Pereiti prie turinio

Anglų

English language

Kalbos nešiotojų skaičius

360 milijonų, apie 70 milijonų Europoje

Oficiali kalba

54 šalys, pavyzdžiui Europoje: Didžiojoje Britanijoje (60 milijonų), Airijoje (4,5 milijono). Pasaulyje: Jungtinės Valstijos (267 milijono), Kanada (50 milijonų), Australija (18 milijonų), Naujoji Zelandija (4 milijonai). Anglų kalba taip pat naudojama buvusiose Britanijos ir Amerikos kolonijose kaip oficiali kalba administravimui, švietimui, verslui, nors dauguma šneka kitomis kalbomis privačiame gyvenime, pavyzdžiui Indija (125 milijonai angliškai kalbančių) ir Pakistanas (88 milijonai).

Diasporos kalba

Ispanijoje ir Prancūzijoje yra apie 3 mln. žmonių, laikančių save Jungtinės Karalystės Sandraugos piliečių palikuonimis, Afroamerikietiška anglų kalba Dominikos Respublikoje, Kanadoje ir iš dalies Jungtinėse Valstijose.

Abėcėlė
26 raidės
Gramatiniai linksniai
0
Kalbos kodas
en, eng
Lingvistinė tipologija
izoliacinis , SVO
Kalbų šeima
Indoeuropiečių šeima, Germanų atšaka, Vakarų Germanų grupė
Dialektų skaičius
apie 30 dialektų pačioje Anglijoje, apie 10 likusioje Jungtinės Karalystės dalyje, apie 20 - Airijoje ir smulkesnėse salose, apie 50 JAV, apie 10 Kanadoje, apie 15 - Australijoje ir Naujoje Zelandijoje, 10 - Indijoje, daugiau dešimties įvairiose Jungtinės Karalystės Sandraugos šalyse ir įvairiose užjūrio teritorijose

Ilgiausias žodis

politinis judėjimas Anglijoje už Anglikonų bažnyčios valstybinio statuso išsaugojimą
nebūdinga

Įdomus žodis arba sakinys

kiekvienas balsis dvigubas
iš septynių raidžių - 5 skirtingos balsės
tik 18 raidžių su vienu tipu balsių
septynios raidės ir nė vienos iš 5-ių balsių

Istorija

Anglų kalbos istorija - daugiausia yra sąveikos su kitomis kalbomis istorija. Ištisus šimtmečiais anglų kalba buvo kitų kalbų įtakoje.

Senoji anglų kalba buvo įtakojama keltų ir lotynų kalbų, kuriomis kalbėjo germanai, pirmieji apgyvenę salą, vėliau senoji skandinavų, kuria kalbėjo norvegų užkariautojai. Viduramžių anglų kalba buvo įtakojama normanų ir tuometinės prancūzų kalbos.

Šios sąveikos rezultatas yra tas, kad anglų kalbos leksika praturtėjo kitų kalbų žodžiais, ypač lotynų ir prancūzų. Žodžiai, susiję su mėsa, aišku, yra prancūzų kilmės, tačiau fermeriai išsaugojo germaniškus gyvūnų pavadinimus. Todėl egzistuoja tokios žodžių poros, kaip cow/ox (jautiena), arba beef ir deer (elniena). Dėl ne visai aiškių priežasčių anglų kalba neteko daugumos kintamų galūnių, kurios buvo būdingos anglų kalbai ankstyvajame kalbos raidos etape.

Gramatika

Yra du anglų kalbos gramatikos modeliai. Tradicinė gramatika, kurią studijuoja (arba ne) kalbos nešiotojai, labai skiriasi nuo tos, kurią studijuoja ne kalbos nešiotojai.

Tradicinė gramatika, kurią dėsto kalbos nešiotojams, turi taisykles, kurių ne kalbos nešiotojai, net ir nelabai išprusę, būtinai laikosi. Tai yra

 • nesakoma It's me (tai mane), nes "me" - galininkas.
 • nepradėti sakinių žodžiu hopefully, nes jis reiškia "viliuosi"
 • neužbaiginėti sakinių prielinksniais, nes prielinksnis privalo būti prieš daiktavardį

Rašyba

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Anglų kalbos rašmenys remiasi lotynų abėcėle iš 26 raidžių, vieno kirčio ir apostrofo. Anglų kalbos ortografija yra sudėtinga, ir egzistuoja tik netiesioginis ryšys tarp žodžių tarimo ir rašymo. Yra daugybė bendrų taisyklių, bet visos jos turi daug išimčių.

Visa tai reiškia, kad angliškai kalbantys vaikai praleidžia daug laiko mokykloje, mokydamiesi rašybos. Tai taip pat reiškia, kad angliškai kalbantiems žmonėms reikia daug dėmesio skirti teisingam žodžių tarimui paraidžiui, ir šis užsiėmimas jiems yra įprastas. Todėl labai svarbu yra žinoti raidžių pavadinimus.

