Doorgaan naar de inhoud

Gebruiksvoorwaarden

Hartelijk welkom bij lingvo.info! De toegang tot en het gebruik van de webstek lingvo.info ("webstek", "dienst", "internetaanbieder") houdt in dat u ("gebruiker") de onderstaande algemene voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard heeft, ongeacht of u bent ingeschreven als lid op lingvo.info Daarom verzoeken wij u aandachtig de volgende tekst te lezen.

1. Algemeen

 1. U kunt de hele website te gebruiken zonder registratie. Deze website bevat echter spellen en quizzen, die inloggen kan vereisen via sociale netwerken.
 2. U gaat ermee akkoord dat bepaalde gegevens van uw gebruikersprofiel voorzien door het sociaal netwerk publiek toegankelijk kan zijn (zoals uw gebruikersnaam en/of naam, spelvooruitgang, status van de internetverbinding, gekozen taal, registratiedatum en de laatste datum van de activiteit en andere vrijwillige inlichtingen, met inbegrip van uw profielfoto). Uw e-adres zal niet toegankelijk zijn voor andere gebruikers.

2. Gegevensbescherming

De aanbieder van deze webstek is zich ervan bewust dat de bescherming van persoonlijke gegevens zeer belangrijk is. Dat is de reden waarom de webstek zich strikt aan de regels van de wetgeving houdt inzake gegevensbescherming. Details betreffende de verwerking van gebruikersgegevens worden beheerst door het Privacybeleid.

3. Verantwoordelijkheden van de gebruiker

 1. De webstek mag alleen worden gebruikt voor wettelijk toegestane doeleinden.
 2. Het blokkeren van webstek-functies, overschrijven, wijzigen of kopiëren van de inhoud van de programma-code en/of gegevens van de webstek, evenals het automatisch ophalen van inhoud is verboden, tenzij dit noodzakelijk is voor het juiste gebruik van de diensten van de webstek.

4. Wijzigingen aan diensten

De aanbieder heeft ook het recht op elk moment, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving, de aangeboden diensten te veranderen of te beëindigen.

5 Verlenen van rechten

 1. De webstekaanbieder geeft u, als gebruiker, een persoonlijk, wereldwijd, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht om deze diensten te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.
 2. Als gebruiker verleent u de webstek een wereldwijd, niet-exclusief, auteursloonvrij, overdraagbaar, in tijd, inhoud en ruimte onbeperkt recht om de inhoud te gebruiken, die u gezonden heeft in alle media die de aanbieder gebruikt. De eigenaar van deze webstek mag onder meer deze inhoud gebruiken in alle media, en ook publiceren, kopiëren, reproduceren, aanpassen, wijzigen, verspreiden, en aanpassen voor dit doel.
 3. Als gebruiker garandeert u dat uw inhoud vrijelijk door derden mag worden gebruikt in het kader van 5.2. U verklaart, dat u alle rechten en bevoegdheden bezit, die nodig zijn voor de hierin toegekende rechten met betrekking tot de inhoud die door u gezonden wordt.
 4. De rechten die aan u door de webstek verleend worden, en de hierboven genoemde garanties en vrijwaringen eindigen niet met de beëindiging van de contractuele relatie.

6. Eigendomsrechten

Alle teksten, afbeeldingen en andere inhoud op de webstek gepubliceerd, behalve voor de inhoud die door gebruikers aangeboden werd, zijn - tenzij anders aangegeven - het copyright van lingvo.info en mogen niet worden gebruikt door gebruikers of door derden, online of offline, zonder de schriftelijke toestemming van de aanbieder.

7. Aansprakelijkheid

 1. De aanbieder probeert de webstek werkend, foutloos en veilig te houden, maar er is geen garantie dat de webstek altijd veilig is of vrij van gevaar of fouten, en ook niet dat die altijd werkt zonder storingen, vertragingen of tekortkomingen.
 2. De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gering, onachtzaam plichtsverzuim, tenzij deze inbreuk leidt tot schade aan leven, lichaam of gezondheid, en zolang er geen regels onder de Wet Productaansprakelijkheid geschonden zijn. De aansprakelijkheid voor het nakomen van verplichtingen, die de goede uitvoering voorkomen van de contractuele relatie en op de naleving waarvan de gebruiker regelmatig vertrouwt, blijft hierbij onaangetast. Hetzelfde geldt voor schendingen van onze agenten.
 3. Volgens de wet is de leverancier van de webstek als een dienstaanbieder niet verplicht toezicht te houden op de doorgegeven of opgeslagen informatie, of omstandigheden te onderzoeken, die duiden op illegale activiteit. Hij aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid over informatie of inhoud, verschaft door gebruikers, over verklaringen, gedaan door gebruikers, of over de inhoud van gelinkte externe websites.
 4. Ondanks controle van de inhoud zijn de leveranciers van de webstek niet aansprakelijk voor de inhoud van externe doorverwijzingen. Hun makers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de doorverwezen pagina's.
 5. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van reclame. De auteur is alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de geadverteerde webstek. Het toestaan ​​dat een advertentie verschijnt op de webstek betekent niet dat de aanbieder instemt met de rechtmatigheid van de inhoud ervan. De verantwoordelijkheid hiervoor berust uitsluitend bij de adverteerders.
 6. Als gebruiker ontlast u de aanbieder van alle vorderingen met inbegrip van vorderingen tot schadevergoeding, die andere gebruikers of andere derde partijen inbrengen tegen de aanbieder wegens schending van hun rechten door u of door de inhoud gemaakt door u. Een gebruiker die zulke inhoud op de website plaatst, neemt alle kosten op zich, die door de derde partij van de webstek ingebracht worden als gevolg van een schending van de rechten, met inbegrip van de kosten voor rechtsbijstand. Alle andere rechten, met inbegrip van schadeclaims door de aanbieder, blijven onaangetast.

8. Sluitingsvoorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden en alle geschillen in verband ermee zijn onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. De locatie van de prestaties en exclusieve plaats van rechtspraak, voor zover wettelijk mogelijk, is Berlijn.
 2. De Duitse versie van de overeenkomst is wettelijk bindend.
 3. De eigenaar van deze webstek behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder opgave van redenen. De laatste versie is altijd beschikbaar op https://lingvo.info/terms. Gebruikers zullen niet geïnformeerd worden als er een verandering is in de gebruiksvoorwaarden; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker de actuele gebruiksvoorwaarden op te halen en te bekijken. Door de website te blijven gebruiken na een verandering in de gebruiksvoorwaarden, gaat de gebruiker akkoord met de wijzigingen.
 4. De aanbieder is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, aan een derde partij over te dragen zonder voorafgaande kennisgeving.
 5. Contactgegevens voor de aanbieder of de beheerder van de webstek is te vinden op de contact pagina.

Laatst bijgewerkt op: 1 september 2014

Terug naar boven