Pereiti prie turinio

Prancūzų

La langue française

Kalbos nešiotojų skaičius

77 milijonai, kaip antrąją kalbą vartoja 150-220 milijonai.

Oficiali kalba

Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Monako, Liuksemburge, ES, Kanadoje, Haityje, Vanuatu, ir 21 šalyje

Mažumos kalba

Italija, JAV

Diasporos kalba

Alžyre, Argentinoje, Australijoje, Kanadoje, Čilėje, Libane, Meksikoje, Maroke, Naujoje Zelandijoje, Tunise, Urugvajuje

Abėcėlė
40 raidžių (26 lotynų abėcėlės raidės + raidės diakritiniais ženklais
Gramatiniai linksniai
0
Kalbos kodas
fr, fra, fre
Lingvistinė tipologija
Flektyvus , polisintetinės šnekamosios kalbos funkcijos , SVO
Kalbų šeima
Indoeuropiečių šeima, romanų kalbų grupė
Dialektų skaičius
Keletas Europoje (skirtingi dialektų variantai Prancūzijoje, Šveicarijoje), keletas Kanadoje, Luizianoje, Afrikoje, Naujojoje Kaledonijoje...

Ilgiausias žodis

(25 raidės) "antikonstitucinis"

Įdomus žodis arba sakinys

Žodžiai reiškia "be" ir "neabejotinai", bet visa išraiška iš tikrųjų reiškia "turbūt", o ne "neabejotinai".
Prancūzų kalboje žodis "meilė" yra vyriškos giminės vienaskaitoje, bet daugiskaitoje moteriškos giminės.

Įvadas

Prancūzų kalba šneka 29 šalyse, šių šalių gyventojai yra frankfonai.Yra keli prancūzų kalbos variantai Europoje, Afrikoje, Kanadoje, JAV, Azijoje. Europietiškai variantai, esantys Šveicarijoje ir Belgijoje, skiriasi nuo standartizuotos formos Prancūzijoje.

Daugiausia kalbos nešiotojų ir vartojančių kaip antrą kalbą po Prancūzijos turi Afrika (115 mln - 31-oje Afrikos šalyje). Buvusios Prancūzijos kolonijos (Senegalas, Alžyras, Gabonas, Tunisas, Mauritanija, Kot-d'Ivoiras) naudoja prancūzų kalbą kaip kompromisą tarp vietinių kalbų po nepriklausomybės atkūrimo.

Kelių kreolų kalbų pagrindas yra prancūzų kalba, pavyzdžiui, Haiti kreolų kalba.

Eilė tarptautinių organizacijų, tokios kaip JTO, PPO, NATO, Europos Sąjunga, Raudonasis Kryžius, Vatikanas - naudoja prancūzų kalbą kaip oficialią. Organizacija "Alliance Française" populiarina prancūzų kalbą ir kultūrą visame pasaulyje.

Prancūzijos regiono kalbų ir tarmių žemėlapis.

Šaltiniai: Wikimedia Commons

Istorija

Prancūzų kalba kaip ir visos romanų kalbos išaugo iš šnekamosios lotynų kalbos, Keltų kalbos įtakoje, kuria kalba Galijoje (dabar Šiaurės Prancūzija). Provansalų kalba buvo kalbama pietinėje šalies dalyje.

 • 9-13 amžiuje

 • Senoji Prancūzų

  Seniausi tekstai Strasburgo Priesaikose (Serments de Strasbourg 842).

 • 14 - 15 amžiuje

 • Viduramžių Prancūzų

 • 16 - 17 amžiuje

 • Klasikinė Prancūzų

  1539 m. Franciskas I paskelbė oficialia kanceliarine kalba Prancūzų vietoje Lotynų. Kitos kalbos Prancūzijoje buvo ignoruojamos, todėl sunyko.

 • nuo 17 amžiaus

 • Šiuolaikinė Prancūzų

Prancūzų kalba tapo tarptautine kalba, valdant Liudvikui XIV (17 amžiuje). Ji buvo diplomatine kalba nuo 17 a. iki 20 a. vidurio, kai anglų kalba tapo tarptautine kalba.

