Pereiti prie turinio

Maltiečių

Lingwa Maltija

Kalbos nešiotojų skaičius

430 000

Oficiali kalba

Malta, ES

Diasporos kalba

Didžioji Britanija, Australija, JAV, Tunisas

Abėcėlė
Lotynų abėcėlė: 30 raidžių, 24 priebalsės ir 6 balsės
Gramatiniai linksniai
0
Kalbos kodas
mt, mlt
Lingvistinė tipologija
Flektyvus , Morfologiniai šablonai , SVO
Kalbų šeima
Semitų kalbų šeima
Dialektų skaičius
-

Ilgiausias žodis

atmosfera

Įdomus žodis arba sakinys

Saldus persikas raudonoje Hal Gharghur (staugūno) žemėje

Istorija

Oficialios Maltos kalbos yra maltiečių ir anglų kalbos, nors nacionalinė kalba yra maltiečių. Nepaisant to, kad beveik visi maltiečiai kalba angliškai. Gramatinis šios kalbos pagrindas yra punų dialektas ir arabų kalbos, taip pat įsisavinti kitų kalbų (prancūzų, italų, ispanų ir anglų) elementai. Maltiečių kalbos istorija lyg veidrodyje atspindi pačios salos istorija. Greičiausiai kalba užgimė kaip vienas iš punų dialektų, betvėliau kalba pakliuvo į stiprią arabų įtaką. Kalba išsaugojo savo semitišką stuktūrą, o nauji žodžiai, būtini naujų socialinių ir verslo procesų aprašymui, buvo importuojami iš europietiškų kalbų. Tik 20-o amžiaus pradžioje kalbą įgijo rašmenis: vietoj arabiškų rašmenų buvo pasirinkta lotynų abėcėlė. Šiandien maltiečių kalba yra pilnavertė kalba su savo literatūra.

Dialektai

Dialektų suvokimas Maltoje ( ir greta esančioje Gozo saloje) gana sudėtingas. Tačiau, keliaujant iš miesto į miestą, galima be didelio vargo pastebėti žodžių neatitikimus, pavyzdžiui, išgirsti immorru (einam), o kitame mieste immurru - "O" keičiasi į "U". Taip yra "Q" keitimas į "K": Qormi (miesto pavadinimas) vienoje vietovėje tariamas su "Q" raide, o kitoje - "K".

Rašyba ir tarimas

Maltos abėcėlės pagrindas yra lotyniškos raidės. Abėcėlė buvo standartizuota 1920 metais, oficialiai patvirtinta 1934. Yra išskirtinių raidžių rašyboje, pavyzdžiui ġ, ċ ir ż su tašku ir ħ su brūkšneliu viršuje. Dvigarsis għ atspindi du garsus, atkeliavusius iš arabų kalbos ir pasimetusius maltietiškuose dialektuose.

 • a
 • b
 • ċ
 • d
 • e
 • f
 • ġ
 • g
 • h
 • ħ
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • z
 • ż

Gramatika

Yra artikelis I-, kuris gali keistis į il-. Pavyzdžiui: l-isbaħ (pats gražiausias), il-bir (geriausias). I gali asimiliuotis prieš kai kuriuos priebalsius , todėl vietoj il-dar, maltiečiai sako id-dar; il-nar (ugnis) virsta: in-nar.

Vienas iš skiriamųjų maltų kalbos bruožų, yra paveldėta iš arabų kalbos veiksmažodžių triraidystė, pavyzdžiui kiser (jis sulaužė). Trys šio veiksmažodžio priebalsės: k,s,r, ir kaip veiksmažodis besikeistų, šios priebalsės išlaiko tą pačią seką, pavyzdžiui ksirna (mes sulaužėme). Yra įvairios veiksmažodžių rūšys: stiprūs, silpni, defektyvūs, tušti, dvigubinantys.

Kita maltų kalbos veiksmažodžių sistemos ypatybė: prie romanų kalbų kilmės veiksmažodžių jungiamosios arabiškos priesagos ir priešdėliai, pavyzdžiui: iddeċidejna ("mes nusprendėme") <-(i)ddeċieda ("spręsti"), tai - romanų kilmės veiksmažodis + -ejna, žymintis tobuląjį daugiskaitos pirmojo asmens veiksmažodį.

Yra daug būdų sudaryti daugiskaitos daiktavardžius: ġlekk (suknelė) - ġlekkijiet (suknelės), bet kelb (šuo) - klieb (šunys). Romanų kilmės daiktavardžių daugiskaita sudaroma pridėjus -i arba -jiet. Pavyzdžiui, lingwa (kalba) - lingwi (kalbos), nuo sicilietiško lingua, lingui; pjanu (fortepijonas) - pjanijiet. Anglų kilmės daiktavardžių daugiskaita sudaroma pridėjus -s, arba -jiet galūnę, pavyzdžiui, friġġ, friġis nuo žodžio frigde (šaldytuvas). Kai kurie žodžiai daugiskaitą žymėti gali bet kuria priesaga. Kai kurie angliški skoliniai sujungia abi priesagas, kaip brikksa iš anglų kalbos žodžio brick (plyta), ir įgyja arba bendro skaičiaus brikks arba daugiskaitos formą brikksiet.

Žodžių daryba ir leksika

Yra dvi maltiečių kalbos atmainos. Pirmąją naudoja išsilavinę žmonės ir vidurinioji klasė Valeto mieste (sostinė) ir Slime. Perėjimas nuo maltiečių kalbos į anglų yra labai dažnas tarp šios grupės kalbų nešiotojų. Antroji, konservatyvesnė kalbos atmaina naudojama žemės ūkio ir gamybos pramonės zonose. Ji išsaugojo atitinkamus garsus ir vyraujančią arabų kalbos įtaką, čia net ir leksika yra artimesnė arabų kalbai.

Maltiečiai, laisvai šnekantys ir maltietiškai, ir angliškai, pereina nuo vienos kalbos į kitą priklausomai nuo vietovės ir pašnekovų socialinio sluoksnio.

Žodžių kamienai

Juokingos ar keistos tradicinės patarlės ir posakiai

Grįžti aukščiau