Pāriet uz saturu

Lietošanas noteikumi

Laipni aicināti uz lingvo.info! Tīmekļa vietnes lingvo.info ("tīmekļa vietne", "serviss", "pakalpojumu sniedzējs") apmeklēšana un izmantošana nozīmē, ka jūs ("lietotājs") esat izlasījis, sapratis un pieņēmis sekojošus noteikumus un nosacījumus, neatkarīgi no tā, vai jūs esat reģistrēts lingvo.info biedrs. Tāpēc, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo tekstu.

1. Galvenie noteikumi

 1. Visa tīmekļa vietne var būt lietojama bez reģistrācijas. Taču šī vietne satur spēles un viktorīnas, kurām var būt pieprasīta pieteikšanās caur sociālajiem tīkliem.
 2. Jūs piekrītat, ka jūsu lietotāja profila noteiktie dati, sniegtie caur sociālajiem tīkliem, var būt publiski pieejami (piemēram, jūsu lietotājvārds/vārds, spēles gaita, tiešsaistes statuss, izvēlētā valoda, reģistrācijas datums un pēdējās aktivitātes datums, kā arī citas brīvprātīgas izpaušanas, ieskaitot jūsu profila bildi). Jūsu e-pasta adrese nebūs pieejama citiem lietotājiem.

2. Datu aizsardzība

Šīs vietnes pakalpojumu sniedzējs apzinās, ka personas datu aizsardzība ir ļoti svarīga. Tieši tāpēc vietnē ir stingri ievērojami datu aizsardzības likuma noteikumi. Sīkāk lietotāju datu apstrādi reglamentē Privātuma politika.

3. Lietotāja atbildība

 1. Tīmekļa vietne var būt izmantojama tikai likumīgi atļautiem nolūkiem.
 2. Ir aizliegta tīmekļa vietnes funkciju bloķēšana, pārrakstīšana, modificēšana vai tīmekļa vietnes satura, programmas koda un / vai datu kopēšana, kā arī automatizēta satura atgūšana, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams pienācīgam tīmekļa vietnes pakalpojumu lietojumam.

4. Pakalpojumu izmaiņas

Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības mainīt vai pārtraukt piedāvājamus pakalpojumus pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

5. Tiesību piešķiršana

 1. Tīmekļa vietnes pakalpojumu sniedzējs sniedz jums, kā lietotājam, personīgas, vispasaules, nenododamas un neekskluzīvas tiesības izmantot šos pakalpojumus, saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.
 2. Kā lietotājs, jūs piešķirat tīmekļa vietnei vispasaules, neekskluzīvas, bezatlīdzības, nenododamas, īslaicīgas, ar saturu un telpiski neierobežotas tiesības lietot jūsu publiskotu saturu visos plašsaziņas līdzekļos, kurus izmanto pakalpojumu sniedzējs. Šīs vietnes īpašniekam ir īpaša atļauja izmantot šo saturu jebkuros plašsaziņas līdzekļos, kā arī publicēt, kopēt, reproducēt, modificēt, rediģēt, izplatīt un pielāgot to šim nolūkam.
 3. Kā lietotājs, jūs garantējat, ka jūsu saturu var brīvi izmantot trešās personas, saistībā ar punktu 5.2. Jūs apliecināt, ka jums pieder visas tiesības un pilnvaras, kuras ir vajadzīgas, saistībā ar jūsu iesniegto saturu.
 4. Tiesības, kuras jums piešķir tīmekļa vietne, un iepriekš noteiktās garantijas un nodrošinājumi nebeidzas ar līgumisko attiecību izbeigšanu.

6. Īpašuma tiesības

Autortiesības uz visiem tekstiem, attēliem un citu saturu, publicētiem tīmekļa vietnē, izņemot lietotāju sniegto saturu, pieder — ja vien nav norādīts citādi — lingvo.info, tie nevar tikt izmantoti lietotāju vai trešo personu, tiešsaistē vai bezsaistē, bez pakalpojuma sniedzēja rakstveida piekrišanas.

