Lingvistinė tipologija tiria ir klasifikuoja kalbas pagal jų ypatybes. Tai įgalina suskirstyti kalbas į stambesnes grupes pagal skambesį, morfologijos tipą, kuris joms būdingas arba nebūdingas, ir pagal tai, kaip sakiniuose išdėstyti elementai. Kai kurias ypatybes galima aptikti viso pasaulio kalbose. Faktas, kad dvi kalbos turi vieną ir tą pačią ypatybę, dar nereiškia, kad jos susijusios.

Pagrindinė žodžių tvarka

Vienas labiausiai paplitusių kalbų klasifikacijos būdų yra pagal įprastą vietą subjekto (S/veiksnio), veiksmažodžio (V/tarinio) ir objekto (O/tiesioginio papildinio) tokiuose sakiniuose kaip "Katinas valgo pelę".

SVO ("Katinas valgo pelę").

SOV ("Katinas pelę valgo").

VSO ("Valgo katinas pelę").

OSV ("Pelę katinas valgo").

OVS ("Pelę valgo katinas").

VOS ("Valgo katinas pelę").

Anglų yra SVO tipo kalba, nes bet kuri kita tvarka yra neteisinga arba keičia prasmę ("The mouse eats the cat" reiškia "Pelė valgo katiną"). Kitose kalbose, pavyzdžiui rusų, visi šie sakiniai bus teisingi, nors viena tvarka gali būti labiau paplitusi (šiuo atveju SVO). Eilėje kalbų žodžių tvarka gali priklausyti nuo įvairių parametrų. Prancūzų yra SVO tipo, bet konstrukcija SOV naudojama, kai objektas (O/papildinys) yra įvardis.

Labiausiai paplitęs žodžių tvarkos tipas yra SVO (vyrauja anglų, indoneziečių, kinų, ispanų ir kitose kalbose) ir SOV (būdingas japonų, persų, hindi ir turkų kalboms). VSO tvarka mažiau paplitusi (būdinga standartinei arabų ir airių kalbai, o trys likusios tvarkos, kurios stato objektą (tiesioginį papildinį) prieš subjektą (veiksnį) sutinkamos mažiau nei 5% pasaulio kalbų. Įdomu, kad Joda kalba, dėlioja žodžius OSV tvarka (Jėga savo tu stiprus, bet kai tau bus 900 metų, ne toks jau geras tu būsi).

Tonas ir kirtis

Kai kurios kalbos naudoja toną (garso aukštį), kad atskirtų žodžius. Geriausiu pavyzdžiu gali būti Šiaurės Kinijos (mandarinų) kalba, kurioje yra keturi tonai. Pavyzdžiui, (aukštu tonu) reiškia "mintį", (besileidžiančiu tonu) reiškia "keturis", o (su žemu besileidžiančiu ir kylančiu tonu) reiškia mirtį. Toninės kalbos yra paplitęs reiškinys Rytų Azijoje (kitos Kinijos kalbos, birmos, tajų, vietnamiečių ir daugelis kitų), taip pat pasitaiko Afrikoje (joruba) ir abejose Amerikose (navahų kalba).

Kalbos, kurios neturi tono, naudoja kirčiavimą (kai vienas skiemuo ištariamas stipriau, nei likusieji). Kai kuriose kalbose kirtis krenta atitinkamose žodžio skiemenyse (ant pirmojo vengrų kalboje, ant paskutiniojo prancūzų kalboje), bet kitose kalbose kirtis yra svarbus žodžių atskyrimui. Anglų ir rusų yra būtent tokios kalbos: kai “increase” yra daiktavardis, tuo tarpu “increase” - veiksmažodis, ir rusų kalboje - “muka” (miltai) prieš “muka” (kančia).

Izoliuotos ir sintetinės kalbos

Kalbas galima klasifikuoti pagal tai, kaip jos apibrėžia gramatines funkcijas. Izoliuotose kalbose, pavyzdžiui, kinų, žodžiai paprastai yra sudaryti iš vienos morfemos (kalbos vieneto, turinčio prasmę), tuo tarpu sintetinėse kalbose, jos gali būti sudarytos iš kelių morfemų. Anglų - saikinga sintetinė kalba (jame yra fleksijos, daugiskaitos priesaga "s" žodyje books (knygos), arba lotynų su išvystytu žodžių keitimu. Kitos kalbos, tokios kaip inuktiutas (rytų Kanados inuktiutas, visi dialektai, kuriais šneka inuitai) kartais vadinamos polisintetinėmis, nes turi daug besikeičiančių afiksų, ir vienas žodis tokiose kalbose atitinka visą sakinį kitose kalbose.

Sintetinės kalbas galima skirstyti į flektyvias ir agliutinatyvias kalbas. Agliutinatyviose kalbose kiekviena morfema turi vienintelę funkciją, ir žodžiai gali būti sudaryti iš daugybės morfemų. Turkų kalba yra geras agliutinatyvios kalbos pavyzdys. Žodis evlerimde reiškia "mano namuose" ir yra sudarytas iš morfemų: ev (dom), -ler (daugiskaita), -im (mano) ir -de (vietininko linksnis). Flektyviose kalbose afiksai gali atlikti kombinuotas funkcijas. Ispanų kalbos žodyje habló ("kalbėjo"), vienu metu nurodo ir praėjusį laiką, ir trečiąjį asmenį vienaskaitoje.

Tarp šių kategorijų nėra aiškių ribų, tačiau akivaizdu, kad kalba retai kada telpa tik į vieną kategoriją.