Прескочи към съдържанието

Условия за ползване

Добре дошли на lingvo.info! Достъпът и използването на уебсайта lingvo.info ("сайта", "услугата", "доставчика") означава, че Вие ("потребителят") сте прочели, разбрали и приели следните условия за ползване, независимо от това дали сте регистриран като член на lingvo.info. Затова, моля, прочетете следния текст внимателно.

1. Общи

 1. Можете да използвате целия сайт без регистрация. Все пак този сайт съдържа игри и викторини, които могат да изискват вход чрез социалните мрежи.
 2. Вие се съгласявате, че някои данни от Вашия потребителски профил, осигурени от социалната мрежа, могат да бъдат публично достъпни (като Вашето потребителско име/име, напредъкът в играта, онлайн статус, избран език, дата на регистрация и последна дата на активност и друга доброволно разкрита информация, включително снимка на профила Ви). Вашият имейл адрес няма да бъде достъпен от други потребители.

2. Защита на данните

Доставчикът на този сайт е наясно, че защитата на личните данни е много важна. Ето защо сайтът се придържа стриктно към правилата на законодателството за защита на данните. Подробности, свързани с обработката на данните на потребителите, се уреждат от Декларацията за поверителност.

3. Отговорности на потребителя

 1. Сайтът може да се използва само за цели, разрешени от закона.
 2. Блокиране на функции на уебсайта, презаписване, модифициране или копиране на съдържанието, на програмния код и/или данни от сайта, както и автоматизирано извличане на съдържанието, освен ако това е необходимо за правилното използване на услугите на сайта, са забранени.

4. Промени в услугата

Доставчикът има правото по всяко време да променя или да прекрати предлаганите услуги по свое усмотрение, без предварително известие.

5. Предоставяне на права

 1. Доставчикът на интернет страницата дава на Вас, като потребител, лично, в световен мащаб, непрехвърлимо и неизключително право на ползване на тези услуги в съответствие с тези правила и условия.
 2. Вие като потребител предоставяте на сайта в световен мащаб, неизключително, безвъзмездно, прехвърляемо, временно, неограничено по отношение на съдържание и пространство право да използва съдържанието, публикувано от Вас във всички медии, използвани от доставчика. Собственикът на този сайт е изрично упълномощен да използва това съдържание във всякакви медии, както и да го публикува, копира, възпроизвежда, променя, редактира, разпространява и адаптира за тази цел.
 3. Като потребител, Вие гарантирате, че Вашето съдържание може да се използва свободно от трети страни в контекста на т. 5.2. Вие уверявате, че притежавате всички права и правомощия, необходими за предоставяне на правата, отнасящи се до подаденото от Вас съдържание.
 4. Правата, предоставени Ви от сайта, и цитираните по-горе гаранции и отговорности не свършват с прекратяването на договорните отношения.

6. Права на собственост

Всички текстове, снимки и друго публикувано на уебсайта съдържание, с изключение на материалите, предоставяни от потребителите са - освен ако не е посочено друго - авторското право на lingvo.info и не могат да бъдат използвани от потребители или трети лица, онлайн или офлайн, без писмено съгласие от страна на доставчика.

7. Отговорност

 1. Доставчикът се опитва да запази уебсайт в работещо състояние, без грешки и сигурен, но това не гарантира, че уебсайтът е безопасен, сигурен или без грешки по всяко време, нито че той винаги работи без прекъсвания, закъснения или пропуски.
 2. Доставчикът не носи отговорност за незначителни нарушения на задълженията, освен ако тези нарушения не водят до увреждане на живота, тялото или здравето, и доколкото не са били нарушени разпоредби по Закона за отговорността на продукта. Това не засяга отговорността за нарушения на задълженията, които пречат на правилното изпълнение на договорните отношения и на чието спазване потребителят редовно разчита. Същото важи и за нарушения от страна на нашите агенти.
 3. Според закона, доставчикът на интернет страницата като доставчик на услуги не е длъжен да следи предаваната или съхраняваната информация или да разследва обстоятелствата, които показват незаконна дейност. Следователно той не поема отговорност за информацията, предоставена от потребители на съдържанието на сайта, данни и/или информация, направени изявления или за съдържанието на свързани с него външни уебсайтове.
 4. Въпреки старателната проверка на съдържанието, доставчиците на сайта не носят отговорност за съдържанието на външни уеб страници. Единствено техните създатели са отговорни за съдържанието на свързаните страници.
 5. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието и достоверността на рекламата. Авторът на рекламите е единствено отговорен за съдържанието им. Същото важи и за съдържанието на рекламиран уебсайт. Разрешението за появяване в сайта на реклама не означава, че доставчикът се съгласява със законосъобразността на нейното съдържание. Отговорност за това носят единствено рекламодателите.
 6. Като потребител, Вие освобождавате доставчика на сайта от отговорност за всякакви искове, включително искове за вреди, които други потребители или други трети страни заведат срещу доставчика за нарушение на техните права от Вас или заради съдържанието, създадено от Вас. Всеки потребител, който публикува такова съдържание на сайта, поема всички разходи, възникнали за доставчика на сайта в резултат на нарушение на права на трета страна, включително разходи за съдебни защита. Всички други права, включително искове за щети от страната, остават незасегнати.

8. Заключителни разпоредби

 1. Тези правила и условия и всички спорове, свързани с тях, са обект на законите на Федерална република Германия. Мястото на изпълнение и изключителното място на юрисдикция, доколкото това е юридически възможно, е Берлин.
 2. Немската версия на споразумението е правно обвързваща.
 3. Собственикът на този сайт си запазва правото да променя тези условия по всяко време, без да посочва причини. Най-новата версия е винаги на разположение на https://lingvo.info/terms. Потребителите няма да бъдат информирани, когато има промяна в условията за ползване; отговорност на потребителя е да изтегли и види актуалните условия за ползване. Продължавайки да използва сайта след промяна в условията за ползване, потребителят се съгласява с промените.
 4. Доставчикът има право да прехвърля правата и задълженията си по силата на тези условия, изцяло или частично, на трета страна без предизвестие.
 5. Информация за контакти с доставчика или администраторите на сайта може да бъде намерена на страницата за контакти.

Последна актуализация: 01 септември 2014

Обратно горе