Rašyba ir tarimas

 • â
 • à
 • a
 • b
 • c
 • ç
 • d
 • é
 • è
 • ë
 • e
 • ê
 • f
 • g
 • h
 • î
 • i
 • ï
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • ô
 • o
 • œ
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • û
 • ù
 • u
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • ÿ
 • z

Rašyboje prancūzų kalba naudoja 26 lotynų abėcėlės raides, 14 raidžių su diakritiniais ženklais (à â ç é è ê ë î ï ô ù û ü ÿ) ir dvi ligatūras (æ, œ).

Garsai tariami, įtempus balso stygas. Paskutinė raidė žodyje dažniausiai netariama. Nėra garso h. Raidė h žodžio pradžioje netariama: hôtel [otel] (viešbutis). Prancūziškas ovuliarinis garsas r iš viso yra skiriamasis kalbos bruožas.

Ortografija - pakankamai sudėtinga, nes rašosi kur kas daugiau, nei tariasi. Veiksmažodžių asmenavimas yra tik raštu, nes tariant skiriasi tik trys iš šešių formų esamajame laike. Asmenuojant vienaskaitos ir daugiskaitos trečias asmuo tariama vienodai.

Gyvoji prancūzų kalba skamba žymiai sudėtingiau, nei gali tikėtis šią kalbą studijuojantis žmogus, nes kai kurios balsės yra praleidžiamos, tam tikros žodžių grupės tariamos kaip vienas žodis:

Je ne le sais pas (Aš to nežinau)

Balsiai

Literatūrinėje prancūzų kalboje yra 13 balsinių ir keturios nosinės balsės. Taip vadinamas balsinis garsas schwa /ə/, jo tarima yra artimas œ ir dažnai yra praleidžiamas. Paprastai jis netariamas žodžio gale porte, bet gali būti vartojamas skaitant poeziją.

Raidė Pavyzdys Vertimas
a à patte, letena, ten
a â image, pâté atvaizdas, blokas
ai, ei, è chère, neige, faire brangusis, sniegas, daryti
ê rêve svajonė
é été vasara
i livre knyga
œ, eu œil, jeune akis, jaunas
eu, eû peu, jeûne maža, pasninkavimas
e [ə] je
o, au, eau mot, peau, beau žodis, oda, gražus
o mort mirtis
ou sous po
u but tikslas
Balsės a, o, u ir i tariamos per nosį, kai po jų eina n.
an dans į
on mon mano
un brun rudas
in vin vynas

Prancūzų kalboje taip pat yra dvibalsiai: oui ("taip"), huit ("aštuoni"), roi ("karalius"), louer ("nuoma"), ciel ("dangus").

Priebalsiai

Raidė Pavyzdys Vertimas
b beau gražus
c, s, ç cent, sous, ça šimtas, po, tai
c, k, q cause, kilo, cinq priežastis, kilogramas, penki
ch chaise kėdė
d dans į
f, ph fée, photo fėja, foto
g, j gens, journal žmonės, žurnalas
g garde sargybinis
l lait pienas
m mère motina
n non ne
gn campagne kampanija
p porte durys
r rose rožė
t triste liūdnas
v ville miestas
x expansion ekspansija
z gazette laikraštis

Prancūzų kalboje kirčiuojamas paskutinis žodžio skiemuo, bet tariant žodžiai susilieja, formuodami ritminius vienetus, (pavyzdžiui, un petit enfant="mažas vaikas") ir juose tik vienas kirtis. Priebalsės, kurios paprastai netariamos, gali būti tariamos, jei po jų eina balsė (taip paskutinioji t žodyje petit tariama ką tik anksčiau pateiktame pavyzdyje). Šis reiškinys žinomas kaip liaison.

Gramatika

Prancūzų kalba prarado linksniavimą, kuris buvo lotynų kalboje, yra daugiskaitos kategorija daiktavardžiuose ir būdvardžiuose, bet tai žyminčios raidės, dažnai netariamos. Žodžių tvarka ir prielinksniai naudojami sintaksės ryšių išreiškimui. Pagalbiniai veiksmažodžiai laikui ir nuosakai išreikšti.

