Przejdź do treści

Warunki korzystania

Serdecznie zapraszamy do lingvo.info! Dostęp i korzystanie ze strony internetowej lingvo.info („strona”, „usługa”, „dostawca”) oznacza, że przeczytałeś („użytkownik”) i akceptujesz poniższe warunki, niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowany jako członek na lingvo.info. W związku z tym, przeczytaj poniższy tekst dokładnie.

1. Ogólne

 1. Możesz korzystać z całej strony bez rejestracji. Strona zawiera jednak gry i quizy, które mogą wymagać logowania za pośrednictwem portali społecznościowych.
 2. Zgadzasz się na to, że niektóre dane z profilu użytkownika pochodzącego z portali społecznościowych mogą być dostępne publicznie (takie jak nazwa użytkownika/nazwisko, postęp w grze, status online, wybrany język, data rejestracji i data ostatniej aktywności i inne dobrowolnie ujawnione dane, w tym Twoje zdjęcie profilowe). Twój adres e-mail nie będzie dostępny dla innych użytkowników.

2. Ochrona danych

Dostawca tej strony ma świadomość, że ochrona danych osobowych jest bardzo ważna. Dlatego strona stosuje się ściśle do przepisów prawa o ochronie danych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych użytkownika są regulowane przez Politykę prywatności.

3. Odpowiedzialność użytkownika

 1. Strona może być używana tylko do celów zgodnych z prawem.
 2. Blokowanie funkcji strony, zastępowanie, modyfikowanie lub kopiowanie zawartości, kodu programu i/lub danych strony, a także automatyczne pobieranie treści, dopóki nie jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania z usług na stronie jest zabronione.

4. Zmiany w usłudze

Dostawca ma również prawo do zmiany lub zaprzestania oferowanych usług w dowolnym czasie, według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia.

5. Przyznawanie praw

 1. Dostawca strony daje Ci, jako użytkownikowi, osobiste, na całym świecie, niezbywalne i niewyłączne prawo do korzystania z tych usług zgodnie z tymi warunkami.
 2. Jako użytkownik udzielasz stronie internetowej na całym świecie, niewyłącznego, nieodpłatnego, zbywalnego, czasowo i przestrzennie nieograniczonego prawa do korzystania z treści zamieszczonych przez Ciebie we wszystkich mediach wykorzystywanych przez dostawcę. Właściciel tej strony jest specjalnie upoważniony do korzystania z tej zawartości w dowolnych mediach, a także do publikowania, kopiowania, powielania, modyfikowania, edytowania, dystrybuowania i dostosowania jej do tego celu.
 3. Jako użytkownik gwarantujesz, że Twoje treści mogą być swobodnie wykorzystywane przez osoby trzecie w związku z pkt 5.2. Poświadczasz, że jesteś właścicielem wszystkich praw i uprawnień niezbędnych do praw udzielonych w niniejszym dokumencie w odniesieniu do treści przedstawionych przez Ciebie.
 4. Prawa przyznane Ci przez stronę, a także wyżej wymienione gwarancje i kompensacje nie kończą się wraz z zakończeniem stosunku umownego.

6. Prawa własności

Wszystkie teksty, zdjęcia i inne treści publikowane na stronie, z wyjątkiem treści dostarczonych przez użytkowników, są - o ile nie zaznaczono inaczej - objęte prawami autorskimi lingvo.info i nie mogą być używane zarówno przez użytkowników jaki i osoby trzecie, online lub offline, bez pisemnej zgody dostawcy.

7. Odpowiedzialność

 1. Dostawca stara się zapewnić bezbłędne i bezpieczne funkcjonowanie strony internetowej, ale to nie gwarantuje, że strona jest bezpieczna i wolna od błędów w każdej chwili, ani że zawsze działa bez zakłóceń, opóźnień lub braków.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne naruszenia obowiązku wynikające z zaniedbania, chyba że naruszenie prowadzi do zagrożenia życia, ciała lub zdrowia, i tak długo jak nie zostały naruszone przepisy wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Odpowiedzialność za naruszenie zobowiązań, które uniemożliwia prawidłową realizację stosunku umownego i na których przestrzeganiu użytkownik regularnie polega, pozostaje niezmieniona przez powyższe. To samo dotyczy naruszeń przez naszych przedstawicieli.
 3. Zgodnie z prawem dostawca strony internetowej jako dostawca usług nie jest zobowiązany do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji lub do badania okoliczności, które wskazują na bezprawną działalność. W związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub treści dostarczane przez użytkownika, za oświadczenia złożone przez użytkowników lub za treść stron w linkach zewnętrznych.
 4. Pomimo starannej kontroli treści, dostawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści zewnętrznych linków. Odpowiedzialni za treść stron są wyłącznie ich twórcy.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i prawdziwość reklam. Odpowiedzialni za treść reklam są wyłącznie ich twórcy. Dotyczy to także zawartości reklamowanych stron. Zezwolenie na pojawienie się reklamy na stronie nie oznacza, że usługodawca zgadza się co do legalności jej treści. Odpowiedzialność za to spoczywa wyłącznie na reklamodawcach.
 6. Jako użytkownik, zwalniasz dostawcę strony od wszelkich roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie, które inni użytkownicy lub inne osoby trzecie wnoszą przeciwko dostawcy za naruszenie ich praw przez Ciebie lub z powodu zawartości stworzonej przez Ciebie. Użytkownik, który publikuje takie treści na stronie internetowej, przejmuje wszelkie koszty ponoszone przez dostawcę strony z powodu naruszenia praw osób trzecich, w tym koszty obrony prawnej. Wszelkie inne prawa, w tym roszczenia odszkodowawcze dostawcy, pozostają nienaruszone.

8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin i wszelkie spory z nim związane są regulowane przepisami prawa Republiki Federalnej Niemiec. Miejscem wykonania i wyłącznym miejscem jurysdykcji, o ile to prawnie możliwe, jest Berlin.
 2. Wersją prawnie wiążącą jest niemiecka wersja Regulaminu.
 3. Właściciel tej strony zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Najnowsza wersja jest zawsze dostępna na stronie https://lingvo.info/terms. Użytkownicy nie będą informowani, gdy nastąpi zmiana warunków korzystania; odpowiedzialność pobrania i zapoznania się z aktualnymi warunkami użytkowania spoczywa na użytkowniku. Poprzez kontynuowanie korzystania ze strony internetowej po zmianie warunków użytkowania użytkownik zgadza się na zmiany.
 4. Dostawca jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z tych warunków, w całości lub w części, na rzecz osoby trzecie bez uprzedniego powiadomienia.
 5. Dane kontaktowe dostawcy lub administratorów strony internetowej można znaleźć na stronie Kontakt.

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2014

Powrót na górę strony