Przejdź do treści

grecki

Ελληνική γλώσσα

Liczba rodzimych mówców

około 13 mln

Oficjalny język

Republika Grecji, w tym Autonomiczna Republika Góry Athos (10 mln); Republika Cypru (wraz z Turkami cypryjskimi) (0,8 mln), UE

Język mniejszości

Albania, Włochy, Armenia, Węgry, Rumunia, Turcja, Ukraina

Język diaspory

Australia, Austria, Bahamy, Bułgaria, Kanada, Czechy, Republika Kongo, Dżibuti, Egipt, Francja, Gruzja, Niemcy, Jordania, Kazachstan, Libia, Republika Macedonii, Malawi, Mozambik, Paragwaj, Polska, Rumunia, Rosja, Sierra Leone, RPA, Szwecja, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, USA

Alfabet
24 litery
Przypadki
4
Kod językowy
el, ell
Typologia językowa
fleksyjny , opuszczający zaimki w podmiocie (pro-drop) , wolny szyk w zdaniu (VSO /SVO )
Rodzina językowa
indoeuropejska, grecka
Liczba dialektów
Ok. 6 głównych dialektów: kalabryjski (griko), kapadocki, pontyjski, kreteński, cypryjski, tsakoński (cakoński). Mniejsze dialekty obejmują joński, północno-grecki, cykladzki, manijski i inne.

Najdłuższy wyraz

dezoksyrybonukleinowy

Ciekawy wyraz lub zdanie

Przysłowie dotyczące języka greckiego: Język nie ma kości, jednak kości łamie.

Historia

Język grecki jest najstarszym żywym językiem w Europie, który ma nieprzerwaną, najdłuższą tradycję pisaną. Główne fazy kształtowania się greckiego do momentu powstania nowożytnego państwa greckiego są następujące:

 • Okres języka starogreckiego

 • Protogrecki w okresie 2200 – 1600 p.n.e.

 • Cywilizacja mykeńska w okresie 1600 – 1100 p.n.e. Z tego czasu pochodzi pismo linearne B.

 • Okres „ciemnych wieków” po inwazji Dorów w okresie 1100 – 700 p.n.e.

 • Klasyczny język grecki w okresie 700 – 300 p.n.e.

 • Okres greckiego języka wspólnego, tzw. koine (κοινή) w latach 300 p.n.e. – 330 n.e.

 • Średniowieczny/bizantyński język grecki

 • Greka bizantyńska (posthellenistyczna) 330 – 1000 n.e.

 • Greka średniowieczna w latach 1000 – 1600 n.e.

 • Okres języka nowogreckiego

 • Grecki za panowania ottomańskiego 1600 – 1800 n.e.

 • Język nowogrecki w okresie nowożytnego państwa greckiego i cypryjskiego

Co ciekawe, forma greckiego, którą posługuje się większość ludzi, a znane jako „ludowa” (δημοτική – dīmotikí) uzyskała oficjalny status dopiero w latach siedemdziesiątych. Wcześniej oficjalny status przysługiwał purystycznej wersji o nazwie Katharevousa (καθαρεύουσα – katharévousa), która bardzo różniła się od wersji w codziennym użyciu.

Obecnie standardowy nowogrecki jest mniej znormalizowany niż większość innych europejskich języków narodowych i posiada alternatywne formy dla wielu form gramatycznych. Oto kilka przykładów typów zmian.

 • κρύβουμε / κρύβομε
  (krývoume / krývome)
  „zakrywamy”, różne końcówki osobowe (inna samogłoska)
 • της ασφάλειας / ασφαλείας
  (tīs asfáleias / asfaleías)
  „bezpieczeństwa” (dopełniacz, liczba pojedyncza), różne miejsca akcentowania
 • αγαπούν / αγαπούνε / αγαπάν / αγαπάνε
  (agapoún / agapoúne / agapán / agapáne)
  „kochają”, różne końcówki osobowe
 • του μήνα / μηνός
  „miesiąca” (dopełniacz, liczba pojedyncza), różne końcówki
 • το σωλήνα / τη σωλήνα
  (to sōlī́na / tī sōlī́na)
  „rurę” (biernik, liczba pojedyncza), różny rodzaj gramatyczny
 • γράφηκα / γράφτηκα / γράφθηκα
  (gráfīka / gráftīka / gráfthīka)
  „zapisałem/am się, jestem zapisany/a”, różny temat czasownika

W poniższym krótkim omówieniu zaprezentowano wyłącznie najczęściej pojawiające się w użyciu formy gramatyczne.