Prancūzų kalba turi dvi gramatines gimines (vyrišką su artikeliu (le) ir moterišką su artikeliu (la), būdvardžiai paprastai yra derinami su daiktavardžiu (išskyrus keletą trumpų ir dažninių būdvardžių) gimine ir skaičiumi.

Vienaskaita

 • le livre vert
  žalia knyga
 • la fleur verte
  žalia gėlė

Daugiskaita

 • les livres verts
  žalios knygos
 • les fleurs vertes
  žalios gėlės

Tarime šios formos tik daugiskaitos ir vienaskaitos artikeliu skiriasi.

Kai kurie būdvardžiai gali keisti reikšmę, jei stovi prieš arba po daiktavardžio:

 • ta chambre propre
  jūsų švarus kambarys
 • ta propre chambre
  tavo kambarys

Veiksmažodžiai yra skirstomi į tris rūšis pagal bendraties formos galūnę -er, -ir, -re.

parler
kalbėti
finir
pabaiga
mettre
įdėti
Esamojo laiko tiesioginė nuosaka
Vienaskaita
1-as asmuo je parle je finis je mets
2-as asmuo tu parles tu finis tu mets
3-ias asmuo il parle elle finit il met
Daugiskaita
1-as asmuo nous parlons nous finissons nous mettons
2-as asmuo vous parlez vous finissez vous mettez
3-ias asmuo ils parlent elles finissent ils mettent
Imperfekt
Vienaskaita
1-as asmuo je parlais je finissais je mettais
2-as asmuo tu parlais tu finissais tu mettais
3-ias asmuo il parlait elle finissait il mettait
Daugiskaita
1-as asmuo nous parlions nous finissions nous mettions
2-as asmuo vous parliez vous finissiez vous mettiez
3-ias asmuo ils parlaient elles finissaient ils mettaient
Esamasis perfekt laikas
Vienaskaita
1-as asmuo j’ai parlé j’ai fini j’ai mis
2-as asmuo tu as parlé tu as fini tu as mis
3-ias asmuo il a parlé elle a fini il a mis
Daugiskaita
1-as asmuo nous avons parlé nous avons fini nous avons mis
2-as asmuo vous avez parlé vous avez fini vous avez mis
3-ias asmuo ils ont parlé elles ont fini ils ont mis
Būsimasis
Vienaskaita
1-as asmuo je parlerai je finirai je mettrai
2-as asmuo tu parleras tu finiras tu mettras
3-ias asmuo il parlera elle finira il mettra
Daugiskaita
1-as asmuo nous parlerons nous finirons nous mettrons
2-as asmuo vous parlerez vous finirez vous mettrez
3-ias asmuo ils parleront elles finiront ils mettront
Esamojo laiko tariamoji nuosaka
Vienaskaita
1-as asmuo je parlerais je finirais je mettrais
2-as asmuo tu parlerais tu finirais tu mettrais
3-ias asmuo il parlerait elle finirait il mettrait
Daugiskaita
1-as asmuo nous parlerions nous finirions nous mettrions
2-as asmuo vous parleriez vous finiriez vous mettriez
3-ias asmuo ils parleraient elles finiraient ils mettraient
Liepiamoji nuosaka
Vienaskaita
1-as asmuo
2-as asmuo parle finis mets
3-ias asmuo
Daugiskaita
1-as asmuo parlons finissons mettons
2-as asmuo parlez finissez mettez
3-ias asmuo

Žodžių daryba ir leksika

Prancūzų kalboje vietoje sudurtinių žodžių naudojamos frazės.

 • machine à laver
  skalbimo mašina
 • prise de sang
  kraujo tyrimas

Skaičių pavadinimai remiasi senovės keltų sistema, kurios bazinis skaičius buvo 20. Todėl 80 - tai quatre-vingts ("keturi dvidešimtukai") ir 95 yra quatre-vingt-quinze ("keturi dvidešimtukai ir penkiolika"). Belgai ir Šveicarijos prancūzai (taip pat ir kai kurie frankofonai) dabar naudoja skaičių pavadinimus su bazinių skaičiumi 10, todėl 95 jiems nonante-cinq (devyniasdešimt penki)

Žodžių kamienai

Juokingos ar keistos tradicinės patarlės ir posakiai

Grįžti aukščiau