Skok na sadržaj

Uvjeti korištenja

Dobro došli na višejezičnu stranicu lingvo.info! Pristup i korištenje stranice lingvo.info ("stranica", "usluga", "ponuđač") prepostavlja da ste Vi ("korisnik") pročitali sljedeće Uvjete korištenja, razumjeli ih i prihvatili, neovisno o tome jeste li se registrirali na stranicu ili ne. Stoga pažljivo pročitajte sljedeći tekst.

1. Opće odredbe

 1. Čitava stranica smije se koristiti bez registracije, međutim stranica sadrži igre i kvizove za koje je moguće da je potrebna prijava preko društvenih mreža.
 2. Prihvaćate javnu objavu podataka Vašeg korisničkog profila (npr. Vaše korisničko ime, jezični napredak, mrežni status, odabrane verzije jezika, datum registracije i datum posljednje prijave, kao i drugi dobrovoljno dati podaci, uključujući sliku profila). Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazani.

2. Zaštita podataka

Ponuđač stranice je svjestan važnosti zaštite osobnih podataka. Zato se stranica izričito drži pravila Zakona o zaštiti podataka. Pojedinosti o obradi osobnih podataka korisnika regulirane su unutar Izjave o privatnosti.

3. Obaveze korisnika

 1. Korištenje stranice dopustivo je isključivo u pravno dopuštene svrhe.
 2. Zabranjeno je blokiranje funkcija stranice, prepisivanje, modificiranje ili kopiranje sadržaja, programskih kodova te/ili podataka sa stranice kao i automatizirano preuzimanje sadržaja ukoliko to nije nužno u sklopu korektnog korištenja usluga stranice.

4. Izmjena usluge

Ponuđač nadalje zadržava pravo izmjene ili obustave ponuđene usluge u bilo kojem trenutku prema vlastitoj procjeni bez najave.

5. Ustupanje prava

 1. Ponuđač stranice ustupa Vama kao korisniku osobno, u cijelom svijetu važeće, neprenosivo i neisključivo pravo korištenja usluga sukladno postojećim Uvjetima korištenja.
 2. Kao korisnik ustupate stranici u cijelom svijetu važeće, neisključivo, besplatno, prenosivo, vremenski ograničeno, sadržajno i prostorno neograničeno pravo korištenja sadržaja koje ste postavili u svim medijima koje ponuđač koristi. Ponuđač stranice ima osobito pravo ove sadržaje koristiti, objavljivati, kopirati, reproducirati i širiti u svim medijima te ih u tu svrhu prilagođavati, mijenjati i obrađivati.
 3. Kao korisnik jamčite da sadržaji koje ste postavili mogu biti korišteni bez opterećenja prava treće strane u okviru točke 5.2. Kako bi se omogućilo ustupanje prava na sadržaje koje ste postavili jamčite da posjedujete sva potrebna prava, punomoći i odobrenja za navedene sadržaje.
 4. Prava ustupljena ovoj stranici i gore objašnjena jamstvena potraživanja i zahtjevi za odštetu ne završavaju okončanjem korisničkog odnosa.

6. Pravo vlasništva

Svi tekstovi, slike i drugi sadržaji objavljeni na stranici, uz izuzetak sadržaja koje su postavili korisnici, podliježu - ukoliko nije drukčije označeno - autorskom pravu stranice lingvo.info te se bez pismenog dopuštenja ponuđača ne smiju koristiti niti od strane korisnika niti od trećih strana bilo da se radi o mrežnom ili vanmrežnom korištenju.

7. Opća odgovornost

 1. Ponuđač će nastojati održavati aktivno stanje stranice te brinuti da bude sigurna i bez grešaka, ali ne jamči da će stranica u svakom trenutku biti sigurna i bez grešaka ili da će uvijek funkcionirati bez prekida, kašnjenja i nedostataka.
 2. Ponuđač je oslobođen odgovornosti za lakše povrede obveza ukoliko uslijed ovih povreda obveza ne nastanu štete po život, tijelo ili zdravlje te nije došlo do zahtjeva za odštetu zbog povrede jamstva proizvođača. To nema utjecaja na opću odgovornost za povredu obveza čije ispunjavanje omogućuje redovitu provedbu korisničkog odnosa u što se korisnik može i nadalje pouzdati. Isto vrijedi za povrede prava naših podugovarača.
 3. Prema zakonskim odredbama ponuđač stranice kao ponuđač usluga nije obavezan nadgledati prenešene i pohranjene podatke ili istraživati okolnosti koje upućuju na protuzakonite radnje. Stoga ne preuzima odgovornost za korisničke sadržaje, podatke i/ili informacije te date izjave kao ni sadržaje na vanjskim poveznim stranicama.
 4. Usprkos pažljivoj kontroli sadržaja ponuđač stranice ne preuzima odgovornost za sadržaje vanjskih linkova. Za sadržaj povezanih stranica odgovorni su isključivo vlasnici tih stranica.
 5. Ponuđač nije odgovoran za sadržaj i ispravnost reklama. Za sadržaj reklamnih poruka isključivu i potpunu odgovornost ima njihov autor. Isto vrijedi i za sadržaj oglašenih stranica. Prikaz reklamnih poruka na stranici ponuđača ne znači da je ponuđač suglasan s mogućim protuzakonitim sadržajem. Stoga odgovornost za reklamne poruke isključivo preuzima oglašivački partner.
 6. Vi kao korisnik oslobađate ponuđača stranice od svih zahtjeva, uključujući zahtjeve za odštetu, koje drugi korisnici ili treće strane mogu zatražiti od ponuđača zbog povrede svojih prava, a do čega je došlo uslijed Vašeg korištenja i postavljanja sadržaja na stranici. Korisnik koji je dotične sadržaje objavio na stranici preuzima nastale troškove za ponuđača uslijed povreda prava trećih uključujući pripadajuće troškove pravne zaštite. Sva daljnja prava kao i zahtjevi za odštetu od strane ponuđača ostaju nedirnuta.

8. Završne odredbe

 1. Ovi Uvjeti korištenja i bilo koji spor proizašao iz ovih Uvjeta korištenja podliježu pravu Savezne Republike Njemačke. Isključiva mjesna nadležnost pripada sudu u Berlinu, ukoliko je to u zakonskim okvirima.
 2. Pravno obvezujuća verzija Uvjeta korištenja je verzija njemačka verzija.
 3. Ponuđač internetske stranice zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. Najnovija verzija Uvjeta korištenja uvijek Vam je dostupna na https://lingvo.info/terms. Ponuđač nije dužan najaviti izmjene Uvjeta korištenja, već je obaveza korisnika pregledati aktualizirane Uvjete korištenja. Daljnjim korištenjem stranice nakon što su Uvjeti korištenja stranice izmijenjeni korisnik prihvaća učinjene izmjene.
 4. Ponuđač ima pravo svoja prava i obveze iz ovog korisničkog odnosa reguliranog Uvjetima korištenja u potpunosti ili djelomično prenijeti na treću stranu bez ikakve obavijesti.
 5. Kontaktne informacije o ponuđaču ili administratoru stranice nalaze se na stranici: {1}Kontakti{2}.

Posljednje ažuriranje: 1. rujna 2014.

Natrag na vrh