Прескочи към съдържанието

малтийски

Lingwa Maltija

Брой говорещи езика по рождение

430 000

Официален език в

Малта, ЕС

Език на диаспора

Великобритания, Австралия, САЩ, Тунис

Азбука
Латиница: 30 букви, 24 съгласни и 6 гласни
Граматически падежи
0
Езиков код
mt, mlt
Езикова типология
флективен , шаблонна (матрична) морфология , SVO
Езиково семейство
Семитско езиково семейство
Брой диалекти
-

Най-дълга дума

атмосфера

Странна дума или изречение

Сладка праскова в червената земя на Хал Гаргур (гаф, грешка)

История

Официалните езици на Малта са малтийски и английски език, малтийският има статут на национален език. Докато повечето малтийци могат да говорят английски, те използват малтийски повече в ежедневието си. Историята на малтийския език е отражение на историята на острова. Езикът вероятно се е появил като пунически диалект, но по-късно попада под силно арабско влияние, когато арабите завладели Малта през 870 г., и през вековете приема елементи на няколко други езици. Докато езикът запазил своята базова семитска структура, били внесени думи от европейски езици като френски, италиански, испански и английски, както и нови думи, необходими, за да опишат нови социални и бизнес дейности. В продължение на векове малтийският бил само говорим език. В началото на 20-ти век се превръща в писмен език, приемайки западната азбука вместо арабската писменост. Днес малтийският е пълноправен език със собствена литература.

Диалекти

Диалектите в Малта (и съседния остров Гозо) са тясно свързани. Но когато човек се движи от град на град, може лесно да почувства някои различия, така че на едно място може да се чуе: immorru (хайде), а на друго: immurru - О се променя във У. Налице е също така промяна на Q в K, така че Qormi (име на град) се чува с Q на едно място, а на друго с K.

Писмена система и произношение

Малтийски използва базирана на латиницата писменост, която се стандартизира през 1920 година и официално е приета през 1934 г. Забележете специалните символи, използвани в правописа, т.е. ġ, ċ и ż с точка и ħ с чертичка отгоре. Диаграфът għ исторически представлява два звука, които идват от арабския, но са били загубени в повечето диалекти на малтийски.

 • a
 • b
 • ċ
 • d
 • e
 • f
 • ġ
 • g
 • h
 • ħ
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • z
 • ż

Граматика

The {B}, статията {/ B} е L-които може да се променя на IL. Например: l-isbaħ (най-красивите), {} sound2 (най-доброто). The L могат да бъдат асимилирани в предната част на някои съгласни, така че вместо {} sound3, формата е id-dar; il-nar (огъня) става: in-nar. Членът е l-, което може да се променя на il-. Например: l-isbaħ (най-красивото), il-bir (най-доброто). Членът l може да бъде асимилиран пред някои съгласни, така че вместо il-dar, формата е id-dar; il-nar (огънят) става: in-nar.

Една от характеристиките на малтийския, наследени от арабския, е три-консонантната система на глаголите, например kiser (той счупи). Трите съгласни на този глагол са: k, s, r. Каквито и форми да приема този глагол, тези три съгласни остават в същия ред, като например ksirna (ние счупихме). Има различни видове глаголи: силни, слаби, дефектни, кухи, удвоени.

Малтийската глаголна система е включила също и романски глаголи с добавяне на малтийски наставки и представки към тях, например: iddeċidejna (решихме) ← (i)ddeċieda (реши), а романски глагол + -ejna, маркер за малтийско първо лице множествено число свършен вид.

Има различни видове множествено число: ġlekk (рокля) – ġlekkijiet (рокли); но: kelb (куче) - klieb (кучета). Думи от романски произход обикновено образуват множествено число по два начина: чрез добавяне на -i или -jiet. Например, lingwa (език) - lingwi (езици), от сицилиански lingua, lingui; pjanu (пиано) - pjanijiet. Думи от английски произход образуват множествено число с добавяне на "-s" или "-jiet", например, friġġ, friġis от думата хладилник. Някои думи могат да образуват множествено число със всяка от двете наставки. Някои заемки от английски могат да свържат двете наставки, например brikksa от английски brick, което може да съдържа или колективната форма brikks, или формата за множествено число brikksiet.

Словообразуване и лексика

Има две разновидности на малтийския. Първата се говори от образовани хора и средната класа в Ла Валета (столицата) и Слиема. Превключване между малтийски и английски се среща често сред тези говорещи езика. Втората разновидност се говори в селскостопански и промишлени зони. Този вид е по-консервативен, като запазва някои звуци, срещащи се в масовите варианти на арабския, и съхранява повече лексика от арабски произход.

Малтийското население, перфектно владеещо както малтийски, така и английски език, често превключва между тях (това се нарича "Maltenglish") в определени населени места, както и между определени социални групи.

Тематични думи

Забавни или странни поговорки и идиоматични изрази

Обратно горе