 • A a
  ɛı
 • B b
  bi:
 • C c
  si:
 • D d
  di:
 • E e
  i:
 • F f
  ɛf
 • G g
  ʤi:
 • H h
  ɛiʧ
 • I i
 • J j
  ʤɛı
 • K k
  kɛı
 • L l
  ɛl
 • M m
  ɛm
 • N n
  ɛn
 • O o
  o
 • P p
  pi:
 • Q q
  kju:
 • R r
  ar
 • S s
  ɛs
 • T t
  ti:
 • U u
  ju:
 • V v
  vi:
 • W w
  'dʌbəlju
 • X x
  ɛks
 • Y y
  waı
 • Z z
  zi:, zɛd
 • '
  ə'pastrəfi

Raidė z turi du pavadinimus. [zi:] ji - vadinama amerikiečių anglų kalboje, ir [zɛd] vadinama visuose kituose variantuose.

Tam tikra prasme daugtaškiai yra labai svarbios raidės anglų kalboje, ypač amerikietiškoje anglų kalboje, juk dauguma žmonių ir praktiškai visa spauda keičia keiksmažodžius daugtaškiais, pavyzdžiui What the ...? (Kokio ...?) What the f...? (Kas per š...), What a ...ing idiot! (Kas per ...as idiotas!)

Ne vietinės rūšys

Europoje, anglų kalba dažnai naudojama, kaip lingva-franka tarpkultūriniame bendravime, bet ji neturi didelės įtakos vietiniams valdyme arba švietime (išskyrus privalomąjį dalyką mokykloje). Šios kalbos variantas ne anglų kalbos nešiotojams skiriasi nuo naudojamos anglų kalbos nešiotojų versijos, o tokie svarbūs kalbos nešiotojų variantų požymiai, kaip intonacijų modeliai ir skirtumas tarp apskaičiuojamų ir neapskaičiuojamų daiktartvardžių praktiškai išnyksta, kartu su artikeliais ir laiko formomis, kurie taip pat skiriasi nuo kalbos nešiotojų naudojamų variantų. Kai kurie žmonės galvoja, kad taip gali atsirasti europietiška anglų kalba ne nešiotojams, kuri taip skirsis nuo kalbos nešiotojų kalbos, kad pastarieji jos nebeatpažins ir jiems teks mokytis ją (nors neaišku, kaip tai gali atsitikti).

Garsai (fonetika)

Balsiai

Anglų kalboje nėra vieningos balsių sistemos, užtat yra eilė įvairių sistemų, kurios skiriasi atsiradimo vieta, klase ir kitais faktoriais, kurie persipina tarpusavyje. Maža to, balsių klasifikacija priklauso nuo balsių pasiskirstymo variacijų dialektuose, taip pasta tariama kai kuriuose dialektuose ['pastə] ir ['pæstə].

Štai pavyzdžiai standartinio balsių tarimo versijos Jungtinėje Karalystėje ir palyginimui JAV.

Jungtinė Karalystė (sunormintas tarimas)

Bendroji rašyba TFA Pavyzdys TFA Vertimas
ee, ea, e-e i bead bi:d Kamuoliukas
i ı bid bıd kainos pasiūlymas
e e bed bed lova
a æ bad bæd blogas
u- ʌ bun bʌn bandelė
ur, er ɜ burn bɜ:n deginti
u, oo, ue u suit su:t kostiumas
oo, ou ʊ soot sʊt pelenai
au, augh, ough o caught ko:t pagautas
o- ɒ cot kɒt gultas
a, ar- a: cart ka:t vežimas
tik nekirčiuotas
-a, -er ə speaker 'spi:kə oratorius
dvibalsiai
ay, ai-, a-e bay beı įlanka
i, i-e, igh, uy, -y buy baı pirkti
oy, oi- boy boı vaikas
uoy, ooey buoy buı plūduras
ow, ou- bow baʊ lankas
o, o-e, oe, oa- bow boʊ vaivorykštė

Jungtinės Valstijos (visuotinai priimtas tarimas)

Bendroji rašyba TFA Pavyzdys TFA Vertimas
ee, ea, e-e i bead bid Kamuoliukas
i ı bid bıd kainos pasiūlymas
e e bed bed lova
a æ bad bæd blogas
u- ʌ bun bʌn bandelė
ur, er ɝ burn bɝn deginti
u, oo, ue u suit sut kostiumas
oo, ou ʊ soot sʊt pelenai
au, augh, ough ɔ * caught kɔt pagautas
o- a * cot kat gultas
tik nekirčiuotas
-a, -e- ə Donna 'danə Dona (vardas)
-a, -e- ɚ Donner 'danɚ Doneris (vardas)
dvibalsiai
ay, ai-, a-e bay beı įlanka
i, i-e, igh, uy, -y buy baı pirkti
oy, oi- boy bɔı vaikas
uoy, ooey buoy buı plūduras
ow, ou- bow baʊ lankas
o, o-e, oe, oa- bow bɔʊ vaivorykštė

*Dauguma amerikiečių neskiria šių dviejų atvejų, išskyrus poziciją prieš pusbalsį arba /r/.

Žodžių kamienai

Juokingos ar keistos tradicinės patarlės ir posakiai

Grįžti aukščiau