Sisu juurde

Kasutustingimused

Tere tulemast veebilehele lingvo.info! Juurdepääs lehele lingvo.info ("veebileht", "teenus", "teenusepakkuja") ja selle kasutamine tähendab, et sina ("kasutaja") oled lugenud, mõistnud ja aktsepteerinud järgmisi kokkuleppeid ja tingimusi, ükskõik, kas oled registreerunud lingvo.info liikmeks või mitte. Seepärast loe palun järgnevat teksti hoolega.

1. Üldist

 1. Kogu lehte saab kasutada end registreerimata Sellel veebilehel on aga mänge ja viktoriine, mis võivad nõuda sisselogimist suhtlusvõrkude kaudu.
 2. Nõustute sellega, et kindlad andmed teie sotsiaalvõrgustiku kasutajaprofiililt võivad olla avalikult kättesaadavad (nagu teie kasutajanimi/nimi, tase mängus, kas olete online, valitud keel, registreerimise kuupäev ja viimase tegevuse kuupäev ning muu, mille olete avaldanud vabatahtlikult, kaasa arvatud profiilipilt). Teie e-maili aadress ei ole teistele kasutajatele kättesaadav.

2. Andmete kaitse

Selle veebilehe haldaja on teadlik, et isiklike andmete kaitse on väga tähtis. Sellepärast peab veebikülg rangelt kinni andmekaitseseaduse reeglitest. Kasutaja andmete töötlemist puudutavad üksikasjad on reguleeritud Privaatsuspoliitikaga.

3. Kasutaja vastutus

 1. Veebikülge võib kasutada üksnes seadusega lubatud eesmärkidel.
 2. Veebilehe funktsioonide blokeerimine, ülekirjutamine, sisu ja programmikoodi ja/või veebilehe andmete muutmine või kopeerimine, samuti sisu automaatne taastamine, kui see ei ole veebilehe teenuste kohaseks kasutamiseks vajalik, on keelatud.

4. Teenuste muutmine

Haldajal on õigus igal ajal muuta või katkestada teenuste pakkumine omal äranägemisel ilma eelneva teatamiseta.

5. Õiguste andmine

 1. Veebilehe haldaja annab sulle kui kasutajale isikliku, ülemaailmse, mitte-edasiantava ja mitte-eksklusiivse õiguse kasutada neid teenuseid vastavalt kokkulepetele ja tingimustele.
 2. Kasutajana tagad veebilehele kogu maailmas mitte-eksklusiivse, tasuta, ülekantava, ajaliselt, sisuliselt ja ruumiliselt piiramatu õiguse kasutada sinu postitatud sisu kõikides veebilehe haldaja kasutatavates meediakanalites. Selle lehe omanik on spetsiifiliselt volitatud kasutama selle sisu mis tahes meedias, samuti avaldama, kopeerima, reprodutseerima, modifitseerima, muutma, levitama ja kohandama seda sellel eesmärgil.
 3. Kasutajana tagad, et sinu sisu võivad kolmandad osapooled vabalt kasutada kontekstis 5.2. Kinnitad, et sul on seoses sinu esitatud sisuga tagatud kõik vajalikud õigused ja volitused.
 4. Veebilehe poolt antud õigused ja eespool märgitud garantiid ei lõpe lepinguliste suhtete lõpetamisega.

6. Omandiõigus

Kogu teksti, piltide ja muu veebilehel avaldatud sisu autoriõigus, välja arvatud kasutajate loodud sisu, kuulub, kui pole näidatud teisiti, lingvo.info´le ja seda ei või ei kasutajad ega ka kolmandad osapooled kasutada online´is ega offline´is ilma haldaja kirjaliku nõusolekuta.

7. Vastutus

 1. Teenusepakkuja püüab hoida veebilehte kättesaadavana, veatu ja turvalisena, kuid see ei garanteeri, et veebileht on kogu aeg turvaline või vigadeta ega ka seda, et seal ei tule ette katkestusi.
 2. Pakkuja ei võta vastutust kerge, hooletu kohustuste rikkumise tõttu, kui see rikkumine ei põhjusta kahju inimeste elule, kehale või tervisele, ja nii kaua, kui ei ole rikutud toote vastutuse seadust. Vastutust kohustuste rikkumise eest, mis takistab lepingulise suhte nõuetekohast täitmist ning mille järgimisele kasutaja regulaarselt tugineb, see ei mõjuta.Sama kehtib rikkumiste puhul meie agentide kohta.
 3. Vastavalt seadusele ei ole teenusepakkuja kohustatud jälgima edastatud ega salvestatud informatsiooni ega uurima asjaolusid, mis osutavad illegaalsele tegevusele. Seetõttu ei võta ta mingit vastutust kasutajate loodud informatsiooni või sisu eest, kasutajate väidete või lingitud veebisaitide sisu eest.
 4. Kuigi teenusepakkuja jälgib hoolikalt sisu, ei vastuta ta välislinkide sisu eest. Lingitud külgede sisu eest vastutavad ainuisikuliselt nende loojad.
 5. Teenusepakkuja ei vastuta reklaamide sisu ja õigsuse eest. Reklaamide sisu eest vastutab ainuüksi nende autor. Sama kehtib ka reklaamitud veebilehe sisu kohta. Reklaami lubamine veebilehel ei tähenda, et teenusepakkuja on päri selle sisu seaduslikkusega. Vastutus selle eest lasub üksnes reklaamijatel.
 6. Kasutajana vabastad veebilehe haldaja kõigist nõuetest, kaasa arvatud kahjunõuded, mida esitavad haldaja vastu teised kasutajad või kolmandad pooled, kui oled nende õigusi rikkunud või sinu loodud sisu tõttu. Sellist sisu postitav kasutaja võtab üle kõik veebilehe haldaja kulud, mis on tekkinud kolmanda poole õiguste rikkumise tõttu, kaasa arvatud õiguskaitse kulud. Kõik muud õigused, kaasa arvatud haldaja kahjunõuded, jäävad sellest mõjutamata.

8. Lõppsätted

 1. Need tingimused vastavad Saksamaa Liitvabariigi seadustele ja kõik nendega seotud vaidlused lahendatakse vastavuses seadusega. Menetluse koht ja õigusemõistmise eksklusiivne paik on, niipalju kui seaduslikult võimalik, Berliin.
 2. Lepingu saksakeelne versioon on õiguslikult siduv.
 3. Selle lehekülje omanik säilitab õiguse muuta neid tingimusi igal ajal ja põhjendamata. Viimane versioon on kättesaadav siit: https://lingvo.info/terms. Kasutajaid ei teavitata, kui kasutustingimused muutuvad; kasutaja vastutab ajakohaste kasutustingimustega kursis olemise eest. Jätkates veebilehe kasutamist pärast kasutustingimuste muutmist, nõustub kasutaja muudatustega.
 4. Teenusepakkujal on õigus oma õigused ja kohustused nende tingimuste kohaselt osaliselt või täielikult kolmandale poolele üle anda ilma sellest teavitamata.
 5. Teenusepakkuja või veebilehe administraatorite kontaktinformatsioon leidub kontaktide lehel.

Viimati uuendatud: {kuupäev}

Tagasi üles