System pisma i wymowa

 • α
 • β
 • γ
 • δ
 • ε
 • ζ
 • η
 • θ
 • ι
 • κ
 • λ
 • μ
 • ν
 • ξ
 • ο
 • π
 • ρ
 • σς
 • τ
 • υ
 • φ
 • χ
 • ψ
 • ω

W języku nowogreckim akcent może padać na sylabę ostatnią, przedostatnią i trzecią od końca wyrazu.

Skomplikowany system zapisu akcentu z języka starogreckiego został zastąpiony w języku nowogreckim uproszczonym systemem zapisu, w którym stawia się tylko jeden rodzaj akcentu tzw. ostry (acutus / οξύτονος). W wyrazach składających się z więcej niż jednej sylaby akcent lub akcenty zostają oznaczone graficznie. Zapis akcentu stosuje się również do odróżniania jednosylabowych homofonów.

Gramatyka

W języku greckim rodzajniki określone mają formy w liczbie pojedynczej i mnogiej. Tymczasem rodzajniki nieokreślone istnieją tylko w liczbie pojedynczej oraz mają formę taką, jak liczebnik „jeden / jedna / jedno”. W języku greckim rodzajniki są bardzo powszechnie używane i pojawiają się m.in. we frazach wyrażających posiadanie, wskazanie oraz przy nazwach własnych.

Przymiotniki odmieniają się przez rodzaje, liczby i przypadki w związku zgody z określanym rzeczownikiem. Wiele liczebników ma formy nieodmienne.

Formy przymiotnika w stopniu wyższym i najwyższym są tworzone przez dodanie sufiksu –τερ- (-ter-) poprzedzającego końcówkę rodzajową lub przez użycie partykuły πιο (pio, „bardziej/najbardziej”), która poprzedza przymiotnik.

Formę (regularną) przymiotnika w stopniu najwyższym tworzy się przez dodanie rodzajnika określonego do form(y) stopnia wyższego.

Formę absolutną przymiotnika w stopniu najwyższym tworzy się przez dodanie do tematu sufiksu –τατ- (-tat-). W sumie w języku nowogreckim istnieją cztery stopnie porównania.

Stopień równy
mądry
Stopień wyższy
mądrzejszy
Stopień najwyższy komparatywny
najmądrzejszy
Stopień najwyższy absolutny
nadzwyczajnie mądry
έξυπνός, -η, -ο εξυπνότερος, -η, -ο ο, η, το εξυπνότερος, -η, -ο εξυπνότατος, -η, -ο
éxypnós, -ī, -o exypnóteros, -ī, -o o, ī, to exypnóteros, -ī, -o exypnótatos, -ī, -o

Czasowniki odmieniają się przez trzy osoby osoby i dwie liczby. W języku nowogreckim obecnie nie istnieje forma bezokolicznika. W jego miejsce stosuje się łącznik i osobową formę czasownika, np. προτιμώ να πάω (protimṓ na páō, „Wolałbym pójść”). W słownikach formą podstawową czasownika jest forma pierwszej osoby trybu oznajmującego czasu teraźniejszego, np. γράφω (gráfō, „piszę”) zamiast „pisać”.

Nowogrecki posiada dwie strony: czynną i bierno-zwrotną/medialną (mediopassivum), z których ta ostatnia służy zarówno za stronę bierną, jak i zwrotną.

Czasowniki nowogreckie tworzą formy jednego czasu teraźniejszego, czterech czasów przeszłych i trzech czasów przyszłych. Zarówno w czasach przeszłych, jak i przyszłych istnieje zróżnicowanie form ze względu na aspekt czasownika (dokonany i niedokonany), np. έγραψα (égrapsa, „napisałem/am”) i έγραφα (égrafa, „pisałem/am”).

Przysłówki zasadniczo nie odmieniają się. Te utworzone z przymiotników mogą mieć formę przymiotnika rodzaju nijakiego w mianowniku liczby mnogiej. Większość przysłówków stopniuje się podobnie jak przymiotnik poprzez dodanie końcówki lub partykuły.

Dialekty

Współczesne dialekty greckiego stały się przedmiotem badań w dziewiętnastym wieku. Początkowo badacze błędnie uważali, że dialekty języka nowogreckiego pochodzą bezpośrednio z dialektów starogreckich. Tymczasem źródłem ich formacji stała się odmiana z okresu epoki Aleksandra Wielkiego, tzw. koiné.

Wiele dialektów nowogreckich powstało w okresie symbiozy greckiego z innymi językami, jak np. łacina, dialekt wenecki, dialekty włoskie, język turecki, albański i języki słowiańskie.

Poniższa mapa przedstawia dialekty i gwary które powstały w oparciu o język grecki i element obcych języków. Mówi się nimi obecnie w Grecji:

Wyrazy tematyczne

Zabawne lub dziwne przysłowia i idiomy

Powrót na górę strony