7. Atbildība

 1. Sniedzējs cenšas uzturēt tīmekļa vietnes bezkļūdu un drošu darbību, bet tas negarantē, ka tīmekļa vietne jebkurā laikā ir droša vai bez kļūdām, nedz arī, ka tā vienmēr darbojas bez pārrāvumiem, kavējumiem vai trūkumiem.
 2. Sniedzējs neuzņemas atbildību par nelielām, paviršiem pienākumu pārkāpumiem, ja vien šis pārkāpums nerada kaitējumu dzīvībai, iestādei vai veselībai, un ja nav pārkāpti Produkta atbildības akta noteikumi. Atbildība, paredzēta par pienākumu neizpildi, kas traucē pienācīgu līgumtiesisko attiecību izpildi, un par kuru ievērošanu lietotājs regulāri atsaucas, paliek nemainīga. Tas pats attiecas arī uz mūsu aģentu pārkāpumiem.
 3. Saskaņā ar likumu, tīmekļa vietnes piegādātājam kā pakalpojumu sniedzējam nav pienākuma pārraudzīt pārsūtīto vai glabājamo informāciju vai izmeklēt apstākļus, kas norāda uz nelegālu darbību. Tādēļ viņš neuzņemas nekādu atbildību par lietotāju sniegto informāciju vai saturu, par lietotāju izteikumiem vai saistītu ārēju tīmekļa vietņu saturu.
 4. Neskatoties uz rūpīgu satura pārbaudi, tīmekļa vietnes pakalpojumu sniedzēji nav atbildīgi par ārējo saišu saturu. Par saturu saistītajās lapās ir pilnībā atbildīgi to autori.
 5. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par reklāmas saturu un precizitāti. Tikai un vienīgi autors ir atbildīgs par reklāmas saturu. Tas pats attiecas uz reklamētas tīmekļa vietnes saturu. Atļauja reklāmai parādīties tīmekļa vietnē nenozīmē, ka pakalpojumu sniedzējs piekrīt tās satura likumībai. Atbildība par to gulstas tikai un vienīgi ar reklāmdevējiem.
 6. Kā lietotājs, jūs atbrīvojat vietnes sniedzēju no visām prasībām, tostarp prasībām par zaudējumu atlīdzību, kas rodas citiem lietotājiem vai citām trešām personām pret pakalpojuma sniedzēju par viņu tiesību pārkāpumu jūsu radītā satura dēļ. Lietotājs, kurš publisko šādu saturu vietnē, uzņemas visas izmaksas, kas radušās vietnes sniedzējam trešo personu tiesību pārkāpuma dēļ, tai skaitā izmaksas par juridisko aizstāvību. Visas citas tiesības, tostarp pakalpojumu sniedzēja zaudējumu atlīdzība, paliek neskartas.

8. Beigu nosacījumi

 1. Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī jebkuri strīdi, kas saistīti ar tiem, ir pakļauti Vācijas Federatīvās Republikas likumiem. Izpildījuma vieta un ekskluzīvā jurisdikcijas vieta, cik tas juridiski iespējams, ir Berlīne.
 2. Vācu vienošanās versija ir juridiski saistoša.
 3. Šīs vietnes īpašnieks patur tiesības mainīt šos noteikumus jebkurā laikā, nenorādot iemeslu. Jaunākā versija ir vienmēr pieejama šeit: https://lingvo.info/terms. Lietotāji nebūs informēti, ja būs izmainīti lietošanas noteikumi; lietotājs ir atbildīgs par to, lai ielādētu un apskatītu pašreizējus izmantošanas noteikumus. Turpinot izmantot vietni pēc lietošanas nosacījumu izmaiņām, lietotājs piekrīt izmaiņām.
 4. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs nodot savas tiesības un pienākumus pēc šiem noteikumiem pilnībā vai daļēji trešajai personai bez iepriekšēja brīdinājuma.
 5. Pakalpojumu sniedzēja vai tīmekļa vietnes administratoru kontaktinformāciju var atrast kontaktu lapā.

Pēdējoreiz atjaunināts: 2014. gada 1. septembris

Uz augšu