Vissza a tartalomjegyzékhez

máltai

Lingwa Maltija

Anyanyelvi beszélők száma

430 000

Hivatalos nyelv a következő országokban:

Málta, EU

Nyelvi diaszpóra

Nagy-Britannia, Ausztrália, USA, Tunézia

Ábécé
Latin: 30 betű, 24 mássalhangzó és 6 magánhangzó
Nyelvtani esetek
0
Nyelvkód
mt, mlt
Nyelvi tipológia
flektáló , sablon morfológia , SVO
Nyelvcsalád
sémi
Nyelvjárások száma
-

Leghosszabb szó

atmoszféra

Érdekes szó vagy mondat

Édes barack Ħal Għargħur vörös földjén. (baklövés)

Történelem

Málta hivatalos nyelvei a máltai és az angol, a máltai egyúttal nemzeti nyelv is. Bár minden máltai tud angolul is, a mindennapi életben inkább a máltait használják. A máltai nyelv története a sziget történelmét tükrözi. A nyelv úgy indult, mint pun nyelvjárás, de később erős arab befolyás alá került, amikor az arabok meghódították Máltát 870-ben, és több más nyelvből vettek át elemeket az évszázadokon át. Míg megtartotta alapvető sémi struktúráját, szavakat az európai nyelvekből vett át, úgymint franciából, olaszból, spanyolból és angolból, amikor az új társadalmi és gazdasági tevékenységek ezt megkívánták. Évszázadokon keresztül a máltai csak beszélt nyelv volt. Csak a XX. sz. elején vált írott nyelvvé, a nyugati írást részesítve előnyben az arabbal szemben. Ma a máltai teljes körű nyelv saját irodalommal.

Nyelvjárások

Máltán (és a közeli Gozo szigetén) a nyelvjárások nem jellemzőek, bár bizonyos különbségeket észre lehet venni, ha egyik városból a másikba megyünk, így hallani lehet: immorru (menjünk), egy másik városban pedig: immurru - az O U-vá változott. A Q is K-ba ment át, így Qormi (városnév) hallható Q-val az egyik helyen K-val egy másik helyen.

Írásrendszer és kiejtés

A máltai nyelvet latin alapú ábécével írják, melyet az 1920-as években szabványosítottak és 1934-ben fogadtak el hivatalosan. Vannak speciális betűk, mint a pontos ġ, ċ, ż és az áthúzott ħ. A għ kettős betű történetileg két hangot képvisel, melyek az arabban fennmaradtak, de a legtöbb máltai nyelvjárásban eltűntek.

 • a
 • b
 • ċ
 • d
 • e
 • f
 • ġ
 • g
 • h
 • ħ
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • z
 • ż

Nyelvtan

A névelő l-, mely il-lé változhat. Pl.: l-isbaħ (a legszebb), il-bir (a legjobb). Az l hasonulhat bizonyos mássalhangzók előtt, így il-dar helyett id-dar; il-nar (a tűz) in-nar lesz.

A máltai egyik jellemzője, amit az arabból örökölt, a három-mássalhangzós igerendszer, például kiser (eltörte). Ennek az igének a három mássalhangzója a következők: k, s, r. Bármilyen formát is vesz fel ez az ige, ez a három mássalhangzó megmarad ugyanebben a sorrendben, például ksirna (eltörtük). Különböző típusú igék vannak: erős, gyenge, hiányos, üreges, duplázott

A máltai igerendszer újlatin igéket is tartalmaz, amelyekhez máltai képzőket és ragokat told, pl.: iddeċidejna (eldöntöttük) ← (i)ddeċieda (eldönt), egy újlatin ige + -ejna, máltai többes szám első személy befejezett jelző.

Többfajta többes szám van: ġlekk (ruha) - ġlekkijiet (ruhák); de: kelb (kutya) - klieb (kutyák). Az újlatin eredetű szavak többes számát általában kétféle módon lehet képezni: -i vagy -jiet hozzáadásával. Például lingwa (nyelv) - lingwi (nyelvek), a szicíliai lingua, linguiből; pjanu (zongora) - pjanijiet. Az angol eredetű szavak többes száma az -s vagy -jiet hozzáadásával történik, például friġġ, friġis a fridge (hűtőszekrény) szóból. Bizonyos szavak többes száma bármelyik többes jellel történhet. Néhány angolból kölcsönzött szó a kettőből összeolvadt toldalékot kaphat, mint a brikksa, mely az angol brick-ből (tégla) származik, ami megkaphatja a közös formát brikks vagy a többes formát brikksiet.

Szóképzés és lexikon

A máltainak két változatát lehet beazonosítani. Az egyiket a művelt középosztály beszéli Valettában (a fővárosban) és Sliemában. A nyelvváltás a máltai és az angol között gyakori ezeknél a beszélőknél. A másik változatot a mezőgazdasági és ipari vidékeken beszélik. Ez a változat konzervatívabb, megtartott bizonyos hangokat az arab fő változatából, továbbá több arab eredetű szót.

A máltai népesség, mivel jól beszél mind máltaiul, mind angolul, gyakran nyelvet vált bizonyos vidékeken vagy bizonyos társadalmi csoportokban (ezt maltenglish-nek nevezik).

Tematikus szavak

Mulatságos vagy furcsa hagyományos közmondások és szólások

Vissza az elejére