Sisu juurde

malta

Lingwa Maltija

Emakeelena kõnelejate arv

430 000

Ametlik keel

Malta, EU

Diasporaa

Suurbritannia, Austraalia, USA, Tuneesia

Tähestik
ladina: 30 tähte, 24 konsonanti ja 6 vokaali
Grammatilised käänded
0
Keelekood
mt, mlt
Keeletüpoloogia
flekteeriv , šabloonne morfoloogia , SVO
Keelkond
afroaasia keelkonna semiidi rühm
Murrete arv
-

Pikim sõna

atmosfäär

Imelik sõna või lause

Magus virsik Ħal Għargħuri punasel maal (prohmakas).

Ajalugu

Malta ametlikud keeled on malta ja inglise keel, kuigi rahvuskeel on malta keel. Enamik maltalasi räägib inglise keelt, kuid igapäevaelus kasutavad nad enam malta keelt. Malta keele ajalugu peegeldab selle saare ajalugu. Tõenäoliselt algas keel puunia keelest, kuid sattus hiljem tugeva araabia keele mõju alla, kui araablased vallutasid Malta aastal 870. Hiljem võttis malta keel omaks mitme teise keele elemente. Keel säilitas semiidi struktuuri, kuid et oli vaja uusi sõnu, mis kirjeldaks sotsiaal-ja ärivaldkonda, laenati sõnu Euroopa keeltest - prantsuse, itaalia, hispaania ja inglise keelest. Sajandeid oli malta keel suuline keel. Alles 20. sajandi algupoolel sai see kirjakeeleks ja võeti kasutusele lääne tähestik, hakates seda eelistama araabia omale. Tänapäeval on malta keel täieõiguslik keel omakeelse kirjandusega.

Murded

Malta (ja lähedalasuva saare Gozo) murrete mõiste on kitsuke. Linnade kaupa võib siiski leida kindlaid erinevusi, näiteks võib ühes kuulda immorru (lähme) ja teises sedasama immurru - O on muutunud U-ks. Ka Q muutub K-ks: Qormi (linna nimi) kuuldakse ühes kohas Q-ga, teises K-ga - Q on muutunud K-ks.

Kirjasüsteem ja hääldus

Malta keelt kirjutatakse ladina tähtedel baseeruvas tähestikus, mis standardiseeriti 1920ndatel ja võeti ametlikult kasutusele aastal 1934. Pane tähele erilisi tähekujusid ortograafias, näiteks punktiga ġ, ċ ja ż ning rõhtjoonega ħ. Täheühendus għ osutab ajalooliselt kahele häälikule, mis on säilinud araabia keeles, aga enamikus malta murretes kadunud.

 • a
 • b
 • ċ
 • d
 • e
 • f
 • ġ
 • g
 • h
 • ħ
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • z
 • ż

Grammatika

Artikkel on l-, millest võib saada il-. Näiteks: l-isbaħ (kõige ilusam), il-bir (kõige parem). Kindlate konsonantide ees võidakse I assimileerida, seega me ei ütle il-dar, vaid id-dar; il-nar (tuli) muutub: in-nar.

Üks malta keele iseloomulikke jooni on araabia keelest päritud verbide kolme konsonandi süsteem, näiteks kiser (ta murdis). Selle verbi kolm konsonanti on k, s, r. Ükskõik mis vormis jäävad need kolm konsonanti samas järjekorras alles, näiteks ksirna (me murdsime). On mitmesuguseid verbitüüpe: tugev, nõrk, mittetäielik, õõnes, topelt.

Malta keele verbisüsteem on hõlmanud romaani tegusõnad ning lisanud neile malta sufiksid ja prefiksid, näiteks iddeċidejna ("me otsustasime") ← (i)ddeċieda ("otsustama"), romaani tegusõna + -ejna, malta keele esimese isiku mitmuse perfekti tunnus.

Mitmust on erinevat tüüpi: ġlekk (kleit) – ġlekkijiet (kleidid); kuid: kelb (koer) - klieb (koerad). Romaani päritolu sõnadel on enamasti kaht tüüpi mitmus: lisatakse -i või -jiet. Näiteks, lingwa (keel) - lingwi (keeled), Sitsiilia lingua, lingui; pjanu (klaver) - pjanijiet. Inglise päritolu sõnade mitmuse tunnus on kas "-s" või "-jiet", näiteks, friġġ, friġis sõnast külmkapp. Mõnele sõnale saab mitmuse moodustamiseks lisada mõlemad sufiksid. Mõningatele inglise keelest laenatud sõnadele saab lisada mõlemad sufiksid, näiteks brikksa ingliskeelsest sõnast tellis, sellele kohaldub nii kollektiivne vorm brikks kui ka mitmuse vorm brikksiet.

Sõnamoodustus ja sõnavara

Võib eristada kahte malta keele varianti. Esimest räägivad Valletta (pealinn) ja Sliema haritud ja keskklassi inimesed. Nende puhul on sage üleminek ühelt keelelt teisele. Teist varianti räägitakse põllumajanduslikes ja tööstuspiirkondades. See on konservatiivsem variant, kus on säilinud araabia keele peamiste variantide kindlad häälikud ja rohkem araabia päritolu sõnu.

Malta rahvastik räägib soravalt nii malta kui ka inglise keelt ja läheb ühelt keelelt teisele üle (seda nimetatakse 'maltenglish') kindlates paikkondades ning sotsiaalsetes gruppides.

Temaatilised sõnad

Naljakad või veidrad vanasõnad ja idioomid

Tagasi üles