsture atspoguļo salas vēsturi: valoda, iespējami, radās kā pūniešu valodas dialekts, vēlāk, kad 870. gadā arābi iekaroja Maltu, to stipri ietekmēja arābu valoda, bez tam, maltiešu valoda gadsimtu garumā adaptēja dažu citu valodu elementus. Maltiešu valoda saglabāja savu semītu pamata struktūru, bet vārdi bija ņemami no Eiropas valodām, tādām, kā franču, itāļu, spāņu un angļu, jo jauni vārdi bija nepieciešami aprakstīt jaunas sociālās un biznesa nodarbošanās. Gadsimtiem ilgi maltiešu bija tikai runājamā valoda. 20. gadsimta sākumā tā kļuva par rakstu valodu, kurai bija piemērots nevis arābu raksts, bet latīņu alfabēts. Mūsdienu maltiešu valoda ir pilnīgi attīstīta valoda ar savu literatūru.

Dialekti

Dialektu starpības Maltā (un esošā klāt Gozo salā) nav zīmīgas. Tomēr dažādās pilsētās var viegli sadzirdēt zināmas atšķirības, kuras var skanēt tā: immorru (ejam!), citur tas skan šādi: immurru — O izmainījās uz U. Pastāv arī Q un K mija, šādi Qormi (pilsētas nosaukums) ir izrunājams ar Q, bet citur ar K.

Rakstības sistēma un izruna

Maltiešu rakstība ir uz latīņu alfabēta pamata, viņa bija standartizēta 1920. gadā un oficiāli pieņemta 1934. gadā. Ir ievērojamas īpašas raksta zīmes, lietojamas ortogrāfijā, piem., ġ, ċ un ż ar punktu vai ħ ar svītru. Digrafs għ reprezentē divas vēsturiskas skaņas, kuras ir saglabājušas arābu valodā, bet pazudušas daudzumā maltiešu valodas dialektu.

 • a
 • b
 • ċ
 • d
 • e
 • f
 • ġ
 • g
 • h
 • ħ
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • z
 • ż

Gramatika

Artikuls l- var mainīties uz il-. Piem.: l-isbaħ (visskaistākais), il-bir (vislabākais). L pirms līdzskaņa var būt asimilēts, šādi, cita il-dar forma ir id-dar; il-nar (uguns) mainās uz in-nar.

Viena no maltiešu valodas raksturīgām pazīmēm, mantotām no arābu valodas, ir triju līdzskaņu darbības vārdu sistēma, piemēram, kiser (viņš salauza). Trīs šā darbības vārda līdzskaņi ir: k, s, r. Jebkurā šā darbības vārda formā triju līdzskaņu secība paliek nemainīga, piem., ksirna (mēs salauzām). Pastāv dažādi darbības vārdu tipi: kārtni, nekārtni, defektīvi, "dobumaini", darbības vārdi ar dubultu līdzskani.

Maltiešu valodas darbības vārdu sistēma iekļāva arī romāņu darbības vārdus un pievienoja tiem maltiešu piedēkļus un priedēkļus, piem.: iddeċidejna ("mēs nolēmām") ← (i)ddeċieda ("nolemt"), romāņu darbības vārds + -ejna, maltiešu 1. personas daudzskaitļa perfekta marķieris.

Eksistē dažādi daudzskaiļa formu tipi: ġlekk (kleita) — ġlekkijiet (kleitas); bet: kelb (suns) — klieb (suņi). Romāņu izcelsmes vārdu daudzskaitļa formas parasti veidojamas divējādi: pievienojot "-i" vai "-jiet". Piemēram, lingwa (valoda) — lingwi (valodas), no sicīliešu lingua, lingui; pjanu (klavieres) — pjanijiet. Angļu izcelsmes vārdu daudzskaiļa formas veidojamas, pievienojot "-s" vai "-jiet", piemēram, friġġ, friġis no vārda fridge (ledusskapis). Citu vārdu daudzskailis var būt veidojams ar daudzskaitļa piedēkļiem. Daži vārdi, aizgūti no angļu valodas, var apvienot abu veidu piedēkļus, piemēram, brikksa no angļu brick (ķieģelis), kuram var būt kā vienskaitlinieka forma brikks, tā daudzskaitļa forma brikksiet.

Vārdu veidošana un leksikons

Var izdalīt divus maltiešu valodas variantus. Pirmo runā izglītoti un vidusšķiras valodas lietotāji Valletā (galvaspilsētā) un Slimā. Šo runātāju starpā ir bieža kodu pārslēgšana starp maltiešu un angļu valodām. Otro variantu runā lauku un industriālās teritorijās. Šis variants ir vairāk konservatīvs, saglabājis arābu valodas izplatītu variantu skaņas, viņam ir plašāks arābu izcelsmes vārdu krājums.

Maltas iedzīvotāji, ietekmēti maltiešu un angļu valodu, noteiktās vietās un noteiktās sociālās grupās bieži pārslēdz valodu kodus (tā saucamais 'Maltenglish').

Tematiski vārdi

Jocīgas vai dīvainas parunas un idiomas

Uz augšu