Direct la conținut

Condiții de utilizare

Un călduros bun venit pe lingvo.info! Accesul repsectiv utilizarea site-ului deutsch.info ("site-ul web", "serviciul", "furnizorul") implică faptul ca tu("utilizatorul") ai citit, înțeles și acceptat condițiile de utilizare, independent de faptul dacă tu te-ai înregistrat sau nu ca membru pe lingvo.info. Citește , te rog, de aceea, cu atenție următorul text.

1. Date generale

 1. Puteți tot site-ul şi fără a fi înregistrat. De altfel acest site conține jocuri şi quiz-uri pentru utilizarea cărora este nevoie de conectare prin rețele de socializare.
 2. Dumneavoastră consimțiți ca datele profilului furnizate de rețelele sociale (cele despre numele dvs sau nume de utilizator, progresele în jocuri, statutul conexiunii, limba utilizată, data înscrierii şi ultima dată a conexiunii precum şi alte informații pe care le indicați în mod voluntar, inclusiv fotografia de profil) vor fi publicate. Adresa Dvs electronică nu va fi vizibilă altor utizatori.

2. Protecția datelor

Furnizorul site-ului este conștient de faptul că protecția datelor pesonale are o mare importanță. Pentru acest motiv, site-ul aderă strict la regulile stabilite de legile privitoare la protecția datelor. Detaliile/ Amânuntele care privesc prelucrarea datelor utilizatorilor sunt reglementate în Politica de confidențialitate

Responsabilitățile utilizatorului

 1. Website-ul poate fi utilizat exclusiv pentru scopuri autorizate de lege.
 2. Este interzisă blocarea funcțiilor site-ului, rescrierea, modificarea sau copierea conținutului, a codului de programare şi /sau a datelor site-ului, precum şi recuperarea automatică a conținutului site-ului , cel puțin dacă nu e necesară pentru utilizarea corectă a site-ului.

Modificări ale serviciului

Furnizorul are în egala măsură dreptul de a modifica sau opri serviciile oferite oricând, la discreția acestuia, fără preaviz.

Concesiunea de drepturi

 1. Furnizorul site-ului vă oferă Dumneavoastră, utilizatorul, dreptul personal, valabil universal, netransferabil şi neexclusiv de a utiliza aceste servicii în concordanță cu aceste condiții de utilizare.
 2. În calitate de utilizator, acordați site-ului dreptul mondial, nonexclusiv, liber de drepturi de autor, transmisibil, nelimitat în timp conținut sau spațiu de a utiliza conținutul pe care îl publicați în toate mediile utilizate de furnizor. Proprietarul acestui site este in mod expres autorizat să utilizeze acest conținut în toate mediile, inclusiv de a le publica, copia, reproduce, modifica, edita, distribui și adapta în acest scop.
 3. În calitate de utilizator, veți garanta că datele Dvs/conținutul Dvs pot/poate fi utilizat/e în mod liber în contextele prevăzute la paragraful 5.2. Veți certifica faptul că dispuneți de toate drepturile li autoritatea necesare pentru a garanta transferabilitatea către terți a acestori conținuturi.
 4. Drepturile pe care vi le conferă site-ul, garanțiile şi compensațiile indicate mai sus nu se încheie odată cu terminarea relației contractuale.

6. Drepturi de proprietate

Toate textele, imaginile și alte conținuturi publicate pe site, cu excepția conținutului furnizat de utilizatori, sunt , dacă nu este o indicație contrară , proprietatea lui lingvo.info și nu pot fi folosite de utilizatori sau de terți , online sau offline în afara site-ului.

7. Responsabilitate

 1. Furnizorul/providerul se angajează să mențină site-ul în funcțiune , fără erori și în siguranță, dar nu garantează faptul ca site-ul este sigur, securizat și fără erori tot timpul și nici că va funcționa în permanență fără întreruperi, întârzieri sau greșeli.
 2. Furnizorul/Providerul declină toată responsabilitatea pentru mici încălcări ale obligațiilor care apar din neglijență, daca aceste încălcări nu conduc spre amenințarea vieții sau sănătății din moment ce garanțiile sau cerințele/exigențele Legii responsabilității pentru realizarea de produse defecte au fost respectate. Acest lucru nu afectează responsabilitatea pentru încălcarea obligațiilor care împiedică executarea corectă a relației contractuale și pe care utilizatorul poate conta. Același lucru se aplică pentru violări/încălcări din partea agenților noștri.
 3. Conform dispozițiilor legale furnizorul/providerul site-ului ca prestator de servicii nu este obligat să urmărească informațiile transmise sau stocate, nici să ancheteze asupra circumstanțelor care indică o activitate ilegală. Așadar, el nu acceptă/nu-și asumă nicio responsabilitate asupra conținutului furnizat de utilizatori, declarațiile făcute de utilizatori sau asupra conținutului site-urilor externe .
 4. În ciuda controlului minuțios al conținutului, furnizorul site-ului nu este responsabil de conținutul link-urilor externe. Pentru conținutul paginilor cu link-uri creatorii poartă întreaga responsabilitate.
 5. Furnizorul/providerul nu este responsabil pentru conținutul și acuratețea reclamei.Pentru conținutul anunțurilor de reclamă este responsabil numai autorul. Același lucru se aplică conținutului site-ului publicat. A permite apariția unui anunț pe site nu înseamnă că furnizorul/providerul își dă acordul asupra legitimității conținutului. Responsabilitatea revine exclusiv clienților reclamei.
 6. În calitate de utilizator , renunțați la toate reclamațiile către furnizpr, inclusiv la reclamații pentru daune și interese care le pot face alți utilizatori sau terți contra frunizorului pentru o violare/încălcare a drepturilor lor făcută Dvs sau pentru conținutul pe care l-ați creat. Utilizatorul care a publicat aceste conținuturi pe site își asumă toate costurile angajate de prestatorul site-ului, inclusiv pentru o violare a drepturilor, a costurilor pentru cheltuieli de asistență/apărare juridică. Toate celelalte drepturi , inclusiv cererile de indemnizație a furnizorului rămân neschimbate.

8. Dispoziții finale

 1. Aceste condiții de utilizare și toate diferendele referitoare la acestea sunt supuse legilor Republicii Federale a Germaniei.Locația de executare și tribunalul competent exclusiv sunt conform legii la Berlin.
 2. Versiunea din punct de vedere juridic finală a acestor condiții de utilizare este versiunea în limba germană.
 3. Proprietarul/furnizorul acestui site își rezervă dreptul de a modifica în orice moment aceste condiții de utilizare fără a da explicații. Versiunea actuală este mereu disponibilă la adresa https://lingvo.info/terms. Modificările aduse condițiilor/termenilor de utilizare nu sunt explicit indicate, dar este/reprzintă responsabilitatea utilizatorului de a consulta și examina prezentele condiții de utilizare. Prin continuarea utilizării site-ului după o modificare a condițiilor de utilizare, utilizatorul declară acordul/că acceptă modificările.
 4. Furnizorul are dreptul de a transfera drepturile şi obligațiile sale, cu totul sau în parte către un terț, după un preaviz de patru săptămâni trimis prin poată electronică.
 5. Informații de contact către furmizor sau adminstratorii site-ului le găsiți la pagina contact.

Ultima actualizare: {data}

Înapoi la început