Preskoči do vsebine

Pogoji uporabe

Dobrodošli na lingvo.info! Za dostop oziroma uporabo spletne strani deutsch.info (“spletna stran”, “storitev”, “ponudnik”) se pričakuje, da si kot (“uporabnik”) pogoje uporabe naštete v nadaljevanju prebral, razumel in sprejel, ne glede na to ali si pri lingvo.info registriran kot član ali ne. Prosimo, da tekst v nadaljevanju natančno prebereš.

1. Splošno

 1. Celotno spletno stran lahko uporabljaš brez registracije. Vendar pa ta spletna stran obsega tudi igre in kvize, za katere se je morebiti potrebno registrirati.
 2. Strinjaš se z javno objavo nekaterih svojih podatkov uporabniškega profila (npr.: svojega uporabniškega imena, napredovanja pri igrah, online – statusa, izbrane jezikovne verzije, datuma registracije in datuma zadnje prijave kot tudi drugih podatkov, ki si jih prostovoljno posredoval vključno s profilom). Elektronski naslov in geslo ne bosta objavljena.

2. Varstvo podatkov

Ponudnik spletne strani se zaveda, da je zaščita osebnih podatkov zelo pomembna. Zaradi tega se spletna stran strogo drži pravil zakona o varstvu osebnih podatkov. Podrobnosti obdelave podatkov uporabnikov so urejene z zakonskimi določbami o varstvu podatkov.

3. Dolžnosti uporabnika

 1. Spletna stran se lahko uporablja izključno v namene dovoljene z zakonom.
 2. Prepovedano je blokiranje funkcij internetnih strani, prepisovanje, preurejanje ali kopiranje vsebin, programskih kod in/ali podatkov spletnih strani kot tudi avtomatiziran odpoklic vsebin, v kolikor se to ne zahteva za dovoljeno uporabo storitve spletne strani.

4. Spremembe storitev

Ponudnik si tudi pridržuje pravico, da ponujene storitve in usluge po lastni presoji brez najave spremeni ali z njimi zaključi.

5. Priznavanje pravic

 1. Ponudnik spletne strani ti kot uporabniku prizna osebno, po vsem svetu veljavno, neprenosljivo in neizključujočo pravico za uporabo uslug v skladu s temi pogoji uporabe.
 2. Kot uporabnik priznaš spletni strani po vsem svetu veljavno, neizključujočo, brezplačno, prenosljivo, časovno, vsebinsko in prostorsko neomejeno pravico, da ponudnik v vseh medijih, ki jih uporablja, uporabi vsebine, ki si jih izdelal. Ponudnik spletne strani ima pravico, da vsebine, ki si jih izdelal, uporabi v vseh medijih, da jih objavi, razmnožuje, reproducira in razširja ali pa jih prilagodi, spremini in predela.
 3. Kot uporabnik zagotavljaš, da vsebine, ki si jih pripravil, niso v lasti tretjih v okviru 5.2 in jih je možno uporabiti. Zagotavljaš, da razpolagaš z vsemi pravicami in pooblastili, ki so potrebni, in da lahko dopustiš pravico do uporabe vsebin, ki jih posreduješ.
 4. Pravice, ki si jih dovolil spletni strani in pred tem pojasnjene jamstvene in dopuščene pravice, se ne končajo z zaključkom uporabniškega razmerja.

6. Lastniške pravice

Vsi teksti, slike in druge vsebine, objavljene na spletni strani, z izjemo vsebin, ki jih posredujejo uporabniki - če ni drugače določeno - so avtorsko delo Copyright deutsch.info in jih brez pisne privolitve ponudnika niti uporabniki niti tretji online ali offline izven spletne strani ne smejo uporabiti.

7. Jamstvo

 1. Ponudnik se bo trudil, da bo spletna stran delovala brez napak in zanesljivo, vendar ne zagotavlja, da bo spletna stran v vsakem trenutku nenevarna, zanesljiva in brez napak ali pa da bo vedno delovala brez prekinitev, zamud ali pomanjkljivosti.
 2. Ponudnik izključuje jamstvo za manjše kršitve obveznosti, nastale zaradi nepazljivosti, v kolikor iz teh kršitev ni nastala življenjska, telesna ali zdravstvena škoda in v kolikor se to ne nanaša na garancije ali zahtevke po zakonu o jamstvu za proizvode. Nadalje se to tudi ne nanaša na jamstvo v zvezi s kršitvami obveznosti, katerih izpolnjevanje pravilno izpeljavo uporabniškega odnosa sploh omogoča in v katero sme uporabnik praviloma zaupati. Enako velja za kršitve obveznosti naših izpolnitvenih pomočnikov.
 3. Po zakonskih določilih ponudnik spletne strani kot ponudnik uslug ni zavezan kontrolirati posredovanih in shranjenih informacij ali raziskovati okoliščine, ki kažejo na protizakonito ravnanje. Zato ne prevzema nobenih odgovornosti za vsebine, podatke in /ali informacije, izjave ali vsebine na drugih spletnih straneh, dosegljivih preko linkov, ki so jih uporabniki dali na razpolago spletni strani.
 4. Kljub skrbni vsebinski kontroli ne prevzema ponudnik spletne strani nobenih jamstev za vsebine zunanjih linkov. Za vsebino strani, ki so dosegljive z linkom, so odgovorni izključno njihovi upravljalci.
 5. Ponudnik ni odgovoren za vsebino, točnost ali pravilnost propagandnih sporočil. Za vsebino reklamnih oglasov je odgovoren avtor vsakega oglasa sam. Enako velja za vsebino oglaševane spletne strani. Pri objavi propagandnega sporočila na spletni strani ne velja, da je ponudnik spletne strani istočasno odgovoren za protizakonito vsebino. Zaradi tega zanjo jamči izključno tisti, ki je reklamo pripravil oziroma posredoval.
 6. Kot uporabnik se zavezuješ, da od ponudnika spletne strani ne boš ničesar zahteval. To vključuje tudi odškodninske zahtevke, ki bi jih drugi uporabniki ali ostali tretji uveljavljali proti ponudniku zaradi kršitev svojih pravic, ki so nastale zaradi tebe oziroma zaradi vsebin, ki si jih pripravil. Uporabnik, ki je zadevne vsebine objavil na spletni strani, prevzame vse stroške, ki bi nastali ponudniku spletne strani na podlagi oškodovanja pravic tretjih, vključno s pravdnimi stroški, ki bi nastali na sodišču oziroma stroški za najem pravnega zastopnika. Vse nadaljne pravice kot tudi zahtevki za povračilo škode, ki bi jih uveljavljal ponudnik, ostanejo v veljavi.

8. Končne določbe

 1. Ti pogoji uporabe in vsi spori v zvezi s temi pogoji uporabe se urejajo v skladu z zakonodajo Zvezne republike Nemčije. Kraj izpolnitve in pristojno sodišče je Berlin, v kolikor je to v skladu z zakonom.
 2. Pravno obvezujoča različica tega sporazuma je nemška.
 3. Ponudnik spletne strani si pridržuje pravico, da te pogoje uporabe v vsakem trenutku in brez navedbe vzroka spremeni. Najnovejša verzija bo vedno na razpolago na linku. Posebna opozorila o spremembah uporabniških pogojev ne bodo objavljena, ker je odgovornost vsakega uporabnika, da se sam seznanja z najnovejšimi pogoje uporabe. Če uporabnik po spremembi uporabniških pogojev spletno stran še naprej uporablja, pomeni, da se s spremembami strinja.
 4. Ponudnik ima pravico z naznanilom po elektronski pošti v roku štirih tednov prenesti svoje pravice in obveznosti iz tega uporabniškega razmerja popolnoma ali deloma na tretjega.
 5. Informacije o vzpostavitvi stika s ponudnikom ali administratorjem spletne strani najdete na kontaktni strani.

Zadnje spremembe: 01. september 2014

Nazaj na vrh