Vissza a tartalomjegyzékhez

Használati feltételek

Üdvözöljük a lingvo.info oldalon! A lingvo.info-hoz (weblap, szolgáltatás, szolgáltató) történő hozzáférés és használat azt jelenti, hogy Ön (a felhasználó) elolvasta, megértette és elfogadta az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrált tagja-e a lingvo.info-nak vagy sem. Ezért kérjük, olvassa el az alábbi szöveget alaposan!

1. Általános rész

 1. Használhatja a teljes weboldalt bejelentkezés nélkül. Mindamellett előfordulhatnak olyan játékok, amelyek valamelyik közösségi oldalon történő bejelentkezést kérnek.
 2. Beleegyezik, hogy a közösségi oldalon található felhasználói profiljából bizonyos adatok nyilvánossá válhatnak (mint például a felhasználónév / név, játék előrehaladása, on-line státusz, a kiválasztott nyelv, csatlakozás időpontja és az utolsó tevékenység dátuma, továbbá egyéb önkéntes közzétételek, beleértve a profilképet is). Az Ön e-mail címe nem lesz elérhető a többi felhasználó számára.

2. Adatvédelem

A weboldal szolgáltatója tisztában van azzal, hogy a személyes adatok védelme nagyon fontos. Ezért a hálólapokon szigorúan figyelembe vesszük az adatvédelmi törvény szabályait. A felhasználói adatok feldolgozására vonatkozó részleteket az Adatvédelem szabályozza.

3. A felhasználó felelőssége

 1. A weboldalt csak a törvények által megengedett célokra lehet használni.
 2. Tilos a weboldal funkcióinak a blokkolása, az oldal tartalmának, a programkódnak és/vagy adatainak felülírása, módosítása vagy másolása, valamint a tartalom automatikus kinyerése, hacsak nem az a hálólapok szolgáltatásainak normális használatához szükséges.

4. A kínálat megváltoztatása

A szolgáltatónak joga van a szolgáltatások megváltoztatására vagy megszakítására bármikor, előzetes értesítés nélkül.

5. Jogok átadása

 1. A weblap szolgáltatója Önnek mint felhasználónak személyes, az egész világra szóló, át nem ruházható és nem kizárólagos jogot ad, hogy ezeket a szolgáltatásokat a feltételeknek megfelelően használja.
 2. Mint felhasználó az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, jogdíjmentes, átruházható, időben, tartalomban és térben korlátlan jogot ad a szolgáltatónak, hogy használja a saját kereteiben az Ön által betett tartalmakat. A weblap tulajdonosa kifejezetten jogosult, hogy felhasználja ezeket a tartalmakat bármely médiában, valamint nyilvánosságra hozhatja, reprodukálhatja és terjesztheti, ennek érdekében módosíthatja és szerkesztheti.
 3. Mint felhasználó garantálja, hogy az Ön által betett tartalmat szabadon felhasználhatja egy harmadik partner az 5.2. keretében. Igazolja, hogy rendelkezik mindazon jogokkal és engedélyekkel, amelyek szükségesek, hogy átadhassa a feltett tartalmak jogát.
 4. A weblapra feltett tartalmakra adott jogok és a fent megadott garancia és kártalanítási igény nem ér véget a szerződéses viszony felmondásával.

6. Tulajdonjogok

A weblapon közzétett minden szöveg, kép és egyéb tartalom, kivéve a felhasználók által betett tartalmat - ha másképpen nem jelezzük - a lingvo.info szerzői joga alá esik, és sem a felhasználók, sem más harmadik felek nem használhatják, online vagy offline formában a szolgáltató írott hozzájárulása nélkül.

7. Felelősségvállalás

 1. A szolgáltató igyekszik fenntartani a weboldalak hibamentes és biztonságos működését, de nem garantálja, hogy a weboldalak bármikor biztonságosak vagy hibamentesek, sem azt, hogy mindig zavartalanul, késedelem vagy hiányosság nélkül működnek.
 2. A szolgáltató kizárja a felelősség alól a kötelezettségek kis mértékű elhanyagolását, ha ez nem tesz kárt emberi életben, testi épségben vagy egészségben, illetve nem sérti a termékfelelősségi törvény szabályozásait. Ez nem érinti a további kötelezettségszegésre vonatkozó felelősséget, amely a szerződéses viszony megfelelő végrehajtását jelenti, és amelyeknek a betartására a felhasználó rendszeresen támaszkodik. Ugyanez vonatkozik az ügynökeink kötelességszegésére. .
 3. A törvény szerint, a weboldalak ellátója mint a szolgáltató nem köteles ellenőrizni a továbbított vagy tárolt információkat vagy kivizsgálni azokat a körülményeket, melyek illegális tevékenységre utalnak. Így nem vállal semmiféle felelősséget a felhasználók által adott információért vagy tartalomért, kijelentéseikért, illetve külső oldalak tartalmáért, melyekre a linkek utalnak.
 4. A tartalom gondos ellenőrzése ellenére, a szolgáltató nem felelős a külső linkekért. Ezeknek a weboldalaknak a tartalmáért annak működtetője felelős.
 5. A szolgáltató nem felelős a hirdetés tartalmáért és pontosságáért. Egyedül a szerzője felelős a hirdetés tartalmáért. Ugyanez vonatkozik a hirdetett weblapokra is. Egy hirdetés megjelenésének a weboldalon történő megengedése nem jelenti, hogy a szolgáltató egyet ért a tartalom jogszerűségével.
 6. Mint felhasználó felmenti a szolgáltatót mindenféle követelés alól, beleértve a kártérítést olyan károkért, amelyeket más felhasználók vagy harmadik felek okoznak a szolgáltatónak, aminek következménye, hogy a szolgáltató megszegi a kötelezettségeit Ön irányában, vagy az Ön által létrehozott tartalmak sérülnek. Az a felhasználó, aki ilyen jellegű tartalmat közölt a weblapon, felelős anyagilag azért, ha ezáltal a szolgáltató megsérti mások jogait, ideértve a jogi védelem szokásos költségeit. A szolgáltató minden többi kártérítési joga érintetlen marad.

8. Záró feltételek

 1. Ezekben a feltételekben és a rájuk vonatkozó vitákban a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai illetékesek. A kizárólagos bírói illetékesség helye a helyszínre és eljárásra vonatkozólag, amennyiben ez jogilag lehetséges, Berlin.
 2. A szerződés német verziója a jogilag kötelező érvényű.
 3. Ezeknek a weboldalaknak a tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa ezeket a használati feltételeket indoklás nélkül. A legújabb verzió mindig elérhető a https://lingvo.info/terms címen. A felhasználók nem értesülnek, ha változás áll be a használati feltételekben; ez a felhasználó felelőssége, hogy a mindenkor érvényben levő használati feltételeket letöltse és megtekintse. A megváltoztatott feltételek utáni weboldal-használattal a felhasználó kinyilvánítja, hogy elfogadja a változtatásokat.
 4. A szolgáltatónak joga van arra, hogy a jogait és kötelezettségeit átruházza, részben vagy egészben, egy harmadik félre, amennyiben 4 héttel előtte e-mail-ben ezt közli.
 5. A hálólapok szolgáltatójának vagy a rendszergazdáknak az elérhetősége megtalálható az Elérhetőség menüpont alatt.

Utolsó frissítés: 2014. szeptember 1.

Vissza